Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
  










Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh đượcĐảng ta chính thức sử dụng từ năm nào?A. Từ năm 1945.B. Từ năm 1969.C. Từ năm 1986.D. T...
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xácđịnh: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểmtoàn diện và sâu...
Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủnghĩa Mác - Lênin có vị trí, vai trò như thế nào vớihọc phần tư tưởng Hồ Chí Minh?A...
Đối với sinh viên, việc nghiên cứu, học tập Tưtưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào?A. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đ...
Đối tượng nghiên cứu cốt lõi củahọc phần Tư tưởng Hồ Chí Minh về cáchmạng Việt Nam làA. độc lập dân tộc.B. chủ nghĩa xã hộ...
TTHCM.NguyenThiThao
TTHCM.NguyenThiThao
TTHCM.NguyenThiThao
TTHCM.NguyenThiThao
TTHCM.NguyenThiThao
TTHCM.NguyenThiThao
TTHCM.NguyenThiThao
TTHCM.NguyenThiThao
TTHCM.NguyenThiThao
TTHCM.NguyenThiThao
TTHCM.NguyenThiThao
TTHCM.NguyenThiThao
TTHCM.NguyenThiThao
TTHCM.NguyenThiThao
TTHCM.NguyenThiThao
TTHCM.NguyenThiThao
TTHCM.NguyenThiThao
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TTHCM.NguyenThiThao

605 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TTHCM.NguyenThiThao

 1. 1.  
 2. 2.   
 3. 3.
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh đượcĐảng ta chính thức sử dụng từ năm nào?A. Từ năm 1945.B. Từ năm 1969.C. Từ năm 1986.D. Từ năm 1991.
 14. 14. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xácđịnh: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểmtoàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cáchmạng Việt Nam, kết quả của sự...........chủ nghĩa Mác - Lêninvào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển cácgiá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa vănhóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giácủa Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệpcách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”. Hãy chọn cụmtừ đúng để hoàn thiện định nghĩa trên.A. phát triển và vận dụng sáng tạo.B. vận dụng và phát triển sáng tạo.C. phát triển sáng tạo.D. vận dụng sáng tạo.
 15. 15. Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủnghĩa Mác - Lênin có vị trí, vai trò như thế nào vớihọc phần tư tưởng Hồ Chí Minh?A. Chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở thế giới quan, phươngpháp luận, nguồn gốc tư tưởng, lý luận trực tiếp quyết địnhbản chất cách mạng, khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.B. Chủ nghĩa Mác - Lênin là thế giới quan, phương phápluận khoa học để nắm vững kiến thức về tư tưởng Hồ ChíMinh.C. Chủ nghĩa Mác - Lênin là tiền đề cơ bản đảm bảo sựthống nhất nguyên tắc tính đảng và tính khoa học hình thànhtư tưởng Hồ Chí Minh.D. Chủ nghĩa Mác – Lênin là tiền đề quyết định tính khoahọc và nhất quán của tư tưởng Hồ Chí Minh.
 16. 16. Đối với sinh viên, việc nghiên cứu, học tập Tưtưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa như thế nào?A. Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và pháthuy quyền dân chủ của nhân dân.B. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức và rèn luyệnbản lĩnh sinh viên.C. Phát huy khối đại đoàn kết dân tộc trên cơ sởliên minh giữa công nhân và nông dân.D. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng vàrèn luyện bản lĩnh chính trị.
 17. 17. Đối tượng nghiên cứu cốt lõi củahọc phần Tư tưởng Hồ Chí Minh về cáchmạng Việt Nam làA. độc lập dân tộc.B. chủ nghĩa xã hội.C. độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.D. chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

×