Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Panasonic phones
Panasonic phones
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 33 Ad

KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10

Presentation by Agnese Alksne (LDDK) on Corporate Social Responsibility in conference Soli Priekšā, organized by AIESEC Riga. 15.05.2010 in RTU

Presentation by Agnese Alksne (LDDK) on Corporate Social Responsibility in conference Soli Priekšā, organized by AIESEC Riga. 15.05.2010 in RTU

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10 (20)

More from AIESEC - Lotus project (16)

Advertisement

Recently uploaded (20)

KSA platforma, memorands un uzņēmuma ilgtspējas indekss || Soliprieksa'10

 1. 1. Korporatīvā sociālā atbildība Agnese Alksne LDDK Korporatīvās sociālās atbildības un komunikāciju eksperte
 2. 2. Saturs • Laba pārvaldība = risku vadība • Kādēļ par to jārunā šodien? • Ziņojumi par KSA labo praksi
 3. 3. Laba pārvaldība = risku vadība • Riska vadība ir potenciālo briesmu un nevēlamo gadījumu identifikācijas process, minēto faktoru varbūtības un seku izpratne un nepieciešamības gadījumā riska kontrolpasākumu veikšana. Riska vaadība ir nepārtraukts pilnveides process.
 4. 4. Korporatīvie riski Investīciju riskiDrošības riski Sociāli ekonomiskie riski Politiskie riski Uzņēmuma darbības riski (Stratēģijas risks, Pieprasījuma risks, Tirgus risks, Izdzīvošana globalizācijas Ieviešanas risks, Realizācijas risks) apstākļos Reputācijas riski Cilvēkresursu riski Klientu riski Vides riski
 5. 5. Šos riskus vieno biznesa risku un krīžu vadība – kā aptvert neaptveramo = KSA politika uzņēmumā!
 6. 6. Reputācija vs KSA Reputācija Viedoklis par kompāniju (personu), informētība par tās darbību un tās novērtējums, kas norādīts dažādu auditoriju uztverē, kuras veido sabiedrisko viedokli. Reputācija ir integrāls tēls, kas veidojas sabiedriskajā apziņā un nosaka dažādu sabiedrības grupu attieksmi pret organizācijas darbību un perspektīvām. Korporatīvā sociālā atbildība KSA ir brīvprātīga rīcības filozofija un uzņēmējdarbības vērtību apliecinājums sabiedrībai, veidojot attiecības starp uzņēmējiem, uzņēmumiem un ietekmes auditorijām, kas ietver ilgtspējīgu attīstību un resursu saglabāšanu nākamajām paaudzēm, balstoties uz KSA principiem
 7. 7. KSA priekšnoteikumi Tā nav KSA, ja kaut viens no priekšnoteikumiem iztrūkst Biznesa stratēģija Brīvprātīgas Likumu iniciatīvas ievērošana
 8. 8. Kā izprot KSA Baltijā? Avots: ILO 2008
 9. 9. Pirmā stadija Otrā stadija Trešā stadija • Korporatīvā • Reputācijas vadība • Izmanto KSA, lai filantropija un risku novēršana uzlabotu uzņēmuma rezultātus • Zināt kas ir • Ziedo naudu kampaņas veicēju • KSA kā instruments dažādiem prātā; darbības uzlabošanai sabiedriskie • Aktīvistu kampaņas, nevis reputācijas projektiem un kas saņem sabiedrības atbalstu aizsardzībai; labdarībai kļūst par nopietnu • Paaugstina draudu kompānijai; produktivitāti; • Jāklausās • Radīt izmaksu sabiedrības balsīs, samazināšanas ne tikai īpašnieku sinerģijas ar citām viedoklī! kompānijām.
 10. 10. Kāpēc par to ir svarīgi runāt šodien? • Ekonomikas piezemēšanās; • Ēnu ekonomikas pieaugums; • Nepieciešamība apgūt jaunus tirgus.
 11. 11. KSA starptautiskie virzītājspēki KSA attīstību globālajā līmenī ietekmē divi galveni faktori: • pieprasījums pēc sakārtotas un sociāli atbildīgas uzņēmuma struktūras, skaidriem principiem un labas reputācijas, kļūstot par piegādātāju ārvalstu kompānijām vai to partneri; • nepieciešamība iekļūt globālajā tirgū un būt līdzvērtīgam spēlētājam, piedāvājot kvalitatīvus un atbildīgas uzņēmējdarbības principiem atbilstošus pakalpojumus un produktus.
 12. 12. ANO Globālā līguma kustība Globālajā līguma kustība apvieno uzņēmumus, izglītības iestādes, pilsētas, nozaru asociācijas un citas sabiedriskas organizācijas. Tās ir 7000 organizācijas, kas ir deklarējušas atbalstu KSA principiem savā darbības praksē! Tā ir brīvprātīga kustība, lai veicinātu ilgtspējīgas globālās ekonomikas un sabiedrības attīstību.
 13. 13. 10 principi: 1.princips Uzņēmējiem ir jāatbalsta un jāievēro starptautiski proklamētās cilvēktiesības 2.princips Uzņēmums nedrīkst būt iesaistīts cilvēktiesību pārkāpumos 3.princips Uzņēmumiem ir jāievēro biedrošanās brīvība, kā arī jāatzīst darbinieku tiesības slēgt koplīgumu 4.princips Uzņēmēji nedrīkst izmantot piespiedu darbu 5.princips Uzņēmēji nedrīkst izmantot bērnu darbu
 14. 14. 6.princips Uzņēmumi nedrīkst pieļaut diskrimināciju nodarbinātības jomā 7.princips. Uzņēmumiem jāsaudzē apkārtējā vide 8.princips. Uzņēmumiem jāveicina atbildība par apkārtējo vidi 9.princips. Uzņēmumiem jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju attīstība un izmantošana 10.princips. Uzņēmējiem savā darbībā jāizvairās no visa veida korupcijas darbībām, tai skaitā kukuļdošanas
 15. 15. Turpmākā rīcība • Kopš 2005.gada LDDK ir ANO Globālā līguma kustības kontaktpunkts Latvijā; • 2009.gadā LDDK sadarbojoties ar LBAS un LSAKA rosina izveidot KSA platformu, kurā varētu līdzdarboties privātais, publiskais un nevalstiskais sektors.
 16. 16. KSA platforma • Galvenie uzdevumi: – Izstrādāt memorandu par KSA principiem Latvijā; – Izstrādāt novērtēšanas sistēmu – KSA jeb uzņēmumu ilgtspējas indeksu; – Izglītot un uzņēmumus un sabiedrību par KSA; – Sagatavot rekomendācijas publiskajam sektoram par KSA labās prakses atbalstīšanu; – Izglītot publisko sektoru par labās prakses atpazīšanu; – Rekomendācijas izglītības iestādēm; – Rekomendācijas normatīvo aktu izmaiņām.
 17. 17. • Latvijas Darba devēju konfederācija • Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība • Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija • Ekonomikas ministrija • Vides ministrija • Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija • Valsts darba inspekcija • Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs • Latvijas Pašvaldību savienība • Pasaules dabas fonds • Sabiedrība par atklātību „Delna” • Latvijas Kvalitātes asociācija • Latvijas Personāla vadīšanas asociācija • Latvijas Reklāmas asociācija • Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācija • Latvijas Preses izdevēju asociācija • Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija • Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku Asociācija • Latvijas Spēļu biznesa asociācija • Latvijas Rektoru padome • Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija. • Ideju partneru fonds
 18. 18. Memorands par KSA principiem Latvijā • Sagatavots, balsoties uz starptautisko KSA praksi, par pamatu ņemot ANO Globālā līguma 10.principus; • Definē KSA principus Latvijā; • Skaidro darba devēju un sadarbības partneru – publiskā un nevalstiskā sektora izpratni par KSA; • Memorands kalpos par vadlīnijām publiskajam sektoram, lai atpazītu un atbalstītu darba devējus, kas ievieš KSA labo praksi savā darbībā, kā arī veidojot partnerību ar publisko sektoru; • Tiek minētas galvenās ietekmes auditorijas; • Nosaka, ka KSA platforma turpmāk uzrauga memoranda ieviešanas procesus; • Nosaka prioritātes, darba uzdevumus un komunikācijas stratēģijas mērķi.
 19. 19. KSA principi • Tiesību aktu ievērošana, uzņēmējdarbību regulējošās tiesiskās vides prasību pildīšana – nodokļu, darba attiecību, apkārtējās vides un citu jomu tiesības. • Atbilstošu darba vietu radīšana, investējot ražošanas, pakalpojuma sniegšanas un cilvēku resursu attīstībā. • Labas kvalitātes produktu un pakalpojumu piedāvāšana klientiem atbilstoši viņu vajadzībām. • Integrētas un savstarpēji saskaņotas attiecības ar visām ietekmes auditorijām. • Efektīva uzņēmējdarbības veikšana, radot pievienoto ekonomisko vērtību un uzlabojot nacionālo konkurētspēju ietekmes auditoriju un sabiedrības labā. • Sabiedrības prasību un vispārpieņemtās uzņēmējdarbības un indivīda ētikas iestrāde uzņēmumā. • Iesaistīšanās nozares, reģionālajā vai nacionāla līmeņa sociālajā dialogā, kas tiek īstenota ar darbinieku apvienību, darba devēju organizāciju – sociālo partneru – sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām. • Pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšana, īstenojot projektus partnerībā ar ietekmes auditorijām. • Korupcijas risku samazināšana un izskaušana, izstrādājot kopīgus uzņēmējdarbības ētikas standartus nozaru līmenī, kā arī to ieviešana praksē
 20. 20. Ietekmes auditorijas Personāls un arodbiedrības Akcionāri NVO un investori Uzņēmums Biznesa Valsts un partneri pašvaldības Patērētāji
 21. 21. Rekomendācijas • LDDK 21.decembrī noslēdza vienošanos ar Saeimu par sadarbību ēnu ekonomikas samazināšanā, kur viens no sadarbības punktiem tika minēts - izmaiņas publisko iepirkumu likumā, iekļaujot KSA principus sadarbības piedāvājumu izvērtēšanā. Sīkāk: http://www.lddk.lv/index.php?c=100&group=archive&p=1268&page=1 • Rekomendācijas par izmaiņām iepirkumu likumā, lai aizsargātu godīgo uzņēmēju konkurētspēju un samazinātu iespējas tikt pie publiskā sektora pasūtījumiem uzņēmumiem, kas līdz šim nodarbojas ar dempingu uz darbaspēka rēķina, nemaksājot valstij nodokļus. Sīkāk: http://www.lddk.lv/index.php?p=1281 • Rekomendācijas Labklājības ministrijas izstrādātajam Nereģistrētās nodarbinātības mazināšanas plānam. Sīkāk: http://www.lddk.lv/index.php?c=100&p=1280
 22. 22. Ilgtspējas indekss
 23. 23. Iedvesmotāji
 24. 24. Organizatori un eksperti • Iniciatori un organizatori  Eksperti  Metodoloģija un projekta vadība
 25. 25. Saturs un forma • Internetā bāzēta pašvērtējuma forma • 110 jautājumi 5 daļās ar dažādiem “svariem”: • Atsauces uz publiski pieejamu informāciju (gada pārskati, interneta vietne u.c.) • Organizatori izmantos publisko reģistru datus par maksātnespēju, sodiem, nodokļu parādiem • Publiskots tiek tikai kopējais indekss, ierindojot tos snieguma kategorijās (platīna, zelta, sudraba, bronzas līmeņi). Netiek publiskoti zem 40% • Atsevišķa komunikācija par labāko praksi
 26. 26. Ko tas dod uzņēmuma? • Pārskatu par attīstības iespējām • Iespēju novērtēt savu sniegumu pēc starptautiskiem kritērijiem • Sistematizētu komunikāciju par labo praksi • Publisku atzinību • Iespēju izmantot indeksa rezultātus uzņēmuma komunikācijā • Atvieglotu iespēju pievienoties Globālajam līgumam un izdot pārskatu atbilstoši GRI standartiem
 27. 27. Ilgtspējas indeksa 2010. rezultāti • Uzņēmumi sarindoti alfabēta kārtībā četrās grupās atbilstoši kopējam indeksa rezultātam. • Platīna grupā iekļūst uzņēmumi, kuru ilgtspējas indekss pārsniedz 90%, zelta – no 80 līdz 89,9%, sudraba – no 60 līdz 79,9%, bronzas – no 40 līdz 59,9%. • 2010. gadā, kad Latvijā pirmo reizi noteikts uzņēmumu ilgtspējas līmenis, zelta un platīna grupās nav iekļuvis neviens no indeksa dalībniekiem. • Indeksa dalībnieki, kuri iegūst zemāku vērtējumu par 40%, netiek publicēti, tomēr tie tāpat kā pārējie uzņēmumi saņem ekspertu rekomendācijas savas ilgtspējas uzlabošanai, kas dod iespēju atkārtoti piedalīties nākamajā gadā. • 2009. gada „Ilgtspējas indeksa” rezultāti un ekspertu komentāri, kā arī labās prakses piemēri publicēti 28. aprīļa pielikumā laikrakstiem „Diena” un „Dienas Bizness”.
 28. 28. Bronzas kategorija
 29. 29. Sudraba kategorija
 30. 30. www.IlgtspejasIndekss.lv
 31. 31. Pateicos par uzmanību! Izaugsmei un labklājībai! Konsultācijas biedriem: www.lobijs.lv Informācija sabiedrībai: www.lddk.lv

×