Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Miten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen Luke

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 18 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Miten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen Luke (20)

Advertisement

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke) (20)

Recently uploaded (9)

Advertisement

Miten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen Luke

 1. 1. © Natural Resources Institute Finland Hanna Kekkonen Luonnonvarakeskus Maatalouden ilmastopäivä 13.2.2020 Kälviä Miten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti? 13.2.2020
 2. 2. © Natural Resources Institute Finland2 Maatalouden päästöt Lähteet: https://www.stat.fi/static/media/uploads/fi_nir_eu_draft_2018_2020-01-15.pdf Kasvihuonekaasupäästöt maataloussektorilla vuonna 2018 Kasvihuonekaasupäästöjen %osuudet eri sektoreilla vuonna 2018 Kokonaispäästöt (pl. LULUCF): 56,4 Mt CO2e Maatalouden osuus: 6,5 Mt CO2e josta N2O päästöt orgaanisilta mailta n.1,5 Mt CO2e
 3. 3. © Natural Resources Institute Finland3 + LULUCF • Maataloussektorilla ilmoitetaan orgaanisten maiden N2O päästöt, mutta tämän lisäksi orgaanisilta mailta syntyy merkittävä määrä CO2 päästöjä  ilmoitetaan LULUCF sektorilla Lähteet: https://www.stat.fi/static/media/uploads/fi_nir_eu_draft_2018_2020-01-15.pdf v. 2018 päästöt 6,3 Mt CO2e orgaanisilta mailta + N2O 1,5 Mt CO2e päästöt maataloussektorilta = yht. 7,8 Mt CO2 e päästökuorma orgaanisten maiden viljelystä
 4. 4. © Natural Resources Institute Finland4 Viljeltyjen turvemaiden alakehitys 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 Viljeltyjen turvemaiden kokonaisala 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Akselinotsikko Uusia turvemaita 2010 luvulla Lähde: http://www.stat.fi/static/media/uploads/fi_nir_eu_draft_2018_2020-01-15.pdf
 5. 5. © Luonnonvarakeskus Viljellyt turvemaat Suomessa 5 13.2.2020 0 5 10 15 20 25 30 35 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 Kokonaisviljelyala (ha) Turvemaita (ha) Turvemaiden % osuus viljelyalasta Kuvan tiedot: peltolohkorekisteri & maannostietokanta Turvemaita n. 10% kokonaisviljelypinta- alasta Merkitys elinkeinolle suurempi pohjoisessa
 6. 6. © Luonnonvarakeskus Miksi turvemailta tulee enemmän päästöjä kuin kivennäismailta? • Turvemaihin on ajansaatossa varastoitunut merkittävä määrä hiiltä ja typpeä jota korkea pohjavesitaso ”säilöö” • Turve on kuin suolakurkkupurkki: kun poistat nesteen, orgaaninen materia alkaa hajota (tai suolakurkkujen tapauksessa mädäntyä) pois  hajoamistuotteet  päästöt (CO2 ja N2O) • Viljelytoimet voimistavat turpeen hajotusta: 6 13.2.2020 Viljelytoimet Mikrobitoiminnan kiihtyminen Vaikutukset ympäristöön Päästöt ilmaan ja vesistöön Ojitus Kalkitus Muokkaus Hajotus Kuva: Hanna Kekkonen, Luke
 7. 7. © Natural Resources Institute Finland7 Viljelykasvilla on merkitystä -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Yksivuotinen Nurmi Nurmi, korkea vesipinta Hylätty pelto Metsitys Ennallistettu tonniaCO2ekvivalenttia/ha/vuosi CH4 N2O CO2 (Alle 20v)
 8. 8. © Natural Resources Institute Finland8 Turvemaiden ilmastoviisaat viljelytavat? Ennaltaehkäisevät toimet • Tilusjärjestelyt • Raivauksen välttäminen Aktiivisesti vähentävät toimet • Ennallistaminen • Kosteikkoviljely • Metsitys Aktiivinen päästöjen hillintä viljelyyn jäävillä pelloilla • Ympärivuotinen kasvipeitteisyys • Muokkauksen vähentäminen • Pohjaveden pinnan nosto (säätösalaojitus altakasteluna) Paksut turvemaat Ohuet turvemaat Turvekerroksen paksuus määrittää toimenpiteiden pitkäkestoisuuden Ohuet turvemaat
 9. 9. © Natural Resources Institute Finland9 Ennaltaehkäisevät toimet • Paras tapa välttää päästöjä on välttää pellon raivaamista turvemaille • Keinoja: – Pellon vuokraaminen/osto (ei aina mahdollista) – Tilusjärjestelyt – Tarvittavat raivaukset keskitetään suunnitelmallisesti kivennäismaille • Aina raivauksia ei voi välttää  pelto mahdollisimman tuottavaksi, jolloin tuotekohtainen päästötaakka mahdollisimman pieni
 10. 10. © Natural Resources Institute Finland10 Aktiiviset vähennystoimet • Erityisesti heikkotuottoisille, esimerkiksi pitkään luonnonhoitopeltona olleille pelloille • Jos uudelleenojitus tai maanparannuskeinot eivät varmuudella saata peltoa tuottavaan kuntoon • Jos satoa ei korjata, ei pellon tuottama vuotuinen päästökuorma allokoidu millekään hyödykkeelle • Keinoja esim.: – ennallistaminen – metsittäminen (ensisijaisesti ohuet turvemaat) – kosteikkoviljely
 11. 11. © Natural Resources Institute Finland11 Aktiiviset hillintätoimet • Turvepellot, joiden kasvukunto ja sadontuotto on hyvä ja ovat aktiivisessa viljelyssä • Pyritään hillitsemään päästöjä erilaisin viljelymenetelmin • Keinoja: – Kasvipeitteisyyden ja monivuotisten kasvien suosiminen turvemailla • Paljaalta maalta tulee suurimmat hävikit • Nurmilla on suotuisat vaikutukset maaperän hiilivarastoihin: kasvipeitteisyys, vähäinen muokkaustarve – Muokkauksen vähentäminen – Paljaan maan kauden ajan minimoiminen – Pohjaveden pinnan säätely säätösalaojituksella altakasteluna • Nurmilla parhaat mahdollisuudet pitää pohjavesi korkealla kantavuuden kärsimättä • Osittainenkin nosto kannattaa ja hidastaa turpeen hajoamista
 12. 12. © Natural Resources Institute Finland12 Päästövähennysten tavoitteleminen tilatasolla? • Vaatii tietoista pellonkäytön suunnittelua koko tilan tasolla • Pyrkimyksenä pitää tuotostaso, taloudellinen tulos sekä päästöt balanssissa • Peltolohkojen viljelykierto suunnitellaan päästötavoitteiden (turvemaiden) ehdoilla: – Siirretään yksivuotiset kasvit kivennäismaille, tarpeelliset monivuotiset kasvit turvemaille – Kompensoidaan mahdolliset muutokset tuotostasossa panostamalla viljelyyn: lannoitukset, perusparannus, viljelykierto – Kasvitiloilla jotka eivät kykene hyödyntämään rehukasveja esim. yhteistyötä nurmirehuja hyödyntävien tilojen kanssa – Pitkäkestoiset ratkaisut vajaatuottoisille, liian märille/heikkotuottoisille pelloille  luopuminen märän/heikkotuottoisen pellon viljelystä tukioikeutetuilla pelloilla voi johtaa tukien menetykseen  voi vastaavasti säästää uudelleenojituksen, perusparannuksen tai toistuvien hoitotoimien kustannus- ja aikaresurssit
 13. 13. © Natural Resources Institute Finland13 Turvemaiden ilmastoviisaat viljelytavat tiekartta – turvemaiden jaottelu turvekerroksen paksuuden ja viljelyintensiteetin mukaan Lähde: https://doi.org/10.1080/17583004.2018.1557990 • Jos kaikki viljelyssä olevat turvepellot saataisiin viljelyintensiteetin ja turvekerroksen paksuuden mukaan edellä mainittujen toimenpiteiden alle, päästösäästöjä syntyisi 4,6 Mt CO2e (2018 päästöt turvemailta 7,8 Mt CO2e, dia 3) Yhteensä 242 000 ha Pohjoinen (153 000 ha) Paksuturpeinen laajaperäinen (13 000 ha) Ennallistaminen/kosteikkovilj ely Paksuturpeinen intensiivinen ( 78 000 ha) Jatketaan viljelyä, mutta hidastetaan turpeen hajoamista Ohutturpeinen laajaperäinen (6 000 ha) Metsitys Ohutturpeinen intensiivinen (56 000 ha) Jatketaan viljelyä, mutta hidastetaan turpeen hajoamista Etelä (89 000 ha) Paksuturpeinen laajaperäinen ( 10 000 ha ) Ennallistaminen/kosteikko viljely Paksuturpeinen intensiivinen ( 53 000 ha) Siirretään viljelyä vähitellen kivennäismaille Ohutturpeinen laajaperäinen (3 000 ha) Metsitys Ohutturpeinen intensiivinen (23 000 ha) Jatketaan viljelyä, mutta hidastetaan turpeen hajoamista
 14. 14. © Natural Resources Institute Finland14 Think Map tilatasolla: Turvepeltoja viljelyksessä? Kyllä Ei Suunnittelemassa turvepeltojen raivauksia? KylläEi Voisiko raivauksilta välttyä kannattavasti tilusjärjestelyin, pellon vuokrauksella ostamalla tai raivaamalla kivennäismaata? Kyllä Ei Pidän uudet turvemaat mahdollisimman tuottavina Pitkäaikaisia luonnonhoitopeltoja/ huonokuntoisia lohkoja? Yksivuotisilla viljelykasveilla? Kannattaako uudelleenojitus tai muu kunnostaminen? KylläEi Kyllä Ei Ei Kyllä Voinko siirtää yksivuotiset kasvit kivennäismaille ja viljellä turvemailla monivuotisia? Kyllä Ei Suositus: Metsitys, ennallistaminen, vaihto tilusjärjestelyin tai kosteikkoviljely Voinko tilusjärjestelyin, vuokraamalla tai muilla järjestelyillä siirtää turvepellot monivuotisille kasveille? KylläEi Suositus: päästöjen hillintä muokkausta ja paljaan maan kautta vähentämällä, mahdollinen pohjaveden pinnan nosto, lohkojen pitäminen mahdollisimman tuottavina
 15. 15. © Natural Resources Institute Finland15 Linkkivinkkejä ja tulevia tapahtumia: • Tutkittua tietoa hiilensidonnasta: – Hiiliopas: • https://carbonaction.org/wp-content/uploads/2020/01/BSAG- hiiliopas-1.-painos-2020.pdf • Tulevia tapahtumia: – 14-15.4.2020 Kainuu, kaksipäiväinen tilaisuus maatalouden ilmastoasioista • Hankkeita: – SOMPA, OMAIHKA
 16. 16. © Natural Resources Institute Finland16 ”Suuri uhka on ilmastonmuutos, korjataanko se? Työkaluja on, mutta onko niiden käyttäjiä?” - Sauli Niinistö, 1.1.2020
 17. 17. Thank you!

×