Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DLCM.LeMinhTan

2,746 views

Published on

 • Be the first to comment

DLCM.LeMinhTan

 1. 1. www.tgu.edu.vnBộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦNMÔ TẢ Ý TƯỞNG THIẾT KẾIIINỘI DUNG BÀI GIẢNGIII
 2. 2. www.tgu.edu.vnBộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam-- Mã số học phầnMã số học phần: 03013.: 03013.-- Loại học phầnLoại học phần: Lý thuyết.: Lý thuyết.-- Số tín chỉSố tín chỉ: 03 tín chỉ.: 03 tín chỉ.-- Trình độTrình độ: ĐH, CĐ chính quy dành cho các ngành: ĐH, CĐ chính quy dành cho các ngànhkhông thuộc chuyên ngành M - LN, tư tưởng HCM.không thuộc chuyên ngành M - LN, tư tưởng HCM.-- Phân bổ thời gianPhân bổ thời gian: Lên lớp: 45 tiết (29 tiết lý thuyết,: Lên lớp: 45 tiết (29 tiết lý thuyết,14 tiết thảo luận, 02 tiết kiểm tra).14 tiết thảo luận, 02 tiết kiểm tra).-- Học phần tiên quyếtHọc phần tiên quyết: SV phải học xong HP:: SV phải học xong HP:NNLCBC CN M-LN và HP: TT Hồ Chí Minh.NNLCBC CN M-LN và HP: TT Hồ Chí Minh.
 3. 3. www.tgu.edu.vnBộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamNắm vững đối tượng, nhiệm vụ,Nắm vững đối tượng, nhiệm vụ,phương pháp nghiên cứu và ý nghĩaphương pháp nghiên cứu và ý nghĩacủa học phần.của học phần.Rèn luyện cho bản thânRèn luyện cho bản thânphương pháp nghiên cứuphương pháp nghiên cứukhoa học, phục vụ tốt hơn chokhoa học, phục vụ tốt hơn chohọc tập, nắm vững nội dunghọc tập, nắm vững nội dungkiến thức học phần.kiến thức học phần.Tin tưởng và phấn đấu theo mụcTin tưởng và phấn đấu theo mụctiêu, lý tưởng của Đảng. Đấu tranhtiêu, lý tưởng của Đảng. Đấu tranhchống cái xấu, cái tiêu cực.chống cái xấu, cái tiêu cực.
 4. 4. www.tgu.edu.vnBộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam-- Chương mở đầuChương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và: Đối tượng, nhiệm vụ vàphương pháp nghiên cứu môn đường lối cáchphương pháp nghiên cứu môn đường lối cáchmạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.-- Chương IChương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt: Sự ra đời của Đảng Cộng sản ViệtNam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.-- Chương IIChương II: Đường lối đấu tranh giành chính: Đường lối đấu tranh giành chínhquyền (1930-1945).quyền (1930-1945).-- Chương IIIChương III: Đường lối kháng chiến chống thực: Đường lối kháng chiến chống thựcdân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975).dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975).
 5. 5. www.tgu.edu.vnBộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam-- Chương IVChương IV: Đường lối công nghiệp hoá.: Đường lối công nghiệp hoá.-- Chương VChương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị: Đường lối xây dựng nền kinh tế thịtrường định hướng XHCN.trường định hướng XHCN.-- Chương VIChương VI: Đường lối xây dựng hệ thống: Đường lối xây dựng hệ thốngchính trị.chính trị.-- Chương VIIChương VII: Đường lối xây dựng, phát triển: Đường lối xây dựng, phát triểnnền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội.nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội.-- Chương VIIIChương VIII: Đường lối đối ngoại.: Đường lối đối ngoại.
 6. 6. www.tgu.edu.vnBộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam- Phải nghiên cứu giáo trình, đọc các tài liệu cóliên quan đến môn học theo sự hướng dẫn củagiảng viên; tích cực, chủ động trong học tập.- Tham dự đầy đủ các buổi lên lớp, thảo luận.- Phải có tài liệu học tập (Giáo trình, đề cươngHP).- Làm đủ các bài kiểm tra, tiểu luận theo quy định.
 7. 7. www.tgu.edu.vnBộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam- Đề cương CTHP môn Đường lối CM của ĐCSVN.- Tài liệu chính: Giáo trình Đường lối cách mạngcủa ĐCSVN do BGD & ĐT biên soạn, Nxb. CTQG,ấn hành từ năm 2011.- Tài liệu tham khảo:+ Giáo trình lịch sử ĐCSVN;+ Các văn kiện, NQ của Đảng (có liên quan);+ Hỏi và đáp: Đường lối CM của ĐCSVN;+ Một số chuyên đề về Đường lối CM củaĐCSVN , Nxb. CTQG, 2008.
 8. 8. www.tgu.edu.vnBộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam- Điểm thi kết thúc HP: trọng số 60%(tự luận 50% - trắc nghiệm 50%)- Điểm quá trình: trọng số 40%, bao gồm:+ Kiểm tra thường xuyên: 01 bài, tự luận,tuần 4. Hệ số 1;+ Thi giữa HP: 01 bài, trắc nghiệm, tuần 7.Hệ số 2;+ Viết tiểu luận hoặc chuyên cần kết hợpvới thảo luận. Hệ số 1.Theo quy định của BGD & ĐT, gồm 2 phần:Theo quy định của BGD & ĐT, gồm 2 phần:
 9. 9. www.tgu.edu.vnBộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamThực hiện đầy đủ các quy địnhThực hiện đầy đủ các quy địnhcủa giảng viêncủa giảng viên123Có tên trong danh sách lớp họcCó tên trong danh sách lớp họcphần.phần.Đóng học phí (trước tuần thứ 8Đóng học phí (trước tuần thứ 8của HK).của HK).Lưu ýLưu ý HP chỉ tổ chức thi 1 lần duy nhấtHP chỉ tổ chức thi 1 lần duy nhấtĐCCTHP
 10. 10. www.tgu.edu.vnBộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam- Giáo án bài giảng học phần “- Giáo án bài giảng học phần “Đường lối cáchĐường lối cáchmạng của Đảng Cộng sản Việt Nammạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” được soạn” được soạntrên giao diện powerpoint.trên giao diện powerpoint.- Đây là công trình do- Đây là công trình do tập thể tổ Bộ môn Đường lốitập thể tổ Bộ môn Đường lốicách mạng của Đảng Cộng sản Việt Namcách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam thiết kếthiết kếvà biên soạn.và biên soạn.- Nội dung bài giảng- Nội dung bài giảng bám sát Giáo trình “Đường lốibám sát Giáo trình “Đường lốicách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” do Bộdo BộGiáo dục và Đào tạo biên soạn.Giáo dục và Đào tạo biên soạn.
 11. 11. www.tgu.edu.vnBộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam- Mỗi slide bài giảng được thiết kế thể hiện thương- Mỗi slide bài giảng được thiết kế thể hiện thươnghiệu của bài giảng:hiệu của bài giảng:+ Phía trên, bên trái là cờ Đảng và cờ Tổ quốc,+ Phía trên, bên trái là cờ Đảng và cờ Tổ quốc,trong đótrong đó cờ Đảng biểu hiện cho đường lối cáchcờ Đảng biểu hiện cho đường lối cáchmạng của Đảng, phù hợp với tên của Bộ mônmạng của Đảng, phù hợp với tên của Bộ môn; cờ; cờnước thể hiệnnước thể hiện quá trình Nhà nước quán triệt và vậnquá trình Nhà nước quán triệt và vậndụng đường lối của Đảng trong thực tiễn đất nướcdụng đường lối của Đảng trong thực tiễn đất nước..+ Phía trên, bên phải là+ Phía trên, bên phải là logo và địa chỉ trang Weblogo và địa chỉ trang Webcủa Trườngcủa Trường; phía dưới, bên phải mang dòng chữ; phía dưới, bên phải mang dòng chữ“Bộ môn ĐLCM của Đảng Cộng sản Việt Nam” - đây“Bộ môn ĐLCM của Đảng Cộng sản Việt Nam” - đâylà công trình do Tập thể Bộ môn biên soạn.là công trình do Tập thể Bộ môn biên soạn.
 12. 12. www.tgu.edu.vnBộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam- Bài giảng được soạn đảm bảo tính khoa học, ngắn- Bài giảng được soạn đảm bảo tính khoa học, ngắngọn, thể hiện dưới hình thức sơ đồ, biểu đồ, bảnggọn, thể hiện dưới hình thức sơ đồ, biểu đồ, bảngbiểu. Trong đó,biểu. Trong đó, nội dung bài giảng được minh hoạnội dung bài giảng được minh hoạthêm bằng các hình ảnh, files tư liệu, phimthêm bằng các hình ảnh, files tư liệu, phim..- Tất cả các hình ảnh đều- Tất cả các hình ảnh đều có chú thích nguồn bêncó chú thích nguồn bêndưới nhằm đảm bảo yếu tố bản quyềndưới nhằm đảm bảo yếu tố bản quyền. Các đoạn. Các đoạnphim được biên tập lại nhằm đảm bảo nội dung bàiphim được biên tập lại nhằm đảm bảo nội dung bàigiảng. Tuy nhiên, vẫn có chú thích nguồn ở phíagiảng. Tuy nhiên, vẫn có chú thích nguồn ở phíatrên, bên phải; phía dưới có dòng chữ chạy “trên, bên phải; phía dưới có dòng chữ chạy “Bộ mônBộ mônĐLCM của ĐCSVN - Khoa LLCT - Trường ĐH TiềnĐLCM của ĐCSVN - Khoa LLCT - Trường ĐH TiềnGiangGiang” thể hiện sự biên tập lại của Bộ môn.” thể hiện sự biên tập lại của Bộ môn.
 13. 13. www.tgu.edu.vnBộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam- Bài giảng chú trọng phân phối màu sắc hài hòa,- Bài giảng chú trọng phân phối màu sắc hài hòa,trong đótrong đó đặc biệt chú trọng nhiều màu sắc xanh tươiđặc biệt chú trọng nhiều màu sắc xanh tươinhằm thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạonhằm thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạođúng đắn của Đảngđúng đắn của Đảng. Một số chỗ bôi màu đen thể. Một số chỗ bôi màu đen thểhiện sự gian khổ, khó khăn, trong quá trình lãnh đạohiện sự gian khổ, khó khăn, trong quá trình lãnh đạocách mạng của Đảng.cách mạng của Đảng.- Ở giữa cờ Đảng, cờ nước và logo của Trường là- Ở giữa cờ Đảng, cờ nước và logo của Trường làbanner để ghi tên chương, và một số đề mục lớn củabanner để ghi tên chương, và một số đề mục lớn củabài giảngbài giảng, cách biệt với bên dưới là những nội dung, cách biệt với bên dưới là những nội dungvà tiêu đề nhỏ hơn của bài giảng. Các đề mục đảmvà tiêu đề nhỏ hơn của bài giảng. Các đề mục đảmbảo theo đúng Giáo trình giảng dạy.bảo theo đúng Giáo trình giảng dạy.
 14. 14. www.tgu.edu.vnBộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam- Mở đầu bài giảng có đầy đủ thông tin- Mở đầu bài giảng có đầy đủ thông tin về tênvề tênchương, số tiết lý thuyết, số tiết thảo luận và số tiếtchương, số tiết lý thuyết, số tiết thảo luận và số tiếttự họctự học. Mục đích để GV và SV biết để chủ động trong. Mục đích để GV và SV biết để chủ động trongquá trình dạy, học và tự nghiên cứu.quá trình dạy, học và tự nghiên cứu.- Ở Slide thứ 2 của mỗi bài giảng- Ở Slide thứ 2 của mỗi bài giảng xác định mục tiêuxác định mục tiêucủa chươngcủa chương. Qua mỗi bài giảng SV cần đạt được. Qua mỗi bài giảng SV cần đạt đượcnhững mục tiêu gì về kiến thức, kỹ năng, thái độ.những mục tiêu gì về kiến thức, kỹ năng, thái độ.- Trong và sau mỗi bài giảng đều- Trong và sau mỗi bài giảng đều có câu hỏi thảocó câu hỏi thảoluận, ôn tập và 6 câu hỏi trắc nghiệmluận, ôn tập và 6 câu hỏi trắc nghiệm để SV đào sâuđể SV đào sâuthêm nội dung bài giảng, ôn tập, kiểm tra, thi kếtthêm nội dung bài giảng, ôn tập, kiểm tra, thi kếtthúc học phần và củng cố kiến thức bài học.thúc học phần và củng cố kiến thức bài học.
 15. 15. www.tgu.edu.vnBộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam- Gần cuối mỗi bài giảng đều có phần- Gần cuối mỗi bài giảng đều có phần hướng dẫnhướng dẫnhọc tậphọc tập. Mục đích giúp SV nắm vững nội dung bài. Mục đích giúp SV nắm vững nội dung bàiđang học, tham khảo thêm nhiều văn kiện, tài liệu cóđang học, tham khảo thêm nhiều văn kiện, tài liệu cóliên quan để mở rộng nội dung bài học; nghiên cứu,liên quan để mở rộng nội dung bài học; nghiên cứu,chuẩn bị và đặt câu hỏi trước cho bài mới.chuẩn bị và đặt câu hỏi trước cho bài mới.- Ngoài ra, trong một số nội dung bài giảng còn- Ngoài ra, trong một số nội dung bài giảng còn liênliênkết với files Giáo trình, những văn kiện của Đảng cókết với files Giáo trình, những văn kiện của Đảng cóliên quanliên quan (bên dưới có chú thích nguồn trích dẫn để(bên dưới có chú thích nguồn trích dẫn đểtiện việc truy cập, tìm kiếm) vàtiện việc truy cập, tìm kiếm) và liên kết với bài giảngliên kết với bài giảngdo Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạndo Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn để cho SV cóđể cho SV cóđiều kiện tham khảo thêm.điều kiện tham khảo thêm.
 16. 16. www.tgu.edu.vnBộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt NamCHƯƠNGMỞ ĐẦUCHƯƠNG I CHƯƠNG IICHƯƠNG III CHƯƠNG IV CHƯƠNG VCHƯƠNG VI CHƯƠNG VII CHƯƠNG VIII

×