Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social media in je klas

216 views

Published on

Studenten komen met hun sociale media in de hand je klas binnen. Hoe kun je deze sociale media inzetten in je onderwijs?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Social media in je klas

 1. 1. Social Media in de je klas
 2. 2. Kenmerken SM mbt ‘het leren’• Student is in control• Student produceert• Leren samen met anderen• Laagdrempelig, eenvoudig• En leren buiten de ‘school’
 3. 3. Relatie met pijlers digitale didactiek• Manieren waardoor ICT kan leiden tot betere en/of vernieuwde manieren van het vormgeven van leeractiviteiten Simons, 2003
 4. 4. 7 pijlers digitale didactiek• Relaties leggen (muren instituut doorbreken, samenwerkend leren, leren in netwerken, grotere onderlinge binding)• Creëren (o.a. nieuwe kennis ontwikkelen, gedachten opnieuw structureren, betekenis construeren)• Uitdragen, publiceren• Transparant maken (o.a. leerprocessen inzichtelijk maken)• Leren leren (o.a. reflecteren op leerproces, feedback)• Competenties centraal stellen• Flexibiliteit
 5. 5. Sociale media sluiten daar nauw op aan!
 6. 6. Voorbeelden sociale media voor het hoger onderwijs
 7. 7. Social Bookmarking• Samen bookmarks op thema of onderwerp ordenen• Annotaties maken bij relevante websites, annotaties van anderen zien en online commentaar geven.• Lerenden zoeken en verzamelen bronnen die bepaalde theorieën bevestigen (of juist bekritiseren). http://www.pinterest.com/
 8. 8. Weblogs en leren• Informatie raadplegen en vastleggen (persoonlijk archief)• Conversatie (op een blog reageren, via een eigen blog reageren)• Informatie, kennis en ervaringen met anderen te delen
 9. 9. Weblogs en leren (2)• Online redeneren stimuleren• Reflectie op onderwerp (bijv. stage)• Kritisch denken, verdiepend leren• Transparantie http://www.wordpress.com/
 10. 10. Wiki’s en leren• Samen aan teksten schrijven (met versiebeheer)• Brainstormen (waar aan moeten we denken...)• Samen een eigen encyclopedie maken (opslagplaats)• Elkaars fouten verbeteren• Ontwikkeling schrijfproces volgen
 11. 11. Geleerde lessen wiki’s• Wennen aan technologie• Scheiding inhoud-proces dankzij discussietool• Niet altijd overzichtelijke structuur• Huiverig om in elkaars teksten te schrappen http://www.wikispaces.com
 12. 12. Discussie/Sociale cohesie• Laagdrempelig• Notificaties• Afspraken maken over de hashtag http://www.twitter.com/

×