SlideShare a Scribd company logo

zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx

edu

1 of 23
Download to read offline
Záverečná prezentácia
inovačného vzdelávania
“Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v
programe eTwinning”
Mgr. Lucia Krčmáriková
13.4.2023
Program inovačného vzdelávania “Projektové vyučovanie a online
spolupráca škôl v programe eTwinning” vytvorený v súlade s potvrdením o
oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania č. 25/2020 – IV.
Vydaného MŠVVaŠ SR.
Názov projektu: Let‘s become friends
• Partnerské krajiny: Slovinsko
• Typy spolupracujúcich škôl: ZŠ
• Dĺžka realizácie projektu: 5-6
mesiacov
• Počet zapojených žiakov: 40
• Vek žiakov: 12-15
Projekt ID: 137171
https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/lets-become-friends-16/twinspace
Ciele a očakávané výstupy medzinárodnej spolupráce:
Ciele:
• Nadviazať nové priateľstvá
• Rozšíriť slovnú zásobu k téme
priateľstva
• Rozšíriť rozhľad o Európskej Únii a
krajinách EÚ
• Vytvoriť kolaboratívne produkty s
využitím digitálnych nástrojov
• Používať aktívne digitálne nástroje
• Spoznať partnerskú krajinu -
Slovinsko
Výstupy:
• Využívanie ANJ v kolaboratívnych aktivitách
• Vytvorenie prezentácií a videí
• Súťaženie v zábavných hrách v google apps
• Vytvorenie avatarov
• Práca v jigidi, padlete, google docs
• Vytvorenie spoločného interaktívneho slovníka
• Vytvorenie ebooku
• Využitie a overenie osvojených vedomostí v
kvíze - kahoot
Pracovný postup na projekte:
• Hľadanie partnerov projektu – február 2023
• Výber témy a názvu projektu – február 2023
• Plánovanie aktivít a priebehu projektu – február 2023
• Oboznámenie žiakov s projektom, GDPR, e-safety a netiketa
• Realizovanie aktivít so žiakmi – február – máj 2023
• Evalvácia projektu – máj 2023
• Diseminácia projektu – február – máj 2023 (priebežná a záverečná)
Realizované kolaboratívne aktivity:
• Krátko popíšte kolaboratívne aktivity projektu + aké online nástroje ste použili pri ich realizácii
• Jigidi – našli obrázok školy, obce...
• Padlet – vzájomné predstavovanie žiakov
• Wordart – téma priateľstva, slová a slovné spojenia o priateľstve
• Ankety – googleforms (ciele projektu, osobnostný dotazník pre partnerov, evalvácia projektu)
• Slovník – interaktívny, spoločný v canve – rozdelený na formálne a neformálne frázy používané v SK a v SI + ANJ výrazy
• Prezentácie v canve – prezentácia o EÚ – základné info
• Videá vytvorené v canve – predstavenie našej obce, okolia a školy
• Tvorba loga a plagátu - Canva
• Prezentácie v google presentations – prezentácie o našej obci, o Slovensku a jeho krásach
• Hlasovanie o logu – surveymonkey
• Answergarden (pred a po realizácii aktivít) – čo znamená netiketa?, ako by vystihli náš projekt jedným slovom
• Docdroid (spracovanie dokumentov na stránky) – vyhodnotenie ankiet a dotazníkov; nahranie acrostics/básní o Slovinsku na stránku
• Slideshare (spracovanie prezentácií na stránky)
• Tricider (evalvácia projektu) – aké digitálne nástroje žiaci používali najradšej
• Ebook vytvorený v „Storyjumper“ – zážitky a edukačné aktivity počas realizácie projektu
• Kahoot kvíz (zameraný na EÚ) – čo sa všetko naučili + nové zaujímavosti, ktoré sa naučili vďaka kahoot
Doterajšie výsledky projektu:
• Projekt je ukončený – podarilo sa nám zrealizovať všetky
plánované aktivity (hoci partnerská krajina nezrealizovala všetky,
všade boli pozvaní)
• PRTSC – povkladať úplne všetky stránky do pptx (vložiť toľko
slidov, koľko bude treba, aby tam boli všetky stránky vložené – aj
pridanie žiakov, aj diskusné fórum – to bude všeobec. prvá
stránka)
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
Očakávané výsledky projektu:
• Čo v projekte ešte plánujete dokončiť? – Chceli by sme, aby
Slovinsky tím doplnil fotky do nášho ebooku, ako pracovali na
projekte; z našej strany je urobené všetko. Po realizácii mobility v
Slovinsku by sme ešte mohli vytvoriť jednu stránku, ktorú by sme
venovali zostrihu aktivít realizovaných na mobilite.
• Ako ste projekt diseminovali? - Zrealizovali sme projektový kútik v
škole – nástenku, ktorú sme pravidelne obmieňali fotkami a
informáciami prebiehajúcimi v rámci projektu. Okrem toho sme
diseminovali priebežné výsledky a aktivity projektu na stránke
školy a na facebookovej stránke.
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
Aké kompetencie sa zlepšili u žiakov?
• Digitálne zručnosti, kolaborácia, práca v tíme, samostatnosť
• Komunikácia v ANJ – bežné témy, ale aj edukatívne – diskusia o EÚ
• Práca v aplikáciách – jigidi, padlet, canva, googleapps, storyjumper
• Spracovanie fotiek a videí /počítač, mobil/
• Kolaborácia vo všetkých aktivitách a efektívna práca na jednom
spoločnom projekte cez zdieľané prezentácie a zdieľané dokumenty
v googleapps alebo v Canve
Aké kompetencie sa zlepšili u vás?
• Digitálne zručnosti – canva, storyjumper, googleapps, jigidi, slideshare,
surveymonkey, docdroid, tricider, answergarden....
• Komunikácia ako líder tímu/ kolektívu
• Komunikácia so zahraničnými partnermi
• Spracovanie fotiek a videí
• Riešenie problémov
• Projektové vyučovanie
• Zdieľanie prezentácií a dokumentov – nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi

Recommended

zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptxLuciaKrcmarikova
 
ETW-Zaverecna prezentacia
ETW-Zaverecna prezentaciaETW-Zaverecna prezentacia
ETW-Zaverecna prezentaciaMiroslavLuk1
 
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechuKvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechuZuzana Mészárosová
 
Podolanova e twinning
Podolanova e twinningPodolanova e twinning
Podolanova e twinningIndicia
 
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...
Lucia Kysilková, Ibolya Straussová: Ako na disemináciu projektov vs. ako sa n...Indicia
 
Vzor zaverecnej prezentacie_2014
Vzor zaverecnej prezentacie_2014Vzor zaverecnej prezentacie_2014
Vzor zaverecnej prezentacie_2014Jana Fugová
 

More Related Content

Similar to zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx

Vzor zaverecnej prezentacie_2014 (1)
Vzor zaverecnej prezentacie_2014 (1)Vzor zaverecnej prezentacie_2014 (1)
Vzor zaverecnej prezentacie_2014 (1)hrobonka
 
Vzor zaverecnej prezentacie_2013
Vzor zaverecnej prezentacie_2013Vzor zaverecnej prezentacie_2013
Vzor zaverecnej prezentacie_2013Martina Vinjarová
 
E Twinning PrezentáCia
E Twinning PrezentáCiaE Twinning PrezentáCia
E Twinning PrezentáCiaguest4d57a5
 
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinningExterné komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinningJana Fugová
 
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinningExterné komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinningJana Fugová
 
4.2 Diseminačné aktivity projektu v komunite.pptx
4.2 Diseminačné aktivity projektu v komunite.pptx4.2 Diseminačné aktivity projektu v komunite.pptx
4.2 Diseminačné aktivity projektu v komunite.pptxZuzana Mészárosová
 
StartupCamp Bratislava#32 - Learn2Code
StartupCamp Bratislava#32 - Learn2CodeStartupCamp Bratislava#32 - Learn2Code
StartupCamp Bratislava#32 - Learn2CodeStartupCamp
 
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxtefniaurov
 
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxtefniaurov
 
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxtefniaurov
 
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxtefniaurov
 
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKD
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKDGuttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKD
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKDOli Guttenova
 
Cernicka rozvojove projekty
Cernicka rozvojove projektyCernicka rozvojove projekty
Cernicka rozvojove projektyIndicia
 
Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov...
Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov...Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov...
Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov...Indicia
 

Similar to zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx (20)

Vzor zaverecnej prezentacie_2014 (1)
Vzor zaverecnej prezentacie_2014 (1)Vzor zaverecnej prezentacie_2014 (1)
Vzor zaverecnej prezentacie_2014 (1)
 
Vzor zaverecnej prezentacie_2013
Vzor zaverecnej prezentacie_2013Vzor zaverecnej prezentacie_2013
Vzor zaverecnej prezentacie_2013
 
E Twinning PrezentáCia
E Twinning PrezentáCiaE Twinning PrezentáCia
E Twinning PrezentáCia
 
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinningExterné komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinning
 
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinningExterné komunikačné nástroje pre projekty e twinning
Externé komunikačné nástroje pre projekty e twinning
 
4.2 Diseminačné aktivity projektu v komunite.pptx
4.2 Diseminačné aktivity projektu v komunite.pptx4.2 Diseminačné aktivity projektu v komunite.pptx
4.2 Diseminačné aktivity projektu v komunite.pptx
 
E twinning prezent.
E twinning  prezent.E twinning  prezent.
E twinning prezent.
 
StartupCamp Bratislava#32 - Learn2Code
StartupCamp Bratislava#32 - Learn2CodeStartupCamp Bratislava#32 - Learn2Code
StartupCamp Bratislava#32 - Learn2Code
 
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
 
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
 
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
 
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptxzaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_- durcova stefania.pptx
 
Uvodný webinár elearning
Uvodný webinár elearningUvodný webinár elearning
Uvodný webinár elearning
 
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKD
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKDGuttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKD
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKD
 
Dod
DodDod
Dod
 
Cernicka rozvojove projekty
Cernicka rozvojove projektyCernicka rozvojove projekty
Cernicka rozvojove projekty
 
Elearning kurz prez 2017
Elearning kurz prez 2017Elearning kurz prez 2017
Elearning kurz prez 2017
 
Elearning kurz prez 2017
Elearning kurz prez 2017Elearning kurz prez 2017
Elearning kurz prez 2017
 
etwinning
etwinningetwinning
etwinning
 
Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov...
Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov...Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov...
Marek Kmeť, Petra Gubišová: Osobnostný rozvoj s podporou grantových programov...
 

zaverecna_prezentacia_inovacneho_vzdelavania_aktualizacia_LK.pptx

 • 1. Záverečná prezentácia inovačného vzdelávania “Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning” Mgr. Lucia Krčmáriková 13.4.2023 Program inovačného vzdelávania “Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning” vytvorený v súlade s potvrdením o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania č. 25/2020 – IV. Vydaného MŠVVaŠ SR.
 • 2. Názov projektu: Let‘s become friends • Partnerské krajiny: Slovinsko • Typy spolupracujúcich škôl: ZŠ • Dĺžka realizácie projektu: 5-6 mesiacov • Počet zapojených žiakov: 40 • Vek žiakov: 12-15 Projekt ID: 137171 https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/lets-become-friends-16/twinspace
 • 3. Ciele a očakávané výstupy medzinárodnej spolupráce: Ciele: • Nadviazať nové priateľstvá • Rozšíriť slovnú zásobu k téme priateľstva • Rozšíriť rozhľad o Európskej Únii a krajinách EÚ • Vytvoriť kolaboratívne produkty s využitím digitálnych nástrojov • Používať aktívne digitálne nástroje • Spoznať partnerskú krajinu - Slovinsko Výstupy: • Využívanie ANJ v kolaboratívnych aktivitách • Vytvorenie prezentácií a videí • Súťaženie v zábavných hrách v google apps • Vytvorenie avatarov • Práca v jigidi, padlete, google docs • Vytvorenie spoločného interaktívneho slovníka • Vytvorenie ebooku • Využitie a overenie osvojených vedomostí v kvíze - kahoot
 • 4. Pracovný postup na projekte: • Hľadanie partnerov projektu – február 2023 • Výber témy a názvu projektu – február 2023 • Plánovanie aktivít a priebehu projektu – február 2023 • Oboznámenie žiakov s projektom, GDPR, e-safety a netiketa • Realizovanie aktivít so žiakmi – február – máj 2023 • Evalvácia projektu – máj 2023 • Diseminácia projektu – február – máj 2023 (priebežná a záverečná)
 • 5. Realizované kolaboratívne aktivity: • Krátko popíšte kolaboratívne aktivity projektu + aké online nástroje ste použili pri ich realizácii • Jigidi – našli obrázok školy, obce... • Padlet – vzájomné predstavovanie žiakov • Wordart – téma priateľstva, slová a slovné spojenia o priateľstve • Ankety – googleforms (ciele projektu, osobnostný dotazník pre partnerov, evalvácia projektu) • Slovník – interaktívny, spoločný v canve – rozdelený na formálne a neformálne frázy používané v SK a v SI + ANJ výrazy • Prezentácie v canve – prezentácia o EÚ – základné info • Videá vytvorené v canve – predstavenie našej obce, okolia a školy • Tvorba loga a plagátu - Canva • Prezentácie v google presentations – prezentácie o našej obci, o Slovensku a jeho krásach • Hlasovanie o logu – surveymonkey • Answergarden (pred a po realizácii aktivít) – čo znamená netiketa?, ako by vystihli náš projekt jedným slovom • Docdroid (spracovanie dokumentov na stránky) – vyhodnotenie ankiet a dotazníkov; nahranie acrostics/básní o Slovinsku na stránku • Slideshare (spracovanie prezentácií na stránky) • Tricider (evalvácia projektu) – aké digitálne nástroje žiaci používali najradšej • Ebook vytvorený v „Storyjumper“ – zážitky a edukačné aktivity počas realizácie projektu • Kahoot kvíz (zameraný na EÚ) – čo sa všetko naučili + nové zaujímavosti, ktoré sa naučili vďaka kahoot
 • 6. Doterajšie výsledky projektu: • Projekt je ukončený – podarilo sa nám zrealizovať všetky plánované aktivity (hoci partnerská krajina nezrealizovala všetky, všade boli pozvaní) • PRTSC – povkladať úplne všetky stránky do pptx (vložiť toľko slidov, koľko bude treba, aby tam boli všetky stránky vložené – aj pridanie žiakov, aj diskusné fórum – to bude všeobec. prvá stránka)
 • 20. Očakávané výsledky projektu: • Čo v projekte ešte plánujete dokončiť? – Chceli by sme, aby Slovinsky tím doplnil fotky do nášho ebooku, ako pracovali na projekte; z našej strany je urobené všetko. Po realizácii mobility v Slovinsku by sme ešte mohli vytvoriť jednu stránku, ktorú by sme venovali zostrihu aktivít realizovaných na mobilite. • Ako ste projekt diseminovali? - Zrealizovali sme projektový kútik v škole – nástenku, ktorú sme pravidelne obmieňali fotkami a informáciami prebiehajúcimi v rámci projektu. Okrem toho sme diseminovali priebežné výsledky a aktivity projektu na stránke školy a na facebookovej stránke.
 • 22. Aké kompetencie sa zlepšili u žiakov? • Digitálne zručnosti, kolaborácia, práca v tíme, samostatnosť • Komunikácia v ANJ – bežné témy, ale aj edukatívne – diskusia o EÚ • Práca v aplikáciách – jigidi, padlet, canva, googleapps, storyjumper • Spracovanie fotiek a videí /počítač, mobil/ • Kolaborácia vo všetkých aktivitách a efektívna práca na jednom spoločnom projekte cez zdieľané prezentácie a zdieľané dokumenty v googleapps alebo v Canve
 • 23. Aké kompetencie sa zlepšili u vás? • Digitálne zručnosti – canva, storyjumper, googleapps, jigidi, slideshare, surveymonkey, docdroid, tricider, answergarden.... • Komunikácia ako líder tímu/ kolektívu • Komunikácia so zahraničnými partnermi • Spracovanie fotiek a videí • Riešenie problémov • Projektové vyučovanie • Zdieľanie prezentácií a dokumentov – nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi