Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Игри за развитие на устния език

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 10 Ad

Игри за развитие на устния език

ЛогоМагика представя игри за развитие на устния език в група.
Първата част е насочена към децата в предучилищна възраст. Освен езиково-говорните умения игрите развиват още социалните компетенции, въображението и креативността, разширяват познанията на децата за света, помагат им да разпознават, назовават и изразяват различни емоции.

ЛогоМагика представя игри за развитие на устния език в група.
Първата част е насочена към децата в предучилищна възраст. Освен езиково-говорните умения игрите развиват още социалните компетенции, въображението и креативността, разширяват познанията на децата за света, помагат им да разпознават, назовават и изразяват различни емоции.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Advertisement

Similar to Игри за развитие на устния език (18)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Игри за развитие на устния език

  1. 1. Игри за развитие на устния език Част 1 http://logomagika.alle.bg/
  2. 2. Плодове Умения: разбиране и изпълнение на прости команди Децата седят в кръг. Избират се 3 плода – ябълка, портокал, круша. Водещият се разхожда в кръга и казва кое дете какъв плод е. След това едно от децата застава в центъра на кръга и назовава едни от избраните плодове. Всички деца, които са този плод, трябва да разменят местата си. Целта е детето в центъра да си намери стол. Другите деца също се опитват да не останат в центъра. Ако детето в центъра извика „Плодове”, всички трябва да си разменят местата. Тази игра подобрява концентрацията на децата, тъй като те трябва да слушат внимателно за плода, който е изречен. Играта е доста енергична. http://logomagika.alle.bg/
  3. 3. Като кукла на конци Умения: разбиране и изпълнение на прости команди Въведете децата в ситуация, при която те са кукли на конци като Пинокио в работилницата на майстора. Нека децата си представят, че имат невидими конци, завързани за различини части от тялото им (нос, ръце, гръб, крака и др.) Когато учителят назове част от тялото, трябва да престят тази част все едно едни от конците е мръднат. Например, ако учителят каже „нос”, децата трябва да се придвижат все едно са дръпнати за носа. В следващата фаза на играта децата могат да получат за награда възможността да говорят и да споделят как са се чувствали, докато са били управлявани с невидимите конци като кукли. http://logomagika.alle.bg/
  4. 4. Кой съм аз? Умения: Научава се да използва вербални и невербални модели (очен контакт, различни жестове, лицеви изражения) на поведение, за да привлече вниманието на партньора. Използва езика в неговата социална функция, за да се представи и да се запознае с другите. Децата се разделят по двойки. Всеки получава по 30 секунди, за да се представи на партньора си и да сподели няколко неща за себе си като любима храна, телевизионна програма, хоби. След това едното от децата представя партньора си пред групата и обратно. На втория етап от играта децата разменят партньорите си и им се дава време да съберат колкото се може повече информация за другия по определена тема/теми като семейство, хобита, приятели и др. Когато дават информация за себе си, децата трябва да включат и жест. Например, „Аз мразя зеле” и насочват палец надолу, „Аз обичам да играя футбол” и имитират гол с крак. Този път групата задава въпроси и детето, което представя партньора си трябва да си спомни колкото се може повече факти за него. На последния етап от играта децата пак разменят партньорите си, като един от двойката получава шапка на полицай, вещица, каска на пожарникар. Детето с шапката трябва да влезе в роля и ще бъде интервюирано от репортер. За ролята може да се избере и местна знаменитост (певица, актьор). Насърчете децата да развиват въображението си. http://logomagika.alle.bg/
  5. 5. Какво се случва сега? Умения: Да си служат с жестове и да ги разбират. Пригответе карти с картини за по-малките деца и с изречения за по-големите. Децата стоят в кръг. Едно от тях взема карта и отива в центъра на кръга. Тя или той трябва да изиграе това, което е изобразено или написано на картата (Например, може да покаже как някой играе голф, става от сън, облича се и др.). По същия начин децата могат да работят и в групи, за да измислят движения заедно. Детето/децата престават да играят, когато останалите започнат да отгатват. http://logomagika.alle.bg/
  6. 6. Вожд Децата седят в кръг. Едно от тях се избира за воин и се моли да отиде в задната част на стаята и да се обръне към стената без да гледа към останалите. Учителят посочва едно от децата в кръга и го моли да вдигне ръка. Името на детето не се казва, но останалите знаят, че това е лидерът или вождът. Той или тя ще изпълнява комбинация от движения, които групата трябва да имитира. Учителят напомня на децата да не гледат всички към вожда едновременно, защото така воинът лесно ще разпознае кой е той. Вождът измисля движения и всички започват да ги изпълняват. Те не могат да се променят, докато воинът не се присъедини към групата и не започне да наблюдава. след това вождът може да променя движенията колкото пъти пожелае. През това врме воинът се опитва да отгатне кой е вождът. Възможни са 2-3 предположения взависимост от броя деца в групата. http://logomagika.alle.bg/
  7. 7. Емоции Умения: Изиграват и интерпретират жестове и движения, които описват емоции. • Разделете стаята на 4 зони. Изберете чувство за всяка от тях, например, зона 1 е страната на щастието, зона 2 – страната на гнева, зона 3 – страната на тъгата и зона 4 – страната на нервността. децата обикалят в кръг около тези зони. когато учителят каже „Стоп”, децата трябва да изиграят чувството на страната, в която се намират. Учителят обикаля и пита децата как се чувстват и защо изпитват тази емоция. Децата могат да се въплътят в ролите на различни герои от приказки и да обяснят чувствата си – Например, „Аз съм едно от трите прасенца и се страхувам, защото вълкът е пред къщичката ми.” Накрая може да се направи дискусия, в която децата да споделят какво ги прави щастливи, какво ги натъжава, ядосва или кара да се чувстват неспокойни. Емоциите, които се включват в играта, трябва да бъдат променяни колкото е възможно по- често. http://logomagika.alle.bg/
  8. 8. Телефон Умения: Използват и разбират емоциите, предавани чрез гласа. Използват езика в социалната му функция, за да създават и поддържат измислени ситуации по време на игра. • За тази игра се нуждаете от два телефона. Обсъдете различни чувства и как хората реагират на определени новини, които им се съобщават. Помолете децата да отговорят чрез лицеви изражения и жестове първо, а след това и словесно на различни положителни и отрицателни новини, които им се съобщават. • След това две деца разиграват следната ситуация. Най-добрият приятел на първото дете му се обажда, за да каже, че се мести в нова къща (спечелило е от лотарията). • Фокусирайте се върху емоциите на децата и как те реагират на новините. http://logomagika.alle.bg/
  9. 9. Как правят животните? Играта подобрява умението за слухово възприемане на текст и концентрацията. Децата са седнали в кръг. След като са запознати с определена приказка или история, учителят им обяснява, че ще имитира различните звуци, които издават героите на историята (животни). Когато учителят каже определена дума/име на герой от историята или издаде звук, децата трябва да изпълнят конкретно действие (да изръмжат като тигър, да подскочат два пъти като заек или да покажат ушите на заека, да се прозинат все едно току що стават от сън, да станат и да седнат отново и др.). Учителят започва да чете историята отново бавно, а децата следят и изпълняват действията. Броят и сложността им, може да се увеличи или намали според възрастта на децата. По този начин децата ще проследят внимателно историята. http://logomagika.alle.bg/
  10. 10. Източник: Games: A context for Oral Language development Превод: Невена Илиева, логопед http://logomagika.alle.bg/

×