Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nl pp rac2015ny

195 views

Published on

En utvecklande utbildning som verkligen gör skillnad. Mycket praktik och förståelse för HUR våra beteenden skapas och HUR du kan hjälpa och stötta nya. NLP Business Practitioner för dig som vill längre i ditt ledarskap och kommunikation.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nl pp rac2015ny

  1. 1. Ledarskap och kommunikation med NLP Lär, träna och utveckla INDIVID • TEAM • ORGANISATION NLP Business Practitioner för dig som vill utveckla och utvecklas.
  2. 2. Alla ledarskapsutbildningar är ungefär likadana, undantaget de som inte är det... Det här är kanske din bästa utbildning någonsin Går du omkring med en känsla av att du inte utnyttjar din fulla potential, att du skulle kunna göra så mycket mer av ditt ledarskap? Står du inför dagliga utmaningar och agerar du utan att hinna tänka efter före, eller tänker du länge och kommer aldrig loss? Du får helt nya perspektiv, det är magiskt Tänk om det är så enkelt att om du ser tillvaron i nya perspektiv, föränd- rar dina personliga strategier och använder ditt språk på ett nytt sätt, så öppnas nya möjligheter? Möjligheter som ger mer livskvalitet, arbets- glädje och hållbara relationer. Helt enkelt ”resultat som gör skillnad”. NLP Business Practitioner är en ledarskaps- och kommunikationsutbild- ning med verktygen från NLP:n. Den vänder sig till dig som leder och utvecklar människor i din dagliga verksamhet. Vi vågar sticka ut och säga att vår ledarskapsutbildning med NLP inte liknar någon annan ut- bildning, den griper tag i dig och är ett sätt att förhålla sig till livet, både privat och professionellt. ”NLP är ett sätt att förhålla sig till livet. Med hjälp av kraftfulla tekniker lär du dig att förstå dina och andras tankar, känslor och beteenden och vilken betydelse de har för att nå resultat.”  Lotta Bengtsson, huvudtränare och driver FlowPartner AB. Utnyttjar du din fulla potential?
  3. 3. Hur du tänker, kommuni- cerar och agerar är avgörande. ”Värdet av den här utbild- ningen är stort, både professionellt och person- ligt! Man växer som män- niska och som ledare. Verktyg och processer som handlar om kommunika- tion och tillstånd är använd- bara i det operativa arbetet. Extra viktiga är de i olika sammanhang där man vill vara sitt bästa jag!” Anna Nambord, HR Manager, Wihlborgs Vill du påverka mer i ditt liv och samtidigt bli en bättre ledare och kommunikatör? Vi tror stenhårt på att ledarskap börjar med dig själv som ledare. Hur du agerar och kommunicerar, spelar stor roll både på hur du ser på dig själv och ditt ledarskap och hur andra följer dig. Genom nya insikter och kunskaper får du möjlighet att skapa synliga och märkbara förändringar. Till skillnad från många andra ledarskapsutbildningar ger vi dig massor av praktiska verktyg att använda i din vardag. Verktyg som utmanar och tränar dig i din fortsatta personliga och yrkes- mässiga utveckling. ”Jag trodde att det var en ’standard’ ledarskapsut- bildning och att jag redan varit med om allt. Men så var det inte. Den per- sonliga resan är otroligt stark. Kunskapen jag fick med mig ändrade mitt sätt att se på saker och ting och förklarar hur vi människor gör. Kunskap- en har gjort att jag kan hantera olika situationer på ett helt nytt sätt. Jag ger utbildningen en 10:a!” Jan Montén, Continious Service Manager, Tieto Inte bara nå ut... nå in Valda sanningar Mentala strategier Språket Värderingar Stanna upp Coaching TANKAR U t veckling genom kunskap & tränin g Nyapers pektiv + nytt agerande = NYA RESULTAT EQ vägen till framgång Framgångs faktorer Ditt personliga ledarskap Kraften i relationer Hjärnans ABC
  4. 4. Förändring kräver förändring... För att få riktigt genomslag i ditt ledarskap behöver du som ledare ha en stabil närva- ro, styra dina tankar och ha kunskap om hur vi människor faktiskt fungerar. Alla beteenden har en strategi, vilket vi oftast är omedvetna om. Dessa strategier innehåller tankar, känslor och beteenden och mixen av dessa kan stötta eller stjälpa dig, hur tydliga mål du än har. Det är här styrkan i NLP:n ligger; att kunna resursstärka individer och team. Dina tankar och inre dialog spelar roll ”Vill du känna energin i dig flöda, hjälpa dina medarbetare att växa i sina arbetsroller och samtidigt bredda din egen plattform som ledare i form av väl genomarbetade strategier? Då ska du gå FlowPartners NLP Business utbildning”. Åsa Malmén, Unit Manager, CGI Sydost Nuläge Icke verbal kommunikation. Hur du använder språket. Konflikthantering Hur du resursstärker dig själv så att du kan hantera de utmaningar du möter. Jasså, det ska ju alltid ändras på allt. Har vi provat föru Det kommer Olika känsloreaktioner.Jag tänker minsann inte göra det. De kommer bara när något är fel. Aldrig får man höra att man gör något bra. Kan vi in att gö Fyll på med Resurser VANLIGA HINDER NLPhjälperdig att brygga över mellan nuläge och önskat resultat. Praktisk verktygslåda med NLP Då Perspektivträning Hur du agerar. K på
  5. 5. Målbilder startar i tanken. Hur gör man för att förstärka dessa? ovat förut. kommer aldrig att gå. Kan vi inte bara fortsätta att göra det vi gör? Förhållningssätt Önskat resultat Nya perspektiv ger mer kraft och energi i ditt ledarskap. NLP - Nycklar till framgång NLP står för Neuro Lingvistisk Programmering och är ett samlings- namn för en uppsättning kraftfulla modeller, strategier och tekniker inom förändring, utveckling och effektiv kommunikation. I NLP:n studerar man hur människor gör, tänker och känner när de har framgång. Detta paketeras och kan sedan tränas in och använd- as av andra och har visat sig vara en mycket framgångsrik metod för att nå önskade resultat. Hur fungerar vi människor egentligen och hur kan man stötta i en förändringsprocess? På vår utbildning får du grundläggande kunskaper om hur hjärnan fungerar. Du tränar på språkmodeller, som till exempel att ställa klargörande frågor för att kommunicera effektivare. Du lär dig att precisera resultat, se situationer ur olika perspektiv och anpassa ditt beteende för att uppnå det du vill. ”Jag ville ha tips och trix till mitt ledarskap, trodde jag skulle få lite av det. Vad fel jag hade! Jag fick mycket mer. Min kommunikation har utvecklats. Jag tar mig an utmaningar och förändringar på ett annat sätt. Jag fokuserar på det positiva med föränd- ringar och hur mycket jag kan lära mig av dem. Utbildningen passar för dig som är nyfiken på att se sammanhang och tycker om hur kommunikation bygger kraft hos människor.” Martin Sevelo, Senior Supply Manager, Tetra Pak Dåligt självförtroende Hur du tänker i olika steg är en nyckel. Sälja in idéer Kommunikation på samma våglängd.
  6. 6. NLP Business Practitioner är en av de mest snabbväxande utbildning- arna inom ledarskap och kommuni- kation. För vem? Genom åren har många ledare, säljare, projekt- ledare, coacher och konsulter gått våra utbild- ningar. Du behöver inte ha formellt ledarskap för att gå utbildningen. Ingår 17 dagars utbildning fördelat på sex tillfällen, arbets- och utbildningsmaterial samt certifiering. Förmiddags- och eftermiddagsfika, lunch. Certifiering Utbildningen leder till INLPTA NLP Business Practitioner och har ett minimikrav på 130 utbildningstimmar, teori och praktisk kunskap, vilket du får på utbildningen. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Du väljer själv om du vill certifieras eller inte. Certifiering är ett krav för att gå vidare till NLP Business Master Practitioner. Investering 54 700 kr exklusive moms. För anmälan och frågor: Telefon 0709-45 47 02 info@flowpartner.se Anmälan! Våra kunder ger oss betyget 9,85 av 10 möjliga! Vi använder metoder och tekniker som gör din inlärning lustfylld och energirik. Kraftfulla resultat Tänka Nytt - Flexibel Agera Feedback Resultat KRAFT NLP:ns fyra grundstenar för att skapa kraft och resultat.
  7. 7. 3 dagar Från A-B, coaching i vardagen Kommunikationens och coachingens grundstenar från nuläge till önskade resultat. Modeller för kraft och riktning. Använd feedback som ett bränsle till förbättrade pre- stationer, en viktig del för att nå resultat. 3 dagar Ta kommando över ditt tillstånd och led dig själv Kropp och knopp hänger ihop. Lär dig hjärnans ABC. Styr ditt sinnestillstånd och skapa nya resultat och träna din förmåga att känna igen ditt inre feedbacksystem så att du fattar bättre beslut. 3 dagar Förstå och bli förstådd Hur du kommunicerar har stor påverkan på resultatet. Språket och orden ger olika budskap. Metaforer, ett sätt att skapa större förståelse och som problemlösnings- modell. 3 dagar Viktiga ankare i ledarskapet och valda sanningar Värderingar är vårt navigeringssystem både för dig som människa och för teamet du arbetar i. Övertygelserna blir våra sanningar och hjälper eller stjälper utveckling. Utmana ”tankeklister” och skapa fler resurser. 3 dagar Teamets utveckling Teamets delar, dynamik och utvecklingssteg. Alla levande system har olika nivåer för påverkan och olika påverkan skapar olika kulturer. Var ger påverkan störst för- ändring? Ramar som skapar effektivare möten och fokus på resultat. 2 dagar Certifiering och nästa steg Sammanfattning och integrering av teoretisk och praktisk kunskap, redovisning av projekt. Godkänd certifiering leder till ”INLPTA NLP Business Practitioner” som möter INLPTA:s krav på NLP utbildningar. Du får ett dynamiskt och utvecklande innehåll. Du får tränar dina förmågor och får nya resultat. Utbildningen är fördelad på 6 moduler och totalt 17 dagar. MODUL 2 MODUL 1 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 MODUL 6
  8. 8. Vi utbildar ledare som vill göra skillnad och skapa resultat. Utbildningen liknar ingen annan utbildning. Den griper tag i dig och ger dig helt ny förståelse för mänskligt beteende, så att du blir bättre på att leda både dig själv och andra. Vi är en av de främsta i Sverige inom ledarskaps- och kommunikationsutbildningar med NLP, vilket gör att du får ta del av det senaste inom området. Vi har lång erfarenhet av NLP Business utbild- ningar såväl internt i företag som öppna utbild- ningar. Det gör att vi har förståelse för de situationer du som ledare befinner dig i och vilka behov du har. Våra många deltagarna har gett oss toppbetyg genom alla år och vittnar om hur de utvecklats i sina olika roller. Du får tillgång till ett stort nätverk av ledare som gått NLP-utbildningar som du kan byta erfaren- heter med. INDIVID • TEAM • ORGANISATION Frukostseminarie Vill du veta mer om NLP och våra utbildningar? Välkommen till några av våra kostnadsfria semi- narier där du får ett praktiskt och ett teoretiskt smakprov. För aktuella datum och anmälan, läs mer på www.flowpartner.se Läs mer om FlowPartner, NLP och våra utbildningar på www.flowpartner.se

×