Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infosessiescholenstandaard

611 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infosessiescholenstandaard

 1. 1. Slagen in het hoger onderwijs<br />Informatiesessie K.U.Leuven Campus Kortrijk<br />
 2. 2. Slagen in het hoger onderwijs<br />Structuur hoger onderwijs<br />Hoe kiezen?<br />De voorbereidingen <br />Hoe slagen?<br />Vangnetten<br />En verder …<br />
 3. 3. 1. Structuur hoger onderwijs<br />Master<br />Minstens 60 stp<br />Academische Bachelor<br />Universiteit Hogeschool<br />180 stp (3 jaar)<br />Professionele Bachelor<br />Hogeschool<br />180 stp (3 jaar)<br />
 4. 4. 1. Structuur hoger onderwijs<br />SLO<br />30 stp - praktijk <br />Master<br />120 stp <br />Specifieke lerarenopleiding<br />60 stp <br />SLO<br />30 stp - theorie <br />Master<br />60 stp <br />Academische Bachelor<br />180 stp (3 jaar)<br />
 5. 5. 1. Structuur hoger onderwijs<br />
 6. 6. 1. Structuur hoger onderwijs<br />Professionele Bachelor<br />Toepassingsgericht<br />Beroepsgericht<br />Praktijk<br />Academische Bachelor<br />Wetenschappelijk<br />Kennisontwikkeling<br />Onderzoek<br />Bijv. sociaal werk, office management, regentaat, autotechnologie,…<br />Bijv. ingenieurswet., arts, kinesitherapie, taal- en letterkunde, economische wet., …<br />
 7. 7. 1. Structuur hoger onderwijs<br />Nieuwe tendenzen:<br />Generische bachelors<br />Voorbeelden: Utrecht, …<br />Kortrijk: onderwijskunde en wetenschappen<br />Bedrijven vragende partij ! <br />Cfr citaat: “….…”<br />
 8. 8. 2. Hoe kiezen?<br />1. Wat?<br /><ul><li>hogeschool of universiteit?
 9. 9. studierichting ?</li></ul>2. Waar?<br /><ul><li>stad
 10. 10. omgeving
 11. 11. grote of kleine campus, …</li></li></ul><li>2. Hoe kiezen?<br />Studiekeuze = beslissing op basis van capaciteiten x studiehouding x persoonlijkheid x motivatieStudiekeuze dus niet enkel op op basis van schoolresultaten, ook niet op zoek gaan naar de juiste keuze<br />
 12. 12. 2. Hoe kiezen?<br /> regelmaat? <br /> zelfstandig?<br /> studie-eenzaamheid?<br /> grondig vs. oppervlakkig?<br /> ontspanning?<br /> doorzetter?<br /> concentratie?<br />
 13. 13. 2. Hoe kiezen?<br />Overzicht<br />hogeronderwijsregister.be<br />Boek: “wat na het secundair”<br />Hulp bij keuze door: CLB’s, studiediensten universiteiten en hogescholen, leerkrachten,…<br />
 14. 14. 3. De voorbereidingen<br />Huisvesting <br /><ul><li>pendelen
 15. 15. op residentie
 16. 16. Dienst Studentenvoorzieningen
 17. 17. op kot
 18. 18. www.kotwest.be
 19. 19. www.kotwijs.be
 20. 20. www.kotatgent.be
 21. 21. …</li></li></ul><li>3. De voorbereidingen<br />Financiële aspecten:<br /><ul><li>inschrijvingsgeld beurs: € 80 - niet beurs: € 567,8
 22. 22. cursusmateriaal afh. van richting: € 250 tot € 400
 23. 23. huisvesting en/of verplaatsingen € 130, € 250, … - 10-12 maand?
 24. 24. maaltijden
 25. 25. vrije tijd</li></ul>www.studietoelagen.be<br />
 26. 26. 3. De voorbereidingen<br />TERMINOLOGIE<br />Studiecontracten (Diplomacontract, creditcontract)<br />Studiepunten<br />Mogelijke verwarring: bijv. leerkrediet – jokerkrediet – tolerantiekrediet<br />
 27. 27. 3. De voorbereidingen<br />Leerkrediet<br /><ul><li>Een “rugzak” met 140 studiepunten
 28. 28. waar studiepunten uitgaan (opgenomen stp. bij inschrijving)
 29. 29. en studiepunten bijkomen (stp. waarvoor creditbewijs werd behaald)
 30. 30. Eerste 60 verworven studiepunten: X2 (tijdstip niet belangrijk)
 31. 31. Een rugzak voor jouw bachelor- en/of masterstudies aan hogeschool of univerisiteit
 32. 32. www.studentenportaal.be</li></li></ul><li>3. De voorbereidingen<br />Diplomaruimte<br />Sinds 2009-2010<br /><ul><li> opleidingsmodel
 33. 33. inschrijven voor een opleiding
 34. 34. één deliberatie op het einde van de opleiding (ook enkel dan graadbepaling)</li></ul>t.e.m. 2008-2009<br /><ul><li>programmajaarmodel
 35. 35. inschrijven in programmajaren
 36. 36. jaarlijkse deliberatie</li></ul>10/20 = creditbewijs<br />8 of 9/20 : tolerantiekrediet ? (voor 10% van<br />het aantal studiepunten & indien CSE &gt; 50%)<br />
 37. 37. 3. De voorbereidingen<br />Inhoudelijke voorbereiding<br />Reeds in secundair onderwijs zoeken naar een goede verwerkingsmethode (regelmaat, planning …)<br />Zomercursussen: wiskunde,chemie, academisch Nederlands, …<br />Zelftoetsen: u-solvit, taalportaal, ingenieurswetenschappen …<br />Ontmoetingsdagen (vb: Anseremme)<br />
 38. 38. 3. De voorbereidingen<br />1e semester - 13 weken<br /> kerstvakantie - 2 weken <br /> blok - 1 week<br /> examens - 3 weken<br /> een week vakantie<br /> 2e semester - 13 weken<br /> paasvakantie - 2 weken<br /> blok - 2 weken<br /> examens - 3 weken<br /> deliberaties - 1 week <br />
 39. 39. 4. Hoe slagen ?<br />
 40. 40. 4. Hoe slagen ?<br />“een studerende grondhouding”<br /><ul><li> welbevinden
 41. 41. capaciteit
 42. 42. motivatie (wat wil je bereiken,…)
 43. 43. inspanning
 44. 44. efficiënte aanpak </li></li></ul><li>4. Hoe slagen ?<br />
 45. 45. 4. Hoe slagen ?<br />“Een efficiënte aanpak”<br /><ul><li> zelf initiatief nemen. Eigen verantwoordelijkheid !
 46. 46. “wie faalt om plannen, plant om te falen…”
 47. 47. een efficiënte studiemethode (het dieper verwerken – verbanden )</li></li></ul><li>4. Hoe slagen ?<br />Beïnvloedende factorenStuderen in situatie van algemeen welbevinden~ faalangst~ aanpassen aan nieuwe situatie~ persoonlijke problemen~ hooggespannen verwachtingen,…<br />
 48. 48. 5. Vangnetten<br />Studie- en studentenbegeleiding <br /><ul><li>Docenten/professoren (specifieke vragen over cursus, verwachtingen naar examen toe,…)
 49. 49. Monitoren (monitoraten, moeilijke onderwerpen, structuur en inzicht)
 50. 50. Studiebegeleiders (individueel)
 51. 51. Elektronische leerplatformen
 52. 52. Proefexamens</li></li></ul><li>6. En verder …<br />Studeren is meer dan studeren alleen…<br /><ul><li>Fuiven
 53. 53. Concerten
 54. 54. Cultuur
 55. 55. Studentenclubs, cantussen
 56. 56. Sociaal engagement
 57. 57. …</li></li></ul><li>Uw vragen zijn welkom<br />K.U.Leuven Campus KortrijkE.Sabbelaan 53 - Kortrijk056 24 61 11<br />Prof. Jan Beirlant, campusrectorJan.Beirlant@wis.kuleuven.beDienst StudieadviesLorenzo Parmentier056 24 61 38 info@kuleuven-kortrijk.be<br />

×