Successfully reported this slideshow.

Att använda IT som (fritids)politiker

549 views

Published on

Presentation till föreläsning för moderater i Dalarna med titeln "Att använda IT"
Handlar om att använda IT i sin roll som (fritids)politiker med fokus på dialog.
Tyvärr har SlideShare lite problem med konverteringen i visningsläget - blir rätt om du hämtar hem presentationen dock.

Published in: News & Politics, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Att använda IT som (fritids)politiker

 1. 1. Att använda IT som politiker Stefan J. Eriksson
 2. 2. Inget nytt – egentligen <ul><li>Budskap </li></ul><ul><li>Kommunikation </li></ul><ul><li>Dialog! </li></ul>Stefan J. Eriksson
 3. 3. Många olika sätt <ul><li>Webbplats – en självklar startpunkt </li></ul><ul><li>Blogg – ett komplement till webbplatsen </li></ul><ul><li>E-post – t. ex. som nyhetsbrev </li></ul><ul><li>Facebook – störst idag </li></ul><ul><li>Twitter - Microblogg </li></ul><ul><li>Chat – MSN, ISQ… </li></ul><ul><li>YouTube – videoklipp på nätet </li></ul><ul><li>Bambuser – direktsänd video, t. ex. via mobilen </li></ul><ul><li>SlideShare – Dela presentationer och motsv. </li></ul><ul><li>Kommentarsfunktioner – t. ex. tidningarnas </li></ul><ul><li>Dokument – PDF filer, på webbplats, via e-post osv. Google – Google Docs, Gmail… DropBox – Spara filer på nätet, dela </li></ul>Stefan J. Eriksson
 4. 4. Webben – www.moderat.se <ul><li>Finns en hel del stöd och hjälp </li></ul><ul><li>Utnyttja detta! </li></ul><ul><li>Kampanj </li></ul><ul><li>Tips </li></ul><ul><li>Information </li></ul><ul><li>Länkar </li></ul><ul><li>Sno! </li></ul>Stefan J. Eriksson
 5. 5. Webben – egen webbplats <ul><li>Samlingssida att utgå från – och hänvisa till </li></ul><ul><li>Risk att den blir statisk </li></ul><ul><li>Bjud in till dialog! </li></ul><ul><li>Kan erhållas på moderat.se </li></ul><ul><li>Föreningssida Personlig sida </li></ul>Stefan J. Eriksson
 6. 6. Webben – blogg <ul><li>Snabbt och enkelt </li></ul><ul><li>Dubbelriktad kommunikation </li></ul><ul><li>Personligt </li></ul>Stefan J. Eriksson
 7. 7. Sociala medier – begynnelsen <ul><li>Före Internet – ”en första glimt” </li></ul><ul><ul><li>BBS – Bulletin Board System </li></ul></ul><ul><li>Internet 1.0 </li></ul><ul><ul><li>Diskussions- och nyhetsgrupper </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Usenet </li></ul></ul></ul><ul><li>Internet 2.0 ( Webben 1.0 ) </li></ul><ul><ul><li>Direktmeddelanden (Chat) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ICQ – ”I seek you” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MSN – Microsoft Network </li></ul></ul></ul>Stefan J. Eriksson
 8. 8. Sociala medier - idag <ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>Twitter </li></ul><ul><li>Bloggar </li></ul><ul><li>Allt som ger möjlighet till dialog! </li></ul><ul><ul><ul><li>T. ex. tidningarnas kommentarsmöjligheter </li></ul></ul></ul>Stefan J. Eriksson
 9. 9. Konkreta exempel <ul><li>Intervju via Twitter </li></ul><ul><li>Direkta frågor från väljare </li></ul><ul><li>Diskussioner </li></ul><ul><li>Fått tips och förslag </li></ul><ul><li>Förklarat val </li></ul><ul><li>Inbjuden till skolor </li></ul><ul><li>Kollektivt framtagna insändare </li></ul>Stefan J. Eriksson
 10. 10. Riksplanet - ”Sveket” <ul><li>Emelie Holmqvist – blogginlägg </li></ul><ul><li>Snappades upp av ”gammalmedia” </li></ul><ul><ul><li>Sjuka mamma </li></ul></ul><ul><ul><li>Berörande </li></ul></ul><ul><ul><li>Blogg- och Twitterstorm </li></ul></ul><ul><ul><li>Sjukförsäkringsfrågan på kartan </li></ul></ul><ul><ul><li>Präglade slutdebatter  </li></ul></ul><ul><li>Bidrog till att Alliansen inte fick majoriet? </li></ul>Stefan J. Eriksson
 11. 11. Fördelar <ul><li>Direkt kommunikation </li></ul><ul><li>Spridning – når fler </li></ul><ul><li>Nätverksbyggande </li></ul><ul><li>Omvärldsbevakning </li></ul>Stefan J. Eriksson
 12. 12. Direkt kommunikation <ul><li>Rakt och enkelt </li></ul><ul><ul><li>Korta effektiva meddelanden </li></ul></ul><ul><li>Snabbt </li></ul><ul><ul><li>Ingen eller kort väntetid </li></ul></ul><ul><li>Inga mellanled </li></ul>Stefan J. Eriksson
 13. 13. Spridning – når fler <ul><li>Snabb spridning </li></ul><ul><ul><li>Vänners vänner </li></ul></ul><ul><li>Länkas och kopieras </li></ul><ul><ul><li>Olika media och forum </li></ul></ul><ul><ul><li>Även ”gammalmedia” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tidningar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TV </li></ul></ul></ul>Stefan J. Eriksson
 14. 14. Nätverksbyggande <ul><li>Vårda nätverk </li></ul><ul><ul><li>Hålla kontakten med vänner och kollegor </li></ul></ul><ul><li>Bygga och utöka nätverk </li></ul><ul><ul><li>Nya intresserade och sympatisörer </li></ul></ul><ul><ul><li>Människor med liknande intressen </li></ul></ul>Stefan J. Eriksson
 15. 15. Omvärldsbevakning <ul><li>” Bevaka” dina konkurrenter </li></ul><ul><ul><li>Vad säger dina konkurrenter? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vad säger andra om dina konkurrenter? </li></ul></ul><ul><li>Vad är ”hett” just nu? </li></ul><ul><ul><li>Fånga upp rykten och trender </li></ul></ul><ul><ul><li>Besvara och kommentera dessa </li></ul></ul>Stefan J. Eriksson
 16. 16. Utmaningar <ul><li>Vilka kanaler skall man satsa på? </li></ul><ul><li>Hur mycket tid skall man lägga ner? </li></ul><ul><li>Hur får man till en bra dialog? </li></ul><ul><li>Hur personlig skall man vara? </li></ul>Stefan J. Eriksson
 17. 17. Vilka kanaler? <ul><li>Många kanaler </li></ul><ul><ul><li>Facebook, Blogg, Twitter… </li></ul></ul><ul><li>Vilka är ”rätt”? </li></ul><ul><ul><li>Rätt målgrupp </li></ul></ul><ul><li>Nya kanaler </li></ul><ul><ul><li>Hur hänga med? </li></ul></ul>Stefan J. Eriksson
 18. 18. Hur mycket tid? <ul><li>Hur mycket och när? </li></ul><ul><ul><li>Uppdatera </li></ul></ul><ul><ul><li>Läsa </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommentera </li></ul></ul><ul><ul><li>Besvara </li></ul></ul>Stefan J. Eriksson
 19. 19. Hur får man till en bra dialog? <ul><li>Viktigt med dialog </li></ul><ul><ul><li>Kräver att man lyssnar </li></ul></ul><ul><ul><li>Bjuda in till samtal </li></ul></ul><ul><ul><li>Undvika monolog </li></ul></ul><ul><li>Fällor </li></ul><ul><ul><li>Blir lätt ”megafon” </li></ul></ul><ul><ul><li>Information istället för (öppna) frågor </li></ul></ul>Stefan J. Eriksson
 20. 20. Hur personlig skall man vara? <ul><li>Personlig – inte privat </li></ul><ul><ul><li>Hur/var drar man gränsen? </li></ul></ul><ul><ul><li>” Lagom” personlig </li></ul></ul><ul><ul><li>Personlig = intressant </li></ul></ul><ul><ul><li>Opersonlig = tråkig </li></ul></ul>Stefan J. Eriksson
 21. 21. Tack för mig - vi ses där ute! <ul><li>www.facebook.com/stefan.j.eriksson </li></ul><ul><li>twitter.com/stefan_eriksson </li></ul><ul><li>gagnefno1.wordpress.com </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>Stefan J. Eriksson

×