Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maxim Habanec, #skateofmind3 - Instameet 2018

77 views

Published on

Jak sportovec pracuje s Instagramem, s publikem, se Stories a podle čeho si vybírá spolupráce. Maxim Habanec, #skateofmind3

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Maxim Habanec, #skateofmind3 - Instameet 2018

  1. 1. @maximhabanec
  2. 2. Dlou hodob á s polu prác e s brandy
  3. 3. S PORT OVC i A INS T AGRAM
  4. 4. T VORB A VLAS T NÍHO OB S AHU NAPŘÍČ KANÁLY
  5. 5. T R V A L E U D R Ž I T E L N Á S P O L U P R Á C E S B R A N D Y
  6. 6. M é diu m s e m ě ní, příbě h zů s t ává
  7. 7. habanecmaxim@gmail.com

×