Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Кой съм аз?

1,834 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

Кой съм аз?

  1. 1. ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР Кой съм аз? Морските обитатели са разменили репликите си. Отгатни и свържи правилно. Аз съм с твърда черупка. Имам щипки. Моят цвят е червен. Храня се със зоопланктон. Сменям обвивката си. Аз съм мекотело. Крия се в двете си черупки, които се отварят и затварят. Ям носещи се във водата органични частици. Аз съм хрущялна риба. Имам издължено тяло и няколко реда зъби. Живея в сладки води. Голям хищник съм. Аз съм мекотело. Имам пипала. Пълзя по дъното или плавам като изхвърлям мастилена течност, за да се защитя. Обитавам по-топлите морски води. Храня се с риба, ракообразни и морски мекотели. Адрес: гр. София, ж.к. Люлин 10, бл. 137, ет.1, ап. 2 GSM 0886 12 41 47; e-mail: logomagika@abv.bg; http://logomagika.alle.bg/
  2. 2. ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР Състави собствена гатанка, като отговориш на въпросите.  Как изглежда?  С какво се храни?  Къде живее? Помогни на морските обитатели да изпълнят задачите си. Отдели думите във всяко изречение. Препиши или запиши под диктовка. Планктон еобщотоименаживотни и растения /__ думи/. Тенемогат даплуват исеносятвъвводата /__ думи/. Планктонътехрана замногоморскиживотни /__ думи/. Превърни съобщителните изречения във въпросителни. Използвай въпросителните думи!  Сепията яде риби и раци. /какво?/  Скаридите се крият сред бодлите на морските таралежи. /къде?/  Над две хиляди риби и много животни живеят около кораловите рифове. /колко?/  Гигантските групери са най-едрите хищници в кораловия риф. /кои?/  Рибата кутия е покрита със слуз с неприятен вкус. /ли/ Адрес: гр. София, ж.к. Люлин 10, бл. 137, ет.1, ап. 2 GSM 0886 12 41 47; e-mail: logomagika@abv.bg; http://logomagika.alle.bg/
  3. 3. ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР Свържи думите от колоните, така че да съставиш изречение. Акулата сменя пипала Ракът има обвивката си Октоподът е голям хищник Определи изреченията в текста. Препиши, като означиш началото и края на всяко от тях. Буря старите буки зашумяха в небето блеснаха светкавици закапаха едри капки дъжд Попълни пропуснатите знаци. Определи вида на изреченията. - Ние сме зрънца Хей, кой шепне скрито под земята _ Ние шепнем _ Ние сме зрънцата_ А защо сте под пръстта зарити _ Идва зима с нощи снеговити _ И какво нашепвате си будни _ Приказки разказваме си чудни _ Адрес: гр. София, ж.к. Люлин 10, бл. 137, ет.1, ап. 2 GSM 0886 12 41 47; e-mail: logomagika@abv.bg; http://logomagika.alle.bg/

×