Advertisement

Partiot 1

Mar. 15, 2020
Partiot 1
Partiot 1
Partiot 1
Upcoming SlideShare
Patriot 3 dilPatriot 3 dil
Loading in ... 3
1 of 3
Advertisement

More Related Content

Similar to Partiot 1(20)

Advertisement

Partiot 1

  1. Smekám před majiteli menších firem, málokdo si uvědomuje, s čím vším se musí prát a jak to mají často složité, říká Luděk Blahut, majitel poradenské společnosti HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL. Spolu s partnery, společnostmi Nastejnélodi.cz a Moravsko- slezským inovačním centrem Ostrava, zpracoval unikátní prů- zkum, který mapuje problematiku finančního řízení a financo- vání malých a středních firem. Musím se nejdříve zeptat, čím se vlastně jako HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL zabýváte? Kolik případně stojí taková jedna hodina s vámi? Neběží mi tarif? Zatím neběží (směje se). Já o sobě říkám, že jsem nájemným manažerem a firmy si mě můžou najmout, když chtějí pomoct vyřídit třeba nový úvěr nebo chtějí zlepšit stávající model fi- nancování. Ten můj obchodní název má říct, v jaké oblasti pů- sobím a naznačit, že pracuji na krátkodobých projektech. A cena? Na bázi hodinové sazby to není, cena mé služby je vždy indi- viduální záležitostí. Na začátku dělám zdarma vstupní analý- zu a až poté nabízím klientovi smlouvu a domlouváme cenové parametry, zásadní odměnu klient platí až v případě dosažení cíle, někdy jako podíl na dosažené úspoře. Takže jako klient platím success fee, až když se třeba po- depíše s bankou smlouva o úvěru? Ano, přesně tak, pouze když uspěju. Copak firma sama si úvěr vyřídit neu- mí? V čem je problém? Banky asi neví, co s penězi a půjčují o sto šest, získat úvěr je snadné, nebo ne? To je právě omyl! Nejsložitější to mají men- ší firmy, kde je často jeden majitel/jedna- tel, který má na starost vše od obchodu, přes výrobu, nábor lidí, ekonomiku, časově nestíhá, do toho rodina… Standardně má externí účetní, mnohdy nevalné úrovně, což v kombinaci s tím, že nestíhá, je smrtící a je to důvod, proč třeba na úvěr nedosáh- ne a firma pak musí buď redukovat plány, nebo si v horším případě půjčí „u lichváře“. Opravdu je to tak vážné? Skoro polovina mých případů je takových, že firma neuspěla s žádostí o úvěr a já pak, dokonce i ve stejné bance, úvěr vy- řídím! Někdy tomu předchází částečná re- konstrukce účetnictví, dodatečné daňové přiznání a ani výměna účetní není výjim- kou. O tom všem je náš průzkum, ve kterém chceme ukázat realitu ze života menších firem, o které se zase tak neví a nemluví. Ono ale ani v případě, že firma na úvěr v bance dosáhne, neznamená, že ne- mohla mít, i zásadně, lepší podmínky, a to i v případě top klientů bank! FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ ANEB ZE ŽIVOTA MENŠÍCH FIREM, DÍL 1 autor: Jaroslav Baďura foto: archiv Luďka Blahuta byznys / Finanční řízení a financování 76
  2. 77
  3. Jsou menší firmy v něčem specifické? Ano, jak jsem řekl, menší firmy nemají na to, aby ve svých or- ganizačních strukturách měly třeba finančního ředitele, proto dělám to, co dělám a můžou si mě najmout alespoň krátko- době… Dalším charakteristickým rysem je, že nemají vlastní účetní a nepracují s nějakým nástrojem finančního řízení. Sou- časně je třeba říct, že ani banky se mnohdy moc nepřetrhnou v nabídce a mnohé mají jen velmi omezená řešení. Hodně se dnes mluví i dělá pro startupy, které jsou trendy a zajímavé. Pak jsou tu velké firmy, kterým se banky věnují s úplně jinou péčí. No, a někde mezi tím jsou malé a menší firmy, které jsou v tomto Popelkou a já před těmito lidmi smekám, s čím vším se musí prát. Kdo a jak dlouho na průzkumu pracoval? Průzkum formou dotazníku trval necelé dva roky, autory jsou spolu se mnou lidi z Nastejnélodi.cz a Moravskoslezského ino- vačního centra Ostrava. Využili jsme dále možnosti získat data prostřednictvím Hospodářské komory, konkrétně HK MSK. Na co se v dotazníku ptáte a s kolika respondenty jste pracovali? Je tam pět otázek na téma financování a pět otázek na téma finančního řízení. Dotazování probíhalo na segmentu malých a středně velkých firem, až na výjimky na území Moravsko- slezského kraje a získali jsme necelé dvě stovky odpovědí. Dnešní rozhovor je prvním dílem šestidílného seriálu. Co bude obsahem dalších dílů? Ve druhém dílu představíme výsledky dotazníku a podívá- me se na nejzajímavější body, ve třetím detailněji rozebere- me otázky z dotazníku věnující se problematice financování i s nějakými případovými studiemi, čtvrtý díl bude věnova- ný sólo otázce finančního řízení zase s nějakými případovými studiemi, pátý díl bude věnovaný programu EXPAND, coby jednomu z možných řešení problémů, které firmy mají a po- slední závěrečný díl vše uzavře. Je ve výsledcích průzkumu něco překvapivého? Pro mě ani ne, ale pokud jste si například myslel, že je snadné pro menší firmu dosáhnout na firemní úvěr, pak byste byl asi překvapený, že třiadvacet procent respondentů řeklo, že jim banka půjčila jen menší objem, než žádali a dvaceti procen- tům nepůjčila banka vůbec nic - zamítla žádost. Dohromady tedy bylo neuspokojeno třiačtyřicet procent žadatelů. Z mých zkušeností se však větší polovině z nich dalo pomoci! Tak to jsem opravdu nečekal. Co s tím? Jaká jsou řešení, jsou vůbec nějaká? Firmám bych doporučil zejména hledat řešení na řízením jejich financí, cash flow a účetnictví přes kvalitní firmy nebo spe- cializovaná softwarová řešení. Sledovat programy jako MSIC EXPAND, programy ČMZRB, nebát se spolupracovat s ověře- nými interim manažery (např. CAIM) nebo navštěvovat na základě doporučení ně- které workshopy a networkingové akce (např. CAFIN) a tam se inspirovat. Autoři průzkumu: HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL s.r.o., Nastejnélodi.cz s.r.o., Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (MSIC) Narodil se v Ostravě, je absolventem Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava. Pracoval v Citibank a Komerční ban- ce na obchodních, manažerských a top manažerských pozicích. Ruka- ma mu prošly řádově stovky obchod- ních případů, byznys plánů a žádos- tí o úvěr. Od roku 2010 rozvíjí vlastní projekt pod značkou HODINOVÝ FI- NANČNÍ ŘEDITEL, kdy se jako interim manažer nechává firmami najímat na řešení projektů v oblasti firemního fi- nancování. Je certifikovaným koučem Agentury CzechInvest a expertem MSIC, je členem Hospodářské komory a České asociace interim manage- mentu (CAIM). LUDĚK BLAHUT 78 byznys / Finanční řízení a financování
Advertisement