Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

13 workshopů pro kreativní marketing v bankovnictví

772 views

Published on

How to see the brands with the fresh eye, how to create and evaluate advertising by discovering their mythological structure, how to grasp a breakthrough market insight, how to understand your consumers in the web of cultural meanings, how to use storytelling techniques in your brand management, how to use social communities in brand management, how to leverage cultural and marketing research...This all I offer in my workshops.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

13 workshopů pro kreativní marketing v bankovnictví

 1. 1. 13 WORKSHOPŮ PRO KREATIVNÍ MARKETING V BANKOVNICTVÍ
 2. 2. Too Much Data, Too Little Understanding VŠE JE GLOBÁLNĚ PROPOJENÉ. NĚKDY SAMOSTATNÉ OBORY A OBLASTI SE DNES PROLÍNAJÍ A VZÁJEMNĚ RYCHLE OVLIVŇUJÍ. ZÍSKAT DATA UŽ NENÍ PROBLÉM, NAOPAK, JSME DATY ZAHLCENI. INFORMACE JSOU ALE FRAGMENTOVANÉ A ČASTO PROTICHŮDNÉ. CO PROTO POSTRÁDÁME JSOU SOUVISLOSTI, CHYBÍ NÁM PROPOJENÍ DAT. ČÍM VÍCE DAT MÁME, O TO VÍCE VOLÁME PO JEJICH SKUTEČNÉM POROZUMĚNÍ.
 3. 3. „To, co potřebujeme nejvíc, je umění interpretace. Umění pochopit význam dat a informací.“
 4. 4. 13 OPPORTUNITIES TO LEARN. 13 OPPORTUNITIES TO HAVE FUN. 13 OPPORTUNITIES TO GRASP MEANING.
 5. 5. 1. CO JSTE VŽDY CHTĚLI VĚDĚT O VÝZKUM TRHU, ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT 2. NOVÉ TRENDY VE VÝZKUMU TRHU V BANKOVNICTVÍ 3. TESTOVÁNÍ REKLAM: JAK (VČAS) POZNAT, ZDA REKLAMA JE, ČI NENÍ DOBRÁ 4. STORY-TELLING: JAK VYUŽÍT SÍLY PŘÍBĚHŮ V BUDOVÁNÍ BANKOVNÍ ZNAČKY 5. ÚSPĚŠNÁ ORGANIZACE JAKO DOBRÝ PŘÍBĚH 6. HOLISTICKÝ PŘÍSTUP K ŘÍZENÍ ZNAČKY: CONSUMER BRANDSCAPE JAKO SÍŤ VÝZNAMŮ 7. JAK VIDĚT, CO JINÍ NEVIDÍ A JAK TOHO VYUŽÍT PRO BUDOVÁNÍ ZNAČKY: STRATEGIC MARKET INSIGHT 8. SILNÁ METAFORA - NEJMOCNĚJŠÍ NÁSTROJ MARKETINGOVÉ PERSUAZE 9. REKLAMA JAKO MÝTUS - JAK UDĚLAT Z FINANČNÍHO PRODUKTU MÝTICKOU ZKUŠENOST 10. 8 GLOBÁLNÍCH TRENDŮ A JEJICH DOPAD NA BANKOVNICTVÍ V ROCE 2015 11. 7 PŘÍSTUPŮ K BUDOVÁNÍ ZNAČKY V BANKOVNÍM BUSINESSU 12. VYŽITÍ SKUPIN NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH PRO BUDOVÁNÍ ZNAČKY 13. JACÍ JSOU ČEŠI: A JAK TOHO VYUŽÍT V BANKOVNICTVÍ NAŠE NABÍDKA V KOSTCE:
 6. 6. CO JSTE VŽDY CHTĚLI VĚDĚT O VÝZKUM TRHU, ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT 1.
 7. 7. Zaměstnancům společnosti, kterým výsledky výzkumu trhu a analýzy kultury můžou pozitivně ovlivnit práci. Tedy....všem zaměstnancům  • Jak co nejefektivněji využít oddělení výzkumu ke svým pracovním cílům: jak získat, udržet a neztratit zákazníka • Základy výzkumu potřebné k tomu, aby jste byli výzkumníkovi v rozhovoru rovnocenným partnerem • Co konkrétně dělá oddělení výzkumu a jakými technikami • Jak formulovat zadání výzkumu tak, abyste dostali odpovědi na otázky, které vám usnadní vaše rozhodování • Jak transformovat výzkumná zjištění do své práce • Jak vám výzkum může pomoci při vývoji nových produktů a tvorbě komunikačních kampaní • Na co vám trh a zákazník poskytne odpovědi, a v čem se budete muset spolehnout na sebe CO VÁS NAUČÍME? KOMU JE URČEN:
 8. 8. OBSAH WORKSHOPU: 1. Strategická role výzkumu trhu. K čemu je výzkum dobrý. 2. Limity a omezení výzkumu trhu. Co vám zákazníci neřeknou. 3. Standardní techniky výzkumu trhu: kvantitativní vs kvalitativní metody. 4. Focus groups, hloubkové rozhovory, etnografie, netnografie. 5. Dotazníková šetření, telefonický průzkum, výzkum prostřednictvím internetu. 6. Nové trendy ve výzkumu trhu. 7. Pretestování reklam. Efektivita reklamní kampaně. Testování konceptů produktů. Odhad potenciálu produktu. Výzkum spokojenosti zákazníků. U&A studie. 8. Jak sestavit výzkumný brief. 9. Jak interpretovat výsledky. Implementace výzkumných zjištení. 10. Případová studie – KREATIVNÍ PRÁCE skupiny.
 9. 9. PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: LUCIA TRÉZOVÁ 607 512 548 NEBO PIŠTE: LUCIA.TREZOVA@GMAIL.COM
 10. 10. NOVÉ TRENDY VE VÝZKUMU TRHU V SEKTORU BANKOVNICTVÍ 2.
 11. 11. KOMU JE URČEN: • Specialisté na marketing a komunikaci • Specialisté na výzkum trhu Business intelligence, Knowledge Management • Specialisté na řízení inovací • Specialisté na strategické řízení • Public Relations specialisté • Specialisté na interní komunikaci • Vedení společnosti • Objevíte nové dimenze a nejnovější techniky výzkumu • Vybočíte ze zaběhnutých cest kvantity a kvality • Naučíte se nacházet skryté významy • Pochopíte jak metafora ovlivňuje vaše zákazníky • Objevíte „outside the box“ pohled na trh • Naučíte se použít výzkum jako zdroj inovací • Proniknete hlouběji do vizuální řeči reklam a sloganů • Naučíte se lépe obhájit svůj názor vůči kreativním agenturám a vedení • Naučíte se jinak interpretovat výzkumná zjištění interním klientům • Objevíte jak zdůvodňovat zdánlivé kontradikce CO VÁS NAUČÍME?
 12. 12. OBSAH WORKSHOPU: 1. Proč nové perspektivy. Syntéza a redukce komplexity. Data overload. Transdisciplinarita a synergické efekty. 2. Validace vs. explorace. Data vs porozumění. 3. Výzkum (nejen) jako testování a ověřování hypotéz. Výzkum jako inspirace. Výzkum jako kreativní brief. 4. Sociální konstrukce reality, úloha jazyka. 5. Metanarace aneb jak nás programuje kultura. Diskurz a moc - jak vzniká vědění. 6. Skryté významy, teorie interpretace 7. Semiotická analýza: základy metody, příklady, využití. 8. Diskurzní analýza: základy metody, příklady, využití 9. Narativní techniky a story-telling analýza: základy metody, příklady, využití 10. Analýza komunikace produktu - KREATIVNÍ PRÁCE skupiny s autentickým materiálem vaší organizace, nebo s materiálem konkurence.
 13. 13. PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: LUCIA TRÉZOVÁ 607 512 548 NEBO PIŠTE: LUCIA.TREZOVA@GMAIL.COM
 14. 14. TESTOVÁNÍ REKLAM: JAK (VČAS) POZNAT, ZDA REKLAMA JE, ČI NENÍ DOBRÁ 3.
 15. 15. KOMU JE URČEN: • Specialisté na marketing a komunikaci • Specialisté na výzkum trhu Business intelligence, Knowledge Management • Specialisté na řízení inovací • Specialisté na strategické řízení • Public Relations specialisté • Specialisté na interní komunikaci • Vedení společnosti • Naučíte se dekódovat a interpreretovat reklamu na vyšší úrovni • Naučíte se vidět pod pokličku kreativním agenturám a pokládat jim správné otázky • Naučíte se kódovat zamýšlené významy prostřednictvím vhodných symbolů a znaků • Naučíte se „číst“ loga, letáky, TV spoty, headliny a hodnotit je • Objevíte, jak efektivně analyzovat reklamy a snížit náklady na jejich testování • Objevíte metaforické reprezentace v reklamách a jejich vliv na image produktů, značek • Budete analyzovat reklamy konkurenčních značek a hodnotit je CO VÁS NAUČÍME?
 16. 16. OBSAH WORKSHOPU: 1. Proč reklamy nefungují. 2. Klasický AIDA model: awareness, interest, desire, action. 3. Nové techniky (pre)testování reklam 4. Reklama jako systém kódů. Znaky a symboly. 5. Identita značky a symbolické funkce reklamy. Vznik významů. Transfer a řízení významů. 6. Zamýšlená kontradikce. Reklama jako mýtická konstrukce. Silná metafora. Kasting produktu. 7. Brand Meaning. Brand Rhetoric. Brand Imagery. 8. Jak poznat špatnou reklamu ve fázi storyboardů. 9. 7 otázek, na které je dobré znát odpověď. Co vám řeknou zákazníci a co vám zákazníci neřeknou. 10. Rozbor produktové reklamy: best practises and bad practices – KREATIVNÍ PRÁCE skupiny s autentickým materiálem.
 17. 17. PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: LUCIA TRÉZOVÁ 607 512 548 NEBO PIŠTE: LUCIA.TREZOVA@GMAIL.COM
 18. 18. STORY-TELLING: JAK VYUŽÍT SÍLY PŘÍBĚHŮ V BUDOVÁNÍ BANKOVNÍ ZNAČKY 4.
 19. 19. KOMU JE URČEN: • Specialisté na marketing a komunikaci • Specialisté na výzkum trhu Business intelligence, Knowledge Management • Specialisté na řízení inovací • Specialisté na strategické řízení • Public Relations specialisté • Specialisté na interní komunikaci • Vedení společnosti • Pochopíte, proč je „story-telling“ dnes jedním z „buzz word“ v marketingu • Objevíte, v čem spočívá síla příběhu pro vaší značku • Naučíte se, jak příběhy vyprávět, aby byly dobrými, autentickými příběhy • Objevíte, jak příběh zvyšuje hodnotu značky a jak příběhem budovat její identitu • Naučíte se jak příběhem rozvíjet vztah se zákazníky a zvyšovat loajalitu klientů • Zformulujete explicitně jakými příběhy žije vaše značka a jak ji tyto příběhy ovlivňují • Naučíte se, jak jinak vyprávět příběhy svých produktů • Jak využít příběhy v konzistentní market. komunikaci • Uvidíte příklady, jak síly příběhu využila konkurence • Naučíte se vyvarovat chyb ve „story-tellingu“ CO VÁS NAUČÍME?
 20. 20. OBSAH WORKSHOPU: 1. Organizace jako příbeh. Reklama jako příběh. Produkt jako příběh. 2. Proč jsou příbehy tak mocné. Jakými mechanizmy příběhy pracují. 3. Struktura a elementy dobrého příběhu. Freytagův triangel. 4. Finanční produkt jako „magical instrument“, finanční produkt jako „helper“. Finanční produkt jako hlavní hrdina. 5. Základy narativní analýzy. 6. Intertextualita a příběhovost. Kampaň Air Bank. 7. Analýza příběhů nebo vytvoření příběhu - KREATIVNÍ PRÁCE skupiny s autentickým materiálem
 21. 21. PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: LUCIA TRÉZOVÁ 607 512 548 NEBO PIŠTE: LUCIA.TREZOVA@GMAIL.COM
 22. 22. ÚSPĚŠNÁ ORGANIZACE JAKO DOBRÝ PŘÍBĚH 5.
 23. 23. „HISTORIE LIDSTVA JE JEDEN VELKÝ PŘÍBĚH. PŘÍBEHY JSOU MÝTY, PŘÍBĚHY JSOU LEGENDY. KAŽDÝ LIDSKÝ ŽIVOT JE OSOBNÍM PŘÍBĚHEM. KAŽDÉ JEDNO VYPRÁVĚNÍ ČLOVĚKA MÁ PODOBU PŘÍBĚHU. V PŘÍBĚZÍCH MYSLÍME, PŘÍBĚHY ŽIJEME. JINAK TO NEUMÍME.“
 24. 24. • Specialisté na marketing a komunikaci • Specialisté na výzkum trhu, Business intelligence, Knowledge Management • Specialisté na řízení inovací • Specialisté na strategické řízení • Public Relations specialisté • Specialisté na interní komunikaci • Vedení společnosti • Objevíte, jak příběhy ovlivňují firemní kulturu, její fungování a strategická rozhodnutí • Zjistíte, jaké konkrétní příběhy cirkulují ve vaší společnosti a jak je případně změnit • Jaké dopady mají na angažovanost zaměstnanců • Zjistíte, jak prostřednictvím příběhů zvyšovat motivaci a loajalitu zaměstnanců • Naučíte se identifikovat zdroje konfliktů: mezi týmy, divizemi a jak jim předcházet • Objevíte techniky jak zlepšit klima a spolupráci • Zjistíte, jak využít narativitu v change managementu • Naučíte se jak zlepšovat image společnosti směrem dovnitř a směrem navenek CO VÁS NAUČÍME? KOMU JE URČEN:
 25. 25. OBSAH WORKSHOPU: 1. Narativní paradigma v řízení organizace. 2. Sociální konstrukce reality, úloha jazyka a kultura organizace. 3. Elementy příběhu a jeho funkce v organizaci. Explicitní a implicitní hodnoty. Dominantní příběhy, alternativní příběhy. Kde a jak firemní příběhy vznikají. 4. 8 základních metafor organizací a jejich odraz ve fungování společnosti. Zdroje nesouladu a napětí. 5. Nosná metafora vaší organizace, a co z toho vyplývá. Kdo jsou vaši hrdinové a co dělají. Úspěšné strategie. 6. Příběhy divizí, oddělení, týmů. Neslučitelné príběhy jako zdroje napětí a nespolupráce. 7. Narativní diagnostika: metody, techniky. 8. Způsoby změn příběhů, které způsobují potíže a jejich transformace na příběhy produktivní: úloha HR, úloha interní komunikace a úloha vedení. Metody, techniky. 9. Narativní analýza příběhu - KREATIVNÍ PRÁCE skupiny
 26. 26. PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: LUCIA TRÉZOVÁ 607 512 548 NEBO PIŠTE: LUCIA.TREZOVA@GMAIL.COM
 27. 27. HOLISTICKÝ PŘÍSTUP K ŘÍZENÍ ZNAČKY: CONSUMER BRANDSCAPE JAKO SÍŤ VÝZNAMŮ 6.
 28. 28. KOMU JE URČEN: • Specialisté na marketing a komunikaci • Specialisté na výzkum trhu Business intelligence, Knowledge Management • Specialisti na řízení inovací • Specialisti na strategické řízení • Public Relations specialisté • Specialisté na interní komunikaci • Vedení společnosti • Zjistíte, co je Brandscape a jak vidět značku v širším kontextu • Objevíte, jak zdánlivě nesouvisející jevy ovlivní vnímání produktů a jejich prodej • Objevíte, jak toho využít ve svůj prospěch • Zjistíte, co znamená „information is difference“ a podle jakých klíčů zákazníci uvažují o trhu • Zjistíte, jak transformovat funkční benefity produktu do benefitů emocionálních • Jak uspokojit symbolické potřeby zákazníků • Objevíte, jak vytvořit a prodat symbolický význam produktu • Objevíte roli marketinkové komunikace jako sprostředkovatele významů CO VÁS NAUČÍME?
 29. 29. OBSAH WORKSHOPU: 1. Brandscape jako „big picture“. Brandscape jako „systém kódů“. Brandscape jako „cultural intelligence“. 2. Sociální kategorie a symbolické uspokojení potřeb. 3. 4 prvky Brandscape a jejich vztahy. 4. Identita značky a management významů. 5. Binární struktura kognice. Binární opozice jako nositel významu segmentu trhu, kategorie, značky. 6. Znaky a symboly v systémů kódů. Marketingová semiotika. Pop-kultura a semiotické zdroje. 7. Transfer významů a marketingová komunikace. Reklama jako mediátor dialogu. 8. Digitální vs. fyzická existence.
 30. 30. PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: LUCIA TRÉZOVÁ 607 512 548 NEBO PIŠTE: LUCIA.TREZOVA@GMAIL.COM
 31. 31. JAK VIDĚT, CO JINÍ NEVIDÍ A JAK TOHO VYUŽÍT PRO BUDOVÁNÍ ZNAČKY: STRATEGIC MARKET INSIGHT 7.
 32. 32. „INTUITION IS THE USE OF PATTERNS YOU HAVE ALREADY LEARNED, WHEREAS INSIGHT IS THE DISCOVERY OF NEW PATTERNS“
 33. 33. • Specialisté na marketing a komunikaci • Specialisté na výzkum trhu Business intelligence, Knowledge Management • Specialisté na řízení inovací • Specialisté na strategické řízení • Public Relations specialisté • Specialisté na interní komunikaci • Vedení společnosti • Zjistíte, co je insight a proč je pro vaši práci klíčový • Naučíte se techniky, které facilitují vytváření insightů • Objevíte, kde hledat zdroje insightů • Naučíte se jak správně formulovat insight, aby byl srozumitelný pro všechny zůčastněné • Naučíte se techniky jak generovat insight z kvantitativních a kvalitativních dat • Objevíte, jak z jednoduchých pozorování vytvořit produktivní insight • Zjistíte, jak převést insight do businessu, jak jej využít ve své každodenní práci • Vyzkoušíte si tvorbu insightu a jeho využití v inovaci produktu. CO VÁS NAUČÍME? KOMU JE URČEN:
 34. 34. OBSAH WORKSHOPU: 1. Validace vs. objevování nového. 2. Data vs. porozumění. 3. Náš zákazník náš pán? Aneb co vám zákazníci neřeknou (i kdyby chtěli sebevíc) . 4. Co je insight. Insight jako předpoklad úspěšné inovace, nového produktu, virální reklamy. Insight jako kreativní brief. 5. Ponoření se do kultury - „culture diving“. Pop-kultura a semiotické zdroje. Skryté výnamy. Objevování vzorců a latentních přání. 6. Jak vzniká insight: 7 kroků k novému insightu. Metody, techniky. Výzkum. 7. Bankovní poplatky aneb o čem je nová reklama Fio banky. 8. KREATIVNÍ PRÁCE skupiny s autentickým materiálem organizace - vytvoření insightu a jeho využití.
 35. 35. PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: LUCIA TRÉZOVÁ 607 512 548 NEBO PIŠTE: LUCIA.TREZOVA@GMAIL.COM
 36. 36. SILNÁ METAFORA: NEJMOCNĚJŠÍ NÁSTROJ PERSUAZE 8.
 37. 37. „METAPHOR IS METAMORPHOSIS. IT IS A BEAUTIFUL SWEET LIE. I SAY ONE THING, BUT I MEAN COMPLETELY ANOTHER.“
 38. 38. KOMU JE URČEN: • Specialisté na marketing a komunikaci • Specialisté na výzkum trhu Business intelligence Knowledge Management • Specialisté na řízení inovací • Specialisté na strategické řízení • Public Relations specialisté • Specialisté na interní komunikaci • Vedení společnosti • Objevíte, proč o všem přemýšlíme prostřednictvím metafor • Jak metafory reprezentují naše modely světa • Dozvíte se, jak jsou metafory zpracovány našim mozkem a co z toho vyplývá pro naše vnímání, myšlení a usuzování • Jak metafory determinují vnímání finančních produktů • Jak konkrétně metafory ovlivňují naše vnímání značek • Objevíte, jaké metafory ve financích jsou klíčové v Čechách • Jaká metafora reprezentuje vaší značku nebo produkt • Objevíte klíčové metafory konkurenčních značek • Naučíte se jak otestovat metafory CO VÁS NAUČÍME?
 39. 39. OBSAH WORKSHOPU: 1. „Root metaphor“ - klíčová reprezentace každé značky či produktu. 2. Kognitivní zpracování metafor. Vliv metafor na lidské vnímání. Pravá a levá hemisféra. Neuronální sítě. 3. Efekt metafory na vnímání značky nebo produktu. Interpretace metafor. 4. Metafora a image značky. Metafora jako nástroj budování značky. 5. Struktura metafory. Denotát vs konotát. Role nevědomí. Role kultury. 6. Typy metafor. Vizuální metafora. Multimodální metafora v reklamě. 7. Metafory v bankovnictví. Metafory a inovace. 8. 9 kroků jak vytvořit silnou metaforu. 9. Metafora a cílová skupina.Testování metafor. 10. Redefinice a změny významů finančních pojmů prostřednictvím metafor – KREATIVNÍ PRÁCE SKUPINY. 11. Analýza metafor v reklamách na finanční produkty - PRÁCE SKUPINY.
 40. 40. PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: LUCIA TRÉZOVÁ 607 512 548 NEBO PIŠTE: LUCIA.TREZOVA@GMAIL.COM
 41. 41. REKLAMA JAKO MÝTUS: JAK UDĚLAT Z FINANČNÍHO PRODUKTU MÝTICKOU ZKUŠENOST 9.
 42. 42. KOMU JE URČEN: • Specialisté na marketing a komunikaci • Specialisté na výzkum trhu Business intelligence Knowledge Management • Specialisti na řízení inovací • Specialisti na strategické řízení • Public Relations specialisté a Specialisté na interní komunikaci • Vedení společnosti • Objevíte, že každá dobrá reklama má podobu mýtické konstrukce • Naučíte se, jak využít individuální a kolektivní nevědomí ve prospěch své značky • Naučíte se, jak pomocí reklamy napojit váš finanční produkt na produktivní mýtus • Zjistíte, které mýty jsou přítomny v současnosti na českém finančním trhu a jaký je jejich dopad • Uvidíte, jak mýtické konstrukce využívá vaše konkurence a s jakým úspěchem • Dozvíte se, zda a jak mýtické konstrukce využíváte v komunikaci vy a jak efektivně • Vyzkoušíte si na vlastní kůži propojení produktu s mýtem CO VÁS NAUČÍME?
 43. 43. OBSAH WORKSHOPU: 1. Mýtus jako řešení kontradikcí. Mýtus jako „equilibrium provider“. Mýtus jako sjednocující element. Funkce mýtů a efekty mýtu. 2. Archetypy. Jung. Mýtické myšlení a implikace pro marketing v bankovnictví. 3. Mýtus v mediální komunikaci. Využití mytologie v reklamě. 4. Mýty ve finančním světě a jejich utilizace: příklady, case studies. 5. Využití mýtické struktury pro budování značky v sektoru bankovnictví 6. Napojení finančního produktu na atraktivní a produktivní mýtus. Je možné zbořit a redefinovat mýtus prostřednictvím nového produktu? 7. Kasting produktu v reklamě: produkt jako „magical instrument“, produkt jako „helper“, nebo produkt jako „hlavní hrdina“. 8. Identifikace mýtů v marketingové komunikaci na českém finančním trhu: příklady, case studies. 9. Spojení značky s mýtem - KREATIVNÍ PRÁCE skupiny
 44. 44. PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: LUCIA TRÉZOVÁ 607 512 548 NEBO PIŠTE: LUCIA.TREZOVA@GMAIL.COM
 45. 45. 8 GLOBÁLNÍCH TRENDŮ A JEJICH DOPAD NA BANKOVNICTVÍ V ROCE 2015 10.
 46. 46. „STEVE JOBS ONCE SAID, THAT WHEN PLAYING TENNIS, YOU NEED TO BE NOT WHERE THE BALL IS, BUT WHERE THE BALL IS GOING TO BE.“
 47. 47. • Specialisté na marketing a komunikaci • Specialisté na výzkum trhu Business intelligence, Knowledge Management • Specialisté na řízení inovací • Specialisté na strategické řízení • Public Relations specialisté • Specialisté na interní komunikaci • Vedení společnosti • Zjistíte co jsou trendy a jak vznikají • Naučíte se „číst“ trendy a předpovídat jejich dopady • Naučíte se identifikovat zdroje trendů • Budete analyzovat 7 současných trendů a jejich potenciální dopad na sektor bankovnictví • Budete analyzovat tyto trendy a jejich konkrétní dopady na český bankovní trh • Navrhnete způsoby, jak využít tyto trendy ve prospěch své značky a svých produktů CO VÁS NAUČÍME? KOMU JE URČEN:
 48. 48. OBSAH WORKSHOPU: 1. Identifikace trendů: „Absent but implicit: seeing what others don't see.“ 2. Marketingová sémiotika. Znaky a symboly. Trh jako systém kódů. 3. Vznik významů. Řízení významů. 4. Značka jako systém významů. Dekódování. Meaning Management a budování značky. 5. Meaning shifts. Semioaudit. 6. Zastaralé kódy vs. dominantní kódy vs. nově se vynořující kódy. Synchronní a diachronní analýza. 1. Co je „in“ a co je „out“. Zdroje trendů. 2. Rozbor trendů a jejich implikace ve financích: KREATIVNÍ PRÁCE skupiny.
 49. 49. PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: LUCIA TRÉZOVÁ 607 512 548 NEBO PIŠTE: LUCIA.TREZOVA@GMAIL.COM
 50. 50. 7 PŘÍSTUPŮ K BUDOVÁNÍ ZNAČKY V BANKOVNÍM BUSINESSU 11.
 51. 51. KOMU JE URČEN: • Specialisté na marketing a komunikaci • Specialisté na výzkum trhu Business intelligence Knowledge Management • Specialisté na řízení inovací • Specialisté na strategické řízení • Public Relations specialisté • Specialisté na interní komunikaci • Vedení společnosti • Dozvíte se, jak se vyvíjely představy o značce a jejím řízení od r. 1980 po současnost • Objevíte silná a slabá místa jednotlivých přístupů a proč jsou některé již překonané • Ozřejmíte si pojmy jako: Brand Equity, B. Essence, B. Personality, B. Identity, B. Community, Viral Branding, etc. • Objevíte, jak se měnil vztah značek k zákazníkovi a co to znamenalo pro marketing • Důkladněji pochopíte, proč Internet radikálně změnil přístupy ke značkám a k jejich řízení • Objevíte, jak prostředí sociálních sítí a jiných komunit ovlivňuje značky a jak toho využít CO VÁS NAUČÍME?
 52. 52. OBSAH WORKSHOPU: 1. Značka. Budování značky. Klíčové pojmy. 2. Ekonomický přístup. Implikace pro bankovnictví. 3. „Brand Identity“ přístup. Implikace pro bankovnictví. 4. „Consumer-based“ přístup. Implikace pro bankovnictví. 5. „Personality“ přístup. Implikace pro bankovnictví. 6. „Relational“ přístup. Implikace pro bankovnictví. 7. „Community“ přístup. Implikace pro bankovnictví. 8. „Cultural“ přístup. Implikace pro bankovnictví. 9. Nejvhodnejší přístup pro dnešek a pro bankovnictví. 10. Strategie značky: KREATIVNÍ PRÁCE skupiny
 53. 53. PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: LUCIA TRÉZOVÁ 607 512 548 NEBO PIŠTE: LUCIA.TREZOVA@GMAIL.COM
 54. 54. VYUŽITÍ SKUPIN NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH PRO BUDOVÁNÍ ZNAČKY 12.
 55. 55. • Specialisté na marketing a komunikaci • Specialisté na výzkum trhu Business intelligence, Knowledge Management • Specialisté na řízení inovací • Specialisté na strategické řízení • Public Relations specialisté • Specialisté na interní komunikaci • Vedení společnosti • Objevíte, jak se měnil vztah značek k zákazníkovi a co to znamenalo pro marketing • Důkladněji pochopíte, proč Internet radikálně změnil přístupy ke značkám a k jejich řízení • Jak internet, sociální sítě a web komunity mění bankovnictví • Objevíte, co jsou virtuální a tradiční komunity, jak vznikají a fungují • Jaký podíl mají komunity na budování značky a zvyšování její hodnoty • Objevíte, jak komunity na síti mohou potopit vaši značku nebo ji naopak pomoci • Jak ke komunitám přistupovat, jak je řídit a co nedělat nikdy CO VÁS NAUČÍME? KOMU JE URČEN:
 56. 56. OBSAH WORKSHOPU: 1. Triadický model řízení značky. 2. Komunita: definice, geneze. Charakteristiky komunity. 3. Subkultury. Socio-kulturní kontext. 4. Tradiční komunity vs. virtuální komunity. Tři typy komunit. 5. Sdílené identity. Kultura komunity a brand story-telling. 6. Role komunity v budování brand identity (case studies: Saab, Macintosh). 7. Dvojí efekt komunit: budování silné loajality nebo kolektivní odmítnutí značky, produktu. 8. Implikace pro marketing. 9. Marketingový výzkum komunit. 10. Řízení značky prostřednictvím komunit. Role marketéra. Virální reklama. 11. Komunita a konkurenční značky. 12. Případová studie – KREATIVNÍ PRÁCE skupiny s autentickým zadáním.
 57. 57. PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: LUCIA TRÉZOVÁ 607 512 548 NEBO PIŠTE: LUCIA.TREZOVA@GMAIL.COM
 58. 58. JACÍ JSOU ČEŠI: A JAK TOHO VYUŽÍT V BANKOVNICTVÍ 13.
 59. 59. KOMU JE URČEN: • Specialisté na marketing a komunikaci • Specialisté na výzkum trhu Business intelligence, Knowledge Management • Specialisté na řízení inovací • Specialisté na strategické řízení • Public Relations specialisté • Specialisté na interní komunikaci • Vedení společnosti • Objevíte klíčové dimenze kultur a tedy i té české • Seznámíte se s technikou měření rozdílů mezi kulturami • Zjistíte, jaká očekávání mají členové různých kultur a co z toho vyplývá pro marketing • Naučíte se, které faktory způsobují klíčové rozdíly mezi členy různých kultur • Zjistíte co tyto rozdíly znamenají pro komunikaci ve finančním světě • Zjistíte, jakými standardy a normami se řídí český zákazník a co ho odlišuje od jiných národů • Prohloubíte si znalosti o českém klientovi a jeho očekáváních vůči bankovní instituci • Zamyslíte se nad českou mentalitou a jejími typickými znaky CO VÁS NAUČÍME?
 60. 60. OBSAH WORKSHOPU: 1. Kultura jako „sdílené významy“. Kultura jako „social game we play”. Kultura jako „kolektivní programování”. Kultura jako „úspěšné strategie“. 2. Dimenze kultury. Objektivizace kulturních diferencí. Škálování, relativní distance. 3. 12 dimenzí kultury: Hofstede, Hall, Trompenaarse 4. Češi – kulturní standardy a normy. Co odlišuje Čechy od Slováků nebo Němců 5. Existuje typický Čech? A co typické „češství“? 6. Implikace pro marketing a tvorbu obsahu. 7. Případová studie - KREATIVNÍ PRÁCE skupiny s autentickým materiálem organizace.
 61. 61. PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE: LUCIA TRÉZOVÁ 607 512 548 NEBO PIŠTE: LUCIA.TREZOVA@GMAIL.COM
 62. 62. Všechny workshopy jsou 2-DENNÍ. Přímo ve vaší společnosti. Přizpůsobené vašemu byznysu – žádné všeobjímající pravdy. V termínech, které si sami vyberete. Optimální počet účastníků 8 – 12. Školením vás provede: Lucia Trézová a Dagmar Mádrová.
 63. 63. LUCIA TRÉZOVÁ: PhDr. Lucia Trézová pracuje více než 13 let v marketingu a výzkumu trhu: v Čechách a v zahraničí, ve financích i mimo ně. Specializuje na nejnovější trendy v přístupu ke značce a k jejímu řízení. Je nadšeným inovátorem, který spojuje poznatky různých oborů: psychologie, sociologie, semiotiky, lingvistiky, rétoriky a marketingu a proto přistupuje ke značce zcela novým způsobem. Věří, že lidé by měli kooperovat, propojovat a sdílet svoje znalosti, protože tak se rodí invence a nové nápady. Důraz klade na interaktivitu, na kreativní zapojení všech účastníku workshopů a na důslednou aplikaci všech poznatků v praxi. http://luciatrezova.blogspot.cz/
 64. 64. DAGMAR MÁDROVÁ: Ing. Dagmar Mádrová se pohybuje 17 let ve finančním sektoru, kde prošla různými pozicemi od prodeje a péče o klienty až po šéfku pobočky banky a regionální manažerku prodeje. Všchny její poznatky jsou ověřeny a ukotveny praktickými zkušenostmi. Rozumí každodenímu businessu: s čím se potýkají bankéři a jaké jsou potřeby klientů. Dokáže proto vnímat marketingovou komunikaci z jejich pohledu. Zajímá se o infomarketing a jeho využití v prodeji finančních produktů a školení finančních poradců.
 65. 65. InSymbols. MARKET RESEARCH & TRAININGS http://www.insymbolsresearch.com/ NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT ? JAKÉ TO S NÁMA BUDE ? 1. INSPIRATIVNÍ 2. ZÁBAVNÉ 3. PŘEKVAPUJÍCÍ 4. OČI OTVÍRAJÍCÍ 5. A VELMI, VELMI VÝŽIVNÉ...

×