Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ArgumentaceZa téma své práce pro závěrečný úkol, jsem si zvolila neverbální komunikaci. Toto téma jehodně zajímavé a doufá...
informací vnímáme z obsahu slov a zbývajících 38% informací připadá na tón řeči, intonaci,sílu a zbarvení hlasu)“ (Jůdová,...
Gesta dlaní    Otevřená dlaň směřující vzhůru nebo od těla naznačuje otevřenost, upřímnosta pravdivost. Pokud míří otev...
Gesta mnutí dlaní a prstů    Mnutím dlaním dáváme najevo optimistické očekávání. „Mnutí palce a ukazováčku,nebo konečků...
Dotýkání ucha    Toto gesto může mít více podob: poškrábání za uchem, zatahání za lalůček, vrtáníprstem v uchu, přehýbá...
-  Odborně kvalitní  -  přehlednostJŮDOVÁ, B. Neverbální komunikační prostředky v učitelské praxi. Olomouc 2009. Diplom...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Řeč těla

1,595 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Řeč těla

 1. 1. ArgumentaceZa téma své práce pro závěrečný úkol, jsem si zvolila neverbální komunikaci. Toto téma jehodně zajímavé a doufám, že pro mne bude i do budoucna užitečné. Ráda bych se přizpracování naučila nějaké číst nějaké gesta a získala poznatky z této problematiky. Studujiobor Pedagogika. Neverbální komunikace je pro učitele a pedagogické pracovníky důležitá,stejně jako pro ostatní profese, kde se setkáváme denně s lidmi. Práci jsem nazvala Řeč těla,protože neverbální komunikací vysíláme tělem. ŘEČ TĚLAAnotacePráce pojednává o Řeči těla. Především se zaměřuje na gesta. Dozvíme se, jak čístv projevech lidského těla, co nám říkají jednotlivá gesta.Klíčová slovaNeverbální komunikace, gesta, řeč těla 1. Řeč těla S neverbální komunikací se setkáváme dennodenně, stejně jako s lidmi. Řeč těla jevše to, co nám ostatní o sobě řeknou, aniž by vydali hlásku nebo řekli slovo. „Neverbální komunikace bývá také často označována jako „řeč těla“. Do neverbálníkomunikace řadíme všechny ostatní komunikační prostředky, jejich základem není slovo“(Černý, 2010, s. 11). Je to vše, čeho si na ostatních všímáme. Oblečení, vlasy, mimika, postojtěla, způsob pohybů, pohledy, gesta a z mnohých dalších, se můžeme o člověku dozvědět víc,než z verbální, tedy slovní komunikace. Podle různých výzkumů vnímáme více informací z mimoslovního projevu našehopartnera, než z verbální komunikace. „Asi nejuznávanější výzkum A. Mehrabiana hovořío 55% podílu neverbální komunikace (gesta) a 45% podílu komunikace verbální (pouhých 7%
 2. 2. informací vnímáme z obsahu slov a zbývajících 38% informací připadá na tón řeči, intonaci,sílu a zbarvení hlasu)“ (Jůdová, 2009, s. 15). Obrázek č. 1 2. Gesta Psychologický slovník (Hartl, 2000, s. 179) slovo gesto popisuje: „gesto - posunek,neverbální projev, vyjádření postoje“. Člověk může gestem vyjádřit svůj postoj. „Řekne-li segesto, je to více či méně výrazný pohyb některé části lidského těla, především rukou, alei nohou, hlavy nebo celého těla. Pomocí gest můžeme upřesnit své slovní sdělení,zjednodušit či zdůraznit jeho obsah“ (Černý, 2010, s. 63). Každé gesto je originální a častonaznačuje to, co by se dalo vyslovit verbálně, ale co má v názorné podobě větší efekt. 3. Typy gest V této kapitole se seznámíme s nejzákladnějšími gesty. Avšak při vnímáníjednotlivých gest, je důležité si uvědomit celkovou situaci, ve které se pozorovaná osobanachází. Například, pokud se člověk škrábe ve vlasech, může to znamenat nejistotu, lhanínebo ho pouze svědí hlava.
 3. 3. Gesta dlaní Otevřená dlaň směřující vzhůru nebo od těla naznačuje otevřenost, upřímnosta pravdivost. Pokud míří otevřená dlaň dolů, naznačuje omezení či přidržení. Ruce sevřenédo pěstí značí napětí nebo snahu ovládnout rozbouřené emoce. Zavřená dlaň s nataženýmukazováčkem naznačuje důraz, autoritu nebo nadvládu. Velice zajímavé je podání ruky s druhým člověkem. Předpokládejme, že jsme se právěs někým seznámili a pozdravíme se podáním ruky. I při tomto rituálu lze vyjádřit jeden ze třízákladních postojů. 1. Dominance - Dominanci lidé vyjadřují obrácením ruky tak, že jejich dlaň při potřásání směřuje dolů. Nemusí směřovat přímo k podlaze ale vzhledem k nám by měla mířit dolů. Takový člověk se nás bude snažit ovládnout, měli bychom si na něj dávat pozor. 2. Submisivita neboli podřízenost - Podřízený styl podání ruce je protikladem dominantního potřesení rukou. Lidé podávají ruku dlaní směřující nahoru. Tyto osoby můžeme ovládnout, jsou nám oddané a udělají co budeme chtít. 3. Rovnost - Přejeme-li vyjádřit rovnost s druhou osobou, podáváme ruku přímo, dlaň směřuje do strany. Rovnovážné postavení dlaní vytváří pocit rovnosti, vzájemného respektu a snadného vycházení s touto osobou (Pease, 2001). Obrázek č. 2 (zdroj: PEASE, A. Řeč těla. 1. vyd. Praha, Portál 2001, strana 32)
 4. 4. Gesta mnutí dlaní a prstů Mnutím dlaním dáváme najevo optimistické očekávání. „Mnutí palce a ukazováčku,nebo konečků prstů vyjadřuje očekávání zisku“ (Pease, 2001, s. 39).Gesta rukou Prsty zaklesnuté do sebe značí frustraci, i když má člověk úsměv na tváři. Gesto značínespokojenost a prozrazuje, že dotyčná osoba se snaží potlačit negativní postoj. „Pokud seprsty jedné ruky zlehka opírají o prsty druhé ruky, zaujímají tím polohu podobnou stříšce.Sebejistí a nadřazení lidé, dávají tímto gestem najevo svůj sebevědomý postoj“ (Peasovi,2008, s. 127). Vztyčená stříška se objevuje, když mluvčí vyjadřuje své názory a stříškaobrácená směrem dolů se objeví tehdy, kdy člověk spíše naslouchá. Sepnuté ruce za zádynaznačují nadřazenost a sebedůvěru. Palce vyčuhující z kapes oblečení značí dominanci.Gesta hlavou a ruce kolem obličeje Přikývnutí hlavou znamená souhlas, někdy naznačuje zdvořilý pozdrav. Zavrtění značíodmítnutí nebo nesouhlas, popírání. Člověk, který chodí s hlavou sklopenou k zemi, vysílánegativní signály, je smutný nebo v depresi.Zakrytá ústa Ruka přikrývá ústa, protože mozek chce podvědomě potlačit lež. Někdy člověkpokládá na ústa jen několik prstů či dokonce sevřenou pěst, ale význam zůstává stejný.„Pokud toto gesto použije hovořící člověk, prozrazuje tím, že lže. Jestliže si však přikrývá ústapři vaší řeči, domnívá se, že lžete vy“ (Pease, 2001, s. 47).Dotýkání nosu Dotýkání nosu má stejný význam jako zakrývání úst, jen je méně nápadný. Někdymůže mít dotýkání nosu podobu několika tahů pod nosem, jindy se objeví jako jeden téměřnepostřehnutelný dotyk.
 5. 5. Dotýkání ucha Toto gesto může mít více podob: poškrábání za uchem, zatahání za lalůček, vrtáníprstem v uchu, přehýbání celého boltce nebo ruka položená v blízkosti ucha. Člověk tímtogestem značí, že by to nejradši neslyšel a slyšet nechce. Dotýkání ucha může být takésignálem, že člověk slyšel dost nebo chce promluvit.Škrábání na krku Při tomto gestu se člověk škrábe ukazovákem na krku pod uchem. Toto gesto značípochybnost, nejistotu. Člověk se nevědomě škrábe na krku ve chvíli, kdy neví, jestli másouhlasit nebo má pocit přistižení při lži.Gesta kolem tváří a brady „Jakmile si posluchač opře hlavu do dlaní, zmocnila se ho nuda a podpírá si hlavu, abyneusnul. Hodnotící člověk si často zlehka opírá bradu nebo tvář o zavřenou ruku, jejížukazovák směřuje vzhůru“ (Peasovi, 2008, s. 148). Pohlazení brady značí, že se člověk rozhoduje. Mnutí zátylku značí u člověka neklida hněv. Poklepávání na hlavě signalizuje zapomnětlivost nebo vyčítání vlastní chyby. Seznam použité literatury:ČERNÝ, V. Řeč těla. 1. vyd. Brno, Computer Press, a.s., 2010. 254 s. ISBN 978-80-251-1658-6HARTL, P. Psychologický slovník. 1. vyd. Praha, Portál 2000. 776 s. ISBN 80-7178-303-XHARTLEY, M. Řeč těla v praxi. 1. vyd. Praha 8, Portál 2004. 104 s. ISBN 80-7178-844-9NAKONEČNÝ, Milan. [Neverbální komunikace]. Československá psychologie, 2003, 47(4),s. 381-382. ISSN 0009-062X. - Důvěryhodný zdroj - Objektivita informací - Dosažená zásady typografie a gramatiky
 6. 6. - Odborně kvalitní - přehlednostJŮDOVÁ, B. Neverbální komunikační prostředky v učitelské praxi. Olomouc 2009. Diplomovápráce. Univerzita Palackého v Olomouci. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky.PEASE, A. Řeč těla. 1. vyd. Praha, Portál 2001. 144 s. ISBN 80-7178-582-2PEASOVI,A. a B. Řeč těla. 1. vyd. Praha, Portál 2008. 360 s. ISBN 978-80-7367-449-6 - Redigovaný zdroj - Objektivita informací - Kvalifikovaný autor - Dosažená zásady typografie a gramatiky - Aktuální vydáníStránky Psychologie v teorii a praxi. [online]. Cit. 30.12. 2012. Dostupný z:http://rudolfkohoutek.blog.cz/0901/pozorovani-pri-nonverbalni-komunikaci - Uveden rok publikace - Uveden autor - Kvalifikovaný autor - Dosažená zásady typografie a gramatiky - Objektivní a přesné informace - Nekomerční zaměřný

×