IBM SmartCloud hos Langhoff

364 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
364
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IBM SmartCloud hos Langhoff

  1. 1. Langhoff Promotion A/S har samlet sine 40medarbejdere i Danmark og Filippinerne i etvirtuelt samarbejde baseret på IBM SmartCloudfor Social Business. Kreativitet og videndelingblomstrer i det nye virtuelle fællesskab, hvor alkommunikation centrerer sig om opgaverne istedet for hver enkelt medarbejder. Succeseni Danmark har fået branchens største globalenetværksorganisation, IPPAG til at implemen-tere værktøjet blandt potentielt 1.500medarbejdere i 25 lande.Langhoff Promotion A/S er blandt de førendeudbydere af reklameartikler og firmagaver iDanmark. Virksomheden udvikler og levererkreative kampagneløsninger på tværs af mangelande. Der er pt. 20 medarbejdere i Danmarkfordelt på tre lokationer og 20 medarbejdere iFilippinerne, som udvikler tilsvarendepromotionløsninger til det filippinske marked.Med medarbejdere og samarbejdspartnereover hele verden er markedsmulighedernestore. Men udfordringerne opstår, når man ikkedeler kontor og arbejder i forskellige tidszoner.”Det er svært at skabe en fællesskabsfølelse,når man sidder meget spredt. Derfor efterlystevi en løsning, der kunne integrere menneskerlangt bedre end e-mails. Vi havde brug for atinvolvere vores medarbejdere dér, hvor de er,uanset om det er Vejle eller Manila. For når visom organisation arbejder som én enhed påtrods af geografiske skel og forskellige tids-zoner, så kan vi skabe endnu større værdi,”siger Søren Langhoff, direktør i LanghoffPromotion A/S, der fra start havde en idé om,at virksomheden ville få størst nytte af et socialtsamarbejdsværktøj.Socialt samarbejdsværktøjsamler kunder, partnere ogkolleger fra hele verdenUdfordring?Langhoff Promotion A/S har 40 medarbejdere iDanmark og Filippinerne og efterlyste enløsning, der kan integrere mennesker langtbedre end e-mails. Kommunikation omkringprojekter, opgaver og dokumenter skulle samlesét sted.
  2. 2. ”Et socialt samarbejdsværktøj skaber åbenhedog synlighed, hvilket er forudsætningen for atidégenerere og videndele på tværs af opgaverog lande. Vores ERP- og CRM-system skullebindes bedre sammen på tværs af landene, ogvores projekter, opgaver og dokumenter skullesamles ét sted,” siger han.Unik kundeadgangDet er afgørende for Langhoff Promotion, atværktøjet kan anvendes både internt ogeksternt, så virksomheden kan dele informa-tioner og historikken på projekter med kunderog andre samarbejdspartnere. Den førsteløsning, virksomheden valgte, var for besværligat få ekstern adgang til. Derfor valgte LanghoffPromotion IBM SmartCloud for Social Business,der som en cloudløsning tilbyder den fornødnefleksibilitet.”Alle opgaver og al kommunikation relateret tilet projekt er samlet i et fællesskab, som kundenogså har adgang til. Det betyder, at vi bev-arer al historik ét centralt sted og bevæger osvæk fra, at vigtig information ligger i isoleredee-mails eller filer på en lokal computer. Arbe-jder vi sammen med et reklamebureau om enkundeopgave, får de også adgang. Jeg sersådan på det, at vi er passionerede mennesker,der løser kundernes udfordringer. Jo mereinspiration og viden, vi kan hente hos hinanden,jo bedre. Når vi deler, bliver vi stærkere - det ergrundtanken,” siger Søren Langhoff.Vi tager små skridtForandringsprocessen er første skridt på vejentil at blive en ’social business’. Det var SørenLanghoff fuldt ud klar over, inden han kastedesig over samarbejdsværktøjet.“Det er helt nyt – og alligevel virker det helemeget bekendt. De unge medarbejdere erbegejstrede for arbejdsmetoderne i det socialesamarbejdsværktøj, hvor vi driver al kunde-og projektkommunikation hen i stedet for atsende et utal af e-mails. Den ældre og megetrutinerede del af medarbejderstaben er ogsåbekendt med sociale medier, så det er på ingenmåde fremmed for dem. Alligevel kræver det tidat ændre processer, som man har arbejdet medi 20 år. Derfor er vi bevidste om en glidendeLøsning?IBM SmartCloud for Social Business. Et virtueltfællesskab, som centrerer sig om opgaver og aktiviteteri stedet for hver enkelt medarbejder i projektet. Byggerpå grundtanken i sociale medier, nemlig hurtig og nemvidendeling. Løsningen er enestående på markedet,fordi den giver kunder og andre samarbejdspartnereekstern adgang til de oprettede fællesskab. Desudenfandt Langhoff Promotion A/S, at brugergrænsefladener mere intuitiv end konkurrenternes.Hvad er IBM SmartCloud for Social Business?• IBM SmartCloud for Social Business er et socialtsam-arbejdsværktøj for professionelle, som centrerer sigom opgaver i stedet for hver enkelt medarbejder• Værktøjet er en cloudbaseret løsning, hvilket overflødiggørit-installation• Al kommunikation, dokumenter, mails, chatting,• videomøder, projektledelse, samt kontakter og kalendersamles i én løsning med én brugergrænseflade• Det er nemt at deltage som kunde eller gæst i fælles-skaberne, så alle har adgang til samme informationer oghistorik
  3. 3. overgang. Vi slipper ikke e-mails helt, men detvigtigste er, at alle medarbejdere sagtens kanforstå værdien i, at vi tager udgangspunkt iopgaven i stedet for hver enkelt medarbejder,”siger Søren Langhoff.Langhoff Promotion er så tilfredse med IBM-løsningen, at Søren Langhoff, som er bestyrelses-formand i den globale netværksorganisation forpromotionvirksomheder, IPPAG, (InternationalPartnership for Premiums and Gifts), har foran-lediget, at IBM SmartCloud for Social Business erblevet rullet ud blandt 25 virksomheder og medpotentielt 1.500 netværkskolleger i IPPAG-regi..Hvordan fungerer IBM SmartCloud for Social Business?• Brugere opretter fællesskaber, hvor de deler aktiviteter,dokumenter, etc. Brugere kan arbejde i samme filer• Med kun én konto har brugere fuldt overblik over alleaktiviteter, uanset hvor mange sociale fællesskaber, de haradgang til• Brugere modtager notifikationer, hver gang der skerændringer eller kommer nyt indhold• Da løsningen er cloudbaseret, har brugere adgang tilløsningen via alle mobile enheder, bl.a. smartphones ogtabletsIBMResultat?Rette informationer kommer hurtigt til rettemedarbejdere, som bruger mindre tid på deresmailboks. Derudover bidrager løsningen til størrefællesskabsfølelse på tværs af Danmark ogFilippinerne, bedre styring på projekter og merevidendeling og idégenerering.

×