Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yeni TTK Guvenlik

1,169 views

Published on

Murat Lostar'ın 15.06.2011'de ITO (Istanbu Ticaret Odası)'nda düzenlenen, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Bilişim Uygulamaları Toplantısı 'nda yaptığı Hukuksal Düzenlemeler, Güvenlik, e-İmza Uygulamaları başlıklı sunumu.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Yeni TTK Guvenlik

 1. 1. Web: www.lostar.com.tr <br />Tel: (212)224 90 04<br />Twt: @lostar<br />
 2. 2. Yeni TÜRK TİCARET KANUNU BilişimUygulamaları<br />Hukuksal Düzenlemeler, Güvenlik, eİmza<br />Murat Lostar<br />
 3. 3. Lostar Hakkında<br />Hizmetlerimiz<br />Bilgi Güvenliği<br />Bilişim Güvenliği<br />GAP Analizi, ISO 27001 Yönetim Sistemi, Güvenli Yazılım Geliştirme, Teknik Denetimler (Internet/Intranet/DoS/Application/Process Security CheckUp),<br />Suistimal İnceleme ve Adli Bilişim (Computer Forensics) , PCI-DSS<br />Danışmanlık<br />Eğitim<br />Denetim<br />BT Yönetişimi<br />GAP Analizi, CobiT, Val IT, ITIL, ISO 20000, SoX Uyumluluk, Hukuki Uyumluluk, Olay Yönetimi, Değişim Yönetimi, Problem Yönetimi, Varlıkların Sahipliği / Kritikliği BTDışkaynak Kontrat Danışmanlığı/Denetimi<br />Uzmanlık Alanlarımız<br />İş Sürekliliği<br />BT Sürekliliği<br />GAP Analizi, BS 25999; BS 25777; NFPA 1600; İş Sürekliliği Yönetimi (BCM), BT Felaketten Kurtulma (DRM), Olağanüstü Durum Merkezi, Tatbikat Yönetimleri<br />Employee Security Awareness Methodology – ESAM<br />www.guvenlik.info; GSU; IBU; SU; Açık Radyo; ISACA-Ist<br />Diğer<br />+GeçiciPersonel+YazılımGeliştirme<br />
 4. 4. Gündem<br />İkincil Mevzuat (Yönetmelik, Tebliğ, vb)<br />Kayıtlı Elektronik Posta (Kayıtlı-e-Posta)<br />Internet Sitesi & Elektronik Genel Kurul<br />Güvenli Elektronikİmza<br />
 5. 5. İkincil Mevzuat<br />M.1524 (Internet Sitesi): …husular Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.<br />M.1525 (Kayıtlı Elektronik Posta): … usul ve esaslar BTK tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.<br />M.1527(Elektronik Genel Kurul): …uygulanma esasları bir tüzük ile, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. <br />
 6. 6. KayıtlıElektronik Posta<br />
 7. 7. Kayıtlı Elektronik Posta<br />Tanımlar<br />Kayıtlı-e-Posta<br />Güvenli Elektronik İmza<br />Zaman Damgası<br />Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı<br />Kapsam<br />İhbarlar<br />İhtarlar<br />İtirazlar, vb<br />Fatura<br />TeyitMektubu<br />İştirakTaahhütnamesi<br />ToplantıÇağrısı<br />…<br />
 8. 8. KayıtlıElektronik Posta NasılÇalışır?<br />Gön:MesajıGönderen<br />Alıcı: Mesajıalan<br />KEPHS: KayıtlıElektronik<br />Posta HizmetSağlayıcı<br />
 9. 9. Internet SitesiveElektronikGenelKurul<br />
 10. 10. Internet Sitesi ve Elektronik Genel Kurul<br />Ayrıntılar için ikincil mevzuat bekleniyor.<br />Toplantı: Eylül sonu. <br />Düzenleyiciler: <br />Gümrük ve Ticaret Bakanlığı<br />Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu<br />İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Araştırma Enstitüsü<br />Kurumlar kendi Internet siteleri yerine ortak sitelerde kendi bilgilerini de yayınlayabilirler.<br />ElektronikGenelKurul<br />Toplantı, Kararlar, Oylama<br />
 11. 11. GüvenliElektronikİmza<br />
 12. 12. Güvenli Elektronik İmza<br />5070 sayılı kanun: “...Elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğurur...” (Sadece bireysel kullanım)<br />Kapsam dışı: <br />Poliçe, bono, çek, makbuz senedi, varant, kambiyo senetleri...<br />Kanunların bir merasime bağladığı işlemler<br />YENİ: Ticaret şirketleri, gerçek ve tüzel kişiler<br />
 13. 13. Hayatımızda Ne Değişecek?<br />
 14. 14. Elektronik Kayıt/Kanıt<br />Orijinal “imzalı” dokümanartıkelektronik<br />Yedekler/kullanılabilirlik/elektronikdokümanyönetimi<br />BilgiGüvenliğiNasılOlmalı (Politika)<br />
 15. 15. Teşekkürler<br />
 16. 16. Web: www.lostar.com.tr <br />Tel: (212)224 90 04<br />Twt: @lostar<br />

×