Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SharePoint O365 & Nintex Workflows - egen uppsägning

292 views

Published on

Beskrivning på hur arbetsflödet kan se ut för en digitaliserad blankett.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

SharePoint O365 & Nintex Workflows - egen uppsägning

 1. 1. PROJEKT: INTERNA E-TJÄNSTER TJÄNST : EGEN UPPSÄGNING • SHAREPOINT 2013 (O365) • NINTEX FORMS 2013 (O365) • NINTEX WORKFLOW 2013 (O365) UTVECKLARE: LOOSIAN YAKOB
 2. 2. Beskrivning • Tjänsten består av en lista i SharePoint där inmatad data sparas. • Formuläret består av 2 delar: 1. Medarbetardelen 2. Ansvarigdelen. • Arbetsflöde består av 2 huvudsteg: 1. Den ansvarige bekräftar mottagandet manuellt. 2. Den ansvarige fyller i beslut i formuläret.
 3. 3. TUTORIAL
 4. 4. ÖPPNA FORMULÄRET (NINTEX FORMS) • Medarbetaren öppnar formuläret • Medarbetaren fyller i ansökan. • Medarbetaren skickar ansökan
 5. 5. SHAREPOINT LISTA Ansökan sparas i SP-listan och får status ”Initierad” och skickas till ansvarig. NINTEXWORKFLOW
 6. 6. NINTEX WORKFLOW Ansökan skickas till mottagarens e-post som är angiven i formuläret.
 7. 7. Ansvariga får e-postnotifiering att ett nytt ärende har skapats. Här ska ansvarig klicka på första länken respektivt andra länken. ANSVARIG
 8. 8. För att kunna redigera klicka på ”Edit Item” För att kunna meddela mottagaren att ansökan är mottagen klicka på ” meddela medarbetaren” ANSVARIG
 9. 9. Ärendet får status ”Under beredning” SHAREPOINT LISTA NINTEXWORKFLOW
 10. 10. Medarbetaren får bekräftelse e-post att ansökan är nu mottagen. MEDARBETAREN
 11. 11. NINTEX WORKFLOW Här pausas arbetsflödet tills den ansvariga öppnar formuläret och fyller i beslutet som sparas i SP-listan.
 12. 12. Nu klickar ansvarig på andra länken för att fylla i beslut i formuläret. ANSVARIG
 13. 13. För att komma till redigerings vy klicka på ”Edit Item” ANSVARIG
 14. 14. Här fyller den ansvariga i beslutsdatum samt övriga datum och klickar på skicka. ANSVARIG
 15. 15. Ansökan får status ” Beslutad ” och SP-listan uppdateras med angivna datum. SHAREPOINT LISTA
 16. 16. MEDARBETARE Medarbetare får notifikation om statusuppdatering på inskickad ansökan.
 17. 17. USE CASE Status ändras till ”Initierad” Mejl skickas till den ansvariga Ärendet skapas Den ansvariga bekräftar mottagandet Ärendestatus ändras till ”Under beredning” Medarbetaren får ett bekräftad mejl Den ansvariga fyller i beslut Ärendestatus ändras till ”Beslutad” Medarbetaren får mejlnotifikation om ärendestatus

×