ESAB UPC Enginyeria de biosistemes curs 2012-13

365 views

Published on

Aquesta és la presentació de l'ESAB pels estudiants de batxillerat interessats a cursar una de les enginyeries de biosistemes: enginyeria agrícola, enginyeria agroambiental i del paisatge, enginyeria alimentària, enginyeria de sistemes biològics.

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ESAB UPC Enginyeria de biosistemes curs 2012-13

 1. 1. L’Enginyeria delsBiosistemesDescobreixEscola d’Agricultura deBarcelona
 2. 2. En què pensem quan parlemd’enginyeria?
 3. 3. L’enginyeria delsBiosistemes......és l’aplicació desolucions tecnològiquesals processos en els queintervenen els organismesvius i el medi ambient
 4. 4. L’Enginyeria dels Biosistemes trobasolucions per a la vida en un planeta ambrecursos limitatsL’increment de la població i del seunivell de vida demanda una milloralimentació, més aigua, mésenergia, més productes, ...Però la natura imposa unslímits i això requereix que fem“més amb menys” sense degradarel medi ambient
 5. 5. On pots estudiar les enginyeries deBiosistemes?A l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona,a l’ESAB,que està situada al Parc Mediterrani de laTecnologia
 6. 6. Parc Mediterrani de laTecnologiaCampus Baix Llobregat UPC Escola Enginyeria Telecomunicacions iAeronàutica de Castelldefels (EETAC) Escola Superior d’Agricultura deBarcelona (ESAB)Centres de recerca Institut de Ciències Fotòniques(ICFO) Centre Tecnològic TelecomunicacionsCatalunya (CTTC) Institut de Geomàtica (IG) Centre Internacional de MètodesNumèrics en Enginyeria (CIMNE) Centre Recerca Economia iDesenvolupament Agroalimentari(CREDA)
 7. 7. L’ESAB enxifres Estudiants700 Estudiants de Grau i Màster Personal80 PDI i 18 PAS On som?Al Parc Mediterrani de la Tecnologia (Parcs UPC), Castelldfels Docència 4 Graus 6 Màsters Universitaris (en coordinació amb altrescentres o universitats) Recerca4 departaments Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia Matemàtica Aplicada Física i Enginyeria Nuclear Enginyeria Electrònica10 grups de recerca Transferènia de TecnologiaSeu del Clúster agroalimentari de la UPC que agrupa 22grups de recerca i empreses
 8. 8. Com hem arribat a tenirels aliments que mengemavui en dia?Tenim prou aigua per ferjardins en temps de sequera?Algunes preguntes que podemrespondre des de l’Enginyeriadels biosistemesPodem augmentar ladiversitat d’aliments méssans pel consum humà?Podem menjar més fruites iverdures més segures pernosaltres i el medi ambient?
 9. 9. Una aplicació més controlada delstractaments redueix el seu impactesobre el medi ambient i aconsegueixproductes de millor qualitat
 10. 10. Circulant al camp el sensor aconsegueix tota lainformació del cultiu ...satèl·lit... determina l’ampladade la vegetació i regulaautomàticament laquantitat de producte aaplicar
 11. 11. Això és una aplicació correcta i necessària...
 12. 12. Enginyer Agrícola Els processos relacionats amb la producció i lagestió agrícola i hortofructícola Els processos relacionats amb la producció i lagestió ramadera Els mecanismes de control de qualitat iseguretat dels aliments Els processos relacionats amb la gestió delsresidus orgànics La viabilitat econòmica de les empresesagràriesL’objectiu de la titulació ésadquirir els coneixementscientífics i tecnològicsnecessaris per projectar,planificar, dirigir i gestionar:
 13. 13. Com hem arribat a tenirels aliments que mengemavui en dia?Tenim prou aigua per ferjardins en temps de sequera?Algunes preguntes que podemrespondre des de l’Enginyeriadels biosistemesPodem augmentar ladiversitat d’aliments méssans pel consum humà?Podem menjar més fruites iverdures més segures pernosaltres i el medi ambient?
 14. 14. Què és la llet?La llet és un líquidblanc, amb unaolor suau i peculiari un gustlleugerament dolçQuè fa diferent un lacti d’un altresi l’origen és el mateix?...però és un producteamb una composiciómolt complexa
 15. 15. ...és un producte molt complexComposició (llet de vaca) Aigua 87,5% Greix 3,6% Proteïna 3,2%Caseïnes 2,5%Proteïnes solubles 0,7% Lactosa 4,8% Minerals 0,9% Vitamines Enzims
 16. 16. La lletCoagulacióStreptoccus thermophilusLactobacillus bulgaricusIogurtCoagulacióQuallCualladaSeparar el sèrumCentrifugació de la lletBatut de la nataLactobacillus acidophilus, LL.casei subsp. caseiBifidobacteriun bifidusSacharomyces bulardiiFormatgesMantegaNataProbiòtics
 17. 17. Enginyer Alimentari Les indústries de producció d’aliments: làcties,càrnies, extractives, fermentatives,pesqueres, ... els recursos relacionats amb la tecnologia iprocessat de productes agroalimentaris els mecanismes de control de qualitat iseguretat dels aliments la viabilitat econòmica de les empresesL’objectiu de la titulació és adquirir elsconeixements científics i tecnològics necessarisper projectar, planificar, dirigir i gestionar...
 18. 18. Com hem arribat a tenirels aliments que mengemavui en dia?Tenim prou aigua per ferjardins en temps de sequera?Algunes preguntes que podemrespondre des de l’Enginyeriadels biosistemesPodem augmentar ladiversitat d’aliments méssans pel consum humà?Podem menjar més fruites iverdures més segures pernosaltres i el medi ambient?
 19. 19. Jardins verds comaquest a Hyde Park(Londres)?Quins són elsnostres referentsquan pensem enun jardí?
 20. 20. O paisatges àrids... com aquest alCabo de Gata, Almería?
 21. 21. O paisatges àrids... com aquest alCabo de Gata, Almería?O espais plens de flors com aquestcamp abandonat?
 22. 22.  Espècies autòctones Estalvi d’aigua i nutrients Estalvi de mà d’obra Major resistència a lescondiciones climàtiqueslocals Major integració amb elpaisatge localEn paisatgismeSostenibilitat = canvide referents estètics
 23. 23. Una rotonda a Mollet del Vallèsamb prat natural ornamentalParc de Vallparadís (Terrassa)Gespa mediterrània a l’hivern ...groga, i què?Sabeu quan litres d’aigua esnecessiten per mantenir unjardí de gespa d’uns 100m2durant l’agost?90.000 litresConsum d’una família de 4persones durant 6 mesos
 24. 24. Enginyer Agroambiental idel Paisatge La preservació i la millora del mediambient i del paisatge Les àrees verdes i els espais esportius Lordenació del territori La producció hortofructícolaL’objectiu de la titulació és adquirir elsconeixements científics i tecnològics necessarisper projectar, planificar, dirigir i gestionar...
 25. 25. Com hem arribat a tenirels aliments que mengemavui en dia?Podem tenir jardins en tempsde sequera?Algunes preguntes que podemrespondre des de l’Enginyeriadels biosistemesPodem menjar fruites iverdures més segures pernosaltres i el medi ambient?Podem augmentar ladiversitat d’aliments méssans pel consum humà?
 26. 26. La millora genètica és la responsable delsaliments que tenim avui en diaLactuca sarriolaAllium sp.Solanum chilenseAmaranthus retroflexusDaucus carotaTeosinte sp. Zea maysBeta vulgarisSolanum lycopersicumAllium cepaLactuca sativa
 27. 27. Enginyer dels Sistemes Biològics els processos orientats a la producció i transformacióde materials biològics per la seva utilització en laindústria la biotecnologia la producció denergia la recuperació i millora ambientalL’objectiu de la titulació és adquirir els coneixementscientífics i tecnològics necessaris per projectar,planificar, dirigir i gestionar...
 28. 28. Enginyer dels Sistemes BiològicsEnginyer del Medi Ambient i delPaisatgeEnginyer AgrícolaEnginyer AlimentariTots ells son Enginyers delsBiosistemes
 29. 29. Administració públicaOrdenació territorialMedi ambient (restauració ambiental d’espais degradats, gestió de residus, gestió i aprofitamentd’aigües residuals, ...)PaisatgeRecursos hídrics (gestió i maneig), recursos agroenergèticsQuines són les sortides professionalsd’un Enginyer de BiosistemesEmpresaExplotacions agrícoles, ramaderes, hortofructícoles,aqüícoles, ...Industries de producció d’aliments: làcties, càrnies,extractives, conserveres, pesqueres, fermentatives(pa, vi, cervesa, ...),Planificació i disseny d’espais verds i zonesesportives (camps de golf, futbol, etc.),Biocombustibles i productes biotecnològicsServeis agraris (instal·lacions agrícoles i ramaderes,infraestructura rural, maquinària agrícola, llavors,fitosanitaris, adobs, regs, etc.)Medi ambient (impacte ambiental, bioremediació)I + D + iRecerca, disseny i desenvolupamenttecnològic denous productes alimentarisnous equipsnous processosModelització i optimització de processosBioinstrumentacióExercici lliure de la professióProjectes, consultoria, peritatges, direcciódobres, ...
 30. 30. Estructura dels estudisEnginyeragrícolaEnginyerAgroambiental idel PaisatgeEnginyerAlimentariEnginyer delsSistemesBiològics1r QuadrimestreBiologia General (6) Dibuix en l’enginyeria (6)Física I (6) Matemàtiques I (6) Química I (6)2n QuadrimestreBiologia Vegetal (6) Ciències de la Terra (6)Física II (6) Matemàtiques II (6) Química II (6)3r QuadrimestreEcologia i sistemes de gestió ambiental (6)Economia i gestió d’empreses (6) Estadística (6)Hidràulica (6) Sistemes i components energètics (6)
 31. 31. EnginyeragrícolaEnginyerAgroambiental idel PaisatgeEnginyerAlimentariEnginyer delsSistemesBiològics4rtQuadrimestreBases de la producció vegetal (6)Producció animal (6)Sistemes de producció vegetal (6)Geomàtica (6)Anàlisi de mercats i valoració agrària (6)Bioquímica (6)Microbiologia imetabolismemicrobià (6)Transferència decalor en sistemesbiològics (6)Geomàtica (6)Circuits i sistemeselectrònics (6)
 32. 32. EnginyeragrícolaEnginyerAgroambiental idel PaisatgeEnginyerAlimentariEnginyer delsSistemesBiològics5èQuadrimestreMecanitzacióagrària (6)Anatomia ifisiologia animal(6)Sistemes deproduccióanimal (6)Producciófructícola (6)Produccióhortícola (6)Aprofitamentd’aigüesregenerades iresidusorgànics(6)Medi i impacteambiental (6)Història icomposició delpaisatge (6)Implantació igestió d’espaisverds (6)Tecnologiahortofructícola(6)Indústriesextractives ifermentatives(6)Microbiologiadels aliments (6)Química ibioquímica delsaliments (6)Tecnologia de laconservaciód’aliments (6)Operacionsbàsiques a laindústriaalimentària (6)Biomassa per ausos noalimentaris (6)Biotecnologiaaplicada a laproducció (6)Transferènciade massa ensist. biològics(6)Programació iresolució deproblemes al’enginyeria (6)Biorremediacióambiental (6)
 33. 33. EnginyeragrícolaEnginyerAgroambiental idel PaisatgeEnginyerAlimentariEnginyer delsSistemesBiològics6èQuadrimestreTecnologia delreg (6)Tècniques deproduccióanimal (6)Cultius per agra i biomassa(6)Genètica imillora (6)Protecció decultius (6)Tecnologia del regi drenatge(6)Valoració i políticaambiental (6)Projectes delpaisatge (6)Multiplicació iviverisme (6)Produccióhortofructícola (6)Operacions deprocessatd’aliments (6)Anàlisi d’aliments(6)Dissenyd’indústriesalimentàries (6)Gestió de residusa la indústriaalimentària (6)Indústriescàrniques ilàcties (6)Biologia moleculari einesbiotecnològiques(6)Bioinstrumentaciói control (6)Biorreactors (6)Modelització isimulació desistemes biològics(6)Producciód’organismesaquàtics (6)
 34. 34. EnginyeragrícolaEnginyerAgroambiental idel PaisatgeEnginyerAlimentariEnginyer delsSistemesBiològics7èQuadrimestreConstruccions i càlcul d’estructures (6)Pràctiques en empresa (12)Assignatures Optatives (24)Tractament biològicper biosistemes (6)Pràctiques enempresa (12)AssignaturesOptatives (24)
 35. 35. EnginyeragrícolaEnginyerAgroambiental idel PaisatgeEnginyerAlimentariEnginyer delsSistemesBiològics8èQuadrimestreTractament iutilització deresidusorgànics (6)Mecanitzacióhortofructícola id’espais verds (6)Gestió de laqualitat iseguretatalimentària (6)Dissenyd’instal·lacionsper biosistemes(6)Tractamentbiològic deresidus (6)TFG: Projecte oTreball Fi deGrau (24)TFG: Projecte oTreball Fi de Grau(24)TFG: Projecte oTreball Fi deGrau (24)TFG: Projecte oTreball Fi de Grau(18)
 36. 36. Pràctiques de camp i delaboratori a l’ESAB i aAgròpolisPràctiques en empreses:contacte directe amb elsector professionalERASMUS: estades demobilitatParticipació en projectesde CooperacióInternacionalPer completar l’activitatde l’aula...
 37. 37. L’ESAB ofereix també diferentsprogrames de Màster, desenvolupats oco-organitzats amb altres centres iuniversitats
 38. 38. Millora GenèticaVegetalOrganitzat per la UniversitatPolitècnica de ValènciaAqüicultura Co-organitzat per la Universitat deBarcelona, la Universitat Autònoma deBarcelona I la UPCPaisatgisme Co-organitzat amb l’Escolad’Arquitectura de BarcelonaTecnologies pelDesenvolupamentHumà i la CooperacióCoordinat per l’Institut deSostenibilitat de la UPCEnginyeria Ambiental Organitzat per l’Escola d’Enginyeria deCamins, Canals i Ports de la UPCAgricultural, Food andEnvironmental PolicyAnalysis (AFEPA)Màster ERASMUS MUNDUS co-organitzatper les universitats de Leuven,Uppsala, Gent, Corvinus i la UPC
 39. 39. L’ESAB disposa de un nou edifici construït a l’any2005 d’acord amb els estàndards i regulacionsespecífiques de la UPC pel que fa a sostenibilitat iaccessibilitatLes instal·lacions i elsequipaments de l’ESAB
 40. 40. Lesinstal·lacions ielsequipamentsen xifresLaboratoris2000 m2 distribuïts en diferents tipologies delaboratoris, incloent: macro i microanàlisi químic, sòls isubstrats, biologia animal i vegetal, biologia animal,producció de cultiu, protecció de cultius,microbiologia, biologia molecular, mecànica de fluids,biotecnologia, tecnologia d’aliments, materials, …Instal·lacions específiquesPlanta pilot de processat d’aliments, instal·lació depeixos vius, sala d’anàlisi sensorial, cambres de cultiusamb configuracions específiques, cambra de cultiu invitroEquipamentCada laboratori inclou l’equipament bàsic i específicnecessari pel seu objectiuCamps experimentals al Campus8100 m2, més 400 m2 d’hivernacles, proveïts de regper aspersió I maquinaria agrícola de suport.
 41. 41. Sala d’anàlisi sensorial, onopera el grup de recerca deMillora Vegetal de CaràctersOrganolèptics (MVCO)AQUALAB, gestionada pel grupde recerca Aqüicultura iQualitat de ProductesAquàtics (AQUAL)Algunes instal·lacions singulars
 42. 42. AGRÒPOLIS Unitat de recerca en Sistemes Biològics (Viladecans) Gestionada per Parcs UPC 10 Ha de superfície agrícola, 2 hivernacles amb controlinformatitzat (1400 m2), una unitat de mecanitzacióagrària (200 m2) on opera el grup de recerca UMA, i 800 m2d’edifici incloent laboratoris, oficines I una aula-salapolivalent.
 43. 43. Fotobioreactor per tractament d’aigües residualsmitjançant microalgues, gestionat pel grup derecerca Group of Environmental Engineering andMicrobiology (GEMMA)
 44. 44. Per estudiar a l’ESAB... viu al Campus:nous allotjament universitarisInauguraten 2011
 45. 45. FINS AVIAT !!!www.esab.upc.eduJornades de portes obertes: 27 de febrer i 14 de maig de 2013 a les 10.30h. 21 de març i 17 dabril de 2013 a les 16h.Cal que thi inscriguis prèviament. Envia un correu electrònic acbl-relacions.externes@upc.edu

×