Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Werkdocument sadan

905 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Werkdocument sadan

 1. 1. Werkdocument SADAN - Opdracht Lore Declercq 1BaTP ab Thema : eetstoornissen Onderwerp: Anorexia Nervosa en Bulimia Nervosa
 2. 2. Inhoudstabel 1. Powerpoint:.......................................................................................................2 http://www.slideshare.net/LoreDeclercq/1e-bat-pa-declercq-lore.................................2 2. Excel-opdrachten & statistieken: .........................................................................3 http://www.slideshare.net/LoreDeclercq/ict-6445134.................................................3 3. Synthese...........................................................................................................3 4. Plaatskenmerk: Vakbibliotheek Bohn Stafleu van Loghum........................................3 5. Referentie..........................................................................................................3 6. Context.............................................................................................................3 7. Auteur...............................................................................................................3 8. Structuur...........................................................................................................4 9. Maak een lijstje met:..........................................................................................4 9.1 Interessante bronnen die je nog wil doornemen (tip : mix van sociaal- wetenschappelijke, juridische en statistische bronnen)...........................................................4 9.2 Organisaties betrokken bij het thema................................................................................5 9.3 Specialisten.......................................................................................................................5 9.4 Definities en moeilijke woorden:......................................................................................5 10. Bronnenlijst.....................................................................................................6 11. Persoonlijk besluit.............................................................................................7 Bijlage 1 : Bespreking van een organisatie i.v.m. het thema..............................................9 1. Powerpoint: http://www.slideshare.net/LoreDeclercq/1e-bat-pa-declercq-lore
 3. 3. 2. Excel-opdrachten & statistieken: http://www.slideshare.net/LoreDeclercq/ict-6445134 Bron statistieken : Jongeren met eetstoornissen. Geraadpleegd op 4 januari 2011, op : http://www.eetstoornis.be/pr_project2_Vlaamse_Gemeenschap.htm 3. Synthese Er zijn 3 verschillende soorten eetstoornissen, namelijk Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en eetbuisstoornis. Vooral Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa worden in dit artikel uitvoerig besproken. De meeste patiënten van eetstoornissen zijn jonge vrouwen en de ziekte begint vaak in de puberteit. Mensen die lijden aan Anorexia Nervosa hebben een enorme angst om gewicht bij te komen. Kenmerkend aan Boulimia Nervosa zijn de eetbuien gevolgd door compensatiegedrag. (meestal braken) Het behandelen van de ziekte is moeilijk omdat de patiënten de ziekte vaak ontkennen. De patiënten moeten enerzijds psychische hulp krijgen maar een diëtist speelt ook een belangrijke rol bij het genezingsproces. 4. Plaatskenmerk: Vakbibliotheek Bohn Stafleu van Loghum 5. Referentie Bruna, M.J., Balke, P. & Reuver, M.H.M. (2008). Eetstoornissen: anorexia nervosa en bulimia nervosa. Informatorium voor Voeding en Diëtetiek, 1-11. Geraadpleegd op 19 november 2010, op: http://www2.bsl.nl/corp/common/framecreator.asp? ak=welkom&ap=vakb&altp=http://vb23.bsl.nl/totalecollectie 6. Context Het artikel gaat over eetstoornissen. En vooral over de eetstoornissen anorexia nervosa en bulimia nervosa. Eetbuisstoornissen krijgen in dit artikel minder aandacht. Eerst krijg je een uitgebreide uitleg over de ziektes. Daarin vind je de prevalentie en incidentie, de pathologie, de klinische verschijnselen en diagnostiek en de etiologie. Daarna komt de behandeling en voedingstherapie aan bod. Dit artikel komt uit een informatorium voor Voeding en Diëtetiek en dat uitgangspunt komt sterk naar voor bij de behandeling en voedingstherapie. Ook de rol van de diëtist wordt besproken. 7. Auteur A) Het artikel werd geschreven door Bruna, M.J., Balke, P. en Reuver, M.H.M. In het artikel zelf vind ik geen verdere uitleg over de auteurs. B) Op het einde van het artikel staat er een beetje extra info over de auteurs. Bruna, M.J. is een vrijgevestigd psychiater te Voorschoten. (praktijk Westerparc) Balke, P. is een diëtist in het Novarum Gespecialiseerd Centrum voor eetstoornissen in Amsterdam. Reuver, M.H.M. is ook een diëtist in het Centrum Eetstoornissen de Ursela in Leidschendam.
 4. 4. C) Op internet vind ik enkel van de auteur Bruna, M.J. een artikel die hij onder andere geschreven heeft. Namelijk: Dingemans, A.E., Bruna, M.J. & Furth, E.F. van (2002). Binge eating disorder: A review. International Journal of Obesity, 26, 299-307. 8. Structuur A) Het artikel kent een duidelijke structuur. Het artikel start met een korte samenvatting, gevolgd door een inhoudstafel. De tekst is heel logisch opgebouwd met in het begin de uiteenzetting van de ziektes en naar het einde toe de behandeling ervoor. Het is geen doorlopende tekst. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende titels, ondertitels en alinea’s. B) Onder het derde punt pathologie staat als tussentitel ‘persoonskenmerken’. Bij het vierde punt van klinische verschijnselen en diagnostiek vind je een onderverdeling waaronder anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuisstoornis. Bij iedere onderverdeling staan er telkens nog de titels ‘beknopte DSM-IV-criteria’ en ‘belangrijkste lichamelijke gevolgen’. Etiologie wordt opgesplitst in slankheidsideaal, ideaalbeeld, sociaalcultureel, biologische aspecten, genetische factoren, persoonlijkheidskenmerken, verklaringsmodellen. De voedingstherapie bestaat uit het doel van de behandeling, de gespreksvoering, de anamnese, het behandelplan en evaluatie en duur van de behandeling. De tussentitels bij gespreksvoering zijn ‘motivering’ en ‘ gesprekshouding en gesprekstechnieken’. De anamnese bestaat uit de tussentitels: eetgewoonten, overeten/eetbuien, gewichtsbeperkende maatregelen, gewichtsverloop en lichaamsbeleving, emotionele beleving van eten en antropometrische gegevens. Het behandelplan wordt opgedeeld in de tussentitels: Ad 1 Herstel van de voedingstoestand, Ad 2 Gewichtsherstel of –handhaving, Ad 3 Begeleiden naar een normaal voedingspatroon, Stap 1 : Eetverslag bijhouden, Stap 2: Regelmatig eetpatroon adviseren, Stap 3: Stoppen met maatregelen om gewichtstoename te voorkomen en Stap 4: Introductie ‘verboden’ voedsel. C) Op het einde van het artikel bevindt zich een literatuurlijst en overige bronnen. In de tekst zelf worden er ook korte referenties gemaakt. Dat doet men door tussen haakjes de titel of auteur te zetten en het jaartal van de bron. D) Het valt op dat er heel veel gebruik wordt gemaakt van titels, ondertitels en tussentitels. Er wordt een logische volgorde gebruikt met als begin de uiteenzetting van de ziektes en naar het einde toe de behandeling en evaluatie er van. 9. Maak een lijstje met: 9.1 Interessante bronnen die je nog wil doornemen (tip : mix van sociaal- wetenschappelijke, juridische en statistische bronnen) -Hoge Gezondheidsraad (HGR) België -Trimbos-instituut -Universitair Psychiatrisch Centrum K.U. Leuven, campus Kortenberg, afdeling Sint-Lukas
 5. 5. Programma Eetstoornissen -UZ Gent, Centrum voor eetstoornissen 9.2 Organisaties betrokken bij het thema -Anonieme overeters (overeaters anonymous) (OA) (www.anoniemeovereters.be) -Isichia, zelfhulpgroep voor mensen met eetstoornissen of overgewicht Isichia (bespreking : zie bijlage 1) -Stichting Anorexia en Boulimia Nervosa (SABN) -Vereninging Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa vzw (AN-BN) -www.eetstoornis.be 9.3 Specialisten -Dingemans e.a. -Hoek e.a. -Prochaska en Diclemente -Schoemaker en De Ruiter -Van Buuren -Vandereycken en Noordenbos 9.4 Definities en moeilijke woorden: Anamnese = voorgeschiedenis van een ziekte Ambivalent = tegenstrijdige gevoelens hebben Amenorroe = wegblijven van menstruatie Bagatelliseren = iets onbeduidends voorstellen of behandelen Cardiopulmonaal = hart en longen betreffend Comorbiditeit = het tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende stoornissen/ aandoeningen Diuretica = middel dat de uitscheiding van water door de nieren bevordert. Het gevolg hiervan is een verhoogde productie van urine. Gastro-intestinaal = met betrekking tot maag en darm Hypoglykemie = lage bloedsuikerspiegel Hypokaliëmie = verlaagde kaliumspiegel van het bloed Internist = specialist in inwendige ziekten Laxantia = middelen die de stoelgang bevorderen Obstipatie = verstopping van de darm, met vaak harde ontlasting. Osteoporose = Osteoporose betekent `poreusheid van de botten` en ontstaat door calciumverlies. In de volksmond beter bekend als botontkalking of botarmoede. De botten worden zo zwak (poreus) dat je zomaar iets kunt breken Purgeergedrag = Ledigen van maag (bijv. door zelf opgewekt braken of gebruik van braakmiddelen) en/of darmen met laxeermiddelen(bijvoorbeeld na overmatig eten en/of drinken en bij boulimie). Refeeding = het hervoeden van je lichaam Restrictief = beperkend, stoppend Thiaminedeficiëntie = tekort van thiamine
 6. 6. 10. Bronnenlijst Belga. (2010). "Snellere behandeling nodig voor mensen met eetstoornis." Geraadpleegd op 4 januari 2011, op http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1141468/2010/08/05/Sne llere-behandeling-nodig-voor-mensen-met-eetstoornis.dhtml Belgan. (2010, 21 augustus). Eetstoornis-bus trekt door Vlaanderen. De Standaard, p. 17. Bisschop Boele, D. (2005). Eetstoornissen. Amsterdam: Boom. Calomme, K. (2010). Emotioneel eten onder de loep: onderzoek naar risicofactoren voor emotioneel eetgedrag in een normale populatie van 11-17 jarige ASO-, TSO- en BSO- studenten. (ongepubliceerd) eindwerk Bachelor Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen. Claes, L. (2008). Alles over niet eten. Psychologie en Gezondheid, 1. Dingemans, A.E., Panders, I., Garcia-Van den Berg, E., e.a. (2005). Werkboek Eetbuistoornis Cognitieve Gedragstherapie. Leidschendam: Kenniscentrum Eetstoornissen Nederland. Dingemans AE, Spinhoven Ph, Furth EF van. (2006) Maladaptive core beliefs and eating disorder symptoms. Eating Behaviors, 7, 258-265. Dupont, F. (2007). De rol van familiale factoren in de ontwikkeling van Binge Eating Disorder : een literatuuronderzoek. (ongepubliceerd) eindwerk Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen. Hutsebaut, J. (2008). Zelfhulp bij eetstoornissen. Psychologie en Gezondheid, 2. Hoek, H., Treasure, J., Katzman, M. (1998). Neurobiology in the treatment of eating disorders. Chichester: Wiley. Lardaux, S. (2008). Eetstoornissen : van een psychogene naar een meer organische verklaring. (ongepubliceerd) eindwerk Psychologie en Pedagogische wetenschappen. K.U. Leuven. Lemmens, L. (2009). België legt handel in voedingssupplementen verder aan banden. Geraadpleegd op 4 januari 2011, op http://www.legalworld.be/legalworld/content.aspx? id=15878&LangType=2067 Loccufier, H. (2009). Voedings- en dieetleer. Optie ziekenhuisverpleegkunde. Brugge: KHBO. Princen, T. (2008). Toepassing van het interpersoonlijk kwetsbaarheidsmodel (IPT model) voor boulimia nervosa (BN) : literatuurstudie. (ongepubliceerd) eindwerk Toegepaste Psychologie. Lessius Hogeschool, Antwerpen. Prochaska, J.O. & DiClemente, C.C. (1983): Stages and processes of self-change in smoking: toward an integrative model of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 5, 390-395. Reuters. (1995, 4 april). Britse kinderen lijden aan anorexia nervosa. Het Belang van Limburg, p. 6.
 7. 7. Schoemaker C., & Ruiter C. (2003) Nationale Monitor Geestelijke gezondheid, Jaarboek 2003.Trimbos instituut: Utrecht. Schoemaker, C. & de Ruiter, C. (red.), (2005). Trimbos zakboek psychische stoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. Sillis, B. (2000, 21 maart). Eerste zelfhulpgids voor meisjes met anorexia nervosa. Het Laatste Nieuws, p.13. Trimbos-instituut. (2006). Multidisciplinaire Richtlijn Eetstoornissen 2006. Utrecht: Trimbos-instituut. Valla, Å., Groenning, I.L., Syversen, U. & Hoeiseth, A. (2000). Anorexia Nervosa: Slow Regain of Bone Mass. Osteoporosis International, 1The Medical Faculty, University of Trondheim, and 2Sentrum Roentgen Institute: Oslo, Norway. Van Buuren, S. (2004). Afkapwaarden van de ‘body-mass index’ (BMI) voor ondergewicht van Nederlandse kinderen. Nederlands tijdschrijft Geneeskunde, 148 (40). Van den Berg M., De Ruiter C., Schoemaker C. (2004) Brancherapport GGz/MZ 2000-2003. Trimbos-instituut, Utrecht. Vandereyken, W. (2006). Door dik en dun: over anorexia en boulimia nervosa. Wormer: Inmerc. Vandereycken, W. & Noordenbos, G. (2002). Handboek eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom. Vandereyken, W. & Noordenbos, G. (2008). Handboek eetstoornissen. Utrecht: De Tijdstroom. Vanderlinden, J. (2005). Anorexia nervosa overwinnen in 13 stappen. Tielt: Lannoo. Zwaenepoel, E. (2006). Eetstoornissen : Vergis je niet, ook kinderen kampen ermee. (ongepubliceerd) eindwerk Initiële lerarenopleiding lager onderwijs. KHBO, Brugge. vindplaats bron KU Leuven Centrale Handboek eetstoornissen bibliotheek Katho Campus Werkboek Eetbuistoornis Kortrijk Cognitieve Gedragstherapie KU Leuven Centrale Multidisciplinaire Richtlijn Bibliotheek Eetstoornissen 2006 11. Persoonlijk besluit
 8. 8. a) Wat moet je nog trainen? Ik zou nog wat beter met Excel moeten leren werken. Soms had ik hierbij wel wat hulp nodig. b) Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven? Het was de eerste keer dat ik Slideshare gebruikte. Ik heb ook voor het eerst meegewerkt aan een wiki. Deze ervaring zal mij zeker bijblijven. Ik heb ook geleerd om geduld te hebben. Als er iets niet meteen lukt is het best om gewoon rustig te zoeken naar een oplossing. Ik had in het begin moeite om in zo'n situaties rustig te blijven. c) Wat heb je tekort? Ik heb geprobeerd om alle opdrachten te volbrengen. Af en toe vond ik niet zo veel informatie. Ik heb maar 1 juridische en 1 politiek/maatschappelijke bron gevonden. Ook heb ik niet alle vindplaatsen teruggevonden van de bronnen uit mijn artikel. d) Heb je voldoende info gevonden? Waar heb je niet gezocht en waar kan je nog zoeken… Ik denk dat je altijd kan blijven zoeken en dat je altijd meer en meer informatie kan blijven vinden. Maar volgens mij heb ik toch een voldoende hoeveelheid informatie verzameld. Ik kon bijvoorbeeld ook nog info gaan zoeken in de bibliotheek in mijn gemeente.
 9. 9. Bijlage 1 : Bespreking van een organisatie i.v.m. het thema Organisatie: Isichia130woorden 1. betekenis 'Isichia' betekent in het Grieks 'rust'. 2. omschrijving Isichia is een organisatie die zich vooral richt op mensen (vooral vrouwen) met een eet- of snoepverslaving. Daarnaast heeft deze organisatie ook aandacht voor andere eetstoornissen als anorexia nervosa en bulimia nervosa. Deze organisatie is er om mensen met een eet- of snoepverslaving inzicht te leren krijgen in hun gedrag. Men zoekt naar de oorzaken van dit gedrag en streeft naar een gezond en haalbaar gewicht. Isichia bevindt zich in Sint-Niklaas. Deze sessies worden gegeven onder deskundige begeleiding. 3. praktisch Bij voldoende belangstelling start er een groep op dinsdagavond in Sint-Niklaas. Men wenst om vooraf eerst een gesprek te plannen. 4. contactgegevens Spoorweglaan 19, 9100 SINT-NIKLAAS Tel: 03/766.58.27 Tel: 0475/67.62.81 Bereikbaarheid: telefonische inlichtingen tussen 9-10 uur e-mail: isichia@mac.com 130woorden

×