Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Luken tutkimusyhteistyön malleja

7 views

Published on

Kiinnostaako tutkimusyhteistyö Luken kanssa? Tarjoamme erilaisia yhteistyön malleja!

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Luken tutkimusyhteistyön malleja

  1. 1. Kiinnostaako yhteistyö kanssamme? Tarjoamme erilaisia tutkimusyhteistyön malleja. Yhteistyön muodot Yhteisrahoitteinen tutkimus • Tutkimustulokset tuodaan kokonaisuudessaan tai osin tiedeyhteisön ja yhteiskunnan saataville. • Tutkimustulosten kaupalliset mahdollisuudet ja immateriaalisuoja varmistetaan ennen julkaisemista. • Luken omien ja yhteisrahoitteisten hankkeiden tulokset voidaan siirtää yrityksille lisenssisopimuksilla ja muilla sopimuksilla. • Projektin tulokset kuuluvat Lukelle tai tulokset laatineelle tutkimuskumppanille. Asiakasrahoitteinen tutkimus • Tarjoamme asiakasrahoitteista tutkimusta läpinäkyvästi, tasapuolisesti ja puolueettomasti kaikille yrityksille, joiden toiminta ei ole ristiriidassa Luken toiminta- ajatuksen ja tieteellisen käytännön periaatteiden kanssa. • Luke antaa asiakasrahoitteisen tutkimuksen tulosten oikeudet yritykselle, ellei toisin sovita, ja katsoo tuloksista suoritetun maksun olevan osa yrityksen hankkeen rahoitusta. Vaikuttavuutta ja ketteryyttä yhteistyöhön Public Private Partnership (PPP) –rahoitusinstrumentilla Luke käynnistää vuosittain uusia tutkimusavauksia PPP-mallin mukaan. PPP-hankkeet ovat esikilpailullisia tutkimusprojekteja, jotka linkittyvät vahvasti Luken strategiaan sekä elinkeinoelämän tulevaisuuden tarpeisiin. Projektien rahoitukseen osallistuvat Luke, yritykset ja muut organisaatiot yhdessä. Projektit eivät ole riippuvaisia ulkopuolisesta julkisesta rahoituksesta, vaan ne saadaan nopeasti liikkeelle. Luke toteuttaa kyseiset projektit.
  2. 2. Yhteisrahoitteinen ja asiakasrahoitteinen tutkimus Pauli Saarenketo Johtava asiantuntija, kaupallistaminen puh. +358295326569 pauli.saarenketo@luke.fi Ota yhteyttä ESITTEEN SISÄLTÖÄ TUKEVA VALOKUVA TAI GRAFIIKKA Yhteisrahoitteinen tutkimus Asiakasrahoitteinen tutkimus PPP-projektit Projekti- tyyppi Tutkimusprojektit ovat Luken strategian mukaisia. Aloite projektiin tulee Lukelta. Asiakkaan tarpeista lähtevät projektit tarjoavat räätälöityjä ratkaisuja ja palveluita. Esikilpailullisia tutkimushankkeita, jotka linkittyvät Luken strategiaan ja tutkimusohjelmiin ja teollisuuden tulevai- suuden tarpeisiin Rahoitus Tutkimusrahoituslaitoks ilta saadun rahoituksen lisäksi Luke rahoittaa projekteja osittain omasta budjetistaan. Yleiskustannukset sisältyvät projektin budjettiin. Asiakas rahoittaa projektikustannukset kokonaisuudessaan. Kilpailun vääristämisen estämiseksi projektin hinta on markkinalähtöinen. Rahoittajina yhdessä Luke, yritykset ja muut organisaatiot. Luken osuus projektin kokonaiskustannuksista enintään 50 %. Mukana olevat yritykset ja muut toimijat rahoittavat vähintään 50% Julkaisu Tutkimustulokset ja tuotettu tieto tuodaan kokonaisuudessaan tai osin tiedeyhteisön ja koko yhteiskunnan saataville. Projektin tulokset pidetään luottamuksellisina, ellei toisin sovita. Projektit ovat esikilpailullisia tutkimusprojekteja ja projektien kaikki tulokset ovat julkisia Oikeudet Projektin tulokset kuuluvat Lukelle tai tulokset laatineelle tutkimuskumppanille. Asiakas omistaa projektin tulokset kokonaisuudessaan, ellei toisin sovita. Luke omistaa projekteissa syntyvät tulokset ja pyrkii suojaamaan elinkeinoelämän kannalta tärkeät tulokset ennen julkaisemista Hanna Lindqvist Erityisasiantuntija, vaikuttavuus ja hyödyntäminen puh. +358295322338 hanna.lindqvist@luke.fi

×