Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lomce en 4º de eso

4,318 views

Published on

Curso 2015/16

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lomce en 4º de eso

 1. 1. Lourdes Otero Rodríguez Curso 2015/16
 2. 2. MODALIDADES CIENCIAS HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS ARTES
 3. 3. Específicas Libre Configuración Troncais 1º : Dúas ou tres materias que sumen 6 horas 2º : Dúas ou tres materias que sumen 8 horas 4 materias en cada curso
 4. 4. ITINERARIO ACADÉMICO DE 1º BACHARELATO SEGUNDO A LOMCE
 5. 5. ORGANIZACIÓN DAS MATERIAS DE 1º DE BACHARELATO NO CENTRO
 6. 6. ORGANIZACIÓN DAS MATERIAS DE 2º DE BACHARELATO NO CENTRO
 7. 7. PROMOCIÓN E REPETICIÓN NO BACHARELATO Para promocionar de 1º a 2º teño que superar todas as materias Ter suspensas dúas materias como máximo Pódese repetir unha soa vez cada un dos cursos ou excepcionalmente repetir un dos cursos unha segunda vez con informe favorable do equipo docente Despois de cursar 2º se non supero todas as materias podo optar por matricularme só das materias suspensas ou repetir o curso completo PROMOCIÓN E REPETICIÓN
 8. 8. 1º BACHARELATO 2º BACHARELATO Lingua Castelá e Literatura I Lingua Castelá e Literatura II Lingua Galega e Literatura I Lingua Galega e Literatura II Primeira Lingua Estranxeira I Primeira Lingua Estranxeira II Matemáticas I Matemáticas II Latín I Latín II Fundamentos da Arte I Fundamentos da Arte II Debuxo Técnico I Debuxo Técnico II Grego I Grego II Cultura Audiovisual I Cultura Audiovisual II Análise Musical I Análise Musical II Debuxo Artístico I Debuxo Artístico II Segunda Lingua Estranxeira I Segunda Lingua Estranxeira II Tec. da Información e Comunicación I Tec. da Información e Comunicación II Tecnoloxía Industrial I Tecnoloxía Industrial II Física e Química Física/Química Bioloxía e Xeoloxía Bioloxía/Xeoloxía CONTINUIDADE DAS MATERIAS EN BACHARELATO
 9. 9. Reválid a • Para poder realizar esta proba de avaliación final hai que superar todas as materias do bacharelato Cualifi- cación • Para superar a reválida hai que acadar un mínimo de 5 sobre 10 Titulo de Bacharela -to • É necesario superar a proba final e tamén a avaliación final da etapa que se calcula ponderando un 60% da media do Bacharelato e un 40% da nota obtida na proba final Materias de examen • Todas as materias xerais do bloque de troncais. As que sexan de continuidade só as de 2º • Dúas materias de oción do bloque de troncais, tanto de 1º como de 2º.As que sexan de continuidade só as de 2º. • Unha materia específica de calquera dos dous cursos ( agás Educacón Física ou Relixión AVALIACIÓN FINAL DE BACHARELATO (REVÁLIDA)
 10. 10. Curso 2015/16 • Ultima convocatoria as Probas PAU Curso 2016/17 • Reválida sin efectos académicos Curso 2017/18 • Reválida con efectos académicos CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DA REVÁLIDA
 11. 11. TITULO DE BACHARELATO Estudos Universitarios de Grao Ciclos Formativos de Grao Superior Estudos Superiores das Ensinanzas de Réxime Especial Outros estudos: Piloto Civil, Estudos Militares, Forzas de Corpos de Seguridade….

×