Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bioruukki: Arvoaineita biomassoista uuttamalla

24 views

Published on

Bioruukki: Arvoaineita biomassoista uuttamalla - miten voisit hyödyntää osaamistamme ja laitteistojamme

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bioruukki: Arvoaineita biomassoista uuttamalla

 1. 1. TURKU #lukecircles
 2. 2. Arvoaineita biomassoista uuttamalla – miten voisit hyödyntää osaamistamme ja laitteistojamme? Bioruukki
 3. 3. #lukecircles Bioruukki pähkinänkuoressa • Luken pilotointitilat ovat osa isompaa VTT:n hallinnoimaa Bioruukki- kokonaisuutta • Sijaitsevat Espoon Kivenlahdessa • Bioruukki on suurin biotalouden tutkimusympäristö Pohjoismaissa • 10000 m2 • Tutkitaan ja testataan uusia, innovatiivisia ratkaisuja erilaisten biomassojen sekä teollisuuden sivuvirtojen tehokkaaseen hyödyntämiseen
 4. 4. #lukecircles Bioruukin sijainti
 5. 5. #lukecircles Hyödyt asiakkaalle • Tarjoaa helpon ja nopean tavan pilotoida uusia tuotantomenetelmiä ja nostaa biomassan jalostus- ja hyödyntämisastetta • Yritykset voivat hoitaa pilotoinnin resurssi- ja kustannustehokkaasti ja välttyä oman pilotointilaitoksen rakentamiselta • Pilottimittakaavan testaus vähentää varsinaiseen tuotantoon siirtymiseen liittyviä riskejä
 6. 6. #lukecircles Palvelukokonaisuudet muokataan asiakkaan kulloisenkin tarpeen mukaan • tarvekartoitus • esiselvitys • kokeiden ja testien suunnittelu • raaka-aineiden hankinta • uutot ja fraktioinnit (olosuhdetestaus) • puolivalmisteiden tai tuotteiden valmistus sekä näiden ominaisuuksien testaus • tutkimustulosten tulkinta yhdessä asiakkaan kanssa • toimenpidesuositukset seuraavaksi askeleeksi tuotteen valmistusprosessin kehittämiseksi
 7. 7. #lukecircles Paineistettu kuumavesiuutto 300-litran uuttolaite • Automatisoitu • Pasutusmahdollisuus • Läpivirtausuutto • Panosuutto • Vesi sekä hapot ja emäkset • Useiden muuttujien on-line mittaus
 8. 8. #lukecircles Uutteiden ominaisuuksien mittaus ja jälkikäsittely • Mobiiliyksikkö • On-line-mittaukset pH taitekerroin sähkönjohtokyky • Adsorbenttikäsittelymahdollisuus Aktiivihiili Ioninvaihtohartsit
 9. 9. #lukecircles Kalvosuodatus PCI suodatusyksikkö • 2 B1-putkimoduulia • Pituus/moduuli 2,44 m • Suodatusala/moduuli 1,75 m2 • Modifioitu PES-kalvo pH 1,5–12 30 bar 80 ºC 6000 MW
 10. 10. #lukecircles Chematur Engineering Supercritical Fluid Pilot Plant • Ylikiittinen uutto • Ylikriittinen saostus • Mikrokapselointi • Kapasiteetti 0,5–3 kg • CO2 tai CO2 yhdistettynä etanoliin, etanoli-vesi- seokseen Ylikriittinen uutto
 11. 11. #lukecircles Yhteystiedot Ruukinmestarintie 2 02330 Espoo Juha-Matti Katajajuuri Erikoistutkija, Senior Customer Manager Puh: 029 532 6219 juha-matti.katajajuuri@luke.fi Risto Korpinen Tutkija Puh: 029 532 3571 risto.korpinen@luke.fi

×