Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A raktározási folyamatok és rendszerek 2011 02 17

9,150 views

Published on

Az előadás anyaga. 2011 02 17.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A raktározási folyamatok és rendszerek 2011 02 17

 1. 1. A raktározási folyamatok és rendszerek<br />2011. február 17.<br />
 2. 2. A raktározási folyamatok modellje<br />A raktározás sajátos szerepet tölt be a kitermeléstől a fogyasztásig, felhasználásig terjedő komplex folyamatrendszerben.<br />A raktározási rendszerek árukészletet gyűjtenek, majd továbbadják az anyagáramlás intenzitás változásának kiegyenlítése céljából.<br />
 3. 3. Raktározás<br />A raktárak olyan létesítmények, amelyek az áruk minőségét és mennyiségét veszteség nélkül megőrzik.<br />Befogadóképességük valamint mozgatási rendszerük teljesítőképessége lehetővé teszi a szükség szerinti be- és kitárolást.<br />A raktárakat tehát nem mint épületeket, hanem mint komplex létesítményeket kell vizsgálni, amelyek saját kapcsolatrendszerrel és belső folyamatokkal rendelkeznek.<br />
 4. 4. Raktározási folyamatok<br />A rendszer általános modelljének elemei:<br />A környezet<br />A raktározási rendszer<br />A rendszer bemenetei<br />A rendszer kimenetei<br />
 5. 5. Környezet<br />A bemeneti és kimeneti kapcsolatok jellegét döntően befolyásolja, az újratermelési folyamat termelési és forgalmi szférájában való elhelyezkedés szerint alakulhat.<br />Eszerint különböztethetünk meg, Pl.: - ipari - kereskedelmi - közlekedési raktárakat<br />
 6. 6. A raktározási rendszer<br />Amely az anyagáramlás szempontjából vezérlő vagy kiegyenlítő szerepet tölt be. <br />A raktározási feladatok (igények) megoldásában (kielégítésében) közreműködő elemek (gépek, eszközök és létesítmények) összesége. Ezek a környezetből felvett energiák és információk segítségével- az ember valamilyen formában való közreműködésével – összehangoltan dolgoznak. <br />
 7. 7. Rendszer bemenetei (input)<br /> Az anyagáramlás szempontjából a környezetből érkező, különböző formában megjelenő és azonos időtartam alatt rendszerint különböző mennyiségű anyagok,termékek. <br />
 8. 8. Rendszer kimenetei(output)<br /> A környezet felé – lehetőleg kívánt igénynek megfelelően – kibocsátott anyagok, termékek<br />
 9. 9. Raktározási rendszer kapcsolatait szemléltető modell<br />
 10. 10. Raktározási rendszerek fontosabb sajátosságai<br />A raktározási rendszerek struktúrája az alrendszerek és az elemek közötti, adott időszakban fennálló viszonylag tartós kapcsolatok összessége.<br />Alrendszerként:<br />A raktárban működő, azonos tulajdonságokkal rendelkező anyagmozgató gépek és eszközök<br />A tárolóberendezések és eszközök<br />A létesítmények<br />Információs eszközök és berendezések kezelhetőek.<br />
 11. 11. Raktározási rendszer alapvető paraméterei<br />1. Raktár befogadóképessége<br />Az adott anyagmozgató- és tárolórendszer mellett a raktárban elhelyezhető maximális anyagmennyiség.<br />2. Anyagmozgató gépek átbocsátóképessége<br />Adott időszak alatt mozgatható árumennyiséget jelenti, amelyet befolyásol a gépek teljesítőképességének kihasználhatósága és megbízhatósági mértéke. <br />
 12. 12. RST műveletek<br />A raktárakban az áruk rövidebb-hosszabb ideig nyugalmi helyzetben vannak, a raktárakra mégis az áruk folytonos mozgása, a raktárkészlet állandó változása jellemző.<br />Ezeket a rakodási, szállítási (belső) és tárolási műveleteket (RST műveletek) nevezzük a raktár alapfolyamatainak.<br />Az alapfolyamatok további részfolyamatokkal is kiegészülnek (pl. ellenőrzés, egységrakományképzés, információszerzés, egyéb szolgáltatás), ezekkel együtt képezik a raktározási folyamatokat. <br />
 13. 13. A raktározási alapfolyamatok technikai rendszerei<br />A raktározási alapfolyamatok megfelelő megvalósításához összehangoltan dolgozó:<br />- eszköz- és berendezésrendszerre<br />- létesítményrendszerre van szükség.<br />
 14. 14. Eszköz- és berendezésrendszer tartalma<br />Be- és kiszállító eszközök<br />Rakodóeszközök- és gépek<br />Ellenőrző eszközök és berendezések<br />Belső szállítóeszközök és gépek<br />Tárolóeszközök és berendezések<br />
 15. 15. Létesítményrendszer tartalma<br />Közlekedési kapcsolatok<br />Rakodóhelyek<br />Átvevő helyek<br />Kiadóhelyiségek<br />Szállítópályák és anyagmozgatási utak<br />tárolóhelyek<br />
 16. 16. Raktározási alapfolyamatok műveletcsoportjai<br />A technikai rendszerek megválasztását alapvetően a raktári feladat befolyásolja.<br />AZAZ:<br />Mit?<br />Mennyit?<br />Meddig?<br />Hogyan?<br />Hol kell tárolni?<br />
 17. 17. Tárolási módok<br />A tárolandó áruk mennyiségét és minőségét megóvó – raktározási célra kialakított – létesítmény.<br />Fajtái:<br />Raktárépület<br />Tároló<br />Hombár<br />Tartályban történő tárolási mód.<br />
 18. 18. raktárépület<br />Hagyományos-, csarnok- vagy magasraktár<br />Főként darabáruk, esetenként ömlesztett áruk tárolására szolgálnak<br />
 19. 19. Tárolók<br />nyitott, tetővel ellátott, körülkerített, stb. tárolóterületek<br />Időjárás viszontagságaira kevésbé érzékeny darabáruk (pl. öntvénytömbök) vagy ömlesztett áruk (pl. homokos kavics, szén) tárolására alkalmasak.<br />
 20. 20. HOMBÁR<br />Bunkerek, silók<br />Külső hatásokra érzékeny por alakú vagy apró szemcsés ömlesztett áruk tárolásának létesítményei.<br />
 21. 21. Tartály<br />Folyékony és légnemű anyagok tárolására alkalmasak.<br />
 22. 22. Tárolási mód megválasztását befolyásoló tényezők<br />A tárolandó áruk jellemzői befolyásolják a tárolási módot:<br />Fizikai állapot<br />Sajátosság<br />mennyiség<br />
 23. 23. Fizikai állapot<br />Darabáruk<br />Ömlesztett áruk<br />Folyékony áruk<br />Légnemű áruk<br />Különböző megjelenési forma különböző tárolási módot kíván.<br />
 24. 24. Áruk sajátosságai<br />Alak<br />Méret<br />Térfogat<br />Egyéb különleges sajátosságok (pl. nedvességre, hőre érzékeny, tűzveszélyes, törékeny, stb.)<br />
 25. 25. Raktározott áru szempontjából megkülönböztetett tárolás<br />Ömlesztett anyag <br />Darabáru <br />Egyedi <br />Egységrakományos<br />homogén<br />inhomogén<br />
 26. 26. Tárolandó mennyiség<br />Nincs egyértelmű megkülönböztetés<br />Befolyásolja:<br />Készletnagyság<br />Árufajták száma<br />Árucikkek száma<br />
 27. 27. Tárolandó áruk jellemzőinek és a tárolási módok kapcsolata<br />
 28. 28. Raktárak csoportosítása<br />A raktárak csoportosíthatóak:<br />Nemzetgazdasági ágazatok alapján<br />A termelési folyamatban betöltött szerepük szerint<br />A térbeli elosztási folyamatban betöltött szerepük szerint<br />Készletváltozás sajátosságai szerint<br />
 29. 29. Nemzetgazdasági ágazatok alapján<br /><ul><li>Ipari (üzemi)
 30. 30. Mezőgazdasági
 31. 31. Kereskedelmi
 32. 32. Közlekedési és
 33. 33. Közraktárakat különböztetünk meg.</li></li></ul><li>Nemzetgazdasági ágazatok szerinti csoportosítás <br /><ul><li>Üzemi raktárak rendszerint a termelési egységekhez kapcsolódnak  üzem területén belüli elhelyezés
 34. 34. Mezőgazdasági raktárak (mezőgazdasági alapanyagok tárolása (vetőmagtárolás, műtrágyatárolás stb.), készletgyűjtés, vagy feldolgozó üzemi (keveréktakarmány gyártás) raktár. Elhelyezésük a rendeltetésüktől függ
 35. 35. Kereskedelmi raktárak
 36. 36. nagykereskedelmi raktárak - ma már szakosítva (pl. élelmiszer, ruházat, bútor stb. raktárak) épülnek
 37. 37. Közlekedési raktárak
 38. 38. részben saját üzemi raktárak (a közlekedésüzem fenntartásához szükséges anyagok, stb. tárolása),
 39. 39. részben a fuvarozott áruk átmenő raktárai .
 40. 40. Közraktárak telepítése: az ellátandó körzetbe</li></li></ul><li>Termelési folyamatban betöltött szerepük szerint<br />Alapanyag<br />Segédanyag<br />Félkésztermék<br />Késztermék <br />Hulladék raktárakat különböztetünk meg.<br />
 41. 41. Térbeli elosztási folyamatban betöltött szerepük szerint<br />Fogyasztásicikk-kereskedelmi<br />Termelőeszköz-kereskedelmi<br />Felvásárló, melléktermék- és hulladékgyűjtő kereskedelmi<br />Közlekedési és szállítmányozói raktárak.<br />Nagykereskedelmi<br />Központi ellátó-elosztó<br />Regionális ellátó-elosztó raktárak.<br />
 42. 42. Készletváltozás sajátosságai szerint<br />Azonos árufajta érkezik és távozik nagy mennyiségben (pl. köz- és bérraktárak). <br />Jellemzőjük:<br />- belső műveletek egyszerűek<br />- viszonylag könnyen gépesíthetők.<br />
 43. 43. Készletváltozás sajátosságai szerint<br />Kevés árufajta érkezik viszonylag nagy mennyiségben, távozik kisebb tételekben (pl. kereskedelmi raktárak).<br />Jellemzői:<br />- beérkezett tételeket meg kell bontani, hogy az igények szerinti kisebb volumen kiszállítható legyen<br />- komissiózás, részleges komissiózás szükséges.<br />
 44. 44. Készletváltozás sajátosságai szerint<br />Sok árufajta érkezik kis mennyiségben, távozik nagyobb tételekben (pl. felvásárló kereskedelem).<br />Jellemző:<br />- a hagyományos raktározási műveletek mellett egyéb műveleteket is igényelnek (pl. minőség szerinti válogatás)<br />
 45. 45. Készletváltozás sajátosságai szerint<br />Sok árufajta érkezik és távozik kis mennyiségben (pl. alkatrészraktárak)<br />Jellemzők:<br />- belső műveletek munkaigényesek<br />- rendszerint nagy beruházással gépesíthetőek<br />- térkihasználás viszonylag kicsi<br />
 46. 46. Készletváltozás sajátosságai szerint<br />A távozó árufajták meghatározott időnként visszatérnek (készletforgó raktárak: szerszámraktár, szertár).<br />Jellemzői:<br />Kis befogadóképesség<br />Alacsony gépesítettségi színvonal<br />
 47. 47. Készletváltozás sajátosságai szerint<br />A távozó árufajták meghatározott idő után többször visszatérnek, de minőségi változásokon mennek át (műveletközi raktárak).<br />Jellemzői:<br />Kis befogadóképesség<br />Magas automatizálhatóság<br />
 48. 48. Raktár szerepe a vállalati logisztikában<br />
 49. 49. Raktár szerepe a vállalati logisztikában<br />
 50. 50. Raktár szerepe a vállalati logisztikában<br />
 51. 51. raktárfolyamatok<br />
 52. 52. Raktárként üzemelő konténerek<br />
 53. 53. Átmenő raktár<br />
 54. 54. fejraktár<br />
 55. 55. Tárolás mód (soros és tömb)<br />
 56. 56. Köszönöm a figyelmet!<br />2011.02.17.<br />

×