Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Entolab -loppuseminaari 4.12.2018

41 views

Published on

ENTOLAB-loppuseminaari: hyönteiskasvatuksen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla
4.12.18 Seinäjoki

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Entolab -loppuseminaari 4.12.2018

 1. 1. © Luonnonvarakeskus Tätä kohdetta on tuettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020 Hyönteiskasvatuksen edistäminen Etelä- Pohjanmaalla-hanke (ENTOLAB)
 2. 2. © Luonnonvarakeskus OHJELMA 9.15 Hyönteistuotannosta elinkeinoksi – näkökulmia kasvatuksen kannattavuuteen ja hyönteismarkkinoihin, Jarkko Niemi, Luke 9.45 Kokemuksia sirkkojen ruokintakokeilusta, Ilkka Latomäki, SeAMK 10.30 Kasvatusolosuhteiden vaikutus sirkkakasvattamon hygieniaan, Gun Wirtanen, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti 10.45 Clean and easy cricket rearing, Sandra Mellberg, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti 11.00 Kahvitauko 11.30 Mitä sirkka sisältää? Helena Pastell, Evira 12.00 Hyönteisten ravinto ja kasvatusolosuhteet, Maija Karhapää, Luke 12.30 Hyönteisten mahdollisuudet jätevirtojen käsittelyssä, Antero Bäcklund, Lakeuden Etappi Oy 13.00 Lounastauko (omakustanteinen)
 3. 3. © Luonnonvarakeskus Hyönteiskasvatuksen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla-hanke Jarkko Niemi Luonnonvarakeskus
 4. 4. © Luonnonvarakeskus Maailmassa tunnetaan noin 2000 syötäväksi kelpaavaa hyönteislajia, 2 mrd. ihmistä syö hyönteisiä 4 Kovakuoriaiset; 31 % Perhosen toukat; 18 % Mehiläiset, ampiaiset, muurahaiset; 14 % Heinäsirkat, sirkat; 13 % Nivelkärsäiset; 10 % Termiitit; 3 % Sudenkorennot; 3 % Kärpäset; 2 % Muut hyönteiset; 5 %
 5. 5. © Luonnonvarakeskus Hankkeen tavoitteet • Auttaa hyönteiskasvatukseen perustuvan yritystoiminnan käynnistymistä ja kehittymistä Etelä-Pohjanmaalla. • Selvittää, millä keinoilla kotisirkkojen tuotanto voisi onnistua kannattavasti ja lainsäädännön edellytykset täyttäen • Kartuttaa hyönteisalan tuotannon ja –alan osaamista Etelä- Pohjanmaalla • Yritysideoiden synnyttäminen ja edistäminen • Selvittää sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia
 6. 6. © Luonnonvarakeskus6 19.12.2018 ENTOLAB-hankkeen päämääränä on edistää hyönteiskasvatukseen perustuvan yritystoiminnan käynnistymistä ja kehittymistä Etelä-Pohjanmaalla ENTOLAB-hankkeen toteuttavat Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopiston Ruralia- instituutti ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu vuosina 2016-2018. Hanke saa rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014-2020. Tuotannonhallinta ja –talousselvitys, jossa kootaan yhteen olemassa oleva tieto hyönteisten ravinto- ja olosuhdevaatimuksista, selvitetään tuotannon automatisointiprosessia ja taloudellisia mahdollisuuksia. Kotisirkkojen kasvatusta testataan erilaisilla rehuvaihtoehdoilla, jotta saataisiin selville tuotantotulokset eri rehuilla ja tietoa tuottavuudesta ja tuotantokustannusten. Keskeisimmät hygieniaan ja tuoteturvallisuuteen liittyvät riskit selvitetään (hyönteisten rehu, hyönteiset rehu- tai ruokakäytössä) sekä laaditaan hyvän toimintatavan ohje, joka auttaa täyttämään lakisääteiset vaatimukset. Hanketyöpajoissa pohditaan ja ratkotaan erilaisia tapoja käyttää hyönteisiä (ruoka, rehu, non-food) sekä itse kasvatukseen liittyviä haasteita. Lisäksi järjestetään opintomatka. Menestyvä hyönteistalous
 7. 7. © Luonnonvarakeskus Hankkeeseen osallistuvia tai sitä rahoittavia tahoja Toteuttajat • Luonnonvarakeskus • Helsingin yliopisto, Ruralia- instituutti • Seinäjoen ammattikorkeakoulu Muut tahot • Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasto/Etelä- Pohjanmaan ELY-keskus • Lakeuden etappi • Foodwest • Pellon • Seinäjoki activity park • Finsect • A-rehu • Uutelax • Ari Kujala • Ylisen broiler • Matti Kivimäki • MTY Sippola • Korpimaan fasaanitila • Niemi-säätiö • Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö 7 19.12.2018
 8. 8. © Luonnonvarakeskus • ENTOLAB-hanketilaisuuksien materiaalit SlideSharessa: https://www.slideshare.net/LukeFinland/clipboards/entolab • Facebook: https://www.facebook.com/entolab • Hyönteiskasvatusopas tulossa tämän vuoden lopussa 8 19.12.2018
 9. 9. © Luonnonvarakeskus9 19.12.2018Teppo Tutkija
 10. 10. © Luonnonvarakeskus Hyönteistuotannosta elinkeinoksi - Näkökulmia kasvatuksen kannattavuuteen ja hyönteismarkkinoihin Jarkko Niemi Luonnonvarakeskus 4.12.2018
 11. 11. © Luonnonvarakeskus Esityksen sisältö • Taustaa • Onko markkinoilla kysyntää? • Kannattavuuden tekijät • Loppusanat 19.12.2018Footer
 12. 12. © Luonnonvarakeskus Johdanto • Hyönteiskasvatus on saanut paljon huomiota viime aikoina – kasvattajia jo noin 50, pääosin pieniä toimijoita • Hyönteiskasvatuksen jatkuvuus edellyttää, että se on taloudellisesti järkevää eri tasoilla – Tuotot > Kustannukset – Kasvatus – Hyönteisbiomassan käyttö rehuna ja elintarvikkeena – Non-food käyttö – Ulkomainen vs. kotimainen raaka-aine • Tässä esityksessä tarkastellaan kasvatuksen kustannuksia sekä rehukäytön mielekkyyttä, keskittyen erityisesti sirkkatuotantoon • Ruokakäytössä tuotteistamisella on suuri merkitys 12 19.12.2018
 13. 13. © Luonnonvarakeskus Talousnäkökulma • Tuotannon kannattavuuden kannalta ratkaisevaa on – Tuotteistaminen – Myyntihinta – Tuotannon tehokkuus • Suurimmat tuotantokustannuserät ovat työ, rakennus, rehu ja energia – Työn osuus tuotantokustannuksista laskee merkittävästi tuotannon mittakaavan kasvaessa – Esim. Caraballon selvityksessä työn osuus kotisirkkojen tuotantokustannuksesta (81,51 €/kg) oli noin puolet – Muuttuvista kustannuksista suurimmat kustannuserät ovat rehu ja energia • Ala kehittyy nopeasti ja samalla kustannustaso laskee (on jo laskenut) 13 19.12.2018
 14. 14. © Luonnonvarakeskus Onko hyönteistuotteille kysyntää? 14 19.12.2018
 15. 15. © Luonnonvarakeskus Miten suomalaiset suhtautuvat hyönteisruokaan? 15 19.12.2018 • Ruoan turvallisuus, oma terveys, ympäristönäkökulma, eläinten hyvinvointi (ja tuotteen hinta) vaikuttavat siihen, miten ihminen suhtautuu eläinperäiseen ruokaan (Clark ym. 2018) • Pihan ym. (2017) Tutkimuksessa 70 % suomalaisista koki hyönteisruoan kiinnostavana ja puolet oli valmis ostamaan sitä – Suurempi kiinnostus kuin muissa viimeaikaisissa tutkimuksissa (vrt. esim. van Thielen ym. (2018) 42 %) • Myös viestintä ja se, millaisia assosiaatioita hyönteistuotteisiin muodostetaan vaikuttaa – Esim. viitteellinen hyönteisen kuva herättää vähemmän inhoa kuin yksityiskohtainen realistinen hyönteinen (Kauppi, 2016)
 16. 16. © Luonnonvarakeskus Miten suomalaiset suhtautuvat hyönteisruokaan? 16 19.12.2018 • Kuluttajien ostohalukkuuteen vaikuttavat – Subjektiivinen ja objektiivinen tieto  Asenteet – Kokemukset tuotteista – Ruokaan liittyvät pelot • Hyönteisruoan käyttöä edistävät tai sitä estävät – Kokeilunhalu, uuden kokeminen, itsensä ylittäminen – Negatiiviset tunteet/mielikuvat hyönteisten syömisestä – Ympäristöön liittyvät motiivit – Proteiinin tarve
 17. 17. © Luonnonvarakeskus17 19.12.2018 Houkuttelevimmiksi koetaan leipä/snacks-tuotteet Mutta miten paljon hyönteisten tulisi näkyä ruoassa?
 18. 18. © Luonnonvarakeskus18 19.12.2018 Esimerkkejä Suomessa myynnissä olevista tuotteista
 19. 19. © Luonnonvarakeskus Esimerkkejä Suomessa myynnissä olevista sirkka-tuotteista Lähde: www.ruohonjuuri.fi 19 19.12.2018
 20. 20. © Luonnonvarakeskus Rehukäyttö • Rehukäytössä ratkaisevia tekijöitä – Hyönteisjauhon koostumus, erityisesti proteiinipitoisuus ja missä määrin eläimet pystyvät hyödyntämään sitä – Hyönteisjauhon hinta suhteessa vaihtoehtoisiin rehuaineisiin, joita se voisi korvata – Erityisesti soija ja muut valkuaisen lähteet – Riittävä saatavuus ja toimiva logistiikka 20 19.12.2018
 21. 21. © Luonnonvarakeskus Hintoja maailmalta • Hyönteistuotteiden hinnat voivat vaihdella huomattavasti riippuen siitä, mistä tuotteesta, minkä laatuisesta tuotteesta ja miten suuresta määrästä on kyse – Kuluttajamarkkina lienee tällä hetkellä enemmän niche- markkina, vaikka esim. leipätuotteet ovat melko laajalti kokeiltuja • Seuraavassa on esimerkkejä satunnaisesti valittujen tuotteiden yksikköhinnoista Suomesta ja maailmalta (tiedot syyskuulta 2018) 21 19.12.2018
 22. 22. © Luonnonvarakeskus Kasvatuksen ja käytön kustannuksista 22 19.12.2018
 23. 23. © Luonnonvarakeskus Esimerkkejä bulkkituotteiden hinnoista maailmalta Tarjoajat ovat hintavälin: min kuvaa alinta ja max korkeinta samalle tuotteelle ilmoitettua hintaa Lähde: Alibaba 23 19.12.2018 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Tuote 5 Tuote 6 Tuote 7 €/kg Sirkkajauho min max 0 5 10 15 20 25 30 35 40 €/kg Jauhomato-jauho min max
 24. 24. © Luonnonvarakeskus Ravintosisältö vaikuttaa käyttöarvoon Syötävien hyönteisten ravintosisältö Lähde: Rumpold ja Schluter (2013) 24 19.12.2018 Proteiini Rasva Kuitu NFE* Tuhka Energia (kcal/100 g) Torakat 57.3 29.9 5.3 4.5 2.9 Kovakuoriaiset (mm.kertut) 40.7 30.4 10.7 13.2 5.1 490.3 Jauhomato (toukka) 48.3 39.1 8.5 4.8 9.6 557.1 Kärpäset 49.5 22.8 13.6 6.0 10.3 409.8 Hemiptera (true bugs) 48.3 30.3 12.4 6.1 5.0 479.0 Muurahaiset, mehiläiset 46.5 25.1 5.7 20.3 3.5 484.5 Termiitit 35.3 32.7 5.1 22.8 5.9 Perhoset 45.4 27.7 6.6 18.8 4.5 508.9 Sirkat 61.3 13.4 9.6 13.0 3.9 426.3 Kotisirkka (nuori) 55.0 9.8 16.4 9.1 Kotisirkka (aikuinen) 57.2 21.1 19.2 2.6 4.6 455.2 *NFE=nitrogen-free extract
 25. 25. © Luonnonvarakeskus Lisäksi amonihappokoostumuksella on merkitystä 25 19.12.2018 Torakat Sirkat (jauho) Jauhomadot Ihminen Lihasika (1- vaiheruok.) Broileri (kasvatusvaihe) Kana Lysiini 48.0 59.0 60.1 45.0 59.3 55.0 43.4 Metioniini 29.8 17.0 15.5 16.0 22.5 21.1 Metioniini+Kystiini 41.4 26.0 24.7 22.0 35.0 40.0 36.0 Treoniini 34.6 43.0 39.1 23.0 35.7 35.0 38.3 Aminohappokoostumus Tarve Syötävien hyönteisten aminohappokoostumus ja ihmisen, sian, kanan ja broilerin aminohappotarve Lähteet: Rumpold ja Schluter (2013), Luke (2018)
 26. 26. © Luonnonvarakeskus Tavallinen rehu vs. jauhomatorehu eri hintasuhteilla Nykyisillä hintasuhteilla pieni määrä jauhomatojauhoa siipikarjarehussa voi olla mahdollinen, jos rehuaine saadaan riittävän edullisesti 26 19.12.2018 €/kg €/kg 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.8 0.6 0.4 0 % 5 % 7 %
 27. 27. © Luonnonvarakeskus Kolme skenaariota kotisirkan tuottamisesta 27 19.12.2018 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Malli 1 Malli 2 Malli 3 €/kg Kiinteät kustannukset Työ Muuttuvat kustannukset
 28. 28. © Luonnonvarakeskus Lisää hyönteistuotannosta • Niemi, J. & Karhula, T. (2018). Hyönteisistä uusi suunta maatilojen tuotantoon? Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2018- julkaisun erityisteema. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-600-1 • Mäki, M. (2018) Hyönteiset ruokaketjussa : Hygieniariskien hallinta rehuntuotannon kannalta https://jukuri.luke.fi/handle/10024/541780 • Heiska, S. & Huikuri, N. (2018). Hyönteistuotannon esiselvitys: Hankkeen loppuraportti http://jukuri.luke.fi/handle/10024/540921 • ENTOLAB-hanketilaisuuksien materiaalia SlideSharessa: https://www.slideshare.net/LukeFinland/clipboards/entolab » Facebook: https://www.facebook.com/entolab » Hyönteiskasvatusopas tulossa tämän vuoden lopussa 28 19.12.2018
 29. 29. © Luonnonvarakeskus Kiitos! 29 19.12.2018

×