SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
Esimerkkejä kosteikkohankkeista
Terveiset Rantalaidun-hankkeesta
20.4.2021
Maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit Satomaa, Oulun Maa- ja
kotitalousnaiset/ProAgria Oulu
1
- maaseudun ympäristöasiat ja maisemanhoito
- luonnon monimuotoisuus ja perinnemaisemat
- maatalouden ympäristösopimussuunnittelu
- kylämaisemasuunnittelu
- paikkatieto-osaaminen
- ympäristön- ja vesienhoidon hankkeet
- Neuvo-palvelut: Ympäristö
2
Maisema- ja ympäristöasiantuntija Maarit
Satomaa, Oulun Maa- ja
kotitalousnaiset/ProAgria Oulu
• Maatalouden kosteikot
• Metsätalouden kosteikot
• Vesiensuojelu
• Riistanhoito
• Maisema
Kosteikot tuottavat ekosysteemipalveluita
• Kosteikot ovat pysyvästi ja
tulva-alueet mahdollisesti
vain osan vuotta veden
peittämiä alueita, jotka
toimivat kiintoaineksen ja
ravinteiden pidättäjinä,
eliöstön, muun muassa
lintujen pesimä- ja
ruokailuympäristöinä sekä
viljelymaiseman
monipuolistajina
• Myös uomien
luonnonmukaistaminen on
tuettava toimenpide
Mikä kosteikko on?
• Uoman monimuotoisuuden lisäämistä
tai säilyttämistä samalla, kun
kuivatustilaa parannetaan
• Uomien mutkittelun säilyttäminen
– Hyödynnetään luontaista elpymistä
• Monipuoliset uomien poikkileikkaukset
– Tulvatasanteet ja alivesiuomat
• Eroosion ehkäisy: Suojaavan
rantakasvillisuuden säilyttäminen ja
lisääminen
• Pienten tulva-alueiden säilyttäminen
• Kosteikkojen rakentaminen
• Tulva-alueiden palauttaminen
Mitä on luonnonmukainen peruskuivatus?
Kosteikkojen tulee
pidättää
mahdollisimman
tehokkaasti
valuma-alueelta
tuleva kiintoaine-
ja
ravinnekuormitus
Kosteikot perustettava luontaisille
paikoille pellolle, pellon reuna-
alueelle tai metsämaalle, herkästi
tulviville pelloille tai pengerretyille
kuivatusalueille
Määritetään valuma-aluetta
Karttatarkastelu hyvä alku kosteikkohankkeelle (kartat ja ilmakuvat)
Valuma-alueen määrittäminen esim. VYYHTI vesistökunnostajan karttapalvelun avulla
• Korkeuskäyrät
• Maastonmuodot
• Tiet
Maastotyöt vaaditaan aina, esim. ojien suunnat
Maastomittaukset
• Alkuun karkeampi vaaitusmittaus muutamalla korolla
• Selvitetään ettei aiheudu haittaa viereisille maanomistajille ja maataloudelle
7
12.5.2021
Etunimi Sukunimi
Suunnitelman taso
Kohteen laajuus
Maanomistus
Tarvitaanko vesilain mukaista lupaa
• Vesistöjä ovat vesilain mukaan järvi ja lampi, joet (virtaavan
veden vesistöt, joiden valuma-alue on suurempi kuin 100
km2), purot (jokea pienemmät virtaavan veden vesistöt,
joiden valuma-alue on suurempi kuin 10 km2), muut
luonnolliset vesialueet sekä keinotekoiset vesialueet
(kanavat, tekojärvet, tekolammet).
Onko arvokkaita luonto- tai vesistökohteita
Haetaanko rahoitusta
Tutustu sivustoon https://kosteikko.fi/ Sotka-kosteikot
8
12.5.2021
Etunimi Sukunimi
Karttapalveluita valuma-alueen
määrittämiseen:
Vesistökunnostajan kartta:
http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?
id=fb95bb0a905748ef89cdfbcc1dcc323a
Metsäkeskuksen valuma-alueen rajaustyökalu:
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4
ab572bdb631439d82f8aa8e0284f663&extent=397316.2947%
2C7129628.4379%2C404192.0119%2C7133291.3944%2C1021
39
Paikkatietoikkuna:
https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
9
12.5.2021
Etunimi Sukunimi
ESIMERKKI 2 Kuvan lähde: Syke Jari Koskiaho, Hovin kosteikko
https://www.proagriaoulu.fi/fi/vyyhti_esimer
kkisuunnitelmat/ - Ronin kosteikko
11
12.5.2021
Etunimi Sukunimi
Vuotungin kemera –kosteikot
12
• Itälahden luhtaniitty
– 50 ha valuma-alue
• Isonkorvenpuron kosteikko
– 400 ha valuma-alue
Piipsjärveen laskeva Hurnasoja
13
12.5.2021
Etunimi Sukunimi
Valuma-alue 23 km2 -> vesilain mukaan vesistö -> lupa-asiat
Kattilanlampi
14
12.5.2021
Etunimi Sukunimi
Valuma-alue noin 100
ha
-> 3 % valuma-alueen
pinta-alasta
-> 3 ha
Korkeuskäyrät
apuna
15
12.5.2021
Etunimi Sukunimi
Hurnasojaan laskeva Perttulinoja
274,67 ha
Pelto% 2,01
Kosteikon koko 3% -> 8,22 ha
Kosteikko minimi 0,5 % -> 1,37 ha
Kosteikkoyleissuunnitelmia
https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Vesi/Vesiensuojelu/Maatalous/Maatalouden_vesiensuojelu
__PohjoisPohjan(29228)
https://www.doria.fi/handle/10024/100940 (Oulujärven
länsipuoli)
https://www.doria.fi/handle/10024/117980 (Sotkamo)
https://www.doria.fi/handle/10024/90792 (Neittävänjoki)
16
12.5.2021
Etunimi Sukunimi
Ajankohtaista Rantalaidun-hankkeessa
17
• Rantalaidun- hanke sai myönteisen päätöksen 2021
– LUKE hallinnoi
– Osatoteutus ProAgria Oulu, THL, Helsingin Yliopisto
– Neljä osiota (Paikkatietotarkastelut,
Vesistövaikutukset, Kestävä ja kannattava
rantalaiduntaminen, Vaikuttava luonnonhoito)
– Vaikuttava luonnonhoito-osioon haemme
pilottitiloja, joita kiinnostaa kehittää
sopimuskäytäntöjä ja hoidon laatutavoitteiden
vaikuttavuutta
– ILMOITTAUDU MUKAAN PILOTTITILAKSI!
Muista myös NEUVO2020
mahdollisuudet kartoittaa lumo- ja
kosteikkokohteita
Rantalaidun-hanke
HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ
KEHITETÄÄN RANTALAIDUN –
HANKKEESSA
• Vaikuttava luonnonhoito-osioon haemme pilottitiloja, joita kiinnostaa
kehittää sopimuskäytäntöjä ja hoidon laatutavoitteiden vaikuttavuutta
• Digitaaliset alustat hoidon suunnitteluun ja toteutumiseen
• LUMO kasvaa –keskustelut
• Valokuvaseurannat laidunkohteilla
• Kestävä ja kannattava rantalaiduntaminen -osiossa kartoitamme
millaista tietoa ja tukitoimia viljelijät kaipaavat toiminnan
kehittämiseen. Kyselyn tuloksia hyödynnetään viljelijöille suunnattujen
työpajojen suunnittelussa. Vastaa kyselyyn 30.4.2021 mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/c6457137-
8a80-47d0-a343-48c78290abe9?displayId=Fin2242850
• ILMOITTAUDU MUKAAN PILOTTITILAKSI:
maarit.satomaa@maajakotitalousnaiset.fi
19

More Related Content

What's hot

Metsähallitus virtuaalimetsä 21032019
Metsähallitus virtuaalimetsä 21032019Metsähallitus virtuaalimetsä 21032019
Metsähallitus virtuaalimetsä 21032019Suomen metsäkeskus
 
2020 Metsätien perusparannus Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa
2020 Metsätien perusparannus Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa2020 Metsätien perusparannus Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa
2020 Metsätien perusparannus Metsänhoitoyhdistys Mänty-SaimaaSuomen metsäkeskus
 
Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja...
Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja...Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja...
Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja...Maa- ja metsätalousministeriö
 
Metsätalouden vesistökuormitus, Johanna Virtanen, 7.10.2019, Puumala
Metsätalouden vesistökuormitus, Johanna Virtanen, 7.10.2019, PuumalaMetsätalouden vesistökuormitus, Johanna Virtanen, 7.10.2019, Puumala
Metsätalouden vesistökuormitus, Johanna Virtanen, 7.10.2019, PuumalaSuomen metsäkeskus
 
Turvemaametsien hakkuut markku saarinen
Turvemaametsien hakkuut markku saarinenTurvemaametsien hakkuut markku saarinen
Turvemaametsien hakkuut markku saarinenSuomen metsäkeskus
 
Kestävää kasvua uusiutuvista luonnonvaroista / Juha S. Niemelä
Kestävää kasvua uusiutuvista luonnonvaroista / Juha S. NiemeläKestävää kasvua uusiutuvista luonnonvaroista / Juha S. Niemelä
Kestävää kasvua uusiutuvista luonnonvaroista / Juha S. NiemeläMaa- ja metsätalousministeriö
 
Vesienhoito ja vesistöjen tila Rauhajärven ja Vuojalahden alueella
Vesienhoito ja vesistöjen tila Rauhajärven ja Vuojalahden alueellaVesienhoito ja vesistöjen tila Rauhajärven ja Vuojalahden alueella
Vesienhoito ja vesistöjen tila Rauhajärven ja Vuojalahden alueellaSuomen metsäkeskus
 
Metsätalouden vesistökuormitus Pieksämäen seudulla
Metsätalouden vesistökuormitus Pieksämäen seudullaMetsätalouden vesistökuormitus Pieksämäen seudulla
Metsätalouden vesistökuormitus Pieksämäen seudullaSuomen metsäkeskus
 

What's hot (20)

Rantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika Laurila
Rantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika LaurilaRantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika Laurila
Rantalaidun: Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi, Marika Laurila
 
Viljan viljely turvemaalla - Ruukin mittaustuloksia - Timo Lötjönen, Luke
Viljan viljely turvemaalla - Ruukin mittaustuloksia - Timo Lötjönen, LukeViljan viljely turvemaalla - Ruukin mittaustuloksia - Timo Lötjönen, Luke
Viljan viljely turvemaalla - Ruukin mittaustuloksia - Timo Lötjönen, Luke
 
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, LukeTurvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
Turvepeltojen viljelyn ilmastovaikutukset - Hanna Kekkonen, Luke
 
Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) - hanke-esittely
Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) - hanke-esittelyMerenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) - hanke-esittely
Merenrantalaidunnusta luonnon ja ihmisten hyväksi (RANTALAIDUN) - hanke-esittely
 
Metsähallitus virtuaalimetsä 21032019
Metsähallitus virtuaalimetsä 21032019Metsähallitus virtuaalimetsä 21032019
Metsähallitus virtuaalimetsä 21032019
 
2020 Metsätien perusparannus Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa
2020 Metsätien perusparannus Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa2020 Metsätien perusparannus Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa
2020 Metsätien perusparannus Metsänhoitoyhdistys Mänty-Saimaa
 
Päivi Kurki, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Päivi Kurki, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016Päivi Kurki, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Päivi Kurki, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
 
Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Petri Lappi, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
 
Taru Palosuo, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Taru Palosuo, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016Taru Palosuo, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
Taru Palosuo, Kohti parempia satoja –seminaari Iisalmessa 8.11.2016
 
Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja...
Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja...Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja...
Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö - Maakunnan tehtävät maa- ja...
 
Jaana Husu-Kallio
Jaana Husu-KallioJaana Husu-Kallio
Jaana Husu-Kallio
 
Metsätalouden vesistökuormitus, Johanna Virtanen, 7.10.2019, Puumala
Metsätalouden vesistökuormitus, Johanna Virtanen, 7.10.2019, PuumalaMetsätalouden vesistökuormitus, Johanna Virtanen, 7.10.2019, Puumala
Metsätalouden vesistökuormitus, Johanna Virtanen, 7.10.2019, Puumala
 
Kokoava katsaus maanmuokkauksen vaikutuksiin - Timo Saksa, Luke
Kokoava katsaus maanmuokkauksen vaikutuksiin - Timo Saksa, LukeKokoava katsaus maanmuokkauksen vaikutuksiin - Timo Saksa, Luke
Kokoava katsaus maanmuokkauksen vaikutuksiin - Timo Saksa, Luke
 
Turvemaametsien hakkuut markku saarinen
Turvemaametsien hakkuut markku saarinenTurvemaametsien hakkuut markku saarinen
Turvemaametsien hakkuut markku saarinen
 
Kestävää kasvua uusiutuvista luonnonvaroista / Juha S. Niemelä
Kestävää kasvua uusiutuvista luonnonvaroista / Juha S. NiemeläKestävää kasvua uusiutuvista luonnonvaroista / Juha S. Niemelä
Kestävää kasvua uusiutuvista luonnonvaroista / Juha S. Niemelä
 
Juha Niemelä
Juha NiemeläJuha Niemelä
Juha Niemelä
 
Rantalaidun-yleisökysely tuloksia, 23.11.2021, Marika Laurila
Rantalaidun-yleisökysely tuloksia, 23.11.2021, Marika LaurilaRantalaidun-yleisökysely tuloksia, 23.11.2021, Marika Laurila
Rantalaidun-yleisökysely tuloksia, 23.11.2021, Marika Laurila
 
Vesienhoito ja vesistöjen tila Rauhajärven ja Vuojalahden alueella
Vesienhoito ja vesistöjen tila Rauhajärven ja Vuojalahden alueellaVesienhoito ja vesistöjen tila Rauhajärven ja Vuojalahden alueella
Vesienhoito ja vesistöjen tila Rauhajärven ja Vuojalahden alueella
 
Metsätalouden vesistökuormitus Pieksämäen seudulla
Metsätalouden vesistökuormitus Pieksämäen seudullaMetsätalouden vesistökuormitus Pieksämäen seudulla
Metsätalouden vesistökuormitus Pieksämäen seudulla
 
Miten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen Luke
Miten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen LukeMiten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen Luke
Miten viljelen turvemaita ilmastoviisaasti, Hanna Kekkonen Luke
 

Similar to Esimerkkeja kosteikoista

Suometsien ilmastokestavä hoito ja käyttö -verkkoseminaari 19.11.2020
Suometsien ilmastokestavä hoito ja käyttö -verkkoseminaari 19.11.2020Suometsien ilmastokestavä hoito ja käyttö -verkkoseminaari 19.11.2020
Suometsien ilmastokestavä hoito ja käyttö -verkkoseminaari 19.11.2020Suomen metsäkeskus
 
Metsätalouden vesiensuojelun paikkatietoaineistoja, 29.8.2019, Marjo Ahola
Metsätalouden vesiensuojelun paikkatietoaineistoja, 29.8.2019, Marjo AholaMetsätalouden vesiensuojelun paikkatietoaineistoja, 29.8.2019, Marjo Ahola
Metsätalouden vesiensuojelun paikkatietoaineistoja, 29.8.2019, Marjo AholaSuomen metsäkeskus
 
Metsätalouden vesistökuormitus Heinäveden alueella 8.8.2019, Heinävesi
Metsätalouden vesistökuormitus Heinäveden alueella 8.8.2019, HeinävesiMetsätalouden vesistökuormitus Heinäveden alueella 8.8.2019, Heinävesi
Metsätalouden vesistökuormitus Heinäveden alueella 8.8.2019, HeinävesiSuomen metsäkeskus
 
Metsätalouden vesistökuormitus Pieniveden valuma alueella
Metsätalouden vesistökuormitus Pieniveden valuma alueellaMetsätalouden vesistökuormitus Pieniveden valuma alueella
Metsätalouden vesistökuormitus Pieniveden valuma alueellaSuomen metsäkeskus
 
Metsatalouden vesistokuormitus nykalanjoen valuma alueella
Metsatalouden vesistokuormitus nykalanjoen valuma alueellaMetsatalouden vesistokuormitus nykalanjoen valuma alueella
Metsatalouden vesistokuormitus nykalanjoen valuma alueellaSuomen metsäkeskus
 
Metsätalouden vesistökuormitus Kyyveden pohjoisella valuma-alueella
Metsätalouden vesistökuormitus Kyyveden pohjoisella valuma-alueellaMetsätalouden vesistökuormitus Kyyveden pohjoisella valuma-alueella
Metsätalouden vesistökuormitus Kyyveden pohjoisella valuma-alueellaSuomen metsäkeskus
 
Ymparisto ja luonnonvaratietoa metsanomistajalle
Ymparisto  ja luonnonvaratietoa metsanomistajalleYmparisto  ja luonnonvaratietoa metsanomistajalle
Ymparisto ja luonnonvaratietoa metsanomistajalleSuomen metsäkeskus
 
Vesienhoito ja vesistöjen tila Iso-Naakkiman valuma-alueella
Vesienhoito ja vesistöjen tila Iso-Naakkiman valuma-alueellaVesienhoito ja vesistöjen tila Iso-Naakkiman valuma-alueella
Vesienhoito ja vesistöjen tila Iso-Naakkiman valuma-alueellaSuomen metsäkeskus
 
Metsien monimuotoisuus ja_vesienhoito_j_ylikorkko27022020
Metsien monimuotoisuus  ja_vesienhoito_j_ylikorkko27022020Metsien monimuotoisuus  ja_vesienhoito_j_ylikorkko27022020
Metsien monimuotoisuus ja_vesienhoito_j_ylikorkko27022020Suomen metsäkeskus
 
Maakuntiin siirtyvät ruoka- ja luonnonvarasektorin tehtävät / Leena Gunnar
Maakuntiin siirtyvät ruoka- ja luonnonvarasektorin tehtävät / Leena GunnarMaakuntiin siirtyvät ruoka- ja luonnonvarasektorin tehtävät / Leena Gunnar
Maakuntiin siirtyvät ruoka- ja luonnonvarasektorin tehtävät / Leena GunnarMaa- ja metsätalousministeriö
 

Similar to Esimerkkeja kosteikoista (20)

Suometsien ilmastokestavä hoito ja käyttö -verkkoseminaari 19.11.2020
Suometsien ilmastokestavä hoito ja käyttö -verkkoseminaari 19.11.2020Suometsien ilmastokestavä hoito ja käyttö -verkkoseminaari 19.11.2020
Suometsien ilmastokestavä hoito ja käyttö -verkkoseminaari 19.11.2020
 
Metsätalouden vesiensuojelun paikkatietoaineistoja, 29.8.2019, Marjo Ahola
Metsätalouden vesiensuojelun paikkatietoaineistoja, 29.8.2019, Marjo AholaMetsätalouden vesiensuojelun paikkatietoaineistoja, 29.8.2019, Marjo Ahola
Metsätalouden vesiensuojelun paikkatietoaineistoja, 29.8.2019, Marjo Ahola
 
Luontopohjaiset ratkaisut hulevesien hallinnassa ja hiilen sidonnassa
Luontopohjaiset ratkaisut hulevesien hallinnassa ja hiilen sidonnassaLuontopohjaiset ratkaisut hulevesien hallinnassa ja hiilen sidonnassa
Luontopohjaiset ratkaisut hulevesien hallinnassa ja hiilen sidonnassa
 
Metsätalouden vesistökuormitus Heinäveden alueella 8.8.2019, Heinävesi
Metsätalouden vesistökuormitus Heinäveden alueella 8.8.2019, HeinävesiMetsätalouden vesistökuormitus Heinäveden alueella 8.8.2019, Heinävesi
Metsätalouden vesistökuormitus Heinäveden alueella 8.8.2019, Heinävesi
 
Metsätalouden vesistökuormitus Pieniveden valuma alueella
Metsätalouden vesistökuormitus Pieniveden valuma alueellaMetsätalouden vesistökuormitus Pieniveden valuma alueella
Metsätalouden vesistökuormitus Pieniveden valuma alueella
 
Metsatalouden vesistokuormitus nykalanjoen valuma alueella
Metsatalouden vesistokuormitus nykalanjoen valuma alueellaMetsatalouden vesistokuormitus nykalanjoen valuma alueella
Metsatalouden vesistokuormitus nykalanjoen valuma alueella
 
Mmm esittely aalto_yo_opiskelijavierailu_181112
Mmm esittely aalto_yo_opiskelijavierailu_181112Mmm esittely aalto_yo_opiskelijavierailu_181112
Mmm esittely aalto_yo_opiskelijavierailu_181112
 
Metsätalouden vesistökuormitus Kyyveden pohjoisella valuma-alueella
Metsätalouden vesistökuormitus Kyyveden pohjoisella valuma-alueellaMetsätalouden vesistökuormitus Kyyveden pohjoisella valuma-alueella
Metsätalouden vesistökuormitus Kyyveden pohjoisella valuma-alueella
 
Ymparisto ja luonnonvaratietoa metsanomistajalle
Ymparisto  ja luonnonvaratietoa metsanomistajalleYmparisto  ja luonnonvaratietoa metsanomistajalle
Ymparisto ja luonnonvaratietoa metsanomistajalle
 
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessoriSuometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
 
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessoriSuometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori
 
Vesienhoito ja vesistöjen tila Iso-Naakkiman valuma-alueella
Vesienhoito ja vesistöjen tila Iso-Naakkiman valuma-alueellaVesienhoito ja vesistöjen tila Iso-Naakkiman valuma-alueella
Vesienhoito ja vesistöjen tila Iso-Naakkiman valuma-alueella
 
Automaattianturit vesien tilan tutkimuksessa & seurannassa sekä tulevaisuuden...
Automaattianturit vesien tilan tutkimuksessa & seurannassa sekä tulevaisuuden...Automaattianturit vesien tilan tutkimuksessa & seurannassa sekä tulevaisuuden...
Automaattianturit vesien tilan tutkimuksessa & seurannassa sekä tulevaisuuden...
 
Metsien monimuotoisuus ja_vesienhoito_j_ylikorkko27022020
Metsien monimuotoisuus  ja_vesienhoito_j_ylikorkko27022020Metsien monimuotoisuus  ja_vesienhoito_j_ylikorkko27022020
Metsien monimuotoisuus ja_vesienhoito_j_ylikorkko27022020
 
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen LukeIlmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
Ilmastonmuutos ja talous, Heikki Lehtonen Luke
 
Maakuntiin siirtyvät ruoka- ja luonnonvarasektorin tehtävät / Leena Gunnar
Maakuntiin siirtyvät ruoka- ja luonnonvarasektorin tehtävät / Leena GunnarMaakuntiin siirtyvät ruoka- ja luonnonvarasektorin tehtävät / Leena Gunnar
Maakuntiin siirtyvät ruoka- ja luonnonvarasektorin tehtävät / Leena Gunnar
 
Turvemaiden viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, Luke
Turvemaiden viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, LukeTurvemaiden viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, Luke
Turvemaiden viljelyn uudet tuulet, Kristiina Regina, Luke
 
Suometsien haasteita
Suometsien haasteitaSuometsien haasteita
Suometsien haasteita
 
Millaisia kannustimia tarvitaan turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi? Heikk...
Millaisia kannustimia tarvitaan turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi? Heikk...Millaisia kannustimia tarvitaan turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi? Heikk...
Millaisia kannustimia tarvitaan turvepeltojen päästöjen vähentämiseksi? Heikk...
 
Vesistökuormitus turvemailla – voidaanko sitä hillitä? Sakari Sarkkola, tutkija
Vesistökuormitus turvemailla – voidaanko sitä hillitä? Sakari Sarkkola, tutkija Vesistökuormitus turvemailla – voidaanko sitä hillitä? Sakari Sarkkola, tutkija
Vesistökuormitus turvemailla – voidaanko sitä hillitä? Sakari Sarkkola, tutkija
 

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke)

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke) (20)

Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdfSeminar_abstracts_autumn_2022.pdf
Seminar_abstracts_autumn_2022.pdf
 
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
Orgaanisten lannoitteiden hiilisyöte ja lannoitusvaikutus nurmen perustamis- ...
 
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismaillaMetsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
Metsäteollisuuden kuitulietteiden peltoviljelykäyttö karkeilla kivennäismailla
 
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
Maan fosforivarantojen ja lannoituksen tutkimiseen kehitettiin uusi tutkimusa...
 
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutusLajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
Lajikkeen, korjuuajan ja katekalvon vaikutus
 
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttäMaaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
Maaningan uudistettu huuhtoumamittauskenttä
 
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
Sään ääri-iilmiöiden aiheuttama stressi näkyy timotein ja nurminadan rehuarvo...
 
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissaTyppi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
Typpi-inhibiittori naudanlietteessä - koetuloksia kuivissa kasvuoloissa
 
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
Kaupallisten nurmiseosten sadontuotto ja rehuarvo erilaisilla viljelystrategi...
 
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
Orgaanisten lannoitteiden ja kuitulietteiden vaikutus ravinteiden huuhtoutumi...
 
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdfSeminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
Seminar on Forest and Plant Health_Abstracts.pdf
 
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
Ukrainan sodan vaikutukset ruokamarkkinoihin ja metsäsektoriin -webinaari 1.4...
 
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
Nuorten visiot kestävästä ruoasta 2050
 
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisionsChasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
Chasing the moving target: the role of emotions in strategic packaging decisions
 
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteitaTo pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
To pack or not to pack green: ympäristövastuullisen päätöksenteon haasteita
 
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration? Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
Moving from cross-system interaction to cross-system collaboration?
 
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
Visiot kestävästä ruokapakkaamisesta 2050
 
Package design and the consumer panel
Package design and the consumer panelPackage design and the consumer panel
Package design and the consumer panel
 
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutosRuokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
Ruokapakkaamisen kulttuurit ja muutos
 
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyysBiopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
Biopohjaiset pakkausmateriaalit: markkinat, raaka-aineet ja kestävyys
 

Esimerkkeja kosteikoista