Successfully reported this slideshow.

Optimizacija zaliha u 6 koraka – Antonio Zrilić

3,381 views

Published on

Kako optimizirati zalihe u samo 6 koraka? Kako StockOptimizer može pomoći zalihama?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Optimizacija zaliha u 6 koraka – Antonio Zrilić

 1. 1. Upravljanje zalihama u šest koraka 23.5.2014. 1
 2. 2. LOGIKO Savjetovanje i edukacija u logistici Ciljevi logistike 2 Smanjiti troškove Povećati ili zadržati zadovoljstvo korisnika/kupca na zadovoljavajućoj razini Z a l i h e Logistika se suočava sa dva strateška cilja:
 3. 3. 23.5.2014. 3 Upravljanje zalihama 3
 4. 4. 4 5% 15% 80% Grupa - A Grupa - B Grupa - C 20% 30% % Proizvoda %Prodaje 50% Kategorija Broj artikala promet A 20% 80% B 50% 15% C 30% 5% Vilfredo Federico Pareto (rođen Wilfried Fritz Pareto; •15. srpnja 1848. u Parizu, † 19. kolovoza 1923. u Célignyu) •bio je talijanski inženjer, ekonomist i sociolog Pareto i njegov grašak ABC analiza - Paretovo pravilo Kriteriji za ABC analizu: •Profit proizvoda (RUC) •Prodaja - promet •Frekvencija na skladištu
 5. 5. 23.5.2014. 5 Optimizacija zaliha – XYZ analiza Za neke je artikle lakše predvidjeti potražnju od nekih drugih...
 6. 6. ABC / XYZ matrica A B C X AX BX CX Y AY BY CY Z AZ BZ CZ 23.5.2014. 6 Promet zaliha Veći Manji Odstupanjepotrošnje ManjaVeća A B C X 4% 6% 10% Y 6% 9% 15% Z 10% 15% 25% 20% 30% 50% 20% 30% 50% 100% Značaj zaliha Veći Manji Odstupanjepotrošnje ManjaVeća A B C X 16% 3% 1% Y 24% 4,5% 1,5% Z 40% 7,5% 2,5% Broj artikalaPromet artikala 80% 15% 5%
 7. 7. 23.5.2014. 7 Benefiti • Optimizacija zaliha – ABC/XYZ analiza: – Veća produktivnost... – bolja organizacija – Kraće vrijeme kod naručivanja – Preciznije prognoze – izbor adekvatne metode – Usklađena strategija nabave i prodaje te politike zaliha – Optimirana baza artikala – Baza za efikasnije upravljanje zalihama 23.5.2014.
 8. 8. 23.5.2014. 8 Upravljanje zalihama 8
 9. 9. Pitanja • Kolike su Vaše nekurentne („mrtve“) zalihe i koji su njihovi troškovi? • Koliki prostor Vam nekurentne zalihe zauzimaju na skladištu? • Koliki troškovi nastaju zbog kasne detekcije nekurentnih zaliha? • Koliki su troškovi zbog otpisa ili rasprodaje robe? • Kako prevelike zalihe utječu na likvidnost poduzeća? 9
 10. 10. Kako umiru zalihe? Cijena proizvoda 120,00 Kn Nabavna cijena 100,00 Kn Marža proizvoda: 20,00 Kn trošak robe u skladištu (12% kamata + 3% ostali troškovi) 1,50 Kn/mj (Proračun za bruto profitnu maržu je: (120,00Kn – 100Kn) /120,00Kn =20%) 23.5.2014. 10 Ovdje počivaju u miru „MRTVE ZALIHE”
 11. 11. “Mrtve” zalihe – način rješavanja 1111
 12. 12. 12 Neka StockOptimizer otkrije Cash-flow potencijal Vaših zaliha? Nekurentne zalihe (360 dana) 70-180 dana ispod 70 dana KO 0-1 1-2 2-5 5+ Br. artikala 1002 164 237 298 Zalihe po nabavnoj vred. 525.722,00 773.014,65 218.310,00 389.305,00 12 Otkrijte nekurentne ("mrtve") zalihe koje će to tek postati te koliki je Cash-flow potencijal Vaših zaliha?
 13. 13. 23.5.2014. 13 13 Upravljanje zalihama
 14. 14. 14 Uzroci viškova zaliha 14 Najprije zaustavite krvarenje!
 15. 15. 23.5.2014. 15 Uzroci viškova na skladištu Nabava i odnosi s dobavljačima • Nemogućnost povrata dobavljaču • Bolji uvjeti nabave (akcije kod dobavljača) • Nagomilavanje uslijed straha od povećanja cijene • Minimalne količine za narudžbu • Dugi rok isporuke • Promjena dobavljača • Prevelika prva narudžba – loša ili preoptimistična procjena • Pogrešna narudžba i/ili isporukaProdaja i odnosi s kupcima • Povrati od kupaca • Odustajanje kupca (uslijed kašnjenja u proizvodnji) – storno narudžbi • Naplata duga uzimanjem u kompenzaciju • Želja da se zadovolji kupac – povećanje nivoa usluge • Držanje zaliha kupaca - Davanje robe u komisionu prodaju (kod kupca), VMI • Širok asortiman i posljedično tome desortiranost robe • Gomilanje robe uslijed naše akcijske prodaje Proizvodnja i karakteristike materijala • Velike (optimalne) serije • Pogrešan normativ • Viškovi uslijed razvojnih projekata • Promjena modela • Zastarijevanje materijala • Kanibalizam novih proizvoda 15
 16. 16. 23.5.2014. 16 Uzroci viškova - Politika zaliha i organizacija Nepostojanje politike zaliha Slaba kontrola zaliha Neusklađenost plana i realizacije (pogrešne prognoze Komunikacija, razmjena informacija Neselektivni pristup zalihama (linearno povećanje i rezanje zaliha) Sustav nagrađivanja Nedefinirana odgovornost Nepravovremeno rješavanje nekurentnih zaliha Nema IT podrške Broj skladišnih lokacija Strah od nedostatka robe (nemogućnost isporuke, zastoj u proizvodnji) Miješanje uprave u politiku zaliha i naručivanje 16
 17. 17. 23.5.2014. 17 Upravljanje zalihama
 18. 18. Pitanja • Koliko često se događa stockout situacija? • Koliki su troškovi ne isporuke, naknadne isporuke i/ili gubitka prodaje? • Koliki su troškovi prevelikih zaliha? • Da li znate koje zalihe bi trebalo smanjiti i koliko? • Da li znate kolike bi bile optimalne zalihe?
 19. 19. KOLIKO ZALIHA DRŽATI? SIGURNOSNA ZALIHA Vuk sit i ovce na broju!? Neka StockOptimizer izračuna vaše sigurnosne zalihe!
 20. 20. 20 Nema besplatnog ručka… Optimalne zalihe Stvarne Zalihe Računala 3.465.572,07 5.794.753,34 Dijelovi 297.758,18 2.122.206,12 Potrošni materijal 493.090,08 1.605.316,48 Pribor 149.114,06 711.765,54 Ukupno 4.405.534,39 10.234.041,47 Nivo zadov oljstv a Troš kovi
 21. 21. 23.5.2014. 21 Benefiti • StockOptimizer – Sigurnosne zalihe: – Poboljšana razina usluge kupcima  Poboljšana dostupnost artikala – Izračun sigurnosne zalihe na osnovu željene raspoloživosti...  Optimalna razina zaliha  Optimalni troškovi 23.5.2014.
 22. 22. 23.5.2014. 22 Upravljanje zalihama 22
 23. 23. Konfliktni ciljevi Nabava Logistika Proizvodnja Financije Prodaja Marketing Upravljanjekvalitetom Razvoj Uprava Cilj CiljCilj CiljCilj CiljCilj Cilj • Dobro je imati plan i politiku zaliha • Ukloniti konfliktne ciljeve • Centralizacija funkcija cijelog lanca pod jedinstvenu kontrolu • Komunikacija, komunikacija, komunikacija…
 24. 24. 23.5.2014. 24 Upravljanje zalihama 24
 25. 25. DuPontov model Prihodi od prodaje Troškovi Profit Zalihe Potraživanja od kupaca Cash Stalna sredstva Upotreba kapitala Povrat na imovinu (ROA) - + + + / Usluga kupcu Efikasnost logistike Korištenje kapitala
 26. 26. – Poboljšanje tržišnog udjela – Manje izgubljenih kupaca – Poboljšana kvaliteta i svježina proizvoda – Efikasnija nabava – Manji trošak zastarijevanja – Povećanje marže – Manje hitnih (paketnih) pošiljki – Usklađivanje politike zaliha sa nabavom i prodajom 23.5.2014. 26 Rezultati 23.5.2014.
 27. 27. 23.5.2014. 27 Ključna pitanja • Da li znamo strukturu svojih zaliha? • Kolike su nekurentne zalihe? • Koje ciljeve ima naše poduzeće? • Da li imamo politiku zaliha? • Da li znamo tko je odgovoran za zalihe? • Kako mjerimo zalihe?
 28. 28. 23.5.2014. Antonio Zrilić info@logiko.hr www.logiko.hr +385 1 6602 557 28 Zahvaljujemo na pažnji! 28

×