Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TNPW2-2013-07

677 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TNPW2-2013-07

 1. 1. TNPW22012/201307 – Aktuální trendy ve vývoji webových aplikacíMgr. Lukáš Vaceklukas.vacek@uhk.cz
 2. 2. 2Agenda • Současný stav, RIA • Komunikace webových aplikací • Uživatelské rozhraní • AJAX • Flash, Flex, AIR, XUL, Silverlight a další • Pracovní nástroje • Co je Web 2.0? Cloud computing? • Internet, doporučená literatura
 3. 3. 3Současný stav webových technologií • Neustálé zdokonalování stávajících technologií pro web, které se ukázaly jako použitelné (životaschopné): ▫ rozšiřování funkcionality, kterou poskytují vývojářům, ▫ zjednodušení (a zrychlení) jednotlivých procesů vývoje (analýza, návrh, implementace, testování, deployment), ▫ implementace moderních trendů (MVC, ORM, SOA, bezpečnost, přístupnost pro různá zařízení a platformy apod.), ▫ zvyšování výkonu vyvíjených aplikací. • Osvědčené technologie: Java (JSF/MVC Frameworky), ASP.NET, Flash, Python, PHP... • „Novější“ technologie: Ruby (on Rails), Adobe AIR, Flex, Silverlight apod. • Na straně klienta je současným leaderem HTML5 + CSS3 + JavaScript • Pořád je co zlepšovat!
 4. 4. 4Aktuální problémy • Vývoj webových aplikací = (až moc) velký výběr technologických platforem • Problémem většiny dnešních webových aplikací jsou hlavně… ▫ omezené možnosti jejich uživatelského rozhraní (User Interface), ▫ validace formulářových dat na straně klienta (v reálném čase), ▫ bez-stavová komunikace při použití protokolu HTTP(S) ▫ práce v offline režimu • Většina webových aplikací je stále založena na značkovacím jazyku HTML (XHTML) – ten původně nebyl navržen pro vývoj aplikací >> má celou řadu omezení (množství přenášených dat, ergonomie ovládání apod.) • Některá omezení lze obejít (např. JavaScript/AJAX, Flash, Adobe AIR, ViewState a PostBack v ASP.NET apod.), ale není to ono (problematická účinnost, někdy složitost řešení, kompatibilita v prohlížečích) • Takže, co s tím?
 5. 5. 5Řešení? • Vytvořit nové nebo rozšířit stávající technologie tak, aby poskytovaly vývojářům a uživatelům: ▫ komplexní grafické rozhraní (MDI koncept >> 1 hlavní okno), ▫ ovládání a funkce odpovídající klasickému desktopovému řešení (drag&drop, klávesové zkratky, kontextová nápověda, auto complete prvky apod.), ▫ možnost kontroly formulářových dat u klienta v reálném čase ▫ možnost práce v offline režimu na straně klienta ▫ odstínění klienta (uživatele) od modelu žádost/odpověď ▫ přenos jen nezbytně nutných dat (např. bez duplicit v UI) ▫ a to vše pro různé druhy platforem a zařízení (např. mobilní)
 6. 6. 6Co je RIA (Rich Internet Application) • Označení pro novou generaci aplikací, které by uvedené požadavky měly plně (nebo částečně) splňovat • RIA řeší především záležitosti na straně klienta! • Významnou roli bude hrát HTML5 (aspoň v nejbližší době) • Existuje silná spojitost s Internetem – web/(X)HTML, plug-iny prohlížečů, desktop, mobilní zařízení • Snadnost spuštění aplikace se blíží snadnosti navštívení webové stránky • Výhledově by RIA technologie mohly výrazně podpořit myšlenku na převedení většiny dnešních aplikací do online podoby (celá řada výhod >> aktuálnost, dostupnost, zpoplatnění jen používaných funkcí apod.) http://interval.cz/clanky/rich-internet-applications-v-roce-2008/ http://zdrojak.root.cz/clanky/pristupnost-ria-dynamicke-zmeny-obsahu/
 7. 7. 7Agenda  Současný stav, RIA • Komunikace webových aplikací • Uživatelské rozhraní • AJAX • Flash, Flex, AIR, XUL, Silverlight a další • Pracovní nástroje • Co je Web 2.0? Cloud computing? • Internet, doporučená literatura
 8. 8. 8Webová komunikace – bezstavové HTTP • Nejčastěji založena na protokolu HTTP(S) • HTTP je bezstavový protokol (request >> response) ▫ Základní vlastnost = snadná implementace ▫ Mezi jednotlivými requesty se neudržuje kontext ▫ U většiny aplikací to nemusí vadit • Bezstavové HTTP můžete obejít přes • Cookie (nejstarší, 4KB dat, odesílá se s každým(!) http požadavkem, lze zakázat) • Session (posílá se ID relace, data uložena na serveru – in proc, state server, sql) • Využitím local storage (viz dále) • Viewstate a Control State (v ASP.NET) – hashovaná data v políčku formuláře • http://www.youtube.com/watch?v=IdJD2FSRQWU video z přednášky
 9. 9. 9Další možnosti komunikace • Moderní webové aplikace využívají pro komunikace mezi klientem a webovým serverem i další standardy/protokoly, než jen obyčejné HTTP(S) ▫ REST – orientován datově (ROA), běžné HTTP příkazy (GET, POST, PUT a DELETE) pro CRUD operace ▫ Webové služby – protokol SOAP pro vzdálené volání procedur, formát XML ▫ SOA – univerzální, i mimo web • Různé formáty dat přicházejících na klienta… HTML, XML, JSON apod., které lze (programově) dále zpracovat • Iniciátorem komunikace nemusí být vždy klient (obvyklý scénář) – možnost vytvoření permanentního spojení (web socket, realtime app – SignalR apod.) • Nezapomeňte na bezpečnost komunikace – SSL, autentizaci klientů apod.
 10. 10. 10Agenda  Současný stav, RIA  Komunikace webových aplikací • Uživatelské rozhraní • AJAX • Flash, Flex, AIR, XUL, Silverlight a další • Pracovní nástroje • Co je Web 2.0? Cloud computing? • Internet, doporučená literatura
 11. 11. 11Webové formuláře • Už od počátku Internetu jsou formuláře hlavním prostředkem pro zadávání uživatelských vstupů do webové stránky • Základní množina formulářových prvků a jejich funkcí je v podstatě stále stejná jako na začátku, kdy se nepočítalo s Internetem jako s platformou pro aplikace • Původní formulářové prvky nepokrývají všechny potřeby dnešních webových aplikací, nejen v oblasti datových vstupů, ale i jejich případné validace (kontroly) • Tento nedostatek bylo třeba odstranit • Jsou (byly) možné dva základní přístupy k řešení problému: ▫ Úplně to celé předělat (XForms) ▫ Rozšířit stávající množinu prvků a jejich funkcionalitu (Web Forms >> HTML5) http://interval.cz/clanky/pohled-na-webove-formulare-druhe-generace/
 12. 12. 12HTML5 (Web Forms 2.0 je součástí) • Původně konsorcium WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working Group) >> vývojáři Mozilla, Opera, Safari • Od roku 2007 existuje pracovní skupina W3C pro HTML5 specifikaci, v lednu 2008 byl vydán draft • Rozšiřuje HTML 4.01 a XHTML 1.0 >> jednoduché na naučení • Zpětná kompatibilita ve starších prohlížečích • Částečná podpora nových prvků v prohlížečích http://en.wikipedia.org/wiki/Html5 http://www.lupa.cz/clanky/whatwg-budoucnost-webu/ http://www.w3.org/TR/2008/WD-html5-diff-20080122/ http://html456.blogspot.com/2010/10/nepouzivejte-html5-jeste-ne-prosi-nas.html http://is.gd/hUmV4 – HTML5 framework pro mobilní aplikace (37signals)
 13. 13. 13Lokální úložiště dat – Local storage, Session storage • V souvislosti se standardem HTML5 se často mluví o offline režimu aplikací • Lokální úložiště dat (name/value) na straně klienta, přístupné z JavaScriptu • Podpora v moderních prohlížečích (např. IE8+) • Local storage běžně neexpiruje, musíte si po sobě uklidit! • Session storage standardně vydrží do zavření okna prohlížeče • Kapacita cca 5MB na doménu, každý browser to ale počítá jinak! • Nepřenáší se na server, aplikační logika sama musí data serializovat! • http://www.lupa.cz/clanky/sql-si-razi-cestu-do-html5/ • http://zdrojak.root.cz/clanky/webdesigneruv-pruvodce-po-html5-webstorage/ • http://code.google.com/p/sessionstorage/
 14. 14. 14XForms • Za návrhem XForms stojí konsorcium W3C • Jeden z modulů připravovaného XHTML 2.0 • Komplexně řeší formuláře na webu i na desktopu • Je poněkud složitější na naučení (i když W3C tvrdí opak ) • Chybí zpětná kompatibilita • Aktuálně je kolem XHTML 2.0 a W3C poměrně nejasná situace http://en.wikipedia.org/wiki/Xforms http://www.grafika.cz/art/webdesign/encxforms.html http://html456.blogspot.com/2009/07/predseda-xhtml2-wg-rika-xhtml2-neni.html
 15. 15. 15Agenda  Současný stav, RIA  Komunikace webových aplikací  Uživatelské rozhraní • AJAX • Flash, Flex, AIR, XUL, Silverlight a další • Pracovní nástroje • Co je Web 2.0? Cloud computing? • Internet, doporučená literatura
 16. 16. 16AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) • Aktuálně nejrozšířenější RIA technologie • „AJAX je programový přístup, který mezi prohlížeč a webový server přidává vrstvu abstrakce.“ http://blogs.msdn.com/mohammadakif/archive/2006/01/14/512991.aspx • Základním principem fungování AJAXu je klientské skriptování (DOM, (X)HTML a JavaScript), obvykle kombinované s voláním webových služeb a zpracováváním XML dat (XMLHttpRequest) >> používá známé a osvědčené technologie • Jeho nasazení (pozor, neplatí to vždy a všude!) může zlepšit použitelnost webových aplikací s ohledem na jejich ovládání uživatelem • Někdy je náročnější na implementaci, a při nevhodném použití může generovat poměrně velkou zátěž pro webový server • Webové AJAX aplikace je možné vytvářet na většině hlavních vývojových platforem (ASP.NET, Java/JSF/ADF, PHP apod.) http://cs.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_JavaScript_and_XML http://ajaxpatterns.org/Java_Ajax_Frameworks http://www.noupe.com/javascript/most-wanted-ajax-techniques-50-ajax-examples-and-tutorials.html
 17. 17. 17AJAX – schéma komunikace Klasická webová aplikace Klient (webový prohlížeč) Server (webový server) HTTP request User Interface Aplikační logika HTML + CSS AJAX Klient (webový prohlížeč) Server (webový server) JavaScript HTTP request User AJAX Aplikační logika Interface Engine HTML + CSS XML data
 18. 18. 18Microsoft ASP.NET AJAX Extension • Microsoft ASP.NET AJAX Extensions (dříve Atlas, AJAX.NET) je sada klientských knihoven, serverových ovládacích prvků a webových služeb • Jde o client side framework, který je nadstavbou pro ASP.NET • Koncepčně se dělí na dvě části – klientskou a serverovou • Klientská část může fungovat bez serverové, opačně to neplatí • Základem je JavaScriptový framework, který si klade za cíl ulehčit vývoj tzv. AJAXových aplikací • Komponenty používají na straně klienta jQuery http://www.asp.net/ajax/ http://www.asp.net/ajaxlibrary/AjaxControlToolkitSampleSite/ • Pro VS 2010 a ASP.NET 4.0 doporučuji používat NuGet package manager, který se v projektu postará o základní nastavení referencí knihoven, včetně bezpečnostních doplňků typu Sanitizer nebo Anti-XSS library… • http://stephenwalther.com/blog/archive/2011/08/17/adding-the-new-html- editor-extender-to-a-web-forms.aspx
 19. 19. 19Agenda  Současný stav, RIA  Komunikace webových aplikací  Uživatelské rozhraní  AJAX • Flash, Flex, AIR, XUL, Silverlight a další • Pracovní nástroje • Co je Web 2.0? Cloud computing? • Internet, doporučená literatura
 20. 20. 20Adobe Flash • V současnosti dominuje v oblasti interaktivní grafiky na Internetu • Multiplatformní technologie zaměřená na práci s grafikou, vektorovými animacemi nebo video streamingem (např. Youtube) • Historie – FutureWave Software (kolem roku 1996), Macromedia (do  2005) • Pro klienta je k dispozici Flash Player (aktuální verze 11.4), jako plug-in je nainstalován na většině počítačů s webovým prohlížečem (uvádí se až 99  podle Adobe) % • Používá programovací jazyk ActionScript (založený na ECMAScript), pracuje s textem, grafikou i s databázemi • Jsou určité problémy s indexování obsahu ve vyhledávačích • Ověřená technologie, s velkou vývojářskou komunitou! • Řada vývojových nástrojů (pravda, s různou kvalitou ) • Problémy: bezpečnost, stabilita, výkon na slabších zařízeních! http://www.adobe.com/products/flash/ http://www.flash.cz/portal/
 21. 21. 21Adobe Flex • Adobe Flex je komponentový framework určený pro vývoj a provoz interaktivních aplikací postavených na technologii Flash (Flash Player v prohlížeči) a Adobe AIR (desktop) • Aplikace mohou integrovat např. multimédia, XML, webové služby nebo tzv. Flex Data Services (WS postavené na J2EE) • Programovací jazyk ActionScript 3, MXML pro UI • Základní vývojové nástroje (SDK + kompilátor) jsou zdarma, Flex Builder za peníze; je možná pokročilá integrace (Ant, Maven) • Deployment = zkopírovat soubory SWF (+ HTML wrappery) • Technologie Flash/Flex umožňují odklon UI od klasické podoby webových stránek, není to náhrada HTML a spol. • Velké plány Adobe, realita je skromnější, aktuální verze Flex 4.8.xx (7/2012) • Open source licence frameworku! http://www.adobe.com/products/flex/ http://www.grafika.cz/art/webdesign/flashflex.html http://interval.cz/clanky/adobe-flex-co-je-a-co-neni/
 22. 22. 22Adobe AIR • Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime, dříve Apollo) • První stabilní verze 1.0 (únor 2008) – aktuální verze 3.5.xx (11/2012) • Multiplatformní runtime propojující desktopové a webové aplikace • Umožňuje kombinovat např. HTML/JavaScript/AJAX, Flash, Flex • Rozšiřuje funkcionalitu a možnosti webových aplikací (např. drag&drop, práce s diskem, nativní okna, offline práce s daty, synchronizace apod.) • Má plný přístup k lokálním zdrojům! Pod účtem, pod kterým uživatel pracuje • Aplikace lze spouštět nezávisle na prohlížeči, na různých zařízeních http://www.adobe.com/cz/products/air/ http://labs.adobe.com/technologies/air/ http://jilm.blog.lupa.cz/0704/adobe-je-cerny-kun-internetovych-aplikaci http://www.flash.cz/portal/clanek.aspx?id=594 http://www.dsl.sk/article.php?article=5359
 23. 23. 23Silverlight • Silverlight představila fy Microsoft v září 2007, aktuální verze 5.1 (5/2011) • Jde o runtime pro spouštění interaktivních aplikací v prostředí webového prohlížeče nebo desktopu, u klienta je třeba instalovat odpovídající plug-in • Základem je WPF >> grafický subsystém .NET Frameworku 3.0 >> umožňuje popisovat textový, vektorový, interaktivní a multimediální obsah pomocí XAML • Podporuje přehrávání audia a videa ve formátech WMV, WMA a MP3 • Programovat lze v JavaScriptu, od verze 2.0 také v C#, VB.NET apod. • Multiplatformní podpora u klienta pro Windows, Mac, Linux (Moonlight) • Na klientovi běží v tzv. sandboxu, nemá plný přístup k disku • Jako vývojové prostředí se používá Visual Studio • Někdy je označována jako tzv. „Flash killer“ technologie  • Jako cross-platform technologii bude Microsoft spíše podporovat HTML5! http://www.microsoft.com/silverlight/ http://www.vyvojar.cz/Articles/473-neco-malo-k-technologiim-wpf-a-silverlight.aspx http://en.wikipedia.org/wiki/Moonlight_(runtime) http://is.gd/hUi05 (článek na JustIT - podpora Silverlight vs. HTML5)
 24. 24. 24XUL (XML User Interface Language, čti Zůl) • XUL je technologie založená na XML • Umožňuje tvorbu RIA aplikací, které mohou být spouštěny z Internetu (ale nemusí, např. Firefox) • XML v kombinaci s JavaScriptem (obsluha událostí) a CSS umožňuje vytvářet UI aplikací • XUL odděluje jednotlivé prvky UI a jejich vzhled >> snadná skinovatelnost • Technologii XUL zastřešuje Mozilla Foundation • Je platformě nezávislá, používá komponenty v nativních jazycích (C/C++) • Na straně klienta je to trochu pomalé… http://www.mozilla.org/projects/xul/ http://en.wikipedia.org/wiki/XUL http://www.kosek.cz/clanky/xul/index.html
 25. 25. 25Další technologie – JavaFX, Mozilla Prizm, Google Gears JavaFX • Nadstavba na Javou, která umožní tvorbu interaktivních RIA aplikací určených pro desktop, mobilní zařízení apod. • Skriptovací jazyk JavaFX Script pro práci s UI http://www.sun.com/software/javafx/index.jsp http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=1744 http://cs.wikipedia.org/wiki/JavaFX Mozilla Prizm (opět WebRunner) • Umožňuje integraci webových aplikací v desktopovém prostředí bez nutnosti spuštění webového prohlížeče http://wiki.mozilla.org/Prism http://www.lupa.cz/zpravicky/mozilla-zrusila-projekt-prism-nastupuje-chromeless/ Google Gears (na konci roku 2009 zastaven rozvoj na úkor HTML5) • Umožňuje přístup a využití online služeb v offline režimu, využívá speciální rozšíření pro prohlížeč postavené nad SQLite databází http://en.wikipedia.org/wiki/Google_gears
 26. 26. 26Agenda  Současný stav, RIA  Komunikace webových aplikací  Uživatelské rozhraní  AJAX  Flash, Flex, AIR, XUL, Silverlight a další • Pracovní nástroje • Co je Web 2.0? Cloud computing? • Internet, doporučená literatura
 27. 27. 27Pracovní nástroje • Trendem jsou rostoucí požadavky na komplexnost vývojových nástrojů • Každý vývojář potřebuje něco jiného, záleží na jeho roli • Jednotlivé etapy vývoje software nejsou jednoznačně odděleny, často běží vedle sebe (paralelní běh analýzy a implementace při tzv. extrémním programování ) • Jsou vyžadovány funkce a nástroje, které zefektivní jednotlivé etapy vývoje • Pro fázi implementace se za samozřejmé považuje např. ▫ sofistikovaný editor zdrojových kódu s inteligentním doplňováním, ▫ vizuální návrh UI, trend generování UI do HTML5 + JavaScript + CSS na výstupu, ▫ spolupráce s CASE nástroji, synchronizace, ▫ podpora verzování, týmový vývoj, úkoly/task(s), ▫ podpora pro ladění aplikace, trasování, refaktorizace kódu, ▫ podpora nejrůznějších šablon, práce s databází, ORM, design patterns, ▫ podpora automatického testování (unit, funkční, zátěžové…), TDD, ▫ tvorba instalačních balíčků, konfiguračních skriptů, deployment aplikace a další http://zdrojak.root.cz/clanky/jak-budeme-psat-webove-aplikace-za-tri-roky/ http://zdrojak.root.cz/clanky/vyvojar-si-jen-s-programovanim-nevystaci/
 28. 28. 28Agenda  Současný stav, RIA  Komunikace webových aplikací  Uživatelské rozhraní  AJAX  Flash, Flex, AIR, XUL, Silverlight a další  Pracovní nástroje • Co je Web 2.0? Cloud computing • Internet, doporučená literatura
 29. 29. 29Co je Web 2.0? • Web 2.0 lze chápat „Jako posun od centralizovaného zpracování služeb k decentralizaci.“ – Tim O’Reilly (zdroj) • „Web 2.0 jsou takové webové projekty, které používají technologie a principy namířené co nejvíce k uživatelům služeb, a to často tak blízko, že nechávají samotné uživatele, aby se sami podíleli na obsahu či tvorbě projektu.“ – Symbio • Jiný úhel pohledu na to, jak rozlišit jednotlivé vývojové fáze webu… „Na Web 1.0 stačilo připojení kolem 50 Kbit/s, na Web 2.0 linka o rychlosti 1 Mbit/s a na Web 3.0 to bude přibližně 10 Mbit/s.“ – Reed Hastings (zdroj Symbio) http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html http://www.symbio.cz/clanky/web-2-0-3-0-4-0.html http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
 30. 30. 30Co znamená Web 2.0 pro design (návrh) aplikace? • Web jako platforma – klasický design ustupuje do pozadí, a do popředí se dostávají programové nadstavby (API), webové služby, XML, RSS apod. = změny v programování a v přístupu k datům • Mnohem intenzivnější spolupráce mezi servery při výměně dat • Tzv. Mashup aplikace  • Změny v navigaci, organizaci informací a v přístupu k nim >> uživatelé rozhodují sami (agregátory obsahu) • Mixování obsahu >> obsah je důležitější než jeho poskytovatel! • Komunity přidávají a sdílejí vlastní data >> štítky, recenze apod. • Často hovoříme v této souvislosti o pojmech sociální sítě, Cloud computing apod. http://www.symbio.cz/clanky/komunity-v-podani-strycka-googla.html http://www.lupa.cz/clanky/zmeni-google-sidewiki-internet/ http://zdrojak.root.cz/clanky/rest-architektura-pro-webove-api/
 31. 31. 31Komunitní weby jako Web 2.0 aplikace • Webové aplikace označované jako Web 2.0 se prosazují stále více • Nesmírně důležitá je komunita uživatelů, která se na takovouto aplikaci „nabalí“ • Potom hovoříme o tzv. sociální síti • Sociální sítě jsou čím dál důležitější i pro firemní komunikaci (dovnitř i ven) Facebook, Instagram, Pinterest, Google+, LinkedIn – komunitní weby Wikipedia – internetová encyklopedie Del.icio.us – ukládání a sdílení záložek (bookmarks) iGoogle – personalizovaná domácí stránka s informace z různých zdrojů Flickr – sdílení fotografií na webu Twitter – krátké osobní zprávy do 140 znaků http://suewebik.net/webove/web20-def.html http://www.lupa.cz/clanky/web-2-0-bublina-nebo-novy-smer-webu/ http://www.slideshare.net/MedvidekPU/sociln-st-mn-internet-k-nepoznn http://zdrojak.root.cz/clanky/jaky-software-pohani-facebook/ http://www.lupa.cz/clanky/komunitni-server-a-komunitu-mate-kde/ http://www.tyinternety.cz/socialni-site/analyza-kde-bude-facebook-za-pet-let-1773
 32. 32. 32Cloud computing (jen krátce, více na další přednášce) • „Termín označuje souhrnně technologie a postupy používané v datových centrech a firmách pro zajištění snadné škálovatelnosti aplikací dodávaných přes Internet.“ – Jan Kodera (http://cloud.abakowiki.cz/) • Cloud hosting nabízí serverový cluster s vysokým výpočetním výkonem, datovým úložištěm a konektivitou, který je možné si pronajímat dle potřeby • IaaS – Infrastruktura jako služba • PaaS – Platforma jako služba • SaaS – Software jako služba SaaS • Výhodou je dynamický sizing PaaS a platba jen za skutečně spotřebované prostředky IaaS http://zdrojak.root.cz/clanky/cloud-hosting-aneb-hosting-v-oblacich/ http://www.lupa.cz/clanky/cloudy-maji-budoucnost-a-take-problemy/ http://is.gd/hUmcI – možnosti dynamického škálování prostředků v MS AZURE
 33. 33. 33Agenda  Současný stav, RIA  Komunikace webových aplikací  Uživatelské rozhraní  AJAX  Flash, Flex, AIR, XUL, Silverlight a další  Pracovní nástroje  Co je Web 2.0? Cloud computing? • Internet, doporučená literatura
 34. 34. 34Internet • http://cs.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_JavaScript_and_XML (AJAX) • http://www.asp.net/ajax/ (Microsoft ASP.NET AJAX Extension) • http://en.wikipedia.org/wiki/Xforms (XForms) • http://en.wikipedia.org/wiki/Html5 (HTML5) • http://www.adobe.com/products/flash/ (Adobe Flash) • http://www.adobe.com/products/flex/ (Adobe Flex) • http://www.openlaszlo.org/ (OpenLaszlo) • http://www.mozilla.org/projects/xul/ (XUL) • http://www.microsoft.com/silverlight/ (Silverlight) • http://www.sun.com/software/javafx/index.jsp (JavaFX) • http://labs.adobe.com/technologies/air/ (Adobe Air) • http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (Web 2.0) • http://www.slideshare.net/MedvidekPU/sociln-st-mn-internet-k-nepoznn • http://zdrojak.root.cz/clanky/cloud-computing-jiny-pohled-na-aplikace/ • http://www.augi.cz/programovani/cassandra-ocima-net-programatora/ (NoSQL) • http://www.dsl.sk/article.php?article=11553 (Google Dart) • http://www.zive.cz/bleskovky/v-americe-vladne-internetu-netflix-v-evrope- bittorrent/sc-4-a-166249/default.aspx (Netflix a BitTorrent králové datového trafficu)
 35. 35. 35Souhrn  Současný stav, RIA  Komunikace webových aplikací  Uživatelské rozhraní  AJAX  Flash, Flex, AIR, XUL, Silverlight a další  Pracovní nástroje  Co je Web 2.0? Cloud computing?  Internet, doporučená literatura

×