Tk allah ile_dostluk_nasil_kurulabilir

522 views

Published on

Tk allah ile_dostluk_nasil_kurulabilir

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
522
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tk allah ile_dostluk_nasil_kurulabilir

 1. 1. e
 2. 2. Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı Beyem Han No: 5/25 Beyazıt / İSTANBUL Telefon: (0 212) 638 69 19 Fax: (0212) 516 42 44 www.karincakitap.net karincakitap@hotmail.com
 3. 3. ALLAH İLE DOSTLUK NASIL KURULABİLİR? Feyzullah BİRIŞIK Polen Yayınları
 4. 4. FEYZULLAH BİRIŞIK 1969 Malatya doğumlu. Lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. Mısır el-Ezher Üniversitesi Şeria Fakültesinde ilim tahsiline devam etmektedir. 1998 yılından bu yana araştırma ve kitap çalışmalarını sürdürüyor. www.habervaktim.com adresinde her cuma haftalık yazıları yayınlanmaktadır. Karınca & Polen Yayınlarından Yayınlanmış Eserleri: 1- Gelin Bir Saat Tefekkür Edelim 2- Yüzde Kaç Müslümanım? 3- Niçin Yaratıldın? 4- Esma-ül Hüsna 5- Cep Mesaj Kitabı 6- Şeytan Bu Kitaba Çok Kızacak-1 7- Şeytan Bu Kitaba Çok Kızacak-2 8- Ölümü Düşünmeyenler İçin Ölüm Kitabı 9- Allah İnsana Ne Demişti 10- Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? 11- Bir Bayan Niçin Örtünmek İstemez? 12- Allahım Senden Özür Diliyorum 13- Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez? 14- Mükemmel Bir Namaz İçin Namazda Huşuya Götüren 155 Etken 15- İstanbulda İman Nasıl Artar Ve Nasıl Azalır? 16- Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Peygamberimizi Örnek Almak İstemez? 17- Şeytan Bu Kitaba Çok Kızacak (Animasyon) 18- Cenaze Namazım Kılınmadan Önce Namaza Başlamak İstiyorum Ama Nasıl 19- Hangi Sebepten Şirk Koştuğun Sorulduğu Zaman 20- Cenaze Dolayısıyla Açığız (Makaleler) 21- Seni Namaz Kılmaktan Alıkoyan Neydi?
 5. 5. İÇİNDEKİLER Bi­ in­ i Bö­üm / 13 r c l Allah İle Dost Olmak Zorundamıyız ve Al­ah İle Dost­u­ un Öne­ i l l ğ m Gİ­ İŞ��������������������������������������������������������������������������������15 R Mus’ab bin Umeyr ������������������������������������������������������� 20 Ni­ in Al­ah Sev­ i­ i Üze­ in­ e Du­ u­ o­ um?���������������������23 ç l gs r d r y r Kaç Çe­ it Dost­uk Var­ ır?����������������������������������������������23 ş l d Müs­ü­ a­ ın Müs­ü­ an­a Olan Dost­u­ u�����������������������24 l m n l m l l ğ Müs­ü­ a­ ın Pey­ am­ er­er­e olan Dost­u­ u�������������������24 l m n g b l l l ğ Müs­ü­ a­ ın Al­ah İle Olan Dost­u­ u������������������������������24 l m n l l ğ Al­ah’ı dost edin­ ek zo­ un­ a mı­ ız?������������������������������24 l m r d y İkin­ i Bö­üm / 27 c l Al­ah İle Dost­u­ un Ge­ i­ i­ i Ne­er­ ir? l l ğ trs l d Gİ­ İŞ��������������������������������������������������������������������������������29 R 1. Cehaletten Kurtulurlar.�����������������������������������������������30 2. Şey­a­ ın Ves­ e­ e­e­ i­ e Kar­ ı Uya­ ık Olur­ar������������� 30 t n v s l rn ş n l 3. Hu­ ur­u Olur­ar��������������������������������������������������������� 31 z l l
 6. 6. 4. Ge­e­ ek Kay­ ı­a­ ı Ol­ az��������������������������������������������32 l c gl r m 5. Yar­ ımse­ er Olur­ar���������������������������������������������������33 d v l 6. İn­ an­ar­ an Sev­ i ve Say­ ı Gö­ ür­er��������������������������34 s l d g g r l 7. Za­ an­a­ ı Be­ e­ et­e­ ir���������������������������������������������� 35 m l r r k l n 8. Kanaatkâr Olurlar������������������������������������������������������36 9. Kötü Alışkanlıklardan Uzaklaşırlar.�����������������������������37 10. Ko­ uk­a­ ı­ a Sı­ ır­ ız İk­ am Edi­en Beldelerde n l rn n s r l Ebe­ i Bir Ha­ at Ya­ ar­ar�����������������������������������������������38 d y ş l Üçün­ ü Bö­üm / 41 c l Al­ah’a Dost Ola­ a­ anın Zararları Ne­er­ ir? l m m l d Al­ah’a Dost Ola­ a­ anın Zararları�����������������������������������43 l m m Gİ­ İŞ��������������������������������������������������������������������������������45 R 1. Al­ah’ı Dost Seç­ e­ en­e­ in Du­ la­ ı Yan­ış l m y l r a r l Ad­ e­ e Gi­ er. ����������������������������������������������������������������47 r s d 2. Al­ah’a Dost Ol­ a­ an­ar Ce­ a­et­en Kur­u­a­ az­ar. �47 l m y l h l t t l m l 3. Al­ah’a Dost Ol­ a­ an­ar­ a Rı­ ık En­ i­ e­ i Gö­ ü­ür.����48 l m y l d z dş s r l 4. Al­ah’ı Dost Seç­ e­ en­e­ in Yap­ ış Ol­ uk­a­ ı l m y l r m d l r Ha­ ır­ar Bo­ a Gi­ er:���������������������������������������������������� 50 y l ş d 5. Al­ah İle Dost­u­ u­ u Ku­ a­ a­ an­ar Nefs’le­ i­ in l l ğ n r m y l rn Dos­u Olur­ar.���������������������������������������������������������������� 51 t l 6. Al­ah İle Dost­u­ u­ u Ku­ a­ a­ an­ar ‘Hu­ ur’suz l l ğ n r m y l z Olur­ar.��������������������������������������������������������������������������53 l 7. Al­ah İle Dost­u­ u­ u Ku­ a­ a­ an­ar İn­ an­a­ ın En İyi l l ğ n r m y l s l r Şe­ il­ e Na­ ıl Mut­u Ya­ a­ a­ ak­a­ ı­ ı Bi­e­ ez­er.... k d s l ş y c l rn l m l Ken­ i­e­ i de Mut­u Ola­ az­ar.����������������������������������������54 dl r l m l 8. Me­ek­e­ in Dost­u­ un­ an Mah­ um Ka­ır­ar..���������������55 l l r l ğ d r l l 9. İz­ e­i Ya­ a­a­ a­ az­ar... Ya­ i Zil­et İçin­ e­ ir­er.�����������56 z t k l y m l n l d d l 11. Al­ah Ta­ a­ın­ an ‘Akıl­ ız­ar’ Ola­ ak Suç­a­ ır­ar.�������� 57 l r f d s l r l n l
 7. 7. 13. Eti Ke­ i­ in­ en Ay­ ılan ve Ko­ uk­a­ ı­ a Kanlı İrin mğ d r n l rn İk­ am Edi­en Bel­ e­e­ e Ko­ uk Olur­ar����������������������������59 r l d l r n l Al­ah’a Dost Ol­ ak İs­e­ e­ en­e­ in Ko­ ak­a­ a­ ak­a­ ı l m t m y l r n l y c l r Me­ an­ar:����������������������������������������������������������������������60 k l Dör­ ün­ ü Bö­üm / 61 d c l Al­ah İle Ku­ u­a­ ak Dost­u­ un Önün­ e­ i En­ el­er l r l c l ğ d k g l Gİ­ İŞ��������������������������������������������������������������������������������63 R 1. Al­ah’ı Ge­ e­ i Gi­ i Ta­ ı­ ama����������������������������������� 63 l r ğ b nm 2. Dün­ a Sev­ i­ i�����������������������������������������������������������64 y gs a. Dün­ a­ ın Al­ah Ka­ın­ a­ i De­ e­ i����������������������������65 y n l t d k ğ r b. Al­ah, Dün­ a­ ı (dün­ a ha­ a­ı­ ı) Na­ ıl Ta­ ım­ı­ or?��66 l y y y y tn s n ly c. Dün­ a Ma­ı­ ın Kul­a­ ım Sü­ e­ i������������������������������� 67 y ln l n r s Dün­ a Ma­ı Sev­ i­ i Na­ ıl Olur da Al­ah İle Dost­u­ u y l gs s l l ğ Ze­ e­er?������������������������������������������������������������������������67 d l 3. Ölüm Ger­ e­ i­ i Unut­ ak.�����������������������������������������70 ç ğn m 4. Na­ ıl İm­i­ a­ a Ta­ ii Tu­ul­ u­ u­ u Bi­e­ e­ e...����������� 71 s th n b t d ğ n l m m 5. Ka­ er İnan­ ı­ ın An­a­ ı­a­ a­ a­ ı��������������������������������72 d cn l şl m m s 6. İba­ et­er­ en Lez­ et Ala­ a­ a������������������������������������73 d l d z m m 7. Eş­ a­ ı Ta­ ı­ a­ a����������������������������������������������������� 76 y y nm m a. Pe­ i Ne­ ir Eş­ a­ ın Ger­ ek De­ e­ i?������������������������� 77 k d y n ç ğ r 8. Ya­ ı­an Du­ la­ a İca­ e­in Ol­ a­ a­ ı ya da pl a r b t m m s Ge­ ik­ e­ i���������������������������������������������������������������������78 c m s 9. Ümit­ iz­ik Mik­ o­ u���������������������������������������������������� 80 s l r b 10. Ge­ im Ta­ a­ ı ve Ge­e­ ek En­ i­ e­ i �������������������������� 80 ç s s l c dş s 11. Cen­ et ve Ce­ en­ e­ i Ge­ e­ i Gi­ i Ta­ ı­ a­ a­ a���� 82 n h n m r ğ b ny m m 12. Al­ah’ın, Sev­ i­ i ve Sev­ e­ i­ i Amel­e­ in l dğ m dğ l r Bi­in­ e­ e­ i�������������������������������������������������������������������84 l m m s
 8. 8. 13. ‘Al­ah ile Kul Ara­ ın­ a Pey­ am­ e­ in Ye­ i’nin l s d g b r r Bi­inme­ e­ i�������������������������������������������������������������������85 l m s 14. Kur’an’ın İn­ i­ i­iş Ga­ e­ i­ in Bi­i­ e­ e­ e­ i��������������� 86 drl y sn ln m m s 15. Ba­ ı Amel­e­ i Kü­ üm­ e­ ip Önem­ e­ e­ ek������������� 88 z l r ç s y s m m 16. Dost Se­ i­ in­ e Ya­ ı­an Yan­ış­ık­ar������������������������� 89 çm d pl l l l 17. Gü­ ah­a­ ın Kü­ üm­ en­ e­ i������������������������������������� 89 n l r ç s m s Al­ah Dı­ ın­ a­ i­e­ i­ i Sev­ e­ e Aşı­ ı­ık��������������������������� 90 l ş d kl rn m d rl 18. Ba­ ı Amel­e­ in Er­e­en­ e­ i������������������������������������� 94 z l r t l m s Al­ah Dos­u Kav­ a­ ı­ ın Yan­ış An­a­ ıl­ a­ ı Ne­e­ e l t r mn l l ş m s l r Mal Olur?����������������������������������������������������������������������96 Ke­i­ e-i Şe­ a­ e­in Yan­ış An­a­ ıl­ a­ ı­ ın Al­ah İle lm h d t l l ş m sn l Ku­ u­a­ ak Dost­u­ a Et­ i­ i����������������������������������������������98 r l c l ğ ks İba­ et Kav­ a­ ı­ ın Yan­ış An­a­ ıl­ a­ ı­ ın Al­ah İle d r mn l l ş m sn l Ku­ u­a­ ak Dost­u­ a Za­ ar­a­ ı�����������������������������������������99 r l c l ğ r l r Put Kav­ a­ ı­ ın An­a­ ıl­ a­ ı­ ın Al­ah İle Ku­ u­a­ ak r mn l ş m sn l r l c Dost­u­ a Et­ i­e­ i���������������������������������������������������������� 101 l ğ kl r 20. Ak­ı Va­ iy Dı­ ı Kul­an­ ak�������������������������������������� 101 l h ş l m 21. Ev ya ­ a İş­ e­ i­ in Bo­ uk Bir Çev­ e­ e Ol­ a­ ı��������103 d y rn z r d m s Beşinci Bö­üm / 107 l Al­ah İle Dost­uk Nasıl Ku­ u­a­ i­ir? l l r l bl Gİ­ İŞ������������������������������������������������������������������������������109 R • Allah’ın İstediği Bir Şekilde!����������������������������������������109 1. Al­ah’ı Ge­ e­ i Gi­ i Ta­ ı­ a­ ak���������������������������������� 109 l r ğ b ny r 2. Te­ek­ ür Ayet­e­ i Ve­ i­e­ iy­e Tek Ta­ af­ı Ko­ u­ a­ ak��� 111 f k l r sl s l r l n ş r 3. Al­ah’ın Va’di­ e Gü­ e­ e­ ek�������������������������������������113 l n v n r 4. Al­ah’ı Se­ e­ ek��������������������������������������������������������115 l v r a. İn­ an­a­ ın Ki­ i­ el Hak­a­ ı­ ı Ko­ ur��������������������������116 s l r şs l rn r b. Kul­a­ ı­ a İk­ am­ar­ a Bu­u­ ur��������������������������������116 l rn r l d l n
 9. 9. c. Al­ah, Her Ku­uy­a Ya­ ın­ an İl­ i­e­ ir���������������������116 l l l k d gl n d. Al­ah, Kul­a­ ı­ ın Ha­a­a­ ı­ ı Giz­er��������������������������116 l l rn t l rn l e. Bi­ e Hep Na­ i­ at Eder������������������������������������������ 117 z sh f. Al­ah, İs­ek­e­ i­ i­ i Din­er ve Ka­ ul Ede­ e­ i­ i l t l rmz l b c ğn Va’de­ er�������������������������������������������������������������������117 d g. Al­ah, İna­ an Kul­a­ ı­ ı Hiç­ ir Men­a­ t l n l rn b f a Bek­e­ e­ en Se­ er����������������������������������������������������118 l m d v Ne­ en Al­ah’ı Ge­ e­ i Gi­ i Se­ e­ e­ ik?���������������������118 d l r ğ b v m d Pe­ i Al­ah Na­ ıl Se­ i­ir?���������������������������������������������119 k l s vl 5. Ge­ e­ i İyi De­ er­en­ i­ e­ ek���������������������������������������120 c y ğ l dr r 6. Tüm İş­e­ i­ iz­ e Al­ah’a Da­ ı­ a­ ak���������������������������124 l rm d l nş r 7. Ya­ ı­an Du­ la­ ın Ta­ i­ a­ı­ ı Ya­ a­ ak�������������������������127 pl a r kb tn p r 8. İş­e­ en Bir Gü­ a­ ın He­ en Aka­ in­ e Al­ah’tan l n n h m b d l Özür Di­e­ e­ ek�������������������������������������������������������������128 l y r 9. İti­ af ya da Bir Gü­ ün Ta­ a­ ı­ ı Al­ah ile k n m mn l Ge­ i­ e­ ek���������������������������������������������������������������������128 çr r 10. Al­ah’a İs­ a­ a Gö­ü­ e­ ek Amel­e­ i İyi Ta­ ı­ ıp l y n t r c l r ny Hay­ a Yo­ um­a­ a­ ak���������������������������������������������������129 r r l y r 11. En Sev­ i­ i­ iz (eş­ a, can, vb.)i İn­ak Ede­ ek����������131 dğm y f r Sev­ ik­e­ i­ iz­ en Ver­ ek Nef­ i­ i­ e Ağır Ge­i­ or­ a, d l rm d m smz ly s Ne Yap­ a­ı?����������������������������������������������������������������132 m l 12. Be­ e­ en Özür­ü İn­ an­ar Gö­ ül­ ü­ ün­ e Sı­ a­ ı d n l s l r d ğ d c ğ Sı­ a­ ı­ a O an Hamd Ede­ ek���������������������������������������133 c ğn r 13. So­ un­ a Sab­ ı Ge­i­ en Amel­er İş­e­ e­ ek�������������� 134 n d r tr l l y r 14. He­al ve Ha­ am­a­ ı: ‘Se­ i­ or ve Sev­ i­ or’ l r l r vy my Ola­ ak Al­ ı­a­ a­ ak�������������������������������������������������������135 r gl y r 15. Sec­ e Anın­ a Di­ a­o­ a Geçe­ ek��������������������������� 136 d d y l g r Ne­ en Sec­ e­e­ i­ iz Kı­ a Sü­ ü­ or? Ya da Ge­ e­ en d d l rm s r y r k Lez­ e­i Ne­ en Ala­ ı­ o­ uz?���������������������������������������138 z t d my r
 10. 10. Sec­ e­ i Uzat­ a­ a Gö­ü­ en Et­ en­er�������������������������139 d y m y t r k l Sec­ e­ en Na­ ıl Lez­ et Alı­ ır?��������������������������������������139 d d s z n 16. Sa­ih Amel­e­ i­ i­ i Giz­e­ ip Al­ah ile Pay­a­ a­ ak����� 140 l l rmz l y l l ş r 17. Al­ah’a Ya­ ın Gör­ ü­ ü­ üz Ki­ i­er­e Otu­ up l k d ğ m şl l r Kal­ a­ ak����������������������������������������������������������������������142 k r 18. Sağ ve Sol­ a­ i Me­ek­e­ i­ iz­e Ko­ u­ a­ ak�������������� 143 d k l l rm l n ş r Me­ek­er­e Na­ ıl Ko­ u­ a­ a­ ız?�����������������������������������144 l l l s n ş c ğ 19. İş­e­ e­ ek Muh­e­ el Bir Gü­ ah Ön­ e­ i Adı­ ız l n c t m n c s m Zik­ e­ i­e­ ek Al­ah Ta­ a­ın­ an ‘Ne Yap­ı­ ı­ ın r dl r l r f d tğn Far­ ın­ amı­ ın?’ di­ e bir Se­ in İşi­il­ e­ i�����������������������145 k d s y s t m s 20. Al­ah Dost­a­ ı­ ın Sa­ih Amellerini Örnek Ala­ ak�����146 l l rn l r Sab­ et­ e­e­ i:������������������������������������������������������������ 147 r m l r Al­ah’a Olan Te­ ek­ ül­e­ i:�����������������������������������������147 l v k l r Şe­ a­ et Ar­ u­a­ ı:������������������������������������������������������149 h d z l r 21. Yat­ a­ an Ön­ e Dua ve Zi­ ir­er­ e Bu­u­ a­ ak������� 150 m d c k l d l n r 22. Ha­ a­ın Her Ala­ ın­ a Al­ah’ı Zik­ e­ e­ ek���������������153 y t n d l r d r Sa­ ah ve ak­ am zi­ ir­e­ i;������������������������������������������156 b ş k l r Ya­ar­ en ya­ ı­an zi­ ir­er;������������������������������������������ 156 t k pl k l Ra­ u­ul­ah (s.a.v.) Ni­ in Ba­ ış­an­ a Di­e­ i?��������������157 s l l ç ğ l m l d I. Gö­ üş:�������������������������������������������������������������������157 r II. Gö­ üş:������������������������������������������������������������������157 r 23. Dost­u­ a Gi­ en Yol­ar­ a İs­ik­ a­ ı Ya­ a­a­ a­ ak��������157 l ğ d l d t r r k l y r 24. Kal­ i Al­ah’a Yak­aş­ı­ a­ ak Ki­ap­ar Oku­ a­ ak��������158 b l l tr c t l y r 25. Al­ah’ın Biz­e­ e İyi Ni­ et Bes­e­ i­ i­ i Bi­e­ ek�����������164 l l r y l dğn l r 26. Sık Sık Ses­i Bir Şe­ il­ e ‘Se­ i Se­ i­ o­ um l k d n vy r Al­ah’ım Di­ e­ ek����������������������������������������������������������166 l y r
 11. 11. Altıncı Bö­üm / 169 l Al­ah’ın, Kuluna Dost Olmasının Belirtileri l Gİ­ İŞ������������������������������������������������������������������������������ 171 R Al­ah’ın, Ku­u­ a Dost Ol­ a­ ı­ ın Be­ir­i­e­ i����������������������� 171 l l n m sn l tl r 1. Gay­ e İman Et­ik­e­ i Gö­ ü­ür�����������������������������������171 b t l r r l 2. İba­ et­e­ i­ i Vak­in­ e Yap­ık­a­ ı Gö­ ü­ür�������������������172 d l rn t d t l r r l 3. Na­ az­a­ ın­ a Hu­ u İçin­ e­ ir­er������������������������������172 m l r d ş d d l 4. On­ar ki Boş ve Ya­ ar­ ız Şey­er­ en l r s l d Uzak­a­ ır­ar������������������������������������������������������������������173 l ş l 5. On­ar ki İf­et­e­ i­ i Ko­ ur­ar���������������������������������������173 l f l rn r l 6. On­ar ki Ema­ et­e­ i­ e ve Ahit­e­ i­ e Ri­ yet Eder­er��173 l n l rn l rn a l 7. Dün­ e­ i Hiç­ ir Men­a­ t Bek­e­ ez­er���������������������� 174 y v b f a l m l 8. Dün­ a­ a Mi­ a­ir Gi­ i Gö­ ü­ ür­er����������������������������174 y d s f b r n l 9. Lük­ e Önem Ver­ ez­er�������������������������������������������175 s m l 10. Ecir Av­ ı­ ı­ ır­ar����������������������������������������������������� 175 csd l 12. Her­ es Ta­ a­ın­ an Se­ i­ir­er���������������������������������� 177 k r f d vl l 13. Ko­ uş­ a­a­ ın­ a ‘Ben­ e’ Ke­i­ e­ i­ e Pek n m l r d c lm sn Rast­an­ az.�����������������������������������������������������������������178 l m 14. Al­ah’tan Baş­ a­ ın­ an Kork­ az­ar������������������������ 179 l k s d m l 15. Dil­e­ i Zi­ ir­e Is­ak­ır����������������������������������������������� 180 l r k l l t 16. Sa­ t­e­ i­ i Ge­ e 2.30’a Ku­ ar­ar����������������������������� 180 al rn c r l Ata B. Ebi Ra­ ak;������������������������������������������������������� 180 b 17. Yü­ ü­ en Kur’an Çağ­ ı­ ı­ ı Ya­ ar­ar.�����������������������181 r y rşm p l 18. Hiç Kim­ e­ in Kı­ a­ a­ ın­ an Çe­ in­ ez­er������������� 182 s n n m s d k m l 19. Can­a­ ı­ ı Her An Ver­ e­ e Ha­ ır­ ır­ar������������������� 182 l rn m y z d l 20. Yok­uk­a bi­e var­ık­ı gö­ ü­ ür­er.�����������������������������183 l t l l l r n l
 12. 12. 21. Kar­ eş­e­ i­ i ken­ i ne­is­e­ i­ e ter­ ih eder­er.�����������183 d l rn d f l rn c l 22. Hüc­ e­e­ in­ e ki­ ir vi­ ü­ ü­ e rast­an­ az.�����������������184 r l r d b r s n l m 23. Bu­un­ uk­a­ ı her or­am­ a Al­ah’ın rı­ a­ ı­ ı arar­ar.�185 l d l r t d l z sn l 24. Sa­ ır ve şü­ ür, ha­ at­a­ ı­ ın vaz­ e­ il­ ez i­ i­isi­ ir.���185 b k y l rn g ç m kl d 25. Va­ it­e­ i­ e de­ er ve­ ir­er.���������������������������������������185 k l rn ğ r l SO­ UÇ�������������������������������������������������������������������������� 187 N 
 13. 13. Bi­ in­ i Bö­üm: r c l Allah İle Dost Olmak Zorundamıyız ve Al­ah İle Dost­u­ un Öne­ i l l ğ m
 14. 14. Gİ­ İŞ R Yer­ ü­ ü­ e bir dam­a ola­ ak dü­ en ve da­ a son­ a Rab­ i y z n l r ş h r b ta­ a­ın­ an ken­ i­ i­ e ha­ at hak­ ı ta­ ı­ an in­ a­ oğ­u dün­ a­ a r f d dsn y k nn s n l y y mer­ a­ a der de­ ez fark­ı tip ve ka­ ak­er­ e in­ an­ar­a kar­ ı­ h b m l r t d s l l ş la­ ır. ş İle­ i­ i yaş­ar­ a: İn­ an­ar­ a­ i mi­ aç ve de­ er yar­ ı­a­ ı­ ın rk l d s l d k z ğ gl rn ken­ i ka­ ak­e­ i­ e en ya­ ın ola­ a kar­ ı sı­ ak bir il­ i bes­er. d r t rn k n ş c g l Ay­ ı ka­ ak­e­ e sa­ ip ol­ a­ ın ya da ha­ a­a ve olay­a­ a n r t r h m n y t l r ay­ ı pen­ e­ e­ en bak­ a­ ın ver­ i­ i re­e­ ans, tüm sır­a­ ı­ ı pay­ n c r d m n dğ f r l rn laş­ a­ a ka­ ar var­ ı­ ır. m y d dr En ufak bir sı­ ın­ı­ a düş­ü­ ün­ e, kal­ i­ e de­ ir at­ı­ ı kim­ k ty t ğ d bn m tğ se­ en bir ‘alo’ bek­er. Ken­ i­ i­ i ilk zi­ a­ et eden, hiç­ ir men­a­ t d l dsn y r b f a bek­e­ e­ en ay­ ı san­ ı­ ı yü­ e­ in­ e his­ e­ ip der­ i­ e der­ an l m d n cy r ğ d s d dn m ol­ a­ a ça­ı­ an ki­ i en ya­ ın dost ol­ uş­ur ar­ık. m y lş ş k m t t Ar­ık ha­ a­ın bü­ ük bir bö­ü­ ü­ e dos­u­ un da pen­ e­ t y t y l m n t n c re­ in­ en bak­ a­ a, ses­e­ i dos­u­ un­ da ku­a­ ın­ an işit­ e­ e, s d m y l r t n l ğ d m y her­ an­ i bir me­ e­e kar­ ı­ ın­ a dos­u­ un ­ a dü­ ün­ e­e­ i­ i h g s l şs d t n d ş c l rn pay­aş­ a­ a ça­ı­ ır. l m y lş Bu bir­ik­e­ik tek yü­ ek çift be­ en ola­ ak el ele cen­ et ya l t l r d r n da ce­ en­ em yol­ u­u­ u­ a ka­ ar de­ am eder. h n c l ğ n d v Ve dost­uk na­ ıl baş­a­ ış­ a; Cen­ et ya da Ce­ en­ em de l s l m s n h n öy­e­ e de­ am eder. Ya be­ a­ er­ e ya­ ar­ar ya da Cen­ et ni­ l c v r b c n l n met­e­ in­ e yü­ er­er... l r d z l
 15. 15. 16 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Yan­ış dost se­ en­er ateş için­ e ya­ ar­ en bir­ ir­e­ i­ i suç­ l ç l d n k b l rn la­ ıp; y “... keş­ e pey­ am­ er­er­e bir­ik­e hak yo­u tut­ uş ol­ ay­ k g b l l l t l m s dım.” “Ey­ ah ba­ a, keş­ e fi­a­ ı dost edin­ e­ ey­ im...” der­er. v n k l n m s d l (Fur­ an/27-28) k Keş­ e­ in fay­ a ver­ e­ i­ i bu bel­ e­ e (ce­ en­ em­ e) k n d m dğ d d h n d yan­ış dost se­ i­ in­ en do­ an piş­ an­ı­ a da ku­ak ve­ il­ ez. l çm d ğ m lğ l r m “De­o­u” dost se­ en­er bir ta­ af­an ya­ ar­ en di­ er ta­ af­ f l ç l r t n k ğ r tan da ay­ ı sı­ ak il­ i­ in ora­ ık­a da vu­ u bul­ a­ ı­ ı is­e­ e­ ek; n c gn c t k m sn t y r “... Biz si­ e uyan kim­ e­er idik. Şim­ i ate­ in bir kıs­ ı­ ı ol­ z s l d ş mn sun biz­ en kal­ ı­ a­ i­ir mi­ i­ iz.” der­er. d dr bl ­ sn l Ger­ ek dost o ate­ i ora­ an kal­ ı­ ıp uzak­aş­ır­ a­ a ka­ ir ç ş d dr l t m y d olan­ ır. d Ken­ i­ i aciz­ en, bir şe­ il­ e ce­ en­ em çu­ u­ u­ a dü­ üp ds k k d h n k r n ş çı­ a­ az­ en, de­ i­ i­ i eri­en ate­ in de­ e­ e­ i­ i dü­ ü­ e­ ez­ en k m k rsn t ş r c sn ş r m k dos­u­ a na­ ıl yar­ ım­ ı ol­ un? O’nun der­ i ba­ ın­ an aş­ ın­ ır. t n s d c s d ş d k d Kan­ ı­ ıl­ ı­ ı­ a mı yan­ ın kan­ ır­ ı­ ı­ a mı? dr dğn s d dğn Bir de­a da ol­ a ce­ en­ em sa­ i­ i­ in ağ­ ın­ an hak cüm­ f s h n knn z d le­er çı­ ar; l k “... Mu­ ak­ ak biz, he­ i­ iz bu­ un için­ e­ iz. Şüp­ e­ iz Al­ h k pm n d y h s lah kul­ar ara­ ın­ a hü­ üm ver­ iş bu­u­ u­ or.” (Mü’min/47l s d k m l n y 48) Ta­ i ki dos­u­ un bu söy­e­ ik­e­ i­ i; b t n l d l rn “Kör mü dost se­ er­ en dik­ at­i ol­ ay­ ın? Kör mü ahi­ e­ ç k k l s d r tin için ya­ı­ ı­ ı­ ı yap­ı­ ın kalp ve na­ i­ at­e­ e dik­ at et­ ey­ in.” trmn tğ sh l r k s d ola­ ak al­ ı­ar. r gl Ta­ i ki iş iş­en geç­ iş­ir ar­ık. Hem bir­ ir­e­ i­ i suç­ar­ar b t m t t b l rn l l hem de hep bir ağız­ an; d
 16. 16. Allah İle Dostluğun Önemi - 17 “Keş­ e pey­ am­ er­er­e bir­ik­e hak yo­u tut­ uş ol­ ay­ ım.” k g b l l l t l m s d der­er...” (Fur­ an/27) l k Bir de dost se­ i­ in­ e isa­ et­i ka­ ar­ar ve­ en­er var­ ır. İş­e çm d b l r l r l d t on­ar ebe­ i dost­uk (kar­ eş­ik)la­ ı­ ın te­ e­i­ i ge­ i­ i dün­ a­ a l d l d l rn m ln çc y d atar­ar. l Hep ken­ i­ in­ en iyi olan ve ok­ i­e­ i­ i cen­ et­en te­ ef­ ds d sj nn n t n füs et­ iş­e­ in se­ i­ e ku­ak ve­ ir­er. Bi­ir­er ki on­ar­ an zarar m l r sn l r l l l l d gel­ ez. Yi­ e bi­ir­er ki yüz­e­ in­ e­ i te­ es­ üm ta­ a­ en Rab­ m n l l l r d k b s m m bi­ in rı­ a­ ı­ ı ka­ an­ ak için... ve sü­ ek­i Cen­ et­e müj­ e­e­ ip n z sn z m r l n l d l y Ce­ en­ em­e kor­ u­ur­ar. Şey­an ve dost­a­ ı­ a aman ver­ e­ h n l k t l t l rn m me­ e ça­ı­ ır­ar. Dost­uk­a­ ı tüm hüc­ e­e­ i ile Rab­ i­ in rı­ a­ ı­ a y lş l l l r r l r bn z sn uyum­u­ ur. l d Öte­ i ta­ af­a ebe­ iy­ en kom­ u ol­ ak için na­ i­ at­e­ ir du­ k r t d y ş m sh l ş rur­ar... Bu tür dost­ar ırk, soy, sop, zen­ in­ik, fa­ ir­ik din­e­ l l g l k l l mez­er... l Ve el ele Cen­ e­in ka­ ı­ ın­ an içe­ i­ e gi­ e­ ek dost­uk­a­ ı­ ı n t ps d ry r r l l rn pe­ iş­i­ ir­er. k tr l (Bir Mü­ a­at) Adn Cen­ et­e­ i­ ir ki ora­ a gi­ er­er. Ora­ k f n l rd y r l da al­ın bi­e­ ik­er­e ve in­ i­er­e süs­e­ ir­er. Ora­ a el­ i­ e­e­ i de t l z l l cl l l n l d bs l r ipek­ir. t “Di­ e­ ek­er­ ir ki: Biz­ en üzün­ü­ ü gi­ e­ en Al­ah’a hamd y c l d d t y d r l ol­ un. Mu­ ak­ ak Rab­ i­ iz, mağ­i­ et edi­ i­ ir, mü­ â­at ve­ i­ i­ s h k bm fr cd k f rc dir.” “O ki, lüt­u ile biz­e­ i ebe­ i ka­ı­ ı­ık yur­ u­ a yer­eş­ir­ i. f l r d lcl d n l t d Bu­ a­ a bi­ e hiç­ ir yor­ un­uk değ­ e­ e­ ek, bu­ a­ a bi­ e hiç­ ir r d z b g l m y c r d z b usanç da do­ un­ a­ a­ ak.” (Fatır/33-35) k m y c Cen­ et ni­ et­e­ i için­ e gün­e­ i­ i gün eder­ en bir ara n m l r d l rn k ken­ i­e­ i­ e dost ol­ a­ a ça­ ı­ an­a­ la, alay eder­ e­ i­ e; dl rn m y ğr l r c sn “... ‘Rab­ i­ i­ in bi­ e va’det­i­ i­ i hak bul­ uk. Siz de Rab­ bmz z tğn d bi­ i­ in va’det­i­ i­ i ger­ ek bul­ u­ uz mu?’ di­ e ses­e­ ir­er...” nz tğn ç d n y l n l (Araf/44)
 17. 17. 18 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Ate­ in de­ e­ e­ i­ i unu­up dost­uk­a­ ı­ ı men­a­ t­e­ i­ e bi­ a ş r c sn t l l rn f al rn n eden­er, ne­is­e­ i­ in buy­ uk­a­ ı­ a kul olan­ar, ken­ i­e­ iy­e be­ l f l rn r l rn l dl r l ra­ er yan­ a­a­ ı­ a se­ ep ol­ ak is­e­ en­er çok kı­ a ve net bir b m l rn b m t y l s şe­ il­ e ce­ ap ve­ ir­er; k d v r l ‘...evet...’ (Araf/44) Di­ a­og de­ am eder ve; y l v ‘... Val­a­ i, az kal­ ın be­ i de he­ak ede­ ek­in.’ l h s n l c t ‘Eğer Rab­ i­ in ni­ e­i ol­ a­ ay­ ı, ben de (Ce­ en­ em­ e) bm m t m s d h n d azap görenlerden olur­ um.’ (Saf­at/56-57) der­er, dost­uk­a­ ı­ d f l l l r nı Rah­ a­ i se­ e bi­ a eden­er... m n s n l *** Evet oku­ u­ u kar­ e­ im... Ya­ a­ı­ı­ ı­ ız ica­ ı za­ ıf ve güç­ y c d ş r tlşm b y sü­ üz... Ve biz­e­ e de il­ in çok az bir kıs­ ı ve­ il­ i... Bu şart­ar­ z l r m m r d l da im­i­ an olu­ o­ uz... Ak­ı­ ı­ a gü­ en­ e­ en, dost se­ i­ in­ e th y r lmz v m y çm d ha­a yap­ a ora­ ı­ ı­ ın çok faz­a ol­ u­ u­ u bi­en Rab­ i­ iz t m nmz l d ğ n l bm uya­ ı­ ı­ar (Pey­ am­ er­er ve da­ et­ i­er) gön­ e­ e­ ek biz­e­ e rcl g b l v çl d r r l r rah­ et­e bu­un­ u... m t l d Bir ta­ af­a Al­ah (c.c.) ve dost­a­ ı, di­ er ta­ af­a in­ an ima­ ı r t l l r ğ r t s n ile bes­e­ ip Ce­ en­ em­ e ken­ i­ i­ e kom­ u­ar ara­ an şey­an l n h n d dsn ş l y t ve dost­a­ ı... Bi­ i ate­ e da­ et eder, di­ e­ i Cen­ e­e... l r r ş v ğ r n t Tüm ku­ak ve ‘ira­ e’le­ e bu iki ka­ al­ an ya­ ın­ar ya­ ı­ır... l d r n d y l pl Nef­ i­ i ok­ a­ an na­ i­ at­e­ e dost olan­ar alı­ ı­a­ ı­ ı Ce­ en­ e­ sn ş y sh l r l cl rn h n me çe­ i­ ir­er... vr l Bu tür dost­a­ ı dün­ a­ ın her ye­ in­ e gör­ ek müm­ ün... l r y n r d m k Hem de çok ya­ ı­ ı ol­ uk­a­ ı­ ız ola­ i­ir­er; kn d l rm bl l ‘Ey iman eden­er, eğer küf­ ü iman­ an se­ im­i bu­ur­ar­ l r d v l l l sa, ba­ a­a­ ı­ ı­ ı ve kar­ eş­e­ i­ i­ i ve­i edin­ e­ in. İçi­ iz­ en kim b l rnz d l rnz l m y n d on­a­ ı ve­i edi­ ir­ e; On­ar za­im­e­ in ta ken­ i­e­ i­ ir­er.’ (Tev­ l r l n s l l l r dl rd l be/23)
 18. 18. Allah İle Dostluğun Önemi - 19 Dü­ ün­ e­ e bir; se­ i bü­ ü­en, ye­ i­ ip içi­ en (Al­ah’ın iz­ i ş s n n y t dr r l n ile ta­ i!) ba­ an se­ i ce­ en­ e­ e da­ et edi­ or!.. b b n h n m v y Dün­ a­ a iken en ya­ ı­ ın­ ı... De­ ek ki kan ba­ ı cen­ e­e y d kn d m ğ n t gir­ ek için ye­er­i bir se­ ep ol­ u­ or­ uş... m t l b m y m Bir de böy­e bir vak’anın ya­ an­ ı­ ı pey­ am­ er­er­ en bir l ş dğ g b l d mi­ al ve­ e­im... Gö­ e­im ba­ a­ım da­ et han­ i ka­ al­ an ge­i­ s r l r l k l v g n d l yor ve ter­ i­ i­ i han­ i dost’a kul­a­ ı­ or... Oku­ a­ım; chn g l ny y l ‘Ha­ i ba­ a­ ı­ a: Ba­ a­ ı­ ım de­ iş­i, işit­ e­ en, gör­ e­ en n b sn b cğ m t m y m y ve sa­ a hiç­ ir fay­ a­ ı ol­ a­ an şe­ e ni­ in iba­ et eder­ in? n b d s m y y ç d s Ba­ a­ ı­ ım ilim­ en sa­ a gel­ e­ en ba­ a gel­ i, ba­ a uy ki, b cğ d n m y n d n se­ i dos­ oğ­ u yo­a ile­e­ im. n d r l t y Ba­ a­ ı­ ım şey­a­ a iba­ et et­ e! Mu­ ak­ ak şey­an Rah­ b cğ t n d m h k t ma­ a asi ol­ uş­ur. n m t Ba­ a­ ı­ ım, doğ­ u­ u Rah­ a­ ın aza­ ı sa­ a do­ u­ ur da b cğ r s m n b n k n şey­a­ ın ve­i­ i (dost) olur­ un di­ e kor­ a­ ım! t n ls s y k r De­ i ki: “Ey İb­ a­ im, sen be­ im ilah­a­ ım­ an yüz mü d r h n l r d çe­ i­ i­ or­ un? Eğer vaz­ eç­ ez­ en, se­ i mut­a­ a taş­a­ ım. Bir vry s g m s n l k l r sü­ e ben­ en uzak­aş, ya­ ım­ an git.” (Mer­ em /42..46) r d l n d y Dost­u­ u­ u şey­an­ an ya­ a kul­an­ ış bir Pey­ am­ er ba­ l ğ n t d n l m g b ba­ ı­ ın, ev­a­ ı­ a olan tep­ i­ i... sn l dn ks Ev­at, ba­ a­ ı­ ın cen­ e­i­ i dü­ ü­ e­ ek dost­a­ ı­ ı ter­ e­ ip l b sn n tn ş n r l rn k d Rah­ a­ i se­ e ku­ak ver­ e­ i­ i is­i­ or, küf­ ün­ e sa­ i­ i olan m n s l m sn ty r d mm ve sa­ı­ ı net­eş­i­ en ba­ a da öf­ e­ in­ en teh­ it­er sa­ u­ u­ or... fn l tr b k s d d l v r y Dost­a­ ı­ a laf gel­ e­ i­ i is­e­ i­ or... Bu küf­ i inat kar­ ı­ ın­ a l rn m sn t my r şs d ev­a­ ı da ta­ a­ı ol­ u­ u dos­un­ an bah­ e­ i­ or; l d r f d ğ t d s dy ‘De­ i ki: Se­am ol­ un sa­ a! Ben, Rab­ im­ en se­ in için d l s n b d n mağ­i­ et is­e­ e­ e­ im. Çün­ ü Rab­ im ba­ a ger­ ek­en mer­ a­ fr t y c ğ k b n ç t h met­i ve lü­uf­ âr­ ır. l t k d Ben, si­ i de si­ in Al­ah’dan baş­ a tap­ık­a­ ı­ ı­ ı da ter­ e­ i­ z z l k t l rnz k d yo­ um; Yal­ ız Rab­ i­ e dua edi­ o­ um. Rab­ i­ e dua et­ ek­e r n bm y r bm m l bed­ aht ol­ a­ a­ a­ ı­ ı ümit ede­ im.’ (Mer­ em/47-48) b m y c ğm r y
 19. 19. 20 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Bir de ta­ i­ e al­ın harf­er­e ya­ ıl­ ış sa­ a­ e nes­in­ en rh t l l z m h b l d Mus’ab bin Umeyr’den bir mi­ al ve­ e­im... s r l Mus’ab bin Umeyr Mek­ e’nin en ya­ ı­ ık­ı ve en zen­ in­e­ in­ en bi­ i olan k kş l g l r d r Mus’ab bin Umeyr şa­ a­ı bir ha­ at sü­ er­ en, son­ a na­ ıl ol­ ş l y r k r s duy­ a göz­e gö­ ül­ e­ en bir ila­ a topye­ ün kul ol­ a tek­i­i ile s l r m y h k m lf kar­ ı kar­ ı­ a kal­ ı... ş şy d Bir ta­ af­a nef­ i­ in is­ek­e­ i­ e pran­ a­ar vu­ ul­ a­ an bir r t sn t l rn g l r m y ha­ at ve o ha­ a­ın fi­ ü­ an­a­ ı, di­ er ta­ af­a her adı­ ı­ a tav­ y y t g r l r ğ r t mn si­ e ve mü­ a­ a­e­er­ e (he­al-ha­ am, mü­ ah) bu­u­ an bir ha­ y d h l l d l r b l n yat şek­i ve zen­ in-fa­ ir, kö­e din­e­ e­ en, üs­ün­ü­ ün tak­ a­ a l g k l l m y t l ğ v d ol­ u­ u bir dost­uk... d ğ l Bir ta­ af­a gö­ ü­ en ni­ et­er ve nef­ i­ in tüm is­ek­e­ i­ in r t r n m l sn t l rn pra­ik ala­ ı olan bir ha­ at, di­ er ta­ af­a zor­uk­ar­a mü­ a­ e­e t n y ğ r t l l l c d l olan ve kar­ ı­ı­ ın­ a cen­ et va­ d edi­en bir ha­ at... şlğ d n a l y Da­ a doğ­ u­ u bir ta­ af­a Rah­ a­ i yol ve Rah­ a­ i dost­ h r s r t m n m n luk­ar, di­ er ta­ af­a şey­a­ i bir ha­ at ve şey­a­ i dost­uk­ar... l ğ r t t n y t n l l Rah­ an’ın ona­ ı­ ı al­ a­ an tüm dost­uk­a­ ın ‘şey­a­ i’ m yn m y l l r t n ola­ ak ad­an­ ı­ ıl­ ık­a­ ı dost­uk­ar... r l dr d l r l l El­ et­e ­ i her yo­un yol­ u­a­ ı­ ın ka­ ak­er­e­ i ve ha­ a­a b t k l c l rn r t l r y t ba­ ış­a­ ı bir­ ir­e­ i­ e ben­ er ola­ ak­ı... k l r b l rn z c t Han­ i saf’a geç­ e di­ e­ i­ e cep­ e al­ ış ola­ ak­ı... g s ğ rn h m c t En sev­ i­ i an­ e­ i­ e; dğ n sn ‘İs­e­ i­ in ye­ e git. Ar­ık ben se­ in an­ en de­ i­im!’ de­ ir­e­ t dğ r t n n ğl d t cek bir yo­u ve o yo­un yol­ u­a­ ı­ a dost ol­ a­ ı seç­i... l l c l rn m y t Bu ki­ap­ ık­a Mus’ab bin Umeyr’in kah­ a­ an­ık­a­ ı­ ı, sa­ t ç t r m l l rn vaş­a­ ı­ ı ve ha­ a­ı­ ı an­a­a­ ak de­ i­im. Be­ im için en önem­i l rn y tn l t c ğl n l (sah­ e); gö­ ü­ en ni­ et­e­ i ter­ e­ ip gö­ ün­ e­ en ni­ et­e­ e n r n m l r k d r m y m l r ta­ip olu­ an ha­ a­ı seç­ e­ i­ e se­ ep olan ‘ruh’un adı... l n y t m sn b Ken­ i­ i­ i bir an­ık Mus’ab bin Umeyr’in ye­ i­ e ko­ un... dnz l rn y
 20. 20. Allah İle Dostluğun Önemi - 21 İs­e­ i­ i­ i­ i kö­e ola­ ak ala­ i­i­ or (kö­e aday­a­ ı için­ e t dğnz l r bly l l r d ta­ i...) di­e­ i­ i­ i­ i azad ede­ i­i­ or­ u­ uz... He­ en he­ en her b l dğnz bly s n m m gün ev­en­ e tek­if­e­ i... Elit bir ta­ a­ a... Say­ ın­ık... En gü­ l m l l r b k g l zel giy­ i­er, gü­ el ko­ u­ar... Sı­ ın­ı­ ı ol­ a­ an bir ha­ at... Ai­e sl z k l k ts m y y l için­ e en ufak bir dar­ ın­ık,kır­ ın­ık da yok... Böy­e bir ha­ a­ı d g l g l l y t ya­ a­ ı­ ı­ ı­ ı ha­ al edin... ş dğnz y Son­ a her na­ ıl­ a böy­e bir ha­ a­a ve için­ e­ i­e­ i­ e cep­ r s s l y t d kl rn he alıp maz­um­ar sa­ı­ a ge­ i­ or­ u­ uz! l l fn çy s n Bu ter­ i­ i hiç­ ir (ahi­ et bağ­a­ ı­ ı ke­ ik) akıl ka­ ul et­ ch b r l nş s b mez... Se­ i do­ u­ an an­ en; dost­a­ ın­ an ve seç­i­ in din­ en n ğ r n l r d tğ d dön­ en için mum gi­ i eri­ e­ ek ve sen de inat! edip ka­ a­ ın­ m b y c r r dan dön­ e­ e­ ek­ in! m y c s Val­a­ i bu­ un tek bir iza­ ı var!.. l h n h O da; Men­a­ t üze­ i­ e bi­ a edi­en dost­uk­a­ ı bir ta­ a­a atıp ger­ f a rn n l l l r r f çek dost olan Al­ah sev­ i­ i­ i kal­ e yer­eş­ir­ ek... l gsn b l t m Bir de Al­ah ile dost­u­ unu ka­ ı ile is­ at et­ iş ya­ ın ta­ ih l l ğ n p m k r şe­ i­ i­ iz­ en bah­ e­ e­im: ... hdm d s d l Ya­ an­ı­ ıy­a mü­ a­ e­e­ iy­e ve ya­ ı­a­ ıy­a üm­ e­in gaf­et ş ts l c d l s l zl r l m t l uy­ u­ un­ an uyan­ a­ ı­ a ve­ i­e olan, genç­e­ e ci­ ad ru­ u­ u k s d m sn sl l r h h n aşı­a­ an, inan­ ı­ ı ve Al­ah’a olan aş­ ı­ ı ip­e sal­a­ a­ ak is­ at­ l y cn l kn t l n r p la­ an Sey­ id Ku­ub’tan bah­ e­ e­im... y y t s d l Ay­ ı yo­un yol­ u­a­ ın­ an Ab­ ul­ah Az­ am (r.a.)’ın ki­a­ n l c l r d d l z t bın­ a oku­ uş­um; Sey­ id Ku­ub’un son sa­ t­e­ i­ i... ol­ u­ u d m t y t al rn d ğ gi­ i ak­a­ ı­ o­ um; b t ry r Sey­ id Ku­ub’a şöy­e di­ or­ar­ ı: “Hiç ol­ az­ a ida­ ı­ ın y t l y l d m s mn kalk­ a­ ı için gel”. (Dev­et baş­ a­ ın­ an özür di­e­ i­ i ya da hiç m s l k n d l dğ ol­ az­ a ona bir ne­ a­ et zi­ a­ e­i yap­ı­ ı tak­ ir­ e hak­ ın­ a­ i m s z k y r t tğ d d k d k idam ka­ a­ ı­ ın kal­ ı­ ı­a­ a­ ı söy­e­ i­ or­ u). Sey­ id Ku­ub’un r rn drl c ğ l ny d y t bun­a­ a ce­ a­ ı ise şu olu­ or­ u: “Na­ az­ a yü­ e Al­ah’ın vah­ l r v b y d m d c l da­ i­ e­i­ e şe­ a­ et eden bu par­ a­ ım, ta­ u­un hük­ ü­ ü ny tn h d m ğ ğ t m n
 21. 21. 22 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? onay­a­ an tek harf da­ i yaz­ a­ ı red et­ ek­e­ ir. Ta­ ut­an ne­ l y h m y m t d ğ t den af di­e­ e­ im. Eğer ben hak ile mah­ um edil­ iş­ em, hak­ l y y k m s kın hük­ ü­ e ra­ ı­ ım. Yok eğer, ba­ıl­a mah­ um edil­ iş­ em, m n zy t l k m s ben ba­ıl­ an af di­e­ e­ ek ka­ ar al­ a­a­ am.” t d l y c d ç l m Dü­ ün­ e­ e bir; yıl­ar­ a dört du­ ar ara­ ın­ a ka­a­ ak­ ın, ş s n l c v s d l c s iş­ en­ e­ in her çe­ i­ in­ en ta­ a­ ak­ ın, ai­e, ak­ a­ a ve da­ a k c n şd d d c s l r b v kar­ eş­e­ in­ en bi-ha­ er ola­ ak­ ın ve sa­ a iki fark­ı tek­if ge­ d l r d b c s n l l le­ ek... c İp ya da öz­ ür­ük! g l Emi­ im ki şey­an; Sey­ id Ku­ub’un ku­a­ ı­ a şun­a­ ı fı­ ıl­ n t y t l ğn l r s da­ ı: d “Eğer söy­e­ ik­e­ in­ en vazge­ er­ en öz­ ür­ü­ ü­ e ka­ u­ ur, l d l r d ç s g l ğ n v ş da­ an­ a­ i ye­ i­ i alır, ya­ ım ka­an eser­e­ i­ i ta­ am­a­ a­ ak v d k rn r l l rn m l y r da­ a­ a da­ a çok hiz­ et et­ iş olur­ un... v n h m m s Ama eğer ip’i ter­ ih eder­ en da­ a­ a kim hiz­ et eder?” c s v n m Şey­an bu... Ne­ e­ en bi­e­ ek ki ön­ e­ en kal­ i­ e ek­i­ i t r d l c c d bn tğ Al­ah sev­ i­ i­ in fi­iz­e­ ip ol­ un­aş­ı­ ı­ ı... l gsn l l n g l tğn Yi­ e ne­ e­ en bi­e­ ek­i ki?.. Aşk bu... Bir de­a aşık ol­ un n r d l c t f d mu göz­er kör olur, ku­ak­ar sa­ ır... l l l ğ İna­ ı­ o­ um ki Sey­ id Ku­ub ipi ter­ ih et­i­ i an­ a Cen­ e­ ny r y t c tğ d n 1 ti­ i gör­ ü... n d İş­e bu­ a­ a du­ a­ım! Ko­ u­ uz ge­ e­ i du­ a­ım! İp’te sal­ t r d r l n m r ğ r l lan­ ak ya da öz­ ür­ük... m g l Di­ o­ um ki; y r Sey­ id Ku­ub Al­ah’ın (c.c.) hi­ a­ e­iy­e müs­ü­ an ol­ u, y t l d y t l l m d da­ a aş­ ı ile mü­ a­ e­e et­i ve Al­ah sev­ i­ i ile de ipi ter­ ih v k c d l t l gs c et­i... t Val­a­ i “ip”i ter­ ih et­ e­ i­ in al­ın­ a Mus’ab mi­ a­i Al­ah l h c m sn t d s l l aş­ ı var­ ı!.. k d 14 4 İmanını kanıyla sulayan kardeşlerden biri demişti: Şehid olmayı kafana koyduktan sonra % 80 şehidsin... Kalan 20 sabır ve sebatına bağlı... Kardeşim doğruyu söyledi...
 22. 22. Allah İle Dostluğun Önemi - 23 Şe­ id­er­ en mi­ al­er ve­ e­ ek ki­a­ ı ka­ın­aş­ır­ ak is­e­ i­ h l d s l r r t b l l t m t m yo­ um. Sa­ e­ e; be­ e­ i, ipe gö­ü­ en ce­ a­ e­in al­ın­ a­ i ger­ r d c d n t r s r t t d k çek­e­ e na­ ıl ula­ a­ i­i­ iz’e ce­ ap bu­a­ il­ ek is­i­ o­ um. l r s ş blr v l b m ty r Ni­ in Al­ah Sev­ i­ i Üze­ in­ e Du­ u­ o­ um? ç l gs r d r y r Bu­ a ina­ ın ki ya­ a­ a­ ı­ ız iba­ et­er­ e is­ik­ ar­ı olup lez­ n n p c ğm d l d t r l zet al­ a­ ın, olay­a­ a ve ha­ a­a ila­ i açı­ an bak­ a­ ın, im­i­ m n l r y t h d m n t han­ a uya­ ık ol­ a­ ın, cen­ et yo­un­ a emin adım­ar­a iler­ d n m n n l d l l le­ e­ in İb­ a­ im (a.s.) im­i­ a­ ı mi­ a­i en çok sev­ ik­e­ i­ i­ i m n r h th n s l d l rmz bı­ ak al­ı­ a al­ a­ ın ve ni­ a­ e­in­ e he­ ap gü­ ün­ e al­ ı ak ç tn m n h y t d s n d n çık­ a­ ın yo­u; Al­ah’a dost ol­ ak­an ge­ er. m n l l m t ç Al­ah ile dost olun­ u­ un­ a cen­ et yo­un­ a emin adım­ l d ğ d n l d lar­a iler­e­ e­ i­e­ e­ i an­a­ ıl­ ış­ a ara bir baş­ık ata­ ak ko­ u­ l l n bl c ğ l ş m s l r n mu­ a gi­ iş ya­ a­ım. z r p l Kaç Çe­ it Dost­uk Var­ ır? ş l d İki tür dost­uk var­ ır: İyi ve kö­ü... İyi dost­uk­ar; l d t l l Bir müs­ü­ a­ ın müs­ü­ an­a, Pey­ am­ er­e ve Al­ah ile l m n l m l g b l l yap­ ış ol­ u­ u dost­uk­ar­ ır. Kö­ü dost­uk­ar ise şey­an ve yar­ m d ğ l l d t l l t dım­ ı­a­ ı ile ya­ ı­an dost­uk­ar­ ır. cl r pl l l d Şe­ il 1: Bu tab­o dün­ a­ ın her ye­ in­ e ge­ er­i­ ir. k l y n r d ç ld
 23. 23. 24 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Müs­ü­ a­ ın Müs­ü­ an­a Olan Dost­u­ u l m n l m l l ğ Bir müs­ü­ a­ ın baş­ a bir müs­ü­ a­ ı ken­ i­ i­ e dost seç­ l m n k l m n dsn me­ i ila­ i rı­ a­ ı ka­ an­ ı­ an amel­er­ en­ ir. Çün­ ü ken­ i­ i­ e s h z y z dr l d d k dsn dost ol­ a­ a ça­ış­ı­ ı­ ız bü­ ük ya­ a­ı­ ı: m y l tğm y r tc “Mü’min er­ ek­er ve mü’min ka­ ın­ar bir­ ir­e­ i­ in ve­i­ k l d l b l rn l le­ i­ ir­er. İyi­i­ i em­ e­ er­er, kö­ü­ük­en sa­ ın­ ı­ ır­ar, na­ a­ ı rd l lğ r d l t l t k dr l m z dos­ oğ­ u kı­ar­ar, ze­ a­ı ve­ ir­er ve Al­ah’a ve Ra­ u­u­ e ita­ t d r l l k t r l l s l n a eder­er...” (Tev­ e/71) di­ or... l b y Ko­ u­ uz ‘Al­ah ile dost­uk na­ ıl ku­ u­a­ i­ir?’ ol­ u­ u için n m l l s r l bl d ğ bu baş­ı­ ı­ ı­ ı şim­ i­ik pas ge­ i­ o­ uz. lğmz dl çy r Müs­ü­ a­ ın Pey­ am­ er­er­e olan Dost­u­ u l m n g b l l l ğ Bir müs­ü­ a­ ın Pey­ am­ e­ i dost seç­ e­ i de­ ek; tek l m n g b r m s m cüm­e ile: l Pey­ am­ e­ in ya­ amı­ ı adım adım ta­ ip ede­ ek her şey­ e g b r ş n k r d O’nu ör­ ek al­ ak de­ ek­ir. Ama her şey­ e... n m m t d Bu konumuza da şim­ i­ik nok­a ko­ u­ o­ uz.2 dl t y y r Müs­ü­ a­ ın Al­ah İle Olan Dost­u­ u l m n l l ğ Ko­ u­ u­ a gi­ iş yap­ a­ an ön­ e ce­ ap­an­ a­ ı ge­ e­ en n m z r m d c v l m s r k so­ u­ar ol­ a­ı... r l m l 1. Al­ah’ı dost edin­ ek zo­ un­ a mı­ ız? l m r d y 2. Al­ah ile dost­u­ un ge­i­ i­ i ne­er­ ir? l l ğ trs l d 3. Al­ah’ı dost seç­ e­ e­ in ne tür bir zararı ola­ i­ir? l m m n bl Bu so­ u­a­ ı­ ı­ a tat­ in­ âr bir ce­ ap bu­a­ i­ir­ ek Al­ah ile r l rmz m k v l bl s l dost­uk yo­un­ a ha­ı­ ı sa­ ı­ır bir me­ a­e kat et­ iş olu­ uz... Kı­ l l d tr yl s f m r sa­ a de­ i­ e­im: c ğn l 1. Al­ah’ı dost edin­ ek zo­ un­ a mı­ ız? l m r d y İn­ a­ oğ­u­ a her nok­a­ a ‘seç­ e’ hak­ ı ve­ en Al­ah-u Te­ s n l n t d m k r l ala dost se­ i­ in­ e de hiç­ ir zor­a­ a yap­ a­ ış­ır... İs­e­ i­ in çm d b l m m m t t dğ an is­e­ i­ in var­ı­ ı dost se­ e­ i­ir­ in... t dğ lğ ç bl s
 24. 24. Allah İle Dostluğun Önemi - 25 İs­er ken­ i­ e Al­ah’ı ve dost­a­ ı­ ı dost seç, is­er şey­a­ ı ve t dn l l rn t t n dost­a­ ı­ ı... Ama unut­ a­ a­ım ki se­ e­ e­ i­ iz dost kim olur­ a l rn m y l ç c ğm s ol­ un ya Al­ah’ın dos­u­ ur ya da şey­a­ ın. s l t d t n Ba­ it bir sı­ ı­ an ya­ a­ı­an, do­ um ön­ e­ in­ en ölüm son­ s vd r tl ğ c s d ra­ ı­ a ka­ ar her nok­a­ a Al­ah’ın sev­ i­ i­ e, ko­ u­ a­ ı­ a ve sn d t d l gsn r m sn rah­ e­i­ e muh­aç olan in­ a­ oğ­u her ko­ u­ a ha­a yap­ a­ a m tn t s n l n d t m y mü­ a­t ya­ a­ıl­ ış­ır... Du­ um böy­e olun­ a da Yü­ e Ya­ a­ı­ ı s i r t m t r l c c r tc yer yer uya­ ı­ ı­ar gön­ e­ e­ ek kul­a­ ı­ ın doğ­ u yo­u bul­ a­a­ ı­ rcl d r r l rn r l m l r nı is­e­ iş­ir. Me­ e­a; t m t s l Ha­ a­a göz­e­ i­ i açan in­ a­ oğ­u­ u birçok din ile ta­ ış­ a y t l rn s n l n n m im­ a­ ı bul­ uş­ur... Bu din­e­ in bi­ i dı­ ın­ a­ i­e­ i­ in ta­ a­ ı k n m t l r r ş d kl rn m m ki­ i­ i ce­ en­ e­ e ulaş­ı­ ır... İş­e tam bu sı­ a­ a ila­ i rah­ et şy h n m tr t r d h m dev­ e­ e gi­ e­ ek; r y r r “... Al­ah’ın di­ in­ en baş­ a bir din mi arı­ or­ar?..” (Al-i l n d k y l İm­ an/83) di­ e dik­ a­i­ i ken­ i­ e çe­ er... r y k tn dn k Ken­ i­ i­ in yar­ ı­ ı ol­ a­ an ku­u­ un ha­a ya­ a­ a­ ı­ ı bi­ dsn dm m d l n t p c ğn len Ya­ a­ı­ ı fıt­ a­ı mu­ a­ap alan di­ in adı­ ı söy­er: r tc r t h t n n l “Öy­ey­ e sen yü­ ü­ ü Al­ah’ı bir­e­ en (bir ha­ if) ola­ ak l s z n l l y n r di­ e, Al­ah’ın o fıt­ a­ı­ a çe­ ir; ki in­ an­a­ ı bu­ un üze­ i­ e ya­ n l r tn v s l r n rn rat­ ış­ır. Al­ah’ın ya­ a­ı­ ı için hiç­ ir de­ iş­ir­ e yok­ur. İş­e m t l r tş b ğ t m t t dim­ ik ayak­a du­ an din (bu­ ur). An­ ak in­ an­a­ ın ço­ u bil­ d t r d c s l r ğ mez­er.” (Rum/30) l Din se­ i­ in­ e in­ an­a­ a öz­ ür­ü­ ün ve­ il­ i­ i­ i ‘Din­ e çm d s l r g l ğ r dğn d zor­a­ a yok­ur...’ (Ba­ a­ a/256) aye­in­ e oku­ a­ i­i­ iz... l m t k r t d y blr Bu an­at­ık­a­ ı­ ız dost se­ i­ i için de ge­ er­i... Ba­ ın Ya­ l t l rm çm ç l k ra­ı­ ı­ ız ne di­ or: tcm y “Kim Al­ah’ı Ra­ u­u­ u ve iman eden­e­ i dost edi­ ir­ e, hiç l s l n l r n s şüp­ e yok, ga­ip ge­e­ ek olan­ar, Al­ah’ın ta­ af­ar­a­ ı­ ır.” (Ma­ h l l c l l r t l rd ide/56) Bu se­ e ku­ak ve­ ip ver­ e­ ek ta­ a­ en in­ an­a­ ın öz­ s l r m m m m s l r gür­ü­ ü­ e bı­ a­ ıl­ ış... l ğ n r k m
 25. 25. Her ne ka­ ar da dost­uk için zor­a­ a ol­ a­ a da ben şah­ d l l m m s sen siz­er gi­ i cen­ e­i­ i dü­ ün­ ü­ üm için; en güç­ü, en şef­ l b n tm ş d ğ l kat­i ve en sa­ ır­ı­ a dost ol­ ak is­i­ o­ um... l b ly m ty r O’nun be­ im dost­u­ u­ a hiç, ama hiç ih­i­ a­ ı ol­ a­ a­ n l ğ m ty c m m sı­ a rağ­ en... n m O’nun dost­u­ u­ u ka­ a­ an­a­ ın hem dün­ a­ a hem de l ğ n z n l r y d ahi­ et­e baş­a­ ı­ ın ağ­ ı­ a­ a­ a­ ı­ ı ve kor­ u­ar­ an emin olu­ r t l rn rm y c ğn k l d na­ a­ ı­ ı bi­i­ o­ um... Bu se­ ep­e O’na dost ol­ ak için ne ge­ c ğn ly r b l m re­ i­ or­ a onun ya­ ıl­ a­ ı la­ ım... Çün­ ü; ky s p m s z k ‘... Si­ in Al­ah’tan baş­ a ve­i­ iz ve yar­ ım­ ı­ ız yok­ur.’ z l k ln d cn t (Tev­ e/116) b Ma­ em O’ndan baş­ a dos­u­ uz yok o hal­ e ne du­ u­ d k t m d r yo­ uz? r 
 26. 26. İkin­ i Bö­üm: c l Al­ah İle Dost­u­ un l l ğ Ge­ i­ i­ i Ne­er­ ir? trs l d
 27. 27. Gİ­ İŞ R Ego­st ve ben­ il ya­ a­ı­an in­ a­ oğ­u her bir amel son­ a­ ı i c r tl s n l r s il­e de prim is­er... Bu in­ a­ oğ­u­ un fıt­ a­ın­ a var­ ır... Şu­ u l t s n l n r t d d n ya­ ar­ am ba­ a ne var! Şöy­e ya­ ar­ am ba­ a ne var? gi­ i... p s n l p s n b Si­ er say­a­a­ ı­ ı şöy­e bir ka­ ış­ır­ ı­ ı­ ız­ a böy­e bir di­ y f l rn l r t dğm d l ya­o­ un ya­ an­ ı­ ı­ ı Ra­ u­ul­ah (s.a.v.)’ın am­ a­ ı­ a yap­ ış l ğ ş dğn s l l c sn m ol­ u­ u da­ et son­ a­ ın­ a gö­ e­ i­i­ oruz: d ğ v r s d r bly – Ra­ u­ul­ah (s.a.v.) am­ a­ ı­ a; s l l c sn “La ila­ e il­al­ah de, kur­ul!” de­ i­ in­ e, h l l t dğ d “La ila­ e il­al­ah der­ em ba­ a ne var?” di­ or... Yi­ e ben­ h l l s n y n zer bir mi­ al; s II. Aka­ e be­ a­ın­ a Pey­ am­ er (s.a.v.) hac mev­ i­ in­ e b y t d g b sm d Me­ i­ e­er­e bu­uş­u. Ve Pey­ am­ er (s.a.v.) be­ at için Me­ i­ e­ dn l l l t g b y dn li­er­e an­aş­ ak is­e­ i. O ara­ a ba­ ı Me­ i­ e­i­er de­ i­er ki: l l l m t d d z dn ll dl – Ya Resulullah! Biz sözümüzde bulunursak karşılığı ne olur?.. Resulullah (s.a.v.): – ‘Cennet’ dedi. Bu söz üzerine Medineliler: ‘Elini uzat, beyat edelim’ dediler. (Cilt: 2 İbn. Hişam s.: 446 Arapçadan) Biz­er de ben­ er bir ta­ep­e bu­u­ a­ ak; l z l t l n r “Al­ah ile ku­ u­a­ ak bir dost­u­ un ne tür bir ge­i­ i­ i olur? l r l c l ğ trs (hem bu dün­ a­ a, hem de öte­ i alem­ e)” di­ o­ uz. y d k d y r
 28. 28. 30 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Ye­ i bir bö­üm aça­ ak bu so­ u­ u­ a ce­ ap bul­ a­ a ça­ı­ n l r r m z v m y l şa­ım. l 1. Cehaletten Kurtulurlar. Al­ah ile dost­u­ u­ u kur­ a­ a ça­ı­ an­ar, bü­ ük bir ih­i­ l l ğ n m y lş l y t mal­e ge­e­ ek­e­ i­ i ga­ an­i al­ı­ a al­ ış olur­ar; l l c l rn r t tn m l ‘Al­ah, iman eden­e­ in ve­i­ i (dos­u ve des­ek­ i­ i)’dir. On­ l l r ls t t çs la­ ı ka­ an­ık­an nu­ a çı­ a­ ır... (Ba­ a­ a/257) r r l t r k r k r Ya­ i, ce­ en­ em gü­ er­ a­ ın­ a ca­ il ca­ il gi­ en ku­u­ a, n h n z g h d h h d l n bir şe­ il­ e hi­ a­ et ni­ e­in­ en tat­ı­ a­ ak hat de­ iş­ir­ e­ i­ i k d d y m t d tr r ğ t m sn sağ­ar... Ye­ i hat’tın adı; l n – Ken­ i­ i­ e, çev­ e­ i­ e ve Ya­ a­ a­ ı­ a say­ ı­ı, ada­et­i ve dsn r sn r d nn gl l l elin­ en ve di­in­ en emin olu­ an bir in­ an’dır. Ve bu ha­ın d l d n s t yol­ u­a­ ı hiç­ ir du­ ak­a dur­ ak­ ı­ ın di­ ek cen­ e­e gi­ er­er... c l r b r t m sz r n t d l Çün­ ü ger­ ek dost hiç­ ir va­ din­ en dön­ ez; k ç b a d m “Rab­ i­ iz! Bi­ e, Pey­ am­ er­e­ in va­ ı­a­ ıy­a va’det­ik­e­ i­ i bm z g b l r st s l t l rn de ik­ am et ve kı­ a­ et gü­ ün­ e bi­ i re­ il rüs­ ay et­ e; şüp­ e­ r y m n d z z v m h siz sen va’din­ en cay­ az­ ın!” (Al-i İm­ an/194) d m s r 2. Şey­ a­ ın Ves­ e­ e­e­ i­ e Kar­ ı Uya­ ık Olur­ar t n v s l rn ş n l Al­ah’a dost ol­ a­ ın bel­ i de en bü­ ük ge­i­ i­ i... Dos­u­ l m n k y trs t nun (Al­ah’ın) yar­ ı­ ıy­a en bü­ ük düş­ a­ a kar­ ı uya­ ık ola­ l dm l y m n ş n bi­i­ or­ un... ly s Düş­ a­ a kar­ ı uya­ ık ol­ ak de­ ek onun sal­ ı­ ı za­ a­ ı m n ş n m m dr m n ve tak­i­ i­ i ön­ e­ en bil­ ek de­ ek­ir. tğn c d m m t ‘Tak­ a­ a eren­er var ya, on­a­ a şey­an ta­ a­ın­ an bir ves­ v y l l r t r f d ve­ e do­ un­ u­ un­ a (Al­ah’ın emir ve ya­ ak­a­ ı­ ı) ha­ır­a­ ıp s k d ğ d l s l rn t l y he­ en ger­ e­ i gö­ ür­er.’ (A’raf/201) m ç ğ r l Al­ah’a dost olan­ar, şey­a­ ın her ves­ e­ e­ inde ger­ ek l l t n v s s ç dost­a­ ı­ ın şu na­ i­ a­ini ha­ır­a­ ıp Al­ah’ı zik­ e­ e­ ek Şey­a­ ı l rn sh t t l y l r d r t n def eder­er. l
 29. 29. Allah İle Dostluğun Getirisi Nelerdir? - 31 ‘Eğer şey­a­ ın fit­e­ e­ i se­ i dür­er­ e he­ en Al­ah’a sı­ ın. t n l m s n t s m l ğ Çün­ ü o, işi­en­ ir, bi­en­ ir.’ (A’raf/200) k t d l d Çün­ ü Al­ah-u Te­ la her za­ an ken­ i dost­a­ ı­ ın ya­ ın­ k l a m d l rn n da­ ır. d ‘Şüp­ e­ iz ki be­ im ko­ u­ a­ ım Ki­ab-ı in­ i­ en Al­ah’tır. Ve h s n r y n t dr l O bü­ün sa­ih kul­a­ ı­ ı gö­ üp gö­ e­ir.’ (A’raf / 196) t l l rn r z t Dost­u­ u­ u Al­ah’tan ya­ a kul­an­ a­ an­ar şey­a­ ın ağı­ l ğ n l n l m y l t n na ta­ ı­ır­ar; kl l ‘(Şey­an­a­ ın) dost­a­ ı­ a ge­in­ e, şey­an­ar on­a­ ı az­ ın­ı­ a t l r l rn l c t l l r g lğ sü­ ük­er­er. Son­ a da ya­ a­a­ ı­ ı bı­ ak­ az­ar...’ (A’raf/202) r l l r k l rn r m l 3. Hu­ ur­u Olur­ar z l l Ya­ a­ a­ ı çok se­ en in­ a­ oğ­u ye­ i­iy­e göz bo­ a­ an bu ş m y v s n l şl l y y dün­ a­ an ay­ ıl­ ak is­e­ ez... Ha­ a­ı do­u do­u ya­ a­ ak için y d r m t m y t l l ş m çır­ ı­ ır du­ ur... Ra­ at ya­ a­ ak ve öl­ e­ ek için her tür­ü ted­ pn r h ş m m m l bi­ e baş­ u­ ur... r v r Fa­ at bir tür­ü yaş­ı­ı­ ı ba­ ın­ an sa­ a­ az... her saç tel­ k l llğ ş d v m i sı­ a­ ıy­a be­ az­a­ a­ ak ‘ke­en’ ren­ i­ i ve­ ir­er... Böy­e­ e mu­ a­ r s l y l ş r f gn r l l c h tap­a­ ı­ ı hu­ ur­ uz eder­er... He­e de can ve mal­ an ek­ il­ ey­e l rn z s l l d s m l sı­ an­ ık­a­ ın­ a hu­ ur­ uz­uk­a­ ı ta­ an ya­ ar! n d l r d z s l l r v p İş­e tam bu sı­ a­ a ila­ i na­ i­ a­e ku­ak ve­ en in­ a­ oğ­u şu t r d h sh t l r s n l va­ d­e­ in mu­ a­a­ ı olur; a l r h t b ‘... Her kim Al­ah’a bağ­a­ ır­ a ke­ in­ik­e doğ­ u yo­a ile­il­ l l n s s l l r l t miş­ir.’ (Al-i İm­ an/101) t r Dost­uk ter­ i­ i­ i hu­ ur ve­ en­ e kul­a­ an­ar ha­ at­a­ ın­ l chn z r d l n l y l r dan emin olur­ar... Böy­e­ik­e on­ar; l l l l l ‘... Al­ah’ın dost­a­ ı­ a kor­ u yok­ur; on­ar üzül­ e­ e­ ek­er l l rn k t l m y c l de.’ (Yu­ us/62) n Hem ne­ en kork­ un­ar ki?! Na­ ıl ol­ a Al­ah’ın yaz­ ı­ ı isa­ d s l s s l dğ bet ede­ ek... c
 30. 30. 32 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Böy­e­ik­e her ha­u­ âr­ a hu­ ur­u olur­ar... Has­a­ık ge­ l l l l k d z l l t l lir; sab­ e­ er­er, gü­ ah­a­ ı dö­ ü­ür... Can ve mal­ an im­i­ an r d l n l r k l d th edi­ir­er; sab­ e­ er­er, se­ ap ka­ a­ ır­ar... Çün­ ü Al­ah dost­a­ ı l l r d l v z n l k l l r şu­ u çok iyi bi­ir; n l ‘Doğ­ u­ u gül­ ü­ en de ağ­a­an da O’dur. Öl­ ü­ en de di­ il­ r s d r l t d r r ten de O’dur.’ (Necm/43-44) 4. Ge­e­ ek Kay­ ı­a­ ı Ol­ az l c gl r m İn­ an­a­ ı ümit­ iz­i­ e, cim­ i­i­ e ve vak­in bü­ ük bir kıs­ ı­ ı s l r s lğ rlğ t y mn dün­ a­ a har­ a­ a­ ı­ a se­ ep olan, bel­ i de tek se­ ep ‘Ge­e­ y y c m sn b k b l cek­en en­ i­ e’ kor­ u­ u­ ur. t dş k s d Bu kor­ u bir­ ok ha­ ama da ge­ e­ ir: k ç r b d – Ma­ın art­ a­ ı için ola­ ı bir; ya­an, hır­ ız­ık, hak­ ız­ık, l m s s l s l s l ada­et­ iz­ik, rüş­ et ve hat­a ye­ i gel­ i­ in­ e ci­ a­ et... l s l v t r dğ d n y Bir de var ola­ ın ek­ il­ e­ i kor­ u­ u var... Bu kor­ u da ge­ n s m s k s k le­ e­ i bir hay­i en­ i­ e­en­ i­ ir; c ğ l dş l dr – Cim­ i­ik rl – Sö­ ü­ ü­ ü­ük m r c l – Te­ a­ i­ e hi­e­ik... r zd l l Ge­e­ ek kay­ ı­ ı­ ı ta­ ı­ an bir in­ an ko­ay ko­ay ka­ a­ t sa­ l c gsn şy s l l n a hi­ i ola­ a­ a­ a­ ın­ an ha­ a­ı­ ın her ka­ e­ in­ e en­ i­ e­ e rast­ b m y c ğ d y tn r s d dş y la­ ır; n – Na­ ıl ar­ı­ a­ i­i­ im? s tr blr – Mev­ u­ u na­ ıl ko­ u­ um? c d s r r Ta­ i­ i ca­z­ e odun gi­ i bir ha­ at! Ve bu ha­ at dost­u­ a br is b y y l ğ za­ ar ve­ ir; r r ‘Ey iman eden­er! Mal­a­ ı­ ız ve ço­ uk­a­ ı­ ız si­ i Al­ah’ı l l rn c l rn z l an­ ak­an alı­ oy­ a­ ın. Kim bu­ u ya­ ar­ a iş­e on­ar zi­ a­ a m t k m s n p s t l y n uğ­ a­ an­ar­ ır.’ (Mü­ a­i­ un/9) r y l d n fk
 31. 31. Allah İle Dostluğun Getirisi Nelerdir? - 33 Böy­e bir en­ i­ e­ i ta­ ı­ an­ar va­ it­e­ i­ in bü­ ük bir ço­ un­ l dş y şy l k l rn y ğ lu­ u­ u mal­a­ ı ve ev­at­a­ ıy­a ge­ i­ e­ ek­e­ i için Al­ah’a pek va­ ğ n l r l l r l çr c l r l kit ayı­ a­ az­ar.2 r m l Pe­ i na­ ıl olur­ da Al­ah’a dost olan­ar böy­e bir en­ i­ e­ i k s l l l dş y ya­ a­ az­ar. ş m l Ka­ a­ tim­ e; Al­ah, ki­ i dost ka­ ul et­ iş­ e ona, va­ d­e­ i­ n a c l m b m s a l r ne kar­ ı müt­ iş bir gü­ en ve te­ ek­ ül bi­in­ i ver­ iş­ir. Ha­iy­e, ş h v v k l c m t l l Al­ah’a dost olan ki­ i, hem ölüm ön­ e­ i, hem de ölüm son­ a­ ı l ş c s r s rı­ ık­a­ a­ a­ ı­ ı bi­ir; z l n c ğn l ‘... Kim Al­ah’tan kor­ ar­ a, Al­ah ona bir çı­ ış yo­u ih­ an l k s l k l s eder. Ve ona bek­e­ e­ i­ i yer­ en rı­ ık ve­ ir. Kim Al­ah’a gü­ e­ l m dğ d z r l v nir­ e O, ona ye­er. Şüp­ e­ iz Al­ah, em­ i­ i ye­ i­ e ge­i­ en­ ir... s t h s l rn rn tr d (Ta­ak/3) l ‘Al­ah, mü’min er­ ek­e­ e ve mü’min ka­ ın­a­ a, için­ e ebe­ l k l r d l r d di kal­ ak üze­ e al­ın­ an ır­ ak­ar akan cen­ et­er ve Adn cen­ m r t d m l n l net­e­ in­ e gü­ el mes­ en­er va’det­i. Al­ah’ın rı­ a­ ı ise hep­ in­ l r d z k l t l z s s den bü­ ük­ür. İş­e bü­ ük kur­u­uş­a bu­ ur.’ (Tev­ e/72) y t t y t l t d b Hz. Ebu Bekr (r.a) ve Hz. Ömer (r.a.)’ın in­ak­a­ i ya­ ı­ ı f t k rş ve Ra­ u­ul­ah’ın: Tebük ci­ a­ ı­ a ka­ı­an­ar­ an; Hz. Ebu Bekir s l l h dn tl l d (r.a.)’e: ‘Ai­e­ e ne bı­ ak­ın?’ so­ u­ u üze­ i­ e; l n r t r s rn ‘Al­ah ve Ra­ u­ü­ ü’ de­ e­ i­ in ar­ a­ ın­ a­ i sır ne aca­ a? l s l n m sn k s d k b 5. Yar­ ımse­ er Olur­ar d v l Ge­e­ ek en­ i­ e­ i ol­ a­ an bir in­ an mal’ı sev­ ez. He­e l c dş s m y s m l de bi­ ik­ir­ e­ i hiç sev­ ez. Hem ne di­ e bi­ ik­ir­ in ki! Bi­ ik­i­ r t m y m y r t s r t rip de şu ika­ a mı mu­ a­ap ol­ un; z h t s ‘... Al­ın ve gü­ ü­ ü yı­ ıp da on­a­ ı Al­ah yo­un­ a har­ a­ t m ş ğ l r l l d c ma­ an­ar yok mu, iş­e on­a­ a elem ve­ i­ i bir aza­ ı müj­ e­e.’ y l t l r rc b d l 24 Allah'ın hiçbir ibadete ve zikre ihtiyacı yok.
 32. 32. 34 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? ‘(Bu pa­ a­ar) Ce­ en­ em ate­ in­ e kız­ ı­ ı­ıp bun­ar­a on­a­ r l h n ş d drl l l l rın alın­a­ ı, yan­a­ ı ve sırt­a­ ı dağ­a­ a­ a­ ı gün (on­a­ a de­ i­ir l r l r l r l n c ğ l r nl ki): “İş­e bu ken­ i­ iz için bi­ ik­ir­ i­ i­ iz ser­ et­ir. Ar­ık yığ­ ak­ t dn r t dğn v t t m ta ol­ u­ u­ uz şey­e­ in (aza­ ı­ ı) ta­ ın!” (Tev­ e/34-35) d ğ n l r bn d b Al­ah-u Te­ la, ken­ i­ i­ e dost seç­ik­e­ i ki­ i­er­ en, ‘ge­e­ ek l a dsn t l r şl d l c en­ i­ e­ i’ kor­ u­ u­ u alır. Onun ye­ i­ e cö­ ert­i­ i ve yar­ ımse­ dş s k s n rn m lğ d ver­i­i­ i ve­ ir. llğ r Böy­e­ik­e Al­ah dost­a­ ı­ a dün­ a ma­ı fark­ı bir bo­ ut ka­ l l l l l rn y l l y za­ ır; n – Bi­ ik­ir­ ik­ e aza­an, r t d ç l – Ver­ ik­ e ço­ a­an. d ç ğ l Dün­ a­ a kar­ ı böy­e bir ba­ ış açı­ ı ya­ a­a­ an bir in­ an y y ş l k s k l y s ecir av­ ı­ ı ola­ a­ ı için çev­ e­ i­ e kar­ ı ol­ uk­ a yar­ ım se­ er cs c ğ r sn ş d ç d v olur... Da­ a da ile­ i­ e gi­ e­ ek Re­ u­ul­ah’ın (s.a.v.) şu ha­ i­ in­ h ry d r s l l ds de­ i bah­ et­i­ i ec­ e de ta­ip olur­ar: k s tğ r l l Hz. Ebu Hu­ ey­ e (r.a.) an­a­ı­ or: r r l ty “Re­ u­ul­ah (s.a.v.) bu­ ur­ u­ar ki: s l l y d l – Siz­ en ön­ e ya­ a­ an­ar­ an bir tüc­ ar var­ ı. Hal­ a borç d c ş y l d c d k ve­ ir­ i. Borç­u­a­ ı ara­ ın­ a fa­ ir gö­ ür­ e hiz­ et­ i­e­ i­ e: r d l l r s d k r s m çl rn ‘Onun bor­ un­ an vaz­ e­ i­ e­ in, böy­e­ e Al­ah’ın­ a bi­ im c d g çv r l c l d z gü­ ah­a­ ımız­ an vaz­ e­ e­ e­ i­ i uma­ ız” der­ i. Al­ah da onun n l r d g ç c ğn r d l gü­ ah­a­ ın­ an vaz­ eç­i. (Bu­ a­ i, Sulh 10; Müs­im, Mü­ a­ at n l r d g t h r l s k 19, (1557). Ne­ ei, Bü­ ü 104, (7,318). s y 6. İn­ an­ar­ an Sev­ i ve Say­ ı Gö­ ür­er s l d g g r l Ken­ i­ i­ e küs­ e­ en her in­ an, çev­ e­ i ta­ a­ın­ an se­ il­ dsn m y s r s r f d v mek ve say­ ı du­ ul­ ak is­er. Bu, in­ a­ ın do­ a­ ın­ a var olan g y m t s n ğ s d fıt­ i bir is­ek­ir. r t t Fıt­ a­ın bu se­ i­ e ku­ak ver­ ek is­e­ en­er men­a­ t­e­ i ica­ r t sn l m t y l f al r bı ya ya­a­ a­ık ya­ a­ ak in­ an­a­ ın sev­ i­ i­ i is­er­er ya da amel­ l k l p r s l r gsn t l le­ i­ e ri­ a mik­ o­ u bu­aş­ı­ ır­ar. rn y r b l tr l
 33. 33. Allah İle Dostluğun Getirisi Nelerdir? - 35 Al­ah-u Te­ la ken­ i­ i­ e dost ol­ ak is­e­ en­e­ i böy­e bir l a dsn m t y l r l sı­ ın­ı­ an kur­a­ a­ ak di­ er in­ an­a­ ın kal­ i­ e il­ am edip (dost k td t r r ğ s l r bn h seç­ik­e­ i­ e) sev­ i bes­e­ e­e­ i­ i sağ­ar: t l rn g l m l rn l ‘İman edip de iyi dav­ a­ ış­ar­ a bu­u­ an­a­ a ge­in­ e, on­ar r n l d l n l r l c l için çok mer­ a­ et­i olan Al­ah, (gö­ ül­er­ e) bir sev­ i ya­ a­a­ h m l l n l d g r t cak­ır.’ t Bir Allah dostu Resulullah’ın (s.a.v.) yanına gelerek: – Ey Allah’ın Resulü! Bana bir amel söyle ki - göster ki yaptığım zaman Allah da beni sevsin, insanlar da beni sevsinler. Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: ‘Dünyada zahid ol; Allah seni sever ve insanların elindekilerine göz dikme, insanlar da seni sever.’ (İbn-Mace: Cilt 2 s. 1374 h.no: 1402. Sahiha: 944, Elbani sahihtir demiştir.) Sub­ a­ al­ah! h n l – Al­ah’ı sev; İn­ an­ar se­ i sev­ in, l s l n s – Al­ah’a de­ er ver; İn­ an­ar sa­ a de­ er ver­ in, l ğ s l n ğ s – Al­ah’ın sev­ i­ i­ i ka­ an­ ak için sa­ih amel­er iş­e;1 İn­ l gsn z m l l l san­ar se­ i sev­ in... l n s Ger­ ek­en de Al­ah-u Te­ la; dost­a­ ı­ a iyi bir prim va­ d ç t l a l rn a edi­ or; y ‘Ba­ a dost ol, in­ an­ar se­ i sev­ in...’ n s l n s 7. Za­ an­a­ ı Be­ e­ et­e­ ir m l r r k l n Al­ah-u Te­ la her in­ a­ a gün­ük, 24 sa­ t­ik bir kre­ i kar­ı l a s n l al d t ve­ ir. Kre­ i kar­ı­ ın kul­a­ ım alan­a­ ın­ a hiç­ ir zor­a­ a yap­ r d tn l n l r d b l m maz. İs­e­ en is­e­ i­ i yer­ e ve is­e­ i­ i şe­ il­ e kre­ i­e­ i­ i tü­ e­ t y t dğ d t dğ k d dl rn k te­ i­ir... bl Bu kar­ı is­er pik­ ik­e kul­an, is­er Tv iz­e­ e­ ek, is­er se­ a­ t t n t l t l y r t y hat­e, is­er eğ­en­ e­ e, is­er nef­ i­ i sa­ in­eş­ir­ ek için ne ge­ e­ t t l c d t sn k l t m r ki­ or­ a o yer­ e kul­an... y s d l
 34. 34. 36 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Her yer­ e kul­a­ a­ i­i­ en bu kar­ın il­ inç bir özel­i­ i var­ d l n bln t g lğ dır... Yan­ış kul­a­ ıl­ ı­ ın­ a ya da ge­ ek­ iz har­ a­ a­ar ya­ ıl­ ı­ l l n dğ d r s c m l p d ğın­ a öte­ i ta­ af­a prob­em çı­ a­ ır... d k r t l k r Kre­ i kar­ı sa­ i­ i­ e bir an ön­ e ka­ uş­ ak is­e­ en­er kar­ d t hbn c v m t y l tın ar­ a­ ın­ a­ i şu uya­ ı­ ı dik­ at­e okur­ar; k s d k ry k l l ‘... her kim Rab­ i­ e ka­ uş­ a­ ı umu­ or­ a, iyi iş2 yap­ ın...’ bn v m y y s s (Kehf/110) Al­ah’a dost olan­ar, za­ an­a­ ı­ ı en iyi şe­ il­ e de­ er­en­ i­ l l m l rn k d ğ l d rip Rab­e­ i­ in rı­ a­ ı­ ı ka­ an­ ak is­e­ e­ ek­er­ ir... Bu­ un için l rn z sn z m t y c l d n de; ‘... boş söz­er­e kar­ ı­aş­ık­a­ ın­ a va­ ar ile (ora­ an) ge­ ip l l şl t l r d k d ç gi­ er­er.’ (Fur­ an/72) d l k Da­ a çok sa­ih amel iş­e­ e­e­ i için uy­ u­a­ ın­ an ve nef­ i h l l m l r k l r d s ar­ u­a­ ın­ an fe­ a­ ar­ık ya­ a­ ak za­ an­a­ ı­ ı be­ e­ et­en­ i­ ir­ z l r d d k l p r m l rn r k l dr ler... Çün­ ü Al­ah dost­a­ ı için; k l l r tir. ‘Ne ka­ ar çok za­ an; o ka­ ar çok so­ u çöz­ ek’ de­ ek­ d m d r m m 8. Kanaatkâr Olurlar Allah ile dostluğunu kuranlar sahip oldukları mülkü ya da günlük kazançlarını zenginlerin mal varlıklarıyla kıyas yapmayarak her halukârda kanaatkâr olurlar: Bu bilinç onlara farklı anlayışlar da kazandırır: – Sabrederler – Şükrederler – Sadece Allah’tan isteyecekleri için kimsenin eline bakmazlar. – Hiç kimseye yük olmak istmezler. Rabbin rızasını kazandıran bu tavır diğer insanların da sevgisini kazandırır... Biraz düşünüldüğünde Allah ile dost olmanın müthiş bir getirisi olduğu anlaşılır.
 35. 35. Allah İle Dostluğun Getirisi Nelerdir? - 37 Allah ile dostluğunu kuramayanlar ise pek de kanaatkâr olamazlar. Mal varlıklarını sürekli zenginlerin mal varlıklarıyla kıyas yaparlar... Ve her halukârda kendilerini fakir hissederler... Böylelikle bir taraftan isyan ederken diğer taraftan zengin olmanın yollarını ararlar... Haliyle de vakitlerin büyük bir bölümünü dünyaya adamış olurlar.. 9. Kötü Alışkanlıklardan Uzaklaşırlar. Allah’u Teala yarattığı her insanın fıtratına iyilik ve kötülüğe giden yolları programlamıştır: ‘..., nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kö­ tülüklerini ilham edene yemin ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. (Şems/8-10)
 36. 36. Al­ah’a dost ol­ ak is­e­ e­ en­e­ e ya da Al­ah’a dost ol­ l m t m y l r l ma­ ı dü­ ü­ e­ eyen­e­ e; is­er is­e­ ez kö­ü­ük­er gü­ el gö­ ü­ y ş n m l r t t m t l l z z ke­ ek­ir. c t Dost­u­ u­ u Al­ah’tan ya­ a kul­a­ an­ar Al­ah’ın sev­ e­ i­ i l ğ n l n l n l l m dğ amel­er­ en nef­ et ede­ ek­e­ in­ en kö­ü­ük­er­ en uzak­a­ ır­ar.3 l d r c l r d t l l d l ş l Böy­e­ik­e ha­ at­a­ ı­ ın her kar­ sin­ e doğ­ u­uk ve yar­ ım­ l l l y l rn e d r l d se­ er­ik gö­ ü­ür. v l r l 10. Ko­ uk­a­ ı­ a Sı­ ır­ ız İk­ am Edi­en Beldelerde n l rn n s r l Ebe­ i Bir Ha­ at Ya­ ar­ar d y ş l Ya­ i cen­ e­e gi­ er­er... Al­ah ile ku­ u­a­ ak dost­u­ un ge­i­ n n t r l l r l c l ğ t ri­ i­ in son nok­a­ ı da di­ e­ i­i­ iz bu­ a... sn t s y blr n Has­a­ı­ ın ol­ a­ ı­ ı, ala­ ak-ve­ e­ e­ in ol­ a­ ı­ ı, bu­ al­ı­ ı t lğ m dğ c r c ğ m dğ n tc sı­ a­ ın ve don­ u­ u­ u so­ u­ un ol­ a­ ı­ ı, üzün­ü, ke­ er, kin, c ğ d r c ğ ğ m dğ t d adam ka­ ır­ a, ada­et­ iz­i­ in ol­ a­ ı­ ı, ta­ a­ en zev­ in ve y m l s lğ m dğ m m k se­a­ ın hü­ üm sür­ ü­ ü bel­ e­e­ e ko­ uk ol­ ak! ? f n k d ğ d l r n m Böy­e­ i­ e bü­ ük ve em­ al­ iz bir ödü­e sa­ ip ol­ ak an­ ak l sn y s s l h m c ve an­ ak ona dost ol­ ak­a müm­ ün­ ür... c m l k d İş­e Al­ah’a dost ol­ a­ a ça­ı­ an­ar ha­ at­a­ ı­ ı Al­ah’ın t l m y lş l y l rn l rı­ a­ ı + cen­ e­e en­ eks­e­ ik­e­ i için cen­ et­e de­ e­ e­e­ i­ in z s n t d l d l r n t r c l rn art­ a­ ı için olan­ a gü­ ü­ ü har­ ar­ar... Ve so­ un­ a şu se­ i m s c c n c l n d s işi­ir­er; t l ‘... iş­e si­ e cen­ et; yap­ ış ol­ u­ u­ uz iyi amel­e­ e kar­ ı­ık t z n m d ğ n l r şl ona va­ is kı­ın­ ı­ ız...’ (A’raf/43) r l dn O Bel­ e­e­ e Bir Göz Ata­ım; d l r l ‘Al­ah’ta on­a­ ı bu yüz­ en o gü­ ün fe­ a­ı­ ın­ an ko­ ur, l l r d n n lğ d r on­a­ ın yü­ ü­ e par­ak­ık ve ne­ e ve­ ir. Sa­ ır­a­ ı­ ın kar­ ı­ı­ ı l r z n l l ş r b l rn şlğ cen­ et ve ora­ a­ i ipek­er­ ir. Ora­ a taht­a­ a yas­a­ ır­ar, ora­ a n d k l d d l r l n l d ya­ ı­ ı sı­ ak ve don­ u­ u­ u so­ uk gör­ ez­er. Mey­ e ağaç­a­ ı­ kc c d r c ğ m l v l r nın göl­ e­e­ i üzer­e­ i­ e sark­ ış ve on­a­ ın ko­ a­ ıl­ a­ ı ko­ay­ g l r l rn m l r p r m s l laş­ı­ ıl­ ış­ır.’ (İn­ an/11-14) tr m t s 34 O günahı işlemeyecekleri anlamına gelmez tabi...
 37. 37. ‘... on­ar di­ en­ iz se­ ir ağaç­a­ ı, sal­ ım­a­ ı sark­ ış muz l k s d l r k l r m ağaç­a­ ı, uza­ ış göl­ e al­ın­ a, çağ­a­ a­ ak akan su ke­ ar­a­ l r m g t d l y r n l rın­ a; bi­ip tü­ en­ e­ en ve ya­ ak da edil­ e­ en bol mey­ e­er d t k m y s m y v l ara­ ın­ a­ ır.’ (Va­ ıa / 27-33). s d d k ‘Şüp­ e­ iz mut­a­ i­er (ise) gü­ e­ i­ir bir ma­ am­ a­ ır. Bah­ h s t kl v nl k d d çe­er­ e ve çeş­ e baş­a­ ın­ a, in­ e ipek­en ve par­ak at­as­an l d m l r d c t l l t (el­ i­ e­er) gi­ e­ ek kar­ ı­ık­ı otu­ ur­ar. Böy­e ol­ u­ u gi­ i (ay­ ı­ bs l y r şl l r l l d ğ b r ca) on­a­ ı, iri göz­ü hu­ i­er­e de ev­en­ ir­ i­ iz­ ir. Gü­ en için­ e l r l rl l l d mş d v d (can­a­ ı­ ın çek­i­ i) her mey­ e­ i is­er­er. Ora­ a ilk ölüm­ en l rn tğ v y t l d d baş­ a ölüm tat­ az­ar. (Sü­ ek­i ya­ ar­ar) ve Al­ah on­a­ ı ce­ k m l r l ş l l l r hen­ em aza­ ın­ an ko­ u­ uş­ur.’ (Du­ an / 51-56). n b d r m t h ‘Rah­ a­ ın kul­a­ ı­ a va­ et­i­ i cen­ e­e, Adn cen­ et­e­ i­ e m n l rn d tğ n t n l rn gi­ e­ ek­er­ ir. Şüp­ e­ iz Onun sö­ ü ye­ i­ i bu­a­ ak­ır. Ora­ a r c l d h s z rn l c t d boş söz de­ il, sa­ e­ e esen­ik ve­ en söz­er işi­ir­er. Ora­ a rı­ ık­ ğ d c l r l t l d z la­ ı­ ı sa­ ah ak­ am ha­ ır bu­ur­ar. Kul­a­ ı­ ız­ an Al­ah’a kar­ ı rn b ş z l l l rm d l ş gel­ ek­en sa­ ı­ an­a­ ı mi­ as­ ı kı­a­ a­ ı­ ız cen­ et iş­e bu­ ur.’ m t kn l r r ç l c ğm n t d (Mer­ em / 61-63). y 
 38. 38. Üçün­ ü Bö­üm: c l Al­ah’a Dost Ola­ a­ anın l m m Zararları Ne­er­ ir? l d
 39. 39. ALLAH’A DOST OLAMAMANIN ZARARLARI Al­ah ile dost ol­ a­ ın ge­i­ i­e­ i bun­ar­a sı­ ır­ı de­ il şüp­ l m n trl r l l n l ğ he­ iz. Sa­ e­ e önem­i gör­ ü­ ü­ üz ko­ u­a­ a de­ in­ ik... s d c l d ğ m n l r ğ d Al­ah’a dost ol­ a­ ın ge­i­ i­ i­ i öğ­ en­ ek dost­uk yo­un­ a l m n trsn r m l l d önem­i bir adım; an­ ak bu işin bir de ‘dost ola­ a­ a­ ın gö­ü­ l c m m n t rü­ ü’ ger­ e­ i var... s ç ğ Bir şe­ in el­ e edi­e­ e­ e­ i­ in ne­ e mal ola­ a­ ı­ ı bil­ ek y d l m m sn y c ğn m o şe­ in öne­ i­ i di­e ge­i­ ir. y mn l tr Bu­ a­ an ha­ e­ et­e Al­ah’a dost ola­ a­ a­ ın ne tür bir r d r k l l m m n zararı ol­ u­ u­ u bil­ ek Al­ah’a dost ol­ a­ ın önü­ ü aça­ i­ir d ğ n m l m n n bl diyebiliriz. Ye­ i bir dos­ a aça­ ak mad­ e­er ha­in­ e ko­ u­ u­ u ay­ n y r d l l d n m z dın­at­ a­ a ça­ı­ a­ım: l m y lş l 
 40. 40. Gİ­ İŞ R Ka­ an­ ı bü­ ük olan ya­ı­ ım­ an mah­ um kal­ a­ ın zararı z c y tr d r m n da ay­ ı de­ e­ e­ e bü­ ük ol­ a­ı... n r c d y m l Dost­u­ u­ u ka­ a­ an­a­ a bu dün­ a­ a ve öte­ i alem­ e l ğ n z n l r y d k d hu­ ur ve mut­u­uk va­ d eden Al­ah-u Te­ la, ken­ i­ i­ in dost­ z l l a l a dsn lu­ u­ a ih­i­ aç his­ et­ e­ en­e­ e de ba­ ı va­ d­er­ e bu­u­ ur... ğ n ty s m y l r z a l d l n Özel­ik­e de seç­ iş ol­ u­ u yo­un di­ en­e­ in­ en ve ne­e­ e mal l l m d ğ l k l r d l r ola­ a­ ın­ an uzun uzun bah­ e­ er: c ğ d s d ‘Al­ah’ın dı­ ın­ a baş­ a ve­i­er edi­ en­e­ in ör­ e­ i ken­ i­ e l ş d k ll n l r n ğ dn ev edi­ en örüm­ ek ör­ e­ i­ e ben­ er. Ger­ ek şu ki, ev­e­ in en n c n ğn z ç l r da­ a­ ık­ ız ola­ ı örüm­ ek evi­ ir; bir bil­ e­er­ i!’ (An­ e­ ut/41) y n s n c d s l d k b Dost­uk ya­ı­ ı­ ı­ ı Al­ah dı­ ın­ a kul­a­ an­a­ ın mi­ a­i l trmn l ş d l n l r s l örüm­ ek yu­ a­ ı sağ­am­ı­ ın­ a... Ya­ i ufak bir üf­e­ ey­e bo­ c v s l lğ d n l m l zu­an bir dost­uk... l l Bu sa­ır­a­ ı ya­ ar­ en ken­ i­ i­ e dost ol­ ak is­e­ i­ im Ya­ a­ t l r z k dsn m t dğ r tı­ ı­ ın şu ör­ ek­en­ ir­ e­ i gel­ i ak­ı­ a; cm n l d m s d lm “On­ar ge­ i­ e bin­ ik­e­ i za­ an, di­ i yal­ ız­ a O’na ‘ha­ l my d l r m n n c lis kı­an gö­ ül­ en bağ­ı­ar’ ola­ ak Al­ah’a yal­ a­ ıp ya­ a­ ır­ar. l n d ll r l v r k r l Ama on­a­ ı ka­ a­ a çı­ a­ ıp kur­a­ ın­ a, he­ en şirk ko­ ar­ar.” l r r y k r t r c m ş l (An­ e­ ut/65) k b Dost­uk kav­ a­ ı­ ın da­ a iyi an­a­ ıl­ a­ ı için ken­ i­ i­ i l r mn h l ş m s dmz bir an­ık, bah­ e­ i­en ge­ i­ e his­ e­ e­im. Ka­ a­ an yüz­er­ e mil l s dl md s d l r d l c uzak­ık­a de­ i­ in tam or­a­ ın­ a bir nok­a gi­ i olan ge­ i­ e... l t nz t s d t b md
 41. 41. 46 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Ani­ en gök ka­ a­ ı­ or, de­ iz; dur­ un­u­ u­ u de­ a­ a dal­ d r ry n g l ğ n v s ga­a­ a bı­ a­ ı­ or... Ve müt­ iş bir fır­ı­ a he­ en ar­ a­ ın­ a fıt­ i l r r ky h tn m k s d r bir kor­ u; k – N’olu­ o­ uz?! y r Ce­ ap çok açık; v – ‘Dost­uk’ der­ in­ en im­i­ an olu­ or­ u­ uz... l s d th y s n Dost­u­ u­ u Al­ah’tan ya­ a kul­a­ an­ar kı­ a sü­ en fıt­ i bir l ğ n l n l n l s r r pa­ ik­en son­ a te­ ek­ ül eder­er... Bi­ir­er ki de­ i­ in sa­ i­ i de n t r v k l l l nz hb O, dal­ a­a­ ın sa­ i­ i de O, ge­ i­ in sa­ i­ i de O... Ya­ at­ık­a­ ı­ g l r hb mn hb r t l r nın her tür­ü ta­ arruf yet­ i­ i­ in sa­ i­ i de O... l s ksn hb Yi­ e bi­ir­er ki Al­ah’tan baş­ a hiç­ ir dost ken­ i­e­ i­ i o n l l l k b dl rn gir­ ap­an kur­a­ a­ az... d t t r m Ge­ i­ e bin­ e­ en ön­ e­ i dua ve te­ ek­ ü­ün ay­ ı­ ı­ ı ge­ my m d c k v k l nsn mi­ e de ser­ i­er­er, inin­ e de ser­ i­er­er... Sa­ e­ e, baş­a­ ı sı­ ı­ d gl l c gl l d c l r k şın­ a Rab­e­ i­ e mü­ a­ a­ t et­ ez­er... c l rn r c a m l Çün­ ü on­ar çok iyi bi­ir­er ki ger­ ek dost iyi za­ an­ a da k l l l ç m d ha­ır­a­ an ve ha­ır­a­ an­ ır... t l y t l n d Dost­u­ u­ u şey­an ve dost­a­ ı­ a ya­ı­ ım ya­ an­ar da Al­ l ğ n t l rn tr p l lah’a yal­ a­ ır­ar... Hem de ne yal­ a­ ış! El­e­ i­ i açıp Al­ah’a v r l v r l rn l yal­ ar­ a­a­ ıy­a far­ ın­ a ol­ a­ an bir ger­ e­ i hay­ ı­ ır­ar... v m l r l k d m d ç ğ kr l San­ i on­ar şöy­e der­er; k l l l – Al­ah’ım! Ge­ i­ in sal­an­ a­ ıy­a örüm­ ek yu­ a­ ı mi­ a­i l mn l m s l c v s s l sen dı­ ın­ a dost seç­i­ i­ iz in­ an­ar biz­e­ i ne gö­ ür, ne yal­ ar­ ş d tğm s l l r r v ma­a­ ı­ ı­ a ku­ak ve­ ir ne de biz­e­ i bu sı­ ın­ı­ an kur­a­ ır! l rmz l r l r k td t r – Al­ah’ım! Sen biz­e­ i gö­ en ve işi­en­ in! l l r r t s – Al­ah’ım! Dur­ un de­ i­ i ha­ e­ e­e ge­ ir­ e­ e gü­ ü ye­en l g nz r k t ç m y c t ve tek­ ar sa­ in­eş­ir­ e­ e ka­ ir olan bir tek sen­ in! r k l t m y d s Yal­ ar­ a­ar, ka­ a gö­ ü­ ün­ e­ e ka­ ar de­ am eder. v m l r r n c y d v
 42. 42. Allah'a Dost Olamamanın Götürüsü Nelerdir? - 47 1. Al­ah’ı Dost Seç­ e­ en­e­ in Du­ la­ ı Yan­ış l m y l r a r l Ad­ e­ e Gi­ er. r s d Ya­ a­ı­ı­ ı ge­ e­ i her nok­a­ a Al­ah’a muh­aç ya­ a­ı­an in­ r tlş r ğ t d l t r tl sa­ oğ­u -im­i­ an için- sı­ ın­ı ve mu­ i­ et­er­e de­ e­ ir... Sı­ ın­ı­ n l th k t sb l l n n k t la­ a ve el açıp yal­ ar­ a­a­ a ce­ ap ve­ e­ i­en tek mer­ i; kul­a­ r v m l r v r bl c l rı­ ın ter­ ih­e­ i­ e ba­ ar... n c l rn k Ki­ i el­er, dua gü­ er­ a­ ın­ an sap­ a­ an Rab­e­ iy­e ile­ m l z g h d m d l r l ti­ im ku­ ar­ en ki­ i el­er de de­ a­ ı baş­ a ad­ es­er­ e arar­ar... ş r k m l v y k r l d l İş­e bu­ a­ a dost se­ i­ i­ in getirisi ve götürüsüne rast­a­ ır: t r d çmn l n ‘El açıp yal­ ar­ a­ a la­ ık olan an­ ak O’dur. O’nun dı­ ın­ a v m y y c ş d el açıp dua et­ik­e­ i on­a­ ın is­ek­e­ i­ i hiç­ ir şey­e kar­ ı­a­ a­ t l r l r t l rn b l şl y maz­ar. On­ar an­ ak ağ­ ı­ a gel­ in di­ e su­ a doğ­ u iki avu­ u­ l l c zn s y y r c nu açan kim­ e gi­ i­ ir. Hal­ u­ i (su­ a ağ­ ı­ a gö­ür­ e­ ik­ e) su s bd b k y zn t m d ç onun ağ­ ı­ a gi­ e­ ek de­ il­ ir. Ka­ir­e­ in du­ sı he­ e­i­ i şa­ ır­ zn r c ğ d f l r a d fn ş mış­ır.’ (Rad/14) t 2. Al­ah’a Dost Ol­ a­ an­ar Ce­ a­et­ en l m y l h l t Kur­ u­a­ az­ar. t l m l Ta­ i­ in han­ i dö­ e­ i­ e ba­ ar­ a­ ız ba­ ın, vah­ e ku­ak rh g n mn k s n k y l ver­ e­ en­e­ in fer­ i ve sos­ al ya­ an­ı­a­ ın­ a bir­ ir­e­ in­ en il­ m y l r d y ş tl r d b l r d ginç ce­ a­et­e­ e rast­ar­ ı­ ız... h l l r l sn Bir in­ an dü­ ü­ ün; ko­ u­ a­ a­ an, dü­ ü­ e­ e­ en ve sa­ s ş n n ş m y ş n m y man yi­ en bir hay­ a­ a, ya­ i ine­ e ta­ ı­ or! y v n n ğ py Bir in­ an dü­ ü­ ün; yi­ e bir in­ an eliy­e ya­ ı­an cam­ an s ş n n s l pl d ya­ ı­an -na­ ar bon­ u­ u- bir bon­ u­ un na­ a­ ı def ede­ e­ i­ e pl z c ğ c ğ z r c ğn ina­ ı­ or.4 ny Yi­ e bir in­ an dü­ ü­ ün5; aşa­ ı­ık komp­ek­ in­ en ci­ er pa­ n s ş n ğl l s d ğ re­ i kız ço­ u­ u­ u di­ i di­ i gö­ e­ i­i­ or... Ya da aç­ık kor­ u­ uy­ s c ğ n r r m bly l k s la ço­ uk­a­ ı­ ı öl­ ü­ e­ i­i­ or... c l rn d r bly 44 54 Bu gücü camda nasıl görüyorlar hâlâ anlayabilmiş değilim... 'Bir insan düşünün' değilde, 'insana benzeyen bir canlı düşünün' ifad si daha doğru olurdu...
 43. 43. 48 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? As­ın­ a vah­ i ih­i­ aç his­ et­ e­ en akıl, ce­ a­et için­ e yüz­ l d y ty s m y h l d mek zo­ un­ a... Çün­ ü; r d k ‘Al­ah, ina­ an­a­ ın dos­u­ ur, on­a­ ı ka­ an­ık­ar­ an ay­ ın­ l n l r t d l r r l l d d lı­ a çı­ a­ ır. İn­ ar eden­e­ e ge­in­ e, on­a­ ın dost­a­ ı da ta­ ut­ur, ğ k r k l r l c l r l r ğ t on­a­ ı ay­ ın­ık­an alıp ka­ an­ı­ a! gö­ü­ ür...’ (Ba­ a­ a/257) l r d l t r lğ t r k r Hem de kap­ a­ an­ı­ a! k r lğ Al­ah’ın söz­e­ i­ e ku­ak ver­ e­ e­ ek ka­ ar ka­ an­ı­ a! Al­ l l rn l m y c d r lğ lah’ın var olan hü­ üm­e­ i­ i tak­ a­ ıp unut­ an6 olan akıl­a hü­ k l rn m y k l küm ko­ a­ ak ka­ ar ka­ an­ı­ a!! y c d r lğ Sün­ e­ul­ah, dün­ a­ ın her ye­ in­ e ve ça­ ın her sa­ i­ e­ n t l y n r d ğ ny sin­ e hiç ak­ a­ a­ an iş­er; d s m d l Al­ah; ken­ i­ i­ i dost seç­ e­ en­e­ i ka­ an­ı­ ın or­a­ ın­ a l dsn m y l r r lğ t s d yalnız bı­ a­ ır... Ve hiç­ ir güç (ken­ i­ i dı­ ın­ a) on­a­ ı ora­ a r k b ds ş d l r d ay­ ın­ı­ a çı­ a­ a­ az... d lğ k r m Çün­ ü; k ‘... Si­ in için Al­ah’tan baş­ a ne bir dost ne de bir yar­ ım­ ı z l k d c var­ ır.’ (Tev­ e/116) d b 3. Al­ah’a Dost Ol­ a­ an­ar­ a Rı­ ık En­ i­ e­ i l m y l d z dş s Gö­ ü­ür. r l Al­ah’a dost olan­ar da­ a ken­ i­e­ i doğ­ a­ an ön­ e dün­ l l h dl r m d c ya­ aki yi­ e­ ek ve içe­ ek mik­ar­a­ ı­ ın ön­ e­ en ya­ ıl­ ı­ ı­ a d y c c t l rn c d z dğn iman et­ik­e­ i için rı­ ık en­ i­ e­ i ya­ a­ az­ar... Bi­ir­er ki, t l r z dş s ş m l l l “Yer­ ü­ ün­ e yü­ ü­ en her can­ı­ ın rız­ ı, yal­ ız­ a Al­ah’ın y z d r y ln k n c l üze­ i­ e­ ir...” (Hud/6) rn d İm­i­ an­a­ ı ge­ e­ i ge­en rı­ ık­a bir azal­ a ya da art­ a ol­ th l r r ğ l z t m m du­ un­ a, akıl­a­ ı­ ı suç­a­ ıp öv­ ez­er... Bi­ir­er ki o an ge­en ğ d l rn l y m l l l l so­ u­ un ce­ a­ ı üç se­ e­ ek­i­ ir: r n v b ç n ld 64 İnsanoğlunun cehaleti yazdıklarımızla sınırlı değil. Cehalet öyle bir mikroptur ki bir bulaştı mı kişinin onurunu, namusunu, kişiliğini ve değer yargılarını yerinden oynatıp felç yapar...
 44. 44. Allah'a Dost Olamamanın Götürüsü Nelerdir? - 49 – Sa­ ır b – Şü­ ür k – Ve is­ an... y On­ar ilk iki­ i işa­ et­er­er... l y r l l Al­ah’a dost ol­ a­ an­ar rı­ ık ve­ en mer­ i­ in -her ne ka­ l m y l z r cn dar da rız­ ı ve­ en Al­ah ol­ u­ u­ u söy­e­ e­er de- akıl­a­ ı, dev­ k r l d ğ n l s l l r let­e­ i ya da pat­ on­a­ ı ol­ u­ u­ a ina­ ır­ar... l r r l r d ğ n n l Böy­e­ik­e rı­ ık ko­ u­ un­ a şirk vi­ ü­ ü­ e müp­e­a ol­ uş l l l z n s d r s n t l m olur­ar... l En ufak bir sı­ ın­ı­ a, ‘aç ka­ı­ ım’ kor­ u­ u ira­ e­e­ i­ in k td lr k s d l rn önü­ e ge­ er ve çor­ a­ a­ i ka­ ık sa­ ı­ ı­ ı azalt­ ak için ço­ uk­ n ç b d k ş ysn m c la­ ı­ ı öl­ ü­ ür­er... Böy­e­ik­e rı­ ık­a­ ı­ ın azal­ a­ a­ a­ ı­ a inan­ rn d r l l l l z l rn m y c ğn mış olur­ar... Oy­ a ki; l s ‘Yer­ ü­ ün­ e yü­ ü­ en her can­ı­ ın rız­ ı, yal­ ız­ a Al­ah’a y z d r y ln k n c l ait­ir...’ (Hud/6) t Dün­ ü ca­ i­iy­ e aç ka­ı­ ım di­ e ço­ uk­a­ ı­ ı öl­ ü­ ür­ en, k hl y lr y c l rn d r k bu gün­ ü ca­ i­iy­ e ba­ a­ am kor­ u­ uy­a bir ya da iki ta­ ey­e k hl y k m k s l n l ye­in­ ek du­ u­ un­ a ka­ı­ or... t m r m d ly Dost­u­ u­ u ‘ER­ EZ­ AK’tan ya­ a kul­a­ an­ar; l ğ n R Z n l n l ‘... (Al­ah rı­ a­ ı için) har­ a­ an kim­ e­e­ e bü­ ük mü­ â­at l z s c y s l r y k f var­ ır.’ (Ha­ id/7) d d ila­ i pi­ i­ in­ en yo­a çı­ a­ ak; h rm d l k r ‘... mal­a­ ı­ ı ge­ e, gün­ üz, giz­i ve açık in­ak eder­er.’ (Ba­ l rn c d l f l ka­ a/274) r Hem de; ‘... bol­uk­a ve dar­ık­a Al­ah için har­ ar­ar...’ (Ba­ a­ l t l t l c l k ra/236) ‘Er-rez­ ak’a dost ol­ a­ an­ar ge­e­ ek­e­ i­ i kur­ar­ ak adı­ z m y l l c l rn t m na mal üs­ü­ e mal yı­ ar­ar... Ha­iy­e de aza­ır kor­ u­ uy­a cim­ t n ğ l l l l k s l ri­e­ ir­er... l ş l
 45. 45. 50 - Allah İle Dostluk Nasıl Kurulabilir? Ba­ a­ım en bü­ ük dost cim­ i­ e­ e­er için ne di­ or; k l y rz d l y ‘Al­ah’ın ke­ e­ in­ en ken­ i­e­ i­ e ver­ ik­e­ i­ i (in­ak­a) l r m d dl rn d l rn f t cim­ i­ik gös­e­ en­er, san­ a­ ın­ar ki o, ken­ i­e­ i için ha­ ır­ı­ ır; rl t r l m s l dl r y ld ter­ i­ e bu on­ar için pek fe­ a­ ır. Cim­ i­ik et­ik­e­ i şey de kı­ sn l n d rl t l r ya­ et gü­ ün­ e bo­ un­a­ ı­ a do­a­ a­ ak­ır. Gök­e­ in ve ye­ in m n d y l rn l n c t l r r mi­ a­ ı Al­ah’ın­ ır. Al­ah bü­ün yap­ık­a­ ı­ ız­ an ha­ er­ ar­ ır.’ r s l d l t t l rn d b d d (Al-i İm­ an/180) r 4. Al­ah’ı Dost Seç­ e­ en­e­ in Yap­ ış Ol­ uk­a­ ı l m y l r m d l r Ha­ ır­ar Bo­ a Gi­ er: y l ş d İn­ an­a­ ı ya­ a­a­ ak ken­ i­ i­ e -her ko­ u­ a- ita­ t edil­ e­ i­ s l r r t r dsn n d a m s ni is­e­ en bü­ ük Ya­ a­ı­ ı, in­ an­a­ ın fıt­ a­ı­ a ba­ ı şey­er prog­ t y y r tc s l r r tn z l ram­a­ ış­ır: l m t Dün­ a­ ın her ye­ in­ e -ih­i­ aç sa­ i­ i­ e kar­ ı- yar­ ım et­ y n r d ty hbn ş d mek is­e­ en in­ an­a­ a rast­a­ ak müm­ ün... t y s l r l m k Ki­ i in­ an var­ ır fıt­ a­ın dev­ e­ e gir­ e­ iy­e pa­ uk el­e­ i­ m s d r t r y m s l m l r ni ce­ i­ e gö­ü­ ür­ en, ki­ i de; fıt­ at + se­ ap man­ı­ ıy­a ha­ ır bn t r k m r v tğ l y iş­e­ e­ e ça­ı­ ır... l m y lş Sa­ e­ e fıt­ a­ın dev­ e­ e gir­ e­ i ‘ri­ a’ya ge­ e­ ir... Ya­ ı­an d c r t r y m s y b d pl ha­ ır­ar­ a da­ a çok gös­e­ iş ve adı­ ın anıl­ a­ ı var­ ır... y l d h t r n m s d – Ca­ i yap­ı­ ır­ar; adı ko­ ur. m tr l n – Okul yap­ı­ ır­ar; adı ko­ ur. tr l n – Çeş­ e yap­ı­ ır­ar; adı ko­ ur. m tr l n Akıl­a­ ı sı­ a ba­ en; l r r z – Na­ a­ ı­ ız yok ama; yap­ ış ol­ u­ u­ uz ha­ ır­a­ ı han­ i m zm m d ğ m y l r g müs­ü­ an­ar ya­ ı­ or!’ l m l py
 46. 46. Allah'a Dost Olamamanın Götürüsü Nelerdir? - 51 Ya da – Yap­ık­a­ ı­ ız iba­ et de­ il mi? di­ e­ ek vic­ an­a­ ı­ ı ra­ at­ t l rm d ğ y r d l rn h lat­ a­ a ça­ı­ ır­ar... m y lş l Oy­ a ki bir ame­in Al­ah ka­ın­ a ka­ ul edi­e­ il­ e­ i için s l l t d b l b m s Kur’an ve Sünnet ‘kanunlara uy­ un­uk + İh­as’ şar­ı var­ g l l t dır... Al­ah ile dost­uk kur­ a­ an­ar -ku­ a­ a­ an­ar ömür­e­ i­ in l l m y l r m y l l rn son­a­ ı­ a doğ­ u bi­ ik­ir­ iş ol­ uk­a­ ı mal­a­ ın ta­ a­ ı­ a ya­ ı­ l rn r r t m d l r l r m mn k nı­ ı ha­ ır(!) ku­ um­a­ ı­ a hi­ e eder­er...7 n y r l rn b l Yap­ ış ol­ uk­a­ ı hi­ e, Al­ah ka­ın­ a şöy­e kar­ ı­a­ ır: m d l r b l t d l şl n “On­a­ ın har­ a­ a­a­ ı­ ın ka­ ul edil­ e­ i­ i en­ el­e­ en, On­ l r c m l rn b m sn g l y la­ ın Al­ah ve Ra­ u­ü­ ü in­ ar et­ e­e­ i, na­ a­ a an­ ak üşe­ e­ r l s l n k m l r m z c n rek gel­ e­e­ i ve is­e­ e­ e­ ek har­ a­ a­a­ ın­ an baş­ a bir ­ ey m l r t m y r c m l r d k ş de­ il­ ir.” (Tev­ e/54) ğ d b ‘Biz onların işlediği her ameli ele alıp saçılmış toz zerreleri yaparız.’ On­ar, yap­ ış ol­ uk­a­ ı ha­ ır(!) ame­i­ e kar­ ı­ık -dün­ a­ l m d l r y ln şl y da- bir ‘pla­ et’le ödül­en­ i­ i­ir­ en, Al­ah ile dost­u­ u­ u sağ­ k l drl k l l ğ n lam te­ el­e­ e atan­a­ ın ha­ ır amel­e­ i­ in dün­ a­ a­ i kar­ ı­ı­ ı; m l r l r y l rn y d k şlğ ‘Siz hay­ a ne har­ ar­ a­ ız, Al­ah onun ye­ i­ e baş­ a­ ı­ ı ve­ r c s n l rn k sn rir...’ (Se­ e/39) iken, b Ahi­ et­e­ i kar­ ı­ı­ ı ise; r t k şlğ “Al­ah yo­un­ a mal­a­ ı­ ı har­ a­ an­a­ ın ör­ e­ i, ye­ i ba­ ak l l d l rn c y l r n ğ d ş bi­i­ en bir da­ e gi­ i­ ir ki, her ba­ ak­a yüz da­ e­ ir.” tr n bd ş t n d 5. Al­ah İle Dost­u­ u­ u Ku­ a­ a­ an­ar l l ğ n r m y l Nefs’le­ i­ in Dos­ u Olur­ar. rn t l Yü­ e Ya­ a­ı­ ı ya­ at­ı­ ı her in­ a­ a; kö­ü­ü­ ü em­ e­ en nefs c r tc r tğ s n t l ğ r d 8 ile, iyi­ i kö­ü­ en ayırt ede­ i­e­ ek bir akıl ver­ iş­ir. y t d bl c m t 74 84 Öbür tarafa götüremeyeklerine yakınen iman ederler... Ah! bu imanları akidelerine de yansısaydı!... Vallahi meleklerle musafaha ederlerdi... İmtihana tabi tutulmayan 'aklı olmayanlar' müstesna.

×