Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Usb e sata-firewire-loris-esteban-sergio

119 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Usb e sata-firewire-loris-esteban-sergio

 1. 1. TreballUSB, ESATAifirewire.TreballUSB, ESATAifirewire.
 2. 2. ÍNDEX● Que son i per a que serveixen.● Història.● Com funcionen?● Especificacions: Velocitats, tensions,límits ...● Cables y connectors.
 3. 3. ESATA● Que és Esata?Es considera una interfície de transferènciade dades, entre placa base i dispositiusdemmagatzematge i unitats destat sòlidPlaca basePlaca basePlaca basePlaca baseSe sol utilitzar per connectar dispositiusSe sol utilitzar per connectar dispositiusDemmagatzematge daltes capacitatsDemmagatzematge daltes capacitatsSuperiors a 1 TB.Superiors a 1 TB.Se sol utilitzar per connectar dispositiusSe sol utilitzar per connectar dispositiusDemmagatzematge daltes capacitatsDemmagatzematge daltes capacitatsSuperiors a 1 TB.Superiors a 1 TB.
 4. 4. HISTORIAEl port eSATA es va presentar el 2004.Aquesta basat en el serial Sata.Amb el temps això es va millorari es va utilitzar el mateix mètodePerquè fos tan com com un usbAntes Después
 5. 5. Com funciona?Funcionen com a interfície de transferència dedades,entre placa base i dispositius dealmacenamenti unitats destat sòlid.
 6. 6. Tipús de cables de conexioCONECTORESATA PERLECTORSCONECTORESATA PERLECTORSCONECTORESATA PERDISC DURCONECTORESATA PERDISC DURCONECTORESATA PERLECTORSCONECTORESATA PERLECTORS
 7. 7. USBUSB
 8. 8. QUE SON ELS USB?● Un port usb permet conectar un total de 127dispositius.● Es un estandard que està en tots elsordinadors.● VERSIONS:1,11,11,11,13,03,02,02,02,02,0
 9. 9. PER A QUE SERVEIXEN?● Se utilitzen per compartir informacio delusuari com per exemple:
 10. 10. HISTORIA●-LANY 1995 ES VA DISENYA UNA INTERFICIE PER EL BUS-LANY 1995 ES VA DISENYA UNA INTERFICIE PER EL BUSDE SERIEDE SERIEUNIVERSAL .UNIVERSAL .●LANY 1996 ES VA MILLORAR ALGUNS DEFECTES COM LALANY 1996 ES VA MILLORAR ALGUNS DEFECTES COM LAVELOCITAT DE TRANSFERENCIA 12 Mbps.VELOCITAT DE TRANSFERENCIA 12 Mbps.●LANY 2000 ES VA LLANÇAR LA VERSIO 2,0LANY 2000 ES VA LLANÇAR LA VERSIO 2,0Un canvi important a la velocitat :Un canvi important a la velocitat :12mbps a 480mpbs12mbps a 480mpbs●LANY 2008 ES VA LLANÇAR LA VERSIO 3,0 AMB UNALANY 2008 ES VA LLANÇAR LA VERSIO 3,0 AMB UNAVELOCITAT DE 5 gbpsVELOCITAT DE 5 gbps
 11. 11. Com funciona?● Les senyals es transmeten en un cable trenat ,els nivells de tranmissio de la senyal varien de0 a 0,3 V● Les primeres versions els cables estavenconectats en massa.
 12. 12. Especificacions: Velocitat,tensions, limits..
 13. 13. TIPUS DE CABLES I DADES
 14. 14. FireWire
 15. 15. Què és i per a què serveix?- Firewire per apple i i.Link per Sony- És un estàndard dinterfície de connexió per adiverses plataformes, destinat a lentrada i sortidade dades en sèrie a gran velocitat.- Es sol utilitzar per la interconnexió de dispositiusdigitals com càmeres digitals i videocàmeres.- Hi ha quatre versions de 4, 6, 9 i 12 pins.
 16. 16. HistòriaApple va ser linventor del FireWire a mitjans dels90 i el va convertir en lestàndard multiplataformaIEEE 1394, sent el primer fabricant dordinadorsque va incloure FireWire en tota la seva gammade productes.
 17. 17. Com funciona?El firewire té dues maneres de treballar:- Mode de transferència asíncron: aquesta manera es basaen una transmissió de paquets a intervals de temps variables,això significa que el host envia un paquet de dades i espera arebre un avís de recepció.- Mode sincrònic: aquesta manera permet enviar paquets dedades de grandàries específiques a intervals regulars. Unnode anomenat Mestre de cicle és lencarregat denviar unpaquet de sincronització cada 125 microsegons. Daquestamanera, no es necessita cap justificant de recepció.
 18. 18. Característiques- Velocitat de 400 megabytes per segon.- Flexibilitat de la connexió i la capacitat de connectar un màxim de 63dispositius.- Accepta longituds de cable de fins a 425 cm amb topologia en arbre.- Resposta al moment.- Alimentació pel bus de fins a 25 VDC.- Connexions dendollar i llest, conegudes com plug & play.- Connexió en calent.- Compatible amb comunicació peer-to-peer que permet lenllaç entredispositius sense necessitat dusar la memòria del sistema o elmicroprocessador.- Tots els dispositius IEEE 1394 són identificats per un identificador IEEEEUI-64 exclusiu.
 19. 19. Tipus- Firewire 400: 50 MB/s- Firewire 800: 100 MB/s- Firewire s1600: 200 MB/s- Firewire s3200: 400 MB/s
 20. 20. (ULTIMA DIAPOSITIVA)COMPARATIVA

×