Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Praktiskendringsledelse

1,740 views

Published on

Hvordan skape engasjement for endring?
Hvem er det viktig å snu fra motspiller til medspiller?

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Praktiskendringsledelse

  1. 1. ARR: LONG & OLSEN WORKSHOP OM PRAKTISK ENDRINGSLEDELSE
  2. 2. MÅLGRUPPE: Workshopen passer for alle som har ansvar for eller berøres av omstillingsprosesser på arbeidsplassen sin. Workshopen forutsetter ingen forhåndskunnskaper i endringsledelse. GJENNOMFØRING: Denne workshopen er interaktiv, det vil si at det blir korte innlegg, dialog i grupper og praktiske øvelser.INNHOLD: • Hvordan skape engasjement for endring? • Hvem er det viktig å snu fra motspiller til medspiller?
  3. 3. KURSHOLDER: LONG LITT WOON Sagt om kursholderen: "En mycket duktig kurs- och föredragshållare som alltid har en bra kommunikation med sin publik. Oerhört kunnig i områden som har med människors beteenden och kommunikation att göra.» Jan Därnemyr, Quality Manager, Lemminkainen Norge "Meget høy faglig kvalitet på gjennomføring og innhold, engasjement og gode pedagogiske opplegg der alle fikk mulighet til deltagelse og diskutere problemstillinger.« Bjørn Kåre Forbord, underdirektør, Riksrevisjonen «Tydelig på hva som er målet med dagen og hvordan komme dit. God struktur. Fin balanse mellom innspill og det å komme gjennom tema. Du sørget for at alle kunne komme fram med sine synspunkter, og at alle deltok. Flott at innspill på forhånd ble tatt på alvor og at i hvert fall jeg fikk tilbake kunnskap som jeg kan bruke i den utfordringen jeg står overfor i mitt arbeid.» Solveig Waaler, NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag "Ditt foredrag oppnådde en gjennomsnittskarakter på 4.8 for faglig innhold og 4.8 for presentasjonen. Gjennomsnittlig poeng blant foredragsholderne for faglig innhold var 4.31 og 4.24 for presentasjon.« O.Wiklund, Prosjektleder, NSF KAN (Norske siviløkonomers forening)
  4. 4. FOR PÅMELDING KLIKK HER KONTAKT MEG mobil: 4827 0107 epost: littwoon@gmail.com for mer info: www.longolsen.no Skreddersøm: Det er anledning til å komme med innspill til både temaer og problemstillinger som oppleves som mest interessante

×