Session 25 Louise Reuterwall

363 views

Published on

Analys av cykel-singelolyckor - enkätstudie och analys av resultaten
Transportforum 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
363
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Session 25 Louise Reuterwall

 1. 1. ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och resultatanalys Transportforum 2013 9 januari – Linköping Louise Reuterwall & Christina Lundqvist
 2. 2. Bakgrund• Satsningar på förbättring av cykelvägnät i hela Sverige• Bristfälligt underlag - de olycksdrabbades erfarenheter av olyckan gällande bla: – Cykelvana – Hjälmanvändning – Vägförhållanden ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och resultatanalys
 3. 3. Syfte och målMålet - få svar på varför 70% av alla cykelolyckor är cykel-singelolyckor.Syftet - ge vägledning till förebyggande av cykel-singelolyckor och de långsiktiga konsekvenserna av dessa. ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och resultatanalys
 4. 4. Arbetsgruppen• Tyréns – uppdragsansvariga - Trafikkontoret Göteborg - Skyltfonden• Forskare och koordinatorer från Trafikskaderegistret, Sahlgrenska Universitetssjukhuset – del av arbetsgruppen• Göteborgs Universitet - statistikstöd ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och resultatanalys
 5. 5. Utgångspunkter för analysen– ORSAK till olycka– Koppling till VÄGÅTGÄRDER– Koppling till INFORMATIONSÅTGÄRDER– REHABILITERINGEN ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och resultatanalys
 6. 6. Enkäten• Enkäten indelad i 8 huvudgrupper: 1. Cyklade själv eller blev skjutsad 2. Cykelvana och färdsätt 3. Om olyckans orsaker 4. Om olycksplatsen 5. Om cykelturen och cyklistens beteende 6. Om cykelns utrustning och skick 7. Om cyklistens klädsel och skydd 8. Om packning och passagerare ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och resultatanalys
 7. 7. Resultat – totalt Mest påverkande faktorn till olyckan 40 37 35 30 27 25% 20 15 11 10 8 7 6 4 5 2 0 ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och resultatanalys
 8. 8. Resultat – totalt Typ av olycksplats Gångbana/trottoar 2 Vet ej 3 Cykelfält 4 Annat 10 Cykelbana separeradCykelfältddddshjukhgssdlkgjeighie 12 från motortrafik och gående Gemensam GC-bana 19 40% Separerad GC-bana 21 Gata 30 - 10 20 30 40 (%) ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och resultatanalys
 9. 9. Resultat - mest påverkande faktorn på GATA Gata 25 23 20 16 15 12 10 5 Gata 2 1 1 1 0 0ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och resultatanalys
 10. 10. Resultat Gemensam GC-bana Separerad GC-bana25 2520 20 1615 15 12 1010 10 9 8 5 4 5 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 Olyckor på gemensam GC-bana Olyckor på separerad GC-bana orsakas av halt väglag, gropar och orsakas av annan trafikants beteende cyklistens eget beteende (hastighet (50% cyklist och 50% fotgängare) som och distraktion) ledde till väjning eller bromsning Kan separerade GC-banor inge falsk trygghet? ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och resultatanalys
 11. 11. Resultat - totalt Mest påverkande faktorn och cykelvana 6 Vädret 0 2 De cyklister som 3 cyklar lite då och Vet ej 3 5 då menar att 6 Lite då och då deras BETEENDE är orsak till olyckan. Annat 5 6 17 5-50 km/v Fel på cykeln 4 5 Mer än >50 km/v De som cyklar 0Annan trafikants beteende 11 8 5 km/vecka och mer anser oftast 6 Platsen 10 17 46 Totalt antal personer: 191 att det är Mitt beteende 16 26 VÄG- FÖRHÅLLANDENA 17 Vägförhållanden 39 43 som är orsak till 0 10 20 30 40 50 60 olyckan. (%) • 48% av cyklisterna uppskattar att de cyklar i snitt 5-50 km/vecka • 34% cyklar mer än 50 km/vecka. • 18% cyklar lite då och då ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och resultatanalys
 12. 12. Resultat Cykelvana och hjälmanvändning 100 Totalt använde 80 47 % av de 66 tillfrågade 60 Mer än 50 km/vecka hjälm, jämf 47 ört med(%) Mellan 5-50 km/vecka 56% från mätningen 40 33 Lite då och då 2010. 20 0 Tot antal pers: 193 Hjälm ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och resultatanalys
 13. 13. Resultat Andel hjälmanvändare inom åldersgrupp och kön70%60%50%40% 67% 64%30% 57% 50% 53% 50% 46%20% 29%10%0% 12-17 18-34 35-49 50+ 12-17 18-34 35-49 50+ Åldersgrupp Åldersgrupp Man Kvinna Lägst är användandet av hjälm på fritiden (42%). Hjälm används mest till och från arbetet (64%). ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och resultatanalys
 14. 14. ÅtgärdsdiskussionHastighetenDe faktorer som anses påverka platsens inverkan på olyckan mestär hastigheten vid olyckstillfället (55%). Vidare diskussion kringhastighetsmarkörer.DistraktionNäst efter för hög hastighet är distraktion störst orsak (32%) tillolyckor som anges bero på cyklistens eget beteende(t.ex. telefon, musik, sms). Information riktat till olika åldersgrupperbör diskuteras vidare.Halt väglagHalt väglag (på grund av löst grus, is, vatten eller löv) är den störstpåverkande faktorn (44%) till vägförhållanderelaterade olyckor.Drift- och underhållsfrågan bör vara i fokus.GC-utrymmeTillräckligt utrymme, strukturen och gc-banans linjedragning ärviktiga faktorer som kan minska olycksrisken. Separering är kanskeinte det enda rätta. ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och resultatanalys
 15. 15. Bortfall Studie Bortfall Kvinnor 49% 42% Män 51% 58% Medelålder kvinnor 39,7 år 35,6 år Medelålder män 46,7 år 33,6 år Hjälmanvändare 47% 31% Fritidsresa 52% 75% Arbetsresa 42% 18% Skolresa 6% 7%ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och resultatanalys
 16. 16. Arbetsmetod• Studera olycksstatistiken under åren 2009-2010• Enkäter har skickats till olycksdrabbade från 15 år och uppåt• Totalt gjordes utskick till 356 personer: – 198 inkomna svar registrerade – 56% svarsfrekvens• Allt sekretessbelagt arbete har skett hos Trafikskaderegistret• Litteraturstudie ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och resultatanalys
 17. 17. Jämförelse med litteraturstudie Percentage of cycling crashes within each category of Primary Mest påverkande faktorn till olyckan - enkätstudie Circumstance (Frendo T, 2010) vet ej vädret annat 3% 1% minns ej övrigt (kolission) övrigt (fall) 6% 2% 2% 2% fel på cykeln 7% något fastnat i hjulet 5% vägförhållanden fel på cykeln annan trafikants 37% 7% beteende vägytan 8% 39% väjning/bromsning 12% platsen 11% infrastruktur 12% mitt beteende 27% cyklistens beteende 19%En jämförelse mellan enkätstudiens resultat och Percentage of cycling crashes within each category of PrimaryCircumstance (Frendo T, 2010, Toronto och Vancouver) visar att de två studiernas resultat är mycket lika avseende vadsom orsakat olyckan. Frendo drar slutsatsen att förändringar i infrastrukturen kan minska antalet cykelolyckor. Två viktigaåtgärdsförslag som föreslås är bättre underhåll av beläggningen samt att undvika planera cykelväg på spårvägsspår. ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och resultatanalys
 18. 18. ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och analys av resultaten
 19. 19. Tack för oss! Christina Lundqvist och Louise Reuterwall Välkommen att höra av Dig!christina.lundqvist@tyrens.se tel. 010-452 26 36louise.reuterwall@tyrens.se tel. 010-452 28 44 ANALYS AV CYKEL-SINGELOLYCKOR - enkätstudie och analys av resultaten

×