Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Distribución horaria ESO LOE-LOMCE

4,629 views

Published on

Comparativa horaria na ESO LOE-LOMCE

Published in: Education
  • Be the first to comment

Distribución horaria ESO LOE-LOMCE

  1. 1. CADRO  DE  DISTRIBUCIÓN  HORARIA  LOE-­‐LOMCE Lourdes  Otero  Rodríguez   LOE LOMCE LOE LOMCE LOE LOMCE LOE Académicas Aplicadas 4 2 2 3** 3** 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ç Desaparecen 2 2 2 2 3** 3* 3* 3 2 2 3** 3** 3** 3** 3** 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2* 2* 3* 3* 3* 4 5 4 5 4 4 3 4 4 2 2 2 2 3** 3* 3* 3 3 2 2 3** 3** 3* 3* 3* 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Proxecto  Interdisciplinar 1 ç Desaparecen Educación  para  a  Cidadanía 2 ç Desaparecen 1 1 2* 3* 3* 3* 3** 2* 3* 3** 3** 3* 3* 3* 3* *Dúas  en  4º 3* 3* Unha  materia  troncal  non  cursada 3* 3* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TOTAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 MATERIAS *Unha  en  3º **  Elexir  dúas 1º  ESO 2º  ESO 3º  ESO 4º  ESO LOMCE Bioloxía  e  Xeoloxía Ciencias  da  Natureza Ciencias  Sociais,  Xeografía  e  Historia Educación  Física Educación  Ético-­‐Cívica Educación  Plástica  e  Visual Física  e  Química Latín Lingua  Galega Lingua  Castelá Primeira  Lingua  Estranxeira Segunda  Lingua  Estranxeira Matemáticas  (aumenta  en  horas  ) Matemáticas  académicas Matemátias  aplicadas Música Tecnoloxía Tecnoloxía  da  Información  e  Comunic Relixión/  Valores  Sociais  ou  Cívicos Materia  Libre  Configuración Cultura  Clásica Ciencias  Aplicadas  á  Activ.  Profesional Iniciación  á  Actividade  Emprendedora Titoría Economía Filosofía Artes  Escénicas  e  Danza Cultura  Científica

×