TNPW2-2012-06

1,135 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,135
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
100
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TNPW2-2012-06

 1. 1. TNPW22011/201206 – Bezpečnost webových aplikacíMgr. Lukáš Vaceklukas.vacek@uhk.cz
 2. 2. 2Agenda • Bezpečnost? • Základní pojmy • Autentizační mechanismy • Nejčastější chyby v zabezpečení • Logy • Pravidla pro vytváření bezpečného kódu • Internet, doporučená literatura • Závěr
 3. 3. 3O čem přednáška nebude! • O obecných bezpečnostních metodikách • O fyzickém přístupu osob k počítačům, serverům, úložištím dat apod. • O pravidlech, kde se mají uskladňovat zálohovaná data • O tom, co je např. redundantní zdroj, geo- cluster, rootkit, backdoor, nebudeme řešit problematiku firewallů, antiviry apod. • O hodnocení rizik, jak se taková analýza provádí • O síle bezpečnostních mechanismů, klíčů, hesel atd. • O zátěžovém testování aplikací (MS TFS, HP LoadRunner, JMeter a spol.) • O stupních zabezpečení OS (Common Criteria) • O právní a ekonomické stránce bezpečnosti • O sociálním inženýrství (přečtěte si Kevina Mitnicka ) • Problematika bezpečnosti je velice komplexní oblast, proto se budeme na přednášce věnovat jen její malé části
 4. 4. 4O čem přednáška bude! • Na co si dát z bezpečnostního hlediska pozor při návrhu, programování, testování, konfiguraci a provozu aplikace • Řada bezpečnostních „incidentů“ je způsobena chybou v aplikaci, její špatnou konfigurací nebo nastavením provozního prostředí • Toto všechno lze relativně jednoduše ovlivnit!
 5. 5. 5Co byste měli vědět o bezpečnosti? • Bezpečnost je nikdy nekončící proces! • 100% spolehlivé zabezpečení IS neexistuje, je nutné počítat se selháním! • Je obtížné připravit aplikaci na každý potencionální útok • Nejslabším článkem každého IS je obvykle jeho uživatel  • Zabezpečení musí být integrální součástí základního návrhu systému! • Úroveň (míra) zabezpečení vždy ovlivňuje výslednou cenu aplikace • Analýza bezpečnostních rizik (např. dle ISO) se proto provádí ve spolupráci se zadavatelem (zákazníkem) • Nejcennější částí IS jsou obvykle uložená data! • I chybná implementace bezpečnostních pravidel je lepší než žádná! • Dejte si pozor na „vnitřního“ nepřítele! Je jednodušší přesvědčit někoho s vnitřním oprávněním, než to všechno dělat sám zvenku…
 6. 6. 6Programátorský pud sebezáchovy – základní pravidla • Nikdy nevěřte datům od klientů! • Udělujte pouze nejnutnější přístupová práva, více úrovní = více hesel • Vždy používejte nejjednodušší řešení (minimalismus) • Nikdy nezakládejte bezpečnost na utajení! • Chraňte citlivé údaje (např. šifrováním), neveřejné informace umístěte mimo veřejnou oblast • Instalujte jen nejnutnější SW • Hlídejte si bezpečnostní díry v používaném SW • Přesuňte weby na nesystémový disk • Sledujte logy a statistiky
 7. 7. 7Agenda  Bezpečnost? • Základní pojmy • Autentizační mechanismy • Nejčastější chyby v zabezpečení • Logy • Pravidla pro vytváření bezpečného kódu • Internet, doporučená literatura • Závěr
 8. 8. 8Základní pojmy • Identifikace – Kdo jsi? • Autentizace – Proces ověření identity (jméno a heslo, certifikát apod.)… • Autorizace – Oprávnění k použití konkrétní služby… • SSO (Single Sign-On) – uživatel se jednou přihlásí (prokáže identitu) a v rámci jedné relace získá přístup k různým aplikacím (běžné u tzv. portálových služeb) ▫ Řešení obvykle využívá https, tzv. adresářové služby (např. LDAP, OIM) a centrální Federační server, který autentizaci uživatele zajišťuje a vydává jednotlivým aplikacím tzv. SAML token s příslušnými údaji o uživateli ▫ Vlastní autorizaci si obvykle pro každého autentizovaného uživatele zajišťuje každá aplikace sama!
 9. 9. 9Základní pojmy II. • Symetrická komunikace – společný klíč pro obě strany ▫ HMAC – kontrolní součet (hash) přenášených informací se „solí“ (náhodné znaky) ▫ Není nepopiratelná (klíč je znám oběma komunikujícím stranám) ▫ Nesmí dojít ke kompromitaci klíče, pozor na „vnitřního“ nepřítele! ▫ Nezávisí na síle použitého hash algoritmu (funguje i „slabší“ MD5), jde použít GET • Asymetrická komunikace – použití dvojice RSA klíčů (private, public) ▫ Je nepopiratelná (výjimkou je zapření doručení zprávy, nedostanu odpověď) ▫ Mnohem bezpečnější způsob komunikace, ale přenáší se více dat (certifikáty) ▫ Je nutné dobře zabezpečit úložiště privátních klíčů, nelze použít metodu GET • Digitální certifikát – datová struktura identifikující jejího držitele při el. komunikaci. Bývá uložen buďto v souboru nebo na HW zařízení. Je určen k  podepisování a šifrování dat. Podobu certifikátů stanovuje norma X.509 • PKI (Public Key Infrastructure) – prostředí, které umožňuje ochranu informačních systémů, elektronických transakcí a komunikace ▫ Zahrnuje veškerý software, technologie a služby, které využívají šifrování s veřejným a privátním klíčem (podpis ve formátu PKCS7)
 10. 10. 10Agenda  Bezpečnost?  Základní pojmy • Autentizační mechanismy • Nejčastější chyby v zabezpečení • Logy • Pravidla pro vytváření bezpečného kódu • Internet, doporučená literatura • Závěr
 11. 11. 11Autentizační mechanismy • Cílem je zajistit všem oprávněným uživatelům bezpečný přístup k poskytovaným službám a informacím • V prostředí webových aplikací (IS) jsou používány nejrůznější autentizační mechanismy >> využívají se v nich jména + hesla, adresářové služby, certifikáty, PINy, biometriky apod. • „Bezpečný přístup“ zahrnuje např.: ▫ Ověření identity uživatele žádajícího o přístup ▫ Autorizaci (oprávnění) tohoto uživatele ▫ Bezpečný (šifrovaný, SSL) přenos komunikace mezi uživatelem a serverem ▫ Integritu předávaných informací mezi komunikujícími stranami • Velmi populární a účinné jsou v současné době autentizační mechanismy založené na PKI, kdy každý uživatel (a služba) mají vydán vlastní certifikát veřejného klíče podepsaný důvěryhodnou certifikační autoritou • http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/522.html
 12. 12. 12Autentizační mechanismy v .NET Basic Digest NTLM Kerb Certs Forms Passport Není nutno vytvářet účet v AD Ne Ne Ne Ne A/N Ano Ano Možnost předat dál (delegovat) Ano Ne Ne Ano A/N Ano Ano Nezávislé na OS/prohlížeči klienta Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano Heslo se přenáší šifrovaně Ne Ano Ano Ano Ano Ne Ano Vhodné pro Internet Ano Ne Ne Ne Ano Ano Ano Vhodné pro intranet Ano Ano Ano Ano Ano Ne Ne Michal A. Valášek – přednáška „ASP.NET Security“, http://www.aspnet.cz
 13. 13. 13Agenda  Bezpečnost?  Základní pojmy  Autentizační mechanismy • Nejčastější chyby v zabezpečení • Logy • Pravidla pro vytváření bezpečného kódu • Internet, doporučená literatura • Závěr
 14. 14. 14Potencionálně slabá místa v aplikaci • Klient ▫ Webový prohlížeč (bugy, podsouvání kódu) • Komunikace ▫ Použité protokoly, ▫ Odposlech komunikace, ▫ Přesměrování komunikace, ▫ Slabé šifrování • Webový server ▫ Bugy, konfigurace, logy • Aplikace a data ▫ Autentizace, oprávnění, řízení přístupu, validace vstupů a výstupů, manipulace s databází • http://www.slideshare.net/DCIT/bezpenos-webovch-aplikci
 15. 15. 15Nejčastější chyby v zabezpečení webových aplikací • „The top 10 reasons Web sites get hacked“ – Jon Brodkin (InfoWorld.com) http://www.infoworld.com/article/07/10/05/Top-10-reasons-Web-sites-get-hacked_1.html http://www.owasp.org/index.php/Top_10_2007 1. Cross Site Scripting (XSS) * 2. Chyby umožňující útoky typu SQL/Script injection * 3. Provedení škodlivého souboru (typu exe) 4. Nechráněný přímý odkaz na objekt 5. Vnucený požadavek (Cross-Site Request Forgery, CSRF) * 6. Únik informací a nesprávné ošetření chyb * 7. Narušená správa autentizace a chráněných komunikací 8. Nezabezpečené uložení kryptografických dat 9. Nechráněná komunikace 10. Nepodařený zákaz přístupu na URL
 16. 16. 16Nejčastější chyby v zabezpečení webových aplikací II. • Nekontrolovaný vstup dat od uživatelů * • Nedostatečná vnitřní kontrola (uživatelé, Broken access control, integrace…) • Přetečení vyrovnávací paměti (Buffer Overflow) • Nezabezpečené úložiště dat, přístup do databáze • Denial of Service (DoS) * • Clickjacking (útok překrýváním vizuálních vrstev aplikace) • Nezabezpečená konfigurační správa * • Nevyužívání logů * • Poznámka: Velmi častý je kombinovaný útok na slabě zabezpečená místa aplikace! • http://zdrojak.root.cz/clanky/prehled-utoku-na-webove-aplikace/ • http://www.sectheory.com/clickjacking.htm
 17. 17. 17Nekontrolovaný vstup dat od uživatelů • Nikdy nevěřte vstupním datům od uživatelů! • Kdokoli může poslat jakákoliv data • Chyba (aplikace, uživatele), neznalost, zlý úmysl Obrana • Před vlastním zpracováním vstupních dat provádět jejich důslednou validaci, např.: ▫ Přišlo to, co očekávám? ▫ Odpovídají typy proměnných? ▫ Co délka řetězců? ▫ Jsou zaslané hodnoty přípustné (číselníky)? ▫ Nebyl zaslán nějaký nebezpečný obsah (kolizní znaky, SQL příkazy)? • Validaci (kontrolu) vstupních dat lze provádět na straně klienta (tady můžu) a na straně serveru (a tady musím!)
 18. 18. 18Vkládání neautorizovaného kódu (Script/SQL Injection) • Webová aplikace používá zasílané parametry k přístupu na externí systémy nebo k operačnímu systému. • Pokud útočník dokáže tyto parametry pozměnit (např. SQL dotaz) a připojit vlastní kód, externí systém tyto příkazy spustí s oprávněními serveru. Obrana • Striktní typovost dat, validátory, regulární výrazy ve filtrech, HTML encoding, kontrola vstupu i výstupu, používání parametrů pro vkládání do SQL příkazů • „Závadný obsah“ se do aplikace může dostat nejen ze strany uživatele (formulář), ale i prostřednictvím integrovaných aplikací třetích stran, počítejte s tím! http://cs.wikipedia.org/wiki/SQL_injection http://www.pooh.cz/a.asp?a=2012768 http://digiweb.ihned.cz/c4-10122900-19732020-i00000_d-sql-injection-princip-a-ochrana http://php.vrana.cz/obrana-proti-sql-injection.php http://videoarchiv.altairis.cz/Entry/11-sql-injection.aspx http://ferruh.mavituna.com/sql-injection-cheatsheet-oku/
 19. 19. 19XSS (Cross Site Scripting) • Webová aplikace může být použita jako mechanismus pro přenesení útoku přímo do internetového prohlížeče uživatele >> pošle mu „závadný“ kód, který se v prohlížeči interpretuje. • Úspěšný útok může odhalit přihlašovací údaje uživatele, umožnit útok na uživatelův počítač nebo podvrhnout obsah stránky k oklamání uživatele. • Vložený skript (může být i externí) má přístup ke cookies a přes DOM i k obsahu stránky, v jejímž kontextu běží! Obrana • Validace vstupních dat, HTML encoding, kontrola výstupů na stránku apod. http://cs.wikipedia.org/wiki/XSS http://stoyan.cz/hacking-xss/ http://ha.ckers.org/xss.html
 20. 20. 20Vnucený požadavek (Cross-Site Request Forgery, CSRF) • Webový trojský kůň, provádí se skrytě na pozadí • Zfalšování HTTP požadavku, např. vložením skriptu do tagu pro obrázek apod. • Nepozorovaně provádí pod identitou uživatele, který na odkaz kliknul, nějakou skrytou a většinou nepříjemnou činnost • Moc se o tomto druhu útoku neví… povědomost už se poslední době zlepšila Obrana • Důsledná kontrola veškerých vstupů a výstupů, kontrola hlavičky HTTP REFERRER (odkud požadavek přišel >> není 100% = spoofing), všechny formulářové údaje předávat metodou POST. http://en.wikipedia.org/wiki/CSRF http://zdrojak.root.cz/clanky/co-je-cross-site-request-forgery-a-jak-se-branit/ http://php.vrana.cz/cross-site-request-forgery.php http://www.soom.cz/index.php?name=articles/show&aid=382 http://www.owasp.org/index.php/Top_10_2007-A5 http://zdrojak.root.cz/clanky/html5-nova-bezpecnostni-rizika/
 21. 21. 21Únik informací, nesprávné ošetřování chyb • Útočník se úmyslně pokouší vyvolávat chyby, které aplikace neošetřuje korektně • Díky informacím o chybě se může dostat k detailním informacím o celém systému, které lze následně zneužít >> získat „citlivé“ informace, zakázat celou službu, obejít bezpečnostní mechanismus nebo způsobit pád serveru Obrana • Validace vstupních dat • Důsledně ošetřovat a testovat chybové stavy >> používat výjimky! • Nevypisovat chybová hlášení tzv. „z výroby“, ale upravit je tak, aby z nich nebylo možné získat informace kompromitující aplikaci • Dokumentovat nastalé chyby do logu a průběžně provádět jejich kontrolu! http://www.owasp.org/index.php/Top_10_2007-A6
 22. 22. 22DoS útok (Denial of Service) • Útočník může přetížit systém samostatně legálními požadavky >> další oprávnění uživatelé nemohou službu nadále používat nebo k ní přistupovat • Pro distribuované DoS útoky (DDoS) se používají sítě tzv. botů >> atak probíhá z několika stovek nebo tisíců počítačů najednou Obrana • Jsou-li příčinou chyby v aplikaci, lze je odstranit • Při útoku z jednoho místa lze použít blokování IP adresy • Jinak 100% spolehlivá ochrana neexistuje, zvláště u distribuovaných DDoS útoků je obrana velmi obtížná http://cs.wikipedia.org/wiki/DDoS http://www.lupa.cz/serialy/utoky-typu-dos/ http://www.zive.sk/default.aspx?section=44&server=1&article=250832 http://www.root.cz/zpravicky/internet-byl-napaden-silou-40-gbps http://www.viruslist.com/en/analysis?pubid=204792068
 23. 23. 23Nezabezpečená konfigurační správa • Velké konfigurační nároky na server (OS + instalovaný SW) mohou mít špatný vliv na zabezpečení webové aplikace • Mnoho konfiguračních možností ovlivňuje i bezpečnost aplikace v případě špatného nastavení Více možností >> více chyb >> více bezpečnostních děr! Obrana • Pečlivá (přehledná a zdokumentovaná) konfigurace prostředí • Důsledná eliminace výchozích oprávnění, účtů a hesel • Instalujte jen nutný SW! • Přístup ke konfiguraci mají mít pouze povolané osoby s vlastními účty (vnitřní nepřítel) • Sledování změn v konfiguračních souborech, např. systémem pro řízení konfigurace (správu zdrojového kódu, verzování) • http://www.aspnet.cz/articles/305-sifrovani-konfiguracnich-sekci-v-asp-net
 24. 24. 24Agenda  Bezpečnost?  Základní pojmy  Autentizační mechanismy  Nejčastější chyby v zabezpečení • Logy • Pravidla pro vytváření bezpečného kódu • Internet, doporučená literatura • Závěr
 25. 25. 25Logy • Práce s logy je nesmírně důležitá! • Logovat lze v IS téměř cokoliv a kdykoliv (vývoj, testování, provoz) • Při vhodném nastavení pravidel jsou logy výborným pomocníkem při monitorování aktuálních nebo možných budoucích nedostatků v zabezpečení aplikace • Je vhodné zamezit neautorizované manipulaci s logy (např. elektronickým podpisem) Časté chyby při správě logů • Logy nejsou používány • Logy jsou používány, ale nejsou prohlíženy • Logy jsou ukládány na příliš krátkou dobu • Jsou upřednostněny jen některé logy • Jsou ignorovány logy aplikací • Jsou prohlíženy jen ty logů, kde víme, že jsou problémy http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/Six_Mistakes_of_Log_Management_AChuvakin.pdf
 26. 26. 26Agenda  Bezpečnost?  Základní pojmy  Autentizační mechanismy  Nejčastější chyby v zabezpečení  Logy • Pravidla pro vytváření bezpečného kódu • Internet, doporučená literatura • Závěr
 27. 27. 27Pravidla pro vytváření bezpečného kódu – I. Huseby, Sverre H. – Zranitelný kód, Computer Press 2006 1. Nikdy nepodceňujte sílu protivníka! 2. Pokud mají akce vedlejší efekty, používejte pro odeslání požadavků metodu POST 3. Z hlediska serveru neexistuje bezpečný klient! 4. Nikdy nepoužívejte pro ověřování uživatele nebo pro kontrolu přístupových práv hlavičku REFERER 5. Při přihlášení uživatele zajistěte vždy vygenerování nového identifikátoru relace! 6. Nikdy neposílejte klientům podrobná chybová hlášení! 7. Nezapomeňte identifikovat každý metaznak předávaný do subsystému 8. Metaznaky je nutno ošetřit vždy, když posíláte data do dalšího subsystému 9. Vždy, když je to možné, posílejte data odděleně od řídících informací 10. Dávejte pozor na interpretaci znaků na více úrovních
 28. 28. 28Pravidla pro vytváření bezpečného kódu – II. 11. Snažte se ze všech sil uplatňovat mechanismus Defense in depth (současné zabezpečení několika mechanismy) 12. Nikdy slepě nedůvěřujte dokumentaci API (např. vstupní data) 13. Zjistěte všechny zdroje, odkud data do aplikace vstupují 14. Pozor na neviditelnou bezpečnostní bariéru; nezapomeňte vždy kontrolovat všechny vstupy 15. Při filtrování dávejte přednost whitelistingu před blacklistingem 16. Nikdy neupravujte neplatný vstup, abyste z něj udělali platný 17. Vytvářejte záznamy i na úrovni aplikací 18. Nikdy nepoužívejte pro testování zabezpečení skripty běžící na straně klienta 19. Používejte pro vstup vytvořený serverem nepřímý přístup k datům vždy, když je to možné 20. Předávejte klientovi o vnitřním stavu co nejméně informací
 29. 29. 29Pravidla pro vytváření bezpečného kódu – III. 21. Nepředpokládejte, že jednotlivé požadavky přicházejí v určitém pořadí 22. Provádějte filtrování všech dat, a to bez ohledu na jejich původ, předtím, než se data zobrazí na webové stránce 23. Nevytvářejte vlastní kryptografické algoritmy, používejte existující 24. Nikdy neukládejte hesla v nešifrované podobě 25. Nikdy nepoužívejte metodu GET v souvislosti s tajnými informacemi nebo v souvislosti s identifikátorem relace 26. Předpokládejte, že se zdrojový kód na straně serveru může ocitnout v rukou útočníků 27. Bezpečnost není produkt, ale proces (nikdy nekončící!)
 30. 30. 30Agenda  Bezpečnost?  Základní pojmy  Autentizační mechanismy  Nejčastější chyby v zabezpečení  Logy  Pravidla pro vytváření bezpečného kódu • Internet, doporučená literatura • Závěr
 31. 31. 31Odkazy na Internetu I. • http://crypto-world.info/ • http://www.owasp.org/ – OWASP (The Open Web Application Security Project) • http://kryl.info/clanek/561-bezpecnostni-audit-pres-obed • http://www.interval.cz – celá řada článků a seriálů věnovaných problematice bezpečnosti • http://secunia.com/ • http://www.securityfocus.com/ • http://www.cert.org/ • http://kryl.info/clanek/429-top-15-bezpecnostnich-a-hackovacich-nastroju • http://www.xssed.com/archive/special=1/  • http://www.sweb.cz/jobabroad/teorie.htm – teorie spoofingu  • http://www.zive.cz/Clanky/Eugen-Kaspersky-a-rok-2018-Pohoda-ci-beznadej/sc-3-a- 144454/default.aspx • http://www.dbsvet.cz/view.php?cisloclanku=2008100101 • http://blog.softeu.cz/europen-bezpecnost-na-webu-2008/
 32. 32. 32Odkazy na Internetu II. • http://code.google.com/p/browsersec/wiki/Main – bezpečnostní omezení a problémy prohlížečů • http://blog.synopsi.com/2009-07-23/test-ssl-certifikaty-slovenskych-a-ceskych-bank • http://blog.synopsi.com/2009-08-11/dread-analyza-rizik-podle-microsoftu • http://blog.synopsi.com/2009-09-25/hes-hes-zly-hacker • http://www.slideshare.net/MedvidekPU/trendy-v-internetov-bezpenosti • http://www.slideshare.net/synopsi/socialne-siete-navod-pre-deti • http://www.slideshare.net/synopsi/socilne-siete-a-bezpenos – sociální sítě • http://www.slideshare.net/synopsi/synopsi-barcamp – trendy • http://vimeo.com/8869477 – platební karty • http://www.lupa.cz/clanky/jak-vas-budou-na-webu-spehovat-v-novem-desetileti/ • http://zdrojak.root.cz/clanky/html5-nova-bezpecnostni-rizika/ • http://blog.synopsi.com/2010-06-15/facebook-a-clickjacking – nezabezpečený Facebook • http://www.diit.cz/clanek/firefox-3-6-9-konecne-podporuje-zakaz-behu-stranky-v-i-frame/36935/
 33. 33. 33Doporučená literatura • Microsoft – Vytváříme zabezpečené aplikace v Microsoft ASP.NET, CP Books (Computer Press) 2004 • Taylor, Art; Buege Brian; Layman Randy – Hacking bez tajemství: Java a J2EE, Computer Press 2003 • Huseby, Sverre H. – Zranitelný kód, Computer Press 2006 • Aulds, Charles – Linux – administrace serveru Apache, Grada 2003 • Pošmura, Vlastimil – Apache – Příručka správce WWW serveru, Computer Press 2002 • Dostálek, Libor, a kol. – Velký průvodce protokoly TCP/IP – Bezpečnost, Computer Press 2003 • Mitnick, Kevin – Umění klamu, Helion 2003 •  Singh, Simon – Kniha kódů a šifer, Argo, Dokořán, 2003
 34. 34. 34Agenda  Bezpečnost?  Základní pojmy  Autentizační mechanismy  Nejčastější chyby v zabezpečení  Logy  Pravidla pro vytváření bezpečného kódu  Internet, doporučená literatura • Závěr
 35. 35. 35Závěr • Je velmi důležité si uvědomit, že každá webová aplikace je potencionálním cílem pro útočníky a může být napadena! • Znovu: Bezpečnost je nikdy nekončící proces! • Nic se nemá přehánět, úroveň zabezpečení by měla odpovídat charakteru aplikace a vynaloženým nákladům. Nemá smysl utrácet více, než získáte. • „Dobrý admin nemusí být paranoidní. Ale hodně to pomáhá.“ – Michal A. Valášek
 36. 36. 36Souhrn  Bezpečnost?  Základní pojmy  Autentizační mechanismy  Nejčastější chyby v zabezpečení  Logy  Pravidla pro vytváření bezpečného kódu  Internet, doporučená literatura  Závěr

×