Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aspectos básicos da LOMCE para 3º de ESO

4,084 views

Published on

Curso 2015/16

Published in: Education
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Aspectos básicos da LOMCE para 3º de ESO

 1. 1. Lourdes Otero Rodríguez Curso 2015/16
 2. 2. QUE TEÑO QUE FACER PARA PASAR Ó CURSO SEGUINTE Aprobar todas as materias Suspender dúas materias como máximo que non sexan Lingua Castelá, Lingua Galega e Matemáticas
 3. 3. CALES SON AS EXECEPCIÓNS PARA PASAR DE CURSO EXCEPCIONALMENTE pódese pasar de curso con dúas suspensas, que sexan Lingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas cando a equipo de profesores así o considere. EXCEPCIONALMENTE pódese pasar de curso con tres suspensas cando o equipo de profesores así o considere pero non poden ser Lingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas
 4. 4. Materias de libre configuración autonómica: son competencia de cada Comunidade Autonóma Materias Específicas: son competencia das Comunidades atónomas e do Ministerio de Educación e Ciencia Materias troncais: son competencia do Ministerio de Educación e Ciencia COMO SE ORGANIZAN AS MATERIAS NA LOMCE
 5. 5. COMO SE ORGANIZA A EDUCACIÓN SECUNDARIA SEGUNDO A LOMCE PRIMEIRO CICLO 1º, 2º e 3º ESO SEGUND O CICLO 4º ESO Ensinanzas académicas Ensinanzas aplicadas
 6. 6. COMO SE ORGANIZAN AS MATERIAS DE 4º DE ESO NO NOSO CENTRO
 7. 7. ENSINANZAS APLICADAS Formación Profesional ENSINANZAS ACADÉMICAS Bacharelato AVALIACIÓN FIN DA ETAPA: A proba de avaliación fin da etapa poderá realizarse por calquera das dúas opcións ou por ámbalas dúa, independentemente da opción cursada en cuarto curso QUE IMPLICACIÓNS TEN CURSAR UNHA OU OUTRA OPCIÓN EN 4º DE ESO
 8. 8. QUEN SE PODE PRESENTAR A AVALIACIÓN FINAL DA ESO (REVÁLIDA) • Alumnado que supera todas as materias. • Alumnado que suspenda un máximo de dúas materias que non sexan Lingua Galega, Lingua Castelá e Matemáticas. • As materias coa mesma denominación nos direrentes cursos considéranse materias distintas.
 9. 9. AVALIACIÓN FIN DA ETAPA: A proba de avaliación fin da etapa poderá realizarse por calquera das dúas opcións ou por ámbalas dúa, independentemente da opción cursada en cuarto curso QUEN SE PODE PRESENTAR A ESTA AVALIACIÓN ALUMNADO CON AVALIACIÓN POSITIVA EN TODAS AS MATERIAS Alumnado con avaliación negativas nun máximo de dúas materias que non sexan simultáneamente LINGUA CASTELÁ, LINGUA GALEGA E MATEMÁTICAS
 10. 10. COMO SE ACADA O TITULO DA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA Para acadar o titulo é necesario superar unha avaliación final (reválida) e tamén a cualificación final de etapa que deberá ser dun mínimo de 5. Esta avaliación final deducirase da seguinte ponderación: 1. 70% da media das notas obtidas en cada unha das materias cursadas na ESO 2. 30% da nota obtida na avaliación final da ESO (reválida)
 11. 11. Todas as materias troncais do bloque de troncais de 4º de ESO Dúas materias de opción do bloque de troncais de 4º Unha materia específica de calquer curso, agás Educación Física, Valores Éticos e Relixión MATERIAS DA PROBA DE AVALIACIÓN FINAL (REVÁLIDA )

×