Apps4finland sorvi

821 views

Published on

Apps4Finland 2011 Yksityinen datan avaus-sarjan voittaneen työn esitelmäkalvot.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Apps4finland sorvi

  1. 1. soRvi  –  avoimen  datan  työkalupakki   Apps4Finland  22.11.2011   Datan  avaus  -­‐  sarja   Leo  Lah;  (HY),  Juuso  Parkkinen  (Aalto)    
  2. 2. Avoin  data  Suomessa:   Avoimet  analyysivälineet:   • VuorovaikuNeinen  laskentaympäristö   • Avoin  lähdekoodi   • Laajat  menetelmäkirjastot   • KäyNö  huimassa  kasvussa   soRvi  –  avoimen  datan  työkalupakki     datan,  algoritmien  ja  sovellusten  kohtaamispisteenä    
  3. 3. Suomalaisten muuttoliike Maailmanpankin datoista maailmankartalla visualisoitunaVälineitä myös kaupunki- ja kuntatason aineistojen hakuun, analyysiin javisualisointiin
  4. 4. soRvi  tuo  datan  ja  menetelmät  kaikkien  uloNuville   •  Tutkijat   •  ToimiNajat   •  Val;onhallinto   •  Opiskelijat,  koululaiset   •  SovelluskehiNäjät   •  jne.  Lisä;edot:  Louhos-­‐blogi:  hNp://louhos.wordpress.com/  soRvi-­‐projek;:  hNp://sorvi.r-­‐forge.r-­‐project.org/  

×