Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metsien suojelun tilastointi - Jukka Torvelainen, Luke

97 views

Published on

Luken Tilastopalvelut -asiakastilaisuus Helsingissä 27.1.2017

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Metsien suojelun tilastointi - Jukka Torvelainen, Luke

 1. 1. © Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus Luken metsätilastojen asiakastilaisuus 27.1.2017 Jukka Torvelainen & Terhi Koskela Luonnonvarakeskus Metsien suojelun tilastointi
 2. 2. © Luonnonvarakeskus Uusi metsien suojelun tilasto 2016 • Luke julkaisi 15.9.2016 metsien suojelun tilaston vuoden 2016 alun tilanteesta: http://stat.luke.fi/metsien-suojelu - tulokset, tietokantataulut ja –kuvat - tilaston kuvaus ja laatuseloste - keskeinen taustamateriaali • Edellinen tilasto oli tehty vuoden 2008 lopun tilanteesta. Se perustui Metsien suojelun luokittelun ja tilastoinnin yhtenäistämistyöryhmän (SUTI) vuonna 2002 tekemään luokitteluun. • Uusimman tilaston tilastointiperiaatteiden ja luokitusten pohjana oli METI-työryhmän ehdotus ”Suunnitelma metsien suojelualue- ja METSO-tilastoinnin kehittämiseksi” (MMM 2015:2). • METI-työryhmässä huomioitiin SUTI-työryhmän työ sekä Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n vuonna 2008 tarkentama suojelualueen määritelmä. 2 17.11.2016Terhi Koskela
 3. 3. © Luonnonvarakeskus Käytetyt luokittelut • Paremman kansainvälisen vertailtavuuden saavuttamiseksi luokkia järjestettiin ja nimettiin uudelleen. Keskeinen sisältö sama. • Tilasto laadittiin suojeluluokittain ja aluetyypeittäin. • Metsien keskeiset suojeluluokat: – Suojellut metsät: lakisääteiset suojelualueet (1A, 1B, 1C) ja talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteet (2A, 2B) – Luontoarvojen suojelua tukevat metsät (3, tämä ei suojeltua!) • Metsätalousmaan maaluokat: metsä-, kitu- ja joutomaa sekä muu metsätalousmaa. Lisäksi tilastoidaan vesialueiden pinta-ala. • Metsän määritelmänä on kansallisen käytännön ja METI-raportin mukaisesti puustoinen alue eli metsä- ja kitumaa yhdessä. • Aluejakona maakunnat sekä Etelä-Suomi / Pohjois-Suomi. • Suojelupinta-alojen lisäksi raportoidaan myös vastaavia suojelun %-osuuksia (/VMI11). 3 17.11.2016Terhi Koskela
 4. 4. © Luonnonvarakeskus Tilaston aineistot • Aineistoja toimittivat: – Metsähallitus luontopalvelut ja Metsähallitus Metsätalous Oy (noin 90% suojellusta alueesta) – Suomen metsäkeskus – Metsäteollisuusyritykset – Ahvenanmaan maakunnan hallitus • Tilasto saatiin pääosin kunnittain ja maaluokkajaolla: metsämaa, kitumaa, joutomaa ja muu maa, vedet. Puuttuvat maaluokkajaot tuotettiin monilähde-VMI:lla tai keskimääräisistä paikallistiedoista. • Useaan aluetyyppiin kuuluneet alueet tiukimpaan suojeluluokkaan. • Sisältää kattavasti valtion ja Ahvenanmaan maakunnan omistamat suojellut metsät sekä pääosan yksityismaiden suojelluista metsistä. • Metsäyhtiöiden, kuntien ja seurakuntien lakisääteiset suojelualueet ja luonnonsuojeluvaraukset ovat mukana. Aineistosta puuttuu niiden omilla päätöksillä rajoitettuja kohteita, kuten talousmetsien monimuotoisuuskohteet (2A ja 2B) sekä luontoarvojen suojelua tukevat kohteet (3), esim. virkistysalueet. 4 17.11.2016Terhi Koskela
 5. 5. © Luonnonvarakeskus Keskeiset tulokset Tarkastellaan käytettyjä luokituksia ja keskeisiä tuloksia tilaston kotisivulta… http://stat.luke.fi/metsien-suojelu 5 17.11.2016Terhi Koskela
 6. 6. © Luonnonvarakeskus Muutoksia vuodesta 2008 • METSO-ohjelmassa on vuosina 2008–2015… - perustettu yksityismailla suojelualueita ja ostettu metsiä valtiolle suojelualueiksi noin 43 000 hehtaaria (ELYt ja YM) - sekä solmittu ympäristötukisopimuksia noin 34 000 hehtaarin alalla (Suomen metsäkeskus). • Metsähallituksen METSO-päätökset (23 000 ha) • Valtion talousmetsissä tehdyt toimenpiteet • Uudet kansallispuistot (4 kpl); lisänneet erityisesti suojeltujen vesialueiden määrää - Selkämeri 2011 - Sipoonkorpi 2011 - Etelä-Konnevesi 2014 - Teijo 2015 6 27.9.2016
 7. 7. © Luonnonvarakeskus Jatkossa 7 17.11.2016 • Päivitys noin 3 vuoden välein, seuraavaksi 2019 alun tilanne? • Paikkatiedon käyttö? • Haasteellisia: – kuntien ja seurakuntien omistamien metsien erityisen tärkeät elinympäristöt (metsälakikohteet) sekä muut arvokkaat ei- lakisääteiset kohteet – maakuntakaavoitus (SL-merkintä) muualla kuin valtion maalla
 8. 8. © Luonnonvarakeskus METSO-tilastointi • ELY-keskusten ja Suomen metsäkeskuksen METSO- toteutustaulukot : – Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOn toteutus vuosina 2008–2015; ELY-keskukset – Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOn toteutus vuosina 2008–2015; Suomen metsäkeskus • Päivitetään vuosittain 8
 9. 9. © Luonnonvarakeskus Kiitos!

×