Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karti Velikden

2,713 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

Karti Velikden

  1. 1. ЛогоМагика ЛогоМагика Той носи кошница с яйца. ЛогоМагика Тя носи кошница с яйца. ЛогоМагика Зайчето е пред кошницата. ЛогоМагика Пилето боядисва яйцето с четка. ЛогоМагика Зайо бута количка с яйца. ЛогоМагика Те боядисват яйца. ЛогоМагика Пиленцата са в кошницата. ЛогоМагика Тя носи яйце.
  2. 2. ЛогоМагика Те носят кошници с шарени яйца. ЛогоМагика Зайчето е зад кошницата. ЛогоМагика Зайчето е сред яйцата. ЛогоМагика Патенцето /то/ носи яйце. ЛогоМагика Зайчето е седнало до кошницата с яйца. ЛогоМагика Какво правят децата? Какво има на масата? Какво правят баба и момчето? ЛогоМагика Пиленцето държи цветя. ЛогоМагика Пиленцето седи върху/на яйцата. ЛогоМагка Какво има в кошницата и на масата? Как се приготвяме за празника?
  3. 3. ЛогоМагика ЛогоМагика ЛогоМагика Какво правят децата? Какво има на масата? Какво е приготвила баба? Къде са мечето и пиленцето? По какво си приличат и по какво се различават картините? Картите изработи логопед Силвия Стоилова
  4. 4. Идеи за игри Разбиране на изречение. Подберете 3-5 карти. Нека детето покаже/даде карта по инструкция. Например: „Покажи къде зайчето е зад кошницата“. Съставяне на изречение по картина. Картите са поставени с лицето надолу. Детето си тегли карта и съставя изречение по картината. Къде е? От детето отново се изисква да състави изречение, като употреби правилно предлозите „пред“, „зад“, „до“, „вътре“ и др. Откриване на прилики и разлики. Изберете две или три сходни карти. Нека детето опише по какво си приличат и по какво се различават. Размяна на роли. Упражняване на умението за задаване на въпроси. Детето и възрастният си разменят ролите. Детето задава въпросите, а възрастният отговаря. От време на време възрастният може да дава подвеждащи или грешни отговори, за да може детето да го поправя.

×