Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sinerxias entre o sector turístico e o audiovisual

301 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sinerxias entre o sector turístico e o audiovisual

 1. 1. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo
 2. 2. GUIÓN DA PRESENTACIÓN 1. Obxectivo e metodoloxía 2. Cine e turismo 3. Turismo e cine en Compostela 4. Posibles estratexias e conclusións
 3. 3. 1. OBXECTIVO E METOLOXÍA Obxectivo da investigación Reflexionar sobre a relación entre o cinema e o turismo en Santiago de Compostela, identificando as sinerxias entre ambos sectores para o plantexamento dunha serie de medidas estratéxicas innovadoras que as poñan en valor e acaden o seu maior desenvolvemento.
 4. 4. A Metodoloxía Empregamos fontes de información primarias (entrevistas aos principais actores de ambos sectores en Santiago de Compostela) e fontes de información secundarias (artigos, manuais, prensa especializadas, consultas bases de datos de organismos coma INE, IGE, AGADIC, etc).
 5. 5. 2. CINE E TURISMO
 6. 6. CINE E MARKETING PRODUCT PLACEMENT É unha estratexia publicitaria baseada no emprazamento de productos e marcas en filmes coma unha forma de comunicación comercial á que os espectadores esrán expostos de forma inconsciente a maior parte das veces. Baños, 2003
 7. 7. APPLE MACINTOCH
 8. 8. Caramelos Reese´s • Aumentou un 65% o volume de ventas. Ray Ban • Triplicáronse as ventas do seu modelo de gafas Walfarer. Jaguar • Gran aumento das visitas a súa páxina web. PRODUCT PLACEMENT = ESTRATEXIA DE MARKETING MOI EFECTIVA
 9. 9. PLACE PLACEMENT É o emprazamento de cidades, rexións, monumentos, lugares turísticos e negocios de hospedaxe e restauración nunha producción audiovisual a cambio dunha axuda na financiación, a rodaxe ou a promoción do filme, e con vistas á promoción turística, á mellora da súa imaxe no exterior e aos beneficios que calquer rodaxe importa. Méndiz, 2010.
 10. 10. Memorias de África, 1985 (Kenia) • Gran aumento de visitantes. De 250.000 a 700.000 un ano despois da estrea do filme. Cocodrilo Dundee, 1986 (Australia) • Aumento do 20% do turismo nos tres anos seguintes. O señor dos aneis, 2004 (Nova Zelanda) • Notable aumento dos fluxos turísticos. • Nunha estatística do 2009 unha enquisa arroxaba que o 9% dos enquisados afirmaba ter viaxado a N.Z a partir do visionado do filme. Place Placement = forte impacto na imaxe do destino = aumento dramático de visitantes
 11. 11. TURISMO CINEMATOGRÁFICO “As visitas turísticas a un destino ou atracción como resultado de que ese destino aparece en televisión, en video ou na pantaia do cine. Situándose en termos xerais baixo a categoría de turismo cultural, o turismo cinematográfico avívase polo aumento do número de viaxes internacionais.” Rodríguez, 2010. http://www.movieandgo.com/ http://www.cineyviajes.com
 12. 12. CARACTERÍSTICAS XERAIS DO TURISMO CINEMATOGRÁFICO  Reduce a estacionalidade  Aumenta a oferta complementaria  Aumenta a demanda hoteleira  Pode crear novos focos turísticos nos destinos
 13. 13. O RODAXE DAS PELÍCULAS NAS CIDADES IMPACTOS DIRECTOS IMPACTOS INDIRECTOS Turism o Audiovisua l Recoñeceme nto da cidade Posicioname nto do destino Aumento de visitantes Fortalecemento da industria audiovisual. Intercambios profesionais. Turism o Audiovisua l Ocupación de prazas hoteleiras. Emprego doutros servizos turísticos. Aumento contratacións no sector. Aumento de traballo para empresas de apoio á producción. DESENVOLVEMENTO SOCIOECONÓMICO DO DESTINO
 14. 14. Infraestructuras Custes da rodaxe Vontade do director Veteranía Film Commission Apoio estatal FACTORES QUE DETERMINAN A RODAXE DUN FILM NUNHA LOCALIZACIÓN
 15. 15. 3. CINE E TURISMO EN COMPOSTELA
 16. 16. SANTIAGO DE COMPOSTELA, PLATÓ DE CINE Un aeroporto internacional 160 establecementos hoteleiros, equivalentes a 7. 592 prazas 105 empresas de apoio á producción audiovisual
 17. 17.  A Santiago Film Commission é un organismo público, dependente de INCOLSA S.A (a empresa municipal de turismo), encargado de xestionar a rodaxe de películas na cidade de Santiago. Abre por primeira vez as súas portas no ano 2002.  Pertence á Spain Film Commission. É cofundadora con otras cidades da Rede de cidades de cine (para a promoción conxunta dos destinos coma platós de cine, apostando por unha imaxe de marca)
 18. 18. A Santiago Film Commission xestiona as rodaxes da comarca enteira e dende a súa apertura até o 2010 acolleu un total de 299 produccións (entre series de televisión, documentais, reportaxes, longametraxes, etc…). Fonte: Santiago Film Commission
 19. 19. O tipo de producción que máis se acollen é a producción televisiva, seguida dos documentais e a de longametraxes. Destas longametraxes a gran maioría son películas nacionais. 78% 19% 3% Produccións nacionais Produccións internacionais Coproduccións Fonte: Santiago Film Commission
 20. 20. Reino Unido Xapón Francia EE.UU Alemaña Brasil Italia Hungría Austria Holanda Portugal Bélxica R. Checa De entre as nacionalidades que producen en Santiago de Compostela, a británica e a xaponesa non só son as que mais veces rodan na cidade; senón que a súa evolución ao longo dos dez anos foi moi positiva. Fonte: Santiago Film Commission
 21. 21. Columna1 2008 2009 2010 TOTAL 2.071.574 1.014.851 2.774.712 LONGAMETRAXES 1.299.400 192.262 875.000 63% 19% 32% Fonte: Santiago Film Commission Segundo a Santiago Film Commission este é o impacto económico; mais son datos económicos aproximados.
 22. 22. DAFO DEBILIDADES Falla de comunicación cos actores locais. Non existen iniciativas de colaboración entre entidades e actores locais. Recursos económicos limitados. Falla de persoal. Taxas elevadas á rodaxe. Non existe planificación promocional dos filmes que se rodan. Non se crean productos turísticos de lecer relacionados coas rodaxes. Non se miden os impactos indirectos. Insuficientes medidas de atracción de rodaxes en xeral. Medición ineficaz dos impactos directos do cinema. Baixa explotación doutras localizacións posibles na cidade. Sector audiovisual local feble.
 23. 23. FORTALEZAS Gran abano de posibilidades de localizacións en Santiago de Compostela. Temos un aeroporto con conexións aéreas internacionais. Elevada oferta hoteleira. Temos un bo número de empresas de servizos á producción audiovisual. Elevado número de profesionais de alto nivel. Estamos na Rede de Cidades de Cinema. Premio Festival Internacional de Cine de Barcelos. Socio da Spain Film Commission. Éxito do filme The Way. Compromiso de colaboración coas productoras que establece o pacto de reducción das taxas municipais de rodaxe. O número de longametraxes increméntase Aumento do turismo internacional
 24. 24. AMEAZAS Reducción de axudas ao audiovisual en España. Tecido empresarial audiovisual moi feble. Soense dar proxectos unipersoais de baixo orzamento: poucos días de rodaxe. Baixa partida orzamentaria destinada á promoción e a distribución da cinematografía española. Caída da facturación do cinema español. Suba das taxas aeroportuarias en España. A suba do IVA nas actividades turísticas. A crise económica xeral
 25. 25. OPORTUNIDADES As produccións low cost: malia que o custe é baixo, o impacto publicitario é maior. Non se suprimiron as axudas á amortización. A producción audiovisual xaponesa é moi potente. O incremento considerable de axudas ao audiovisual no Reino Unido. O turismo emisor estadounidense cara a europa volve a crecer
 26. 26. POSIBLES ESTRATEXIAS E CONCLUSIÓNS ESTRATEXIAS DEFENSIVAS Ameazas + Debilidades Estratexia 1. Fortalecemento das produccións nacionais coma activo principal das rodaxes de cinema en Santiago de Compostela LIÑA 1. Creación dun fondo de consumo audiovisualEstratexia 2. Fomentar a atracción a rodaxes internacionais e coproduccións. LIÑA 2. Comparte o teu proxecto. LIÑA 3. Foro internacional de producción audiovisual.
 27. 27. ESTRATEXIAS DEFENSIVAS Ameazas + Debilidades Estratexia 3. Medición dos impactos directos e indirectos LIÑA 4. Estudo dos impactos económicos da rodaxe de películas en Santiago de Compostela LIÑA 5. Estudo do impacto social da rodaxe de películas en Santiago de Compostela.
 28. 28. ESTRATEXIAS REACTIVAS Ameazas + Fortalezas Estratexia 3. Incentivar o turismo cinematográfico a partir do publicity xerado polo filme The Way. LIÑA 6. Paquete turístico The Way Estratexia 4. Fomentar o colaboracionismo entre os socios da Rede de Cidades de Cine LIÑA 7. Financiación proxecto audiovisual conxunto
 29. 29. ESTRATEXIAS ADAPTATIVAS Oportunidades + Debilidades Estratexia 5. Aumento do esforzo promocional dos filmes que se rodan na cidade LIÑA 8. Plan de comunicación e promoción de proxectos Estratexia 6. Favorecer as produccións low cost locais LIÑA 9. Plan de fomento da producción audiovisual local.
 30. 30. ESTRATEXIAS OFENSIVAS Oportunidades + Fortalezas Estratexia 7. Atracción de rodaxes británicas e xaponesas LIÑA 10. Plan de marketing Santiago de Cine.
 31. 31. CONCLUSIÓNS A colaboración entre axentes do turismo e o cinema no destino é impresindible para xestionar as sinerxias entre ambos sectores. Non hai colaboración sen comunicación. Non se deben deixar os procesos ao azar, co que a planificación dos mesmos é fundamental. A medición dos impactos da actividade fílmica, así como a supervisión das medidas e actuacións que emprendemos é o mellor barómetro para saber se estamos a facer ben ou mal, ou qué dirección temos que tomar.

×