Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comparació webs

345 views

Published on

Webs 1.0, 2.0 i 3.0

Published in: Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Comparació webs

  1. 1. La diferència entre els webs 1.0, 2.0 i 3.0 Comparacions
  2. 2. Al principi de la vida <ul><li>Creus que et podries comunicar amb aquest tipus de vida? </li></ul><ul><li>Et respondria? </li></ul><ul><li>Intercanviaries informació? </li></ul>Aquest tipus d’intercomunicació és comparable a l’intercomunicació que teniem amb la Web 1.0 http :// es.wikipedia.org / wiki /Web_1.0
  3. 3. Caracteristiques del web 1.0 <ul><li>Pàgines estàtiques. </li></ul><ul><li>Extensions pròpies del  HTML . </li></ul><ul><li>Llibres de visites online. </li></ul><ul><li>Botons GIF , quasi sempre en una resolució típica de 88x31  pixels . </li></ul><ul><li>  Formularis HTML enviats via  email . </li></ul>
  4. 4. …i a continuació … <ul><li>Quin podria ser l’estil de vida d’aquest home? </li></ul><ul><li>Parlaria? </li></ul><ul><li>Es comunicaria d’alguna manera? </li></ul><ul><li>Podries arribar a entendre’l? </li></ul><ul><li>Aquest tipus d’intercomunicació és comparable a l’intercomunicació que tenim amb la Web 2.0 </li></ul><ul><li>http :// es.wikipedia.org / wiki /Web_2.0 </li></ul>
  5. 5. Web 1.0 versus 2.0 <ul><li>Troba dos diferències entre el Web 1.0 i el web 2.0 </li></ul>
  6. 6. Mirant al futur <ul><li>El futur sembla que serà el web 3.0 </li></ul>
  7. 7. Web 3.0 <ul><li>El web 3.0 es basarà en una internet més intel·ligent, els usuaris podran fer recerques més properes al llenguatge natural, la informació tindrà semàntica associada i el web podrà relacionar conceptes de múltiples fonts, també podrà deduir informació mitjançant regles associades al significat del contingut. </li></ul>
  8. 8. Imatges de… <ul><li>Diapositiva 2. </li></ul><ul><li>http://spf.fotolog.com/photo/31/20/32/unl_fut/1224272654939_f.jpg </li></ul><ul><li>Diapositiva 4 </li></ul><ul><li>http://www.abadiadigital.com/imagenes/Vida-Jurasica.gif </li></ul><ul><li>Diapositiva 5 </li></ul><ul><li>http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/web20_0809/conten/img/ud_1/tema_1.2/web1_web2.jpg </li></ul><ul><li>Diapositiva 6 </li></ul><ul><li>http://www.phovoir-images.com/watermark.php?i=86769 </li></ul><ul><li>http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:X6AkGr-0BVTAWM:http://ocegueda07.files.wordpress.com/2009/08/web-3-0.jpg </li></ul><ul><li>http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:DC9jdPx88WNjRM:http://asegrabci2009.files.wordpress.com/2009/10/web-3-0.jpg </li></ul><ul><li>http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:3v7Jb64ILv2WZM:http://pages.usherbrooke.ca/ncliche/wordpress/wp-content/g185.gif </li></ul><ul><li>Diapositiva 7 </li></ul><ul><li>http://www.google.es/imgres?imgurl=http://ictconsequences.net/uoc/erainformacion/files/2009/03/web31.png&imgrefurl=http://www.insights-qualitativos.com/2010_05_01_archive.html&usg=__cPvL6pKCxc5odFxeCaD2Q22AjFs=&h=431&w=390&sz=93&hl=es&start=10&sig2=gg88Zspm_d4WBuOWAS1LHA&itbs=1&tbnid=dYKasHV7p7U8_M:&tbnh=126&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dcaracteristicas%2Bweb%2B3.0%26hl%3Des%26sa%3DX%26prmdo%3D1%26tbs%3Disch:1&ei=etgxTKXJJNqTsgaNjOn3Ag </li></ul><ul><li>http://www.dreig.eu/caparazon/wp-content/linked_data_standards.jpg </li></ul>

×