Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Psychodiagnostics of attention

Психодіагностика уваги. Підбірка Людмили Калініченко
www.kalinichenko.in.ua

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Psychodiagnostics of attention

  1. 1. Обладнання: коректурна матриця з фігурами, олівець (фломастер) для дитини, секундомір, бланк фіксаціїрезультатів.Інструкція. «Подивися на цю таблицю уважно. Тобі необхідно якнайшвидше закреслити різнимиспособами три різних елементи у всій таблиці. Наприклад: квадрат — поперечною рискою, коло —вертикальною, а зірочку — хрестиком. (Зразок поставити перед дитиною.) Починай і закінчуй за моєюкомандою».Роботу припиняють, коли дитина закінчує переглядати 10-ий рядок (усього переглянуто й оброблено 100знаків).Фіксується час виконання завдання і кількість допущених помилок.Цей тест можна використовувати і для одержання інформації про працездатність дитини. З цією метоючерез кожні 30 секунд дорослий ставить оцінки кольоровим олівцем на бланку (попередивши про це дитину).Далі підраховується кількість переглянутих знаків за кожні 30 секунд і складається графік продуктивності (повертикалі відкладається кількість переглянутих знаків за кожні 30 секунд, а по горизонталі — витрачений нароботу час — 30-секундними відрізками).Інтерпретація результату:Слабкий рівень: завдання виконувалося понад 10 хвилин, помилки майже в кожному рядку, їх кількістьбільше 20.Середній рівень: витрачений час до 7 хв., помилок до 10.Добрий рівень: витрачений час до 6 хв., допущено 3—4 помилки.Високий рівень: витрачений час до 5 хв., і допущено 1—2 помилки.При побудові графіку працездатності враховується наступне: якщо крива на графіку має тенденції до деякогопідвищення наприкінці роботи, рівномірну висоту лінії по середині й невеликий спуск на початку — ценормальна крива працездатності. Якщо крива працездатності має різкі коливання по всій довжині чи зниження наприкінці роботи — цесвідчить про стан швидкого виснаження уваги. У цьому випадку доцільно звернутися до фахівця.Примітка: тест може бути проведений у груповій формі. Час виконання Кількість помилок Рівень розвитку
  2. 2. Інструкція. Дляоцінювання стійкостіуваги дитини попросітьїї якнайшвидшезнаходити ізакреслювати кільця зрозривом у певномумісці (наприклад,праворуч).Оцінюваннярезультатів.За 2 хвилини дитинашести років переглядає10-11 рядків. Але підчас першої спробивона може зробитибагато помилок. Підчас подальшоготренування помилокстає все менше йменше, апродуктивність роботипідвищується.
  3. 3. Інструкція: «Подивися уважно на ці картинки. Тут є5 відмінностей. Знайди їх і розкажи мені». Дитина розглядає картинки протягом 1-2 хвилин,потім розповідає про знайдені нею відмінності.Оцінювання результатів:Пять відмінностей знайдені швидко — високийрівень.Знайдені не всі відмінності (2-4), на виконаннязавдання витрачено багато часу — середнійрівень.Відмінності не знайдені, або знайдена тільки однавідмінність — низький рівень.
  4. 4. 1. Немов Р.С. Психология: Учебник: В 3 кн. – 4-е изд.- М.:ВЛАДОС, 2001. – Кн.3:Психодиагностика.-640 с.2. Чередникова Т.В. Проверьте развитие ребенка 105 психологических тестов. – СПб.:Речь,2007.-304с.3. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей: пособие по практической психологии. – М., 1998. -176 с.4. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика развития ребенка. Практическое руководство по тестированию.-= СПб.:Паритет,2007. – 96с.5. Соколова Ю. Тести на визначення інтелектуального рівня дитини 6-7 років. – К.:Країна мрій, 2006. – 64с.6. Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г. Психологічна готовність до навчання дітей шестилітнього віку. – Камянець- Подільський, 2006. – 52 с.7. Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи. –Х.: Основа,2008.- 143с.
  5. 5. Розробка: Людмила Калініченко www.kalinichenko.com.ua
  6. 6. Розробка: Людмила Калініченко www.kalinichenko.com.ua

×