Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Podstawy RFID UHF

1,823 views

Published on

Podstawowe Informacje o rozwiązaniach RFID

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Podstawy RFID UHF

 1. 1. Podstawowe informacje o rozwiązaniach RFID UHFTechnologie,aplikacjeikorzyści Oficjalny raport firmy Motorola WRZESIEŃ 2012
 2. 2. Dzięki technologii RFID dostępne są informacje dotyczące stałej i bezproblemowej identyfikacji, lokalizacji i śledzenia. Identyfikacja wizualna zapasów i przepływu zasobów i produktów jest krytyczna dla analizy biznesowej.
 3. 3. STRONA 3 raport Podstawowe informacje o rozwiązaniach RFID UHF Zadanie:lepszaidentyfikacjawizualna Marże i rentowność są pod większą presję niż kiedykolwiek wcześniej. Nieustannie poszukuje się sposobów na podniesienie efektywności procesów biznesowych – więcej w krótszym czasie, co przekłada się na obniżenie kosztów i zwiększenie zysków. Praktycznie w każdym przedsiębiorstwie mnóstwo czasu zajmuje jedna inicjatywa - identyfikacja wizualna w łańcuchu dostaw i zasobów, niezbędna w efektywnym zarządzaniu firmą. W przedsiębiorstwach, niezależnie od branży, zdarza się, że takie działania są niezwykle czasochłonne, ręczne i podatne na błędy, spowalniają proces biznesowy - i podnoszą koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Technologia RFID pomaga przedsiębiorstwom z różnych branż na całym świecie w rozwiązywaniu tych problemów poprzez automatyzację identyfikacji wizualnej produktów i procesów zarządzania zasobami. Dzięki wydajnej metodzie RFID produkty i zasoby są praktycznie zarządzane automatycznie, zapewniona jest ciągła identyfikacja bez nakładu pracy, jak również lokalizacja i dane śledzenia. KluczowezaletyRFID: łatwośćśledzeniakażdego produktulubzasobów,w każdymmomencie Identyfikacja za pomocą fal radiowych RFID służy przede wszystkim do zautomatyzowanej inwentaryzacji w czasie rzeczywistym, wizualizuje obecność produktów w łańcuchu dostaw i zarządzanie zasobami. Identyfikacja wizualna w czasie rzeczywistym usprawnia operacje, skraca czas identyfikacji i eliminuje błędy codziennych procesów - w takich procesach jak inwentaryzacja, logistyka przewozów i dostaw oraz inteligentne zarządzanie zasobami. Przy pomocy szeroko rozpowszechnionej technologii RFID, stosowanej praktycznie w każdej branży, można: • w centrach dystrybucyjnych śledzić przesyłki, ich rejestrowanie w magazynie i wyrejestrowanie, • w sklepach sprzedaży detalicznej zwiększać efektywność operacji cyklicznego liczenia i inwentaryzacji, • zbierać informacje o lokalizacji defibrylatorów i innych urządzeń ratujących życie będących na stanie szpitala • w przypadku producentów zapewniać ciągłość dostaw surowców i optymalizację procesów sekwencjonowania. Ta atrakcyjna cenowo, niemal natychmiastowa i ciągła identyfikacja wizualna przynosi duże korzyści biznesowe. Mniej błędów, szerszy zakres automatyzacji i wydajniejsze zasoby pracy obniżają koszty i optymalizują procesy biznesowe, co pozwala lepiej obsługiwaćwiększąliczbęklientów—zwiększyćsprzedaż irentowność. Jaktodziała?InformacjeunikalnegokoduodcinkowegoEPC przechowywanewznacznikachRFIDumieszczanychnaproduktach izasobachsąautomatycznie,bezprzewodowoijednocześnie przechwytywaneprzezstały,ręcznylubmobilnyczytnikRFID. Zarządzanieproduktami,któredotejporyzajmowałomnóstwoczasu zostałoznacznieuproszczone,terazinformacjeopołożeniukażdego produktuwdanejchwilisązbieraneprzezcałyczas-miedzyinnymi wprocesieinwentaryzacji,zarządzaniaopakowaniamizwrotnymi (RTI),identyfikacjisprzętu,narzędziitaśminwentaryzacyjnych. RFIDIINNE TECHNOLOGIE IDENTYFIKACJI I LOKALIZACJI Istnieje wiele technologii częstotliwości radiowych, które obecnie zapewniają sprawną identyfikację wizualną towarów i zasobów. Najczęściej stosowane: • LF (Low Frequency) - niska częstotliwość • HF (High Frequency) - wysoka częstotliwość • UHF (Ultra High Frequency) - ultra wysoka częstotliwość • Lokalizowanie za pomocą Wi-Fi • NFC (Near Field Communications) - komunikacja bliskiego zasięgu • Ultra Wide Band (UWB) - ultra szerokie pasmo częstotliwości ...i inne. Większość z nich wykorzystuje określone pasmo częstotliwości radiowych, które różnią się charakterystyką pracy i wydajności, co z kolei wpływa na zasięg odczytu, koszty i wymagania wdrożeniowe. Ponadto technologie nie wykluczają się wzajemnie. W zależności od łańcucha dostaw i wymagań identyfikacji wizualnej zasobów, można wdrożyć wiele technologii RFID. W niektórych technologiach zasięg odczytu może być rozszerzony dzięki wykorzystaniu znaczników RFID z obsługą baterii. Jednakże, ze względu na koszt baterii, większy zasięg odczytu wiąże się ze wzrostem kosztu w przeliczeniu na znacznik. W rezultacie, technologie obsługujące baterie zazwyczaj wykorzystywane są do identyfikacji produktów o wyższej wartości, uzasadniających wykorzystanie precyzyjnego monitorowania i lokalizowania.
 4. 4. raport Podstawowe informacje o rozwiązaniach RFID UHF STRONA 4 Charakterystyka częstotliwości również określa, które aplikacje najlepiej nadają się do każdej technologii. Na przykład, technologia NFC stała się de facto standardem dla biletów i płatności ze względu na zbliżeniowy odczyt i przyjęte protokoły płatnicze. Alternatywnie, daleki zasięg odczytu i niskie koszty znaczników w częstotliwości UHF są idealne do zastosowań w inwentaryzacji, wizualizacji obecności w łańcuchu dostaw i zarządzaniu zasobami. TechnologiaznacznikówUHFmawpływ naprzystępnącenęRFID Technologia RFID ze znacznikami UHF RFID drugiej generacji oferowana jest w atrakcyjnej cenie. W odróżnieniu od znaczników aktywnych, znaczniki pasywne nie wymagają własnego źródła zasilania - czytnik dostarcza mocy wymaganej do rozpoczęcia transmisji danych. Ponieważ technologia wymaga mniejszych znaczników, ich koszt jest bardzo niski. Niski koszt znacznika RFID pozwala na oznaczanie i identyfikowanie wizualnie więcej produktów, towarów i dóbr, które są źródłem przychodów firmy. Znaczniki mogą być ponownie wykorzystane, łatwo aktualizowane nowymi danymi.Ponieważznacznikimożna odczytywaćzbliżeniowo jak również z odległości co najmniej 10 m,1 zakres ich zastosowań jest niema nieograniczony. W wyniku otrzymujemy szybki zwrot z inwestycji (ROI), w ciągu zaledwie sześciu miesięcy do roku - nawet wprzypadku największych organizacji. KrótkoodziałaniuUHFRFID UHF RFID przynosi korzyści praktycznie każdej firmie, która zarządza dużymi ilościami produktów - między innymi ruchem produktów w łańcuchu dostaw lub inwentaryzacją sprzętu. Na kolejnych stronach przedstawiono korzyści z rozwiązań RFID UHF: RFID TAG RFID INLAY HOW IT WORKS: THE UHF RFID COMMUNICATION LOOP RFID READERS SERVERS FIXED MOBILE HANDHELD The antenna on the RFID reader broadcasts electromagnetic energy RFID READERS to RFID TAGS The electromagnetic energy ‘wakes up’ the tag. The tag then either harvests power from the RFID reader (Passive and Semi-Active) or utilizes power from its internal battery (Active) to respond by sending the data on the tag over the electromagnetic radio waves back to the reader RFID TAGS to RFID READERS The reader receives the radio waves, interprets the data and passes it to the appropriate business application RFID READERS to SERVERS Backend Computer Applications 1 2 3 83643267831928543 678912BD83920 2093H809 089A2783436783 H88392 236 87 9827 1253BCAZ 78390278049 356782J3678455Z7 RFID IC (RFID CHIP) RFID ANTENNA APLIKACJEpoziome • Zarządzanie zasobami • Zarządzanie zasobami IT • Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi (RTI) • Identyfikacja i śledzenie: Łańcuch zimna/Bezpieczeństwo żywności Branże • Sprzedaż detaliczna • Dystrybucja i magazynowanie • Produkcja • Instytucje rządowe • Energia: Firmy komunalne, Górnictwo Naftowe i Gazownictwo • Ochrona zdrowia
 5. 5. raport Podstawowe informacje o rozwiązaniach RFID UHF STRONA 5 Sprzedażdetaliczna Detaliści korzystają ze szczegółowych informacji o zapasach, aby utrzymać ciągłość odpowiednich produktów na półkach w sklepie. Ręczny cykl liczenia przeprowadzany dostatecznie często jest ​​zbyt kosztowny, aby zapewnić ciągłość informacji. Dokładne i ciągłe informacje dostarczane przy użyciu technologii UHF RFID zapewniają identyfikację wizualną na poziomie zapasów, dzięki czemu sprzedawcy mają pewność, że klienci znajdą na półkach sklepowych produkty, które chcą kupić. Ponieważ informacje są zbierane automatycznie, sprzedawcy mogą spędzać więcej czasu z klientami - zamiast zajmować się zarządzaniem zapasami. Zastosowania • Inwentaryzacja i cykl liczenia • Dostawy • Uzupełnianie • Lokalizowanie produktu • Wykrywanie/Zapobieganie utracie danych • Prognozowanie popytu Korzyści • Osiągnięcie niemal 100% dokładności inwentaryzacji2 • Informacje o utrzymywaniu zapasów w czasie rzeczywistym — bez żadnych kosztów pracy • Zmniejszenie zapasów aż o 80 procent2 • Minimalizacja promocji cenowych • Obniżenie kosztów transportu zapasów nawet o 59 procent2 • Wzrost wydajności pracowników — więcej czasu mogą poświęcać obsłudze klientów • Zwiększenie sprzedaży aż o 14 procent2 Dystrybucjai magazynowanie W branży dystrybucyjnej, rentowność jest ściśle związana z szybkością i dokładnością przemieszczania się zapasów do magazynu, wewnątrz i na zewnątrz. Dzięki technologii UHF RFID magazynierzy identyfikują wizualnie przetwarzanie tysięcy lub setek tysięcy pozycji każdego dnia, tak szybko i dokładnie jak to jest możliwe. Zastosowania • Przewozy i dostawy • Rozmieszczanie i zbieranie • Przeładunek • Zarządzanie opakowaniami zwrotnymi (RTI) • Zapasy Korzyści • Osiągnięcie niemal 100 procentowej dokładności zamówień i przewozów2 • Przetwarzanie zamówień do 40 procent szybsze2 • Poprawa efektywności pracy - zmniejszenie kosztów pracy do 30 procent2 • Poprawa obrotu zapasami • Automatyzacja przewozów i dostaw w standardzie ASN (advanced shipping notice) • Poprawa zadowolenia klientów i partnerów handlowych dzięki dostarczaniu właściwych produktów na czas, za każdym razem …wbranży
 6. 6. raport Podstawowe informacje o rozwiązaniach RFID UHF Produkcja W przypadku producentów sukces zależy od szybkości i dokładności operacji produkcyjnych. W zakładzie produkcyjnym technologia UHF RFID zapewnia natychmiastowe i precyzyjne śledzenie informacji na każdym etapie, eliminowanie strat czasu i kosztów kompleksowych procesów produkcyjnych - takich jak odbiór surowców, dostawy obsługiwane przez RFID, sekwencjonowanie, montaż i przewóz finalnego produktu. Efektem jest wydajniejsza i bardziej opłacalna produkcja. Zastosowania • Kompleksowe operacje magazynowania • Zapewnienie jakości • Sekwencjonowanie asortymentu, dostawa surowców • E-Kanban/uzupełnianie • Produkcja w toku (WIP)/Dostawa na czas (JIT) Korzyści • Poprawa globalnej dokładności inwentaryzacji — od surowców do wyrobów gotowych • Poprawa jakości produktów dzięki większemu udziałowi automatyzacji procesu i identyfikacji przepływu materiałów • Wzrost dokładności przewozów i dostaw STRONA 6 Choć zalety technologii RFID gwarantują zabezpieczenia, należy zwrócić uwagę na problem prywatności, jak i bezpieczeństwa dotyczącego użytkownika i klientów. Każda aplikacja UHF stwarza warunki do bezpiecznej obsługi danych. Bezpieczeństwo zapasów, przepływu w łańcuchu dostaw i aplikacji zarządzania zasobami Technologia UHF RFID jest zazwyczaj wykorzystywana do identyfikacji produktów i towarów w punktach sprzedaży detalicznej lub w łańcuchu dostaw, albo zasobów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej - między innymi zasobów IT i sprzętu do obsługi materiałów w magazynie albo maszyn w linii produkcyjnej. Elektroniczny kod produktu (EPC) lub numer zasobów przechowywany na znaczniku RFID zwykle zawiera informacje o produktach i gromadzonych informacjach - danych, które nie są wrażliwe. Podobnie jak kod kreskowy, dane mogą korelować z poufnymi informacjami, które znajdują się w zabezpieczonej i zaszyfrowanej bazie danych na zapleczu. Nawet jeśli nieupoważniony użytkownik uzyska dostęp do danych na czytniku RFID, informacje te tworzyłyby ciąg przypadkowych liczb, bez kontekstu. Celem dalszej ochrony przed nieuprawnionym dostępem, wprowadza się transmisje pomiędzy czytnikami RFID i znacznikami chronione zgodnie z protokołami szyfrowania i uwierzytelniania. Technologia RFID drugiej generacji oraz normy ISO 18000-6 (najczęściej stosowane dla rozwiązań RFID do ustawień detalicznych) oferują większe bezpieczeństwo. Teraz do poszczególnych znaczników można dodawać hasła, aby zapobiec niedozwolonemu kopiowaniu, podobnie jak wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) podczas płacenia za towary kartą kredytową lub debetową. Bezpieczeństwo w ​​zarządzaniu tożsamością i weryfikacja kwalifikacji zawodowych Ponieważ znaczniki RFID są prawie niemożliwe do podrobienia, często wystarczy sama ich obecność, aby zwiększyć bezpieczeństwo poufnych dokumentów, takich jak paszporty czy dowody tożsamości. Zintegrowany znacznik RFID może odgrywać istotną rolę w zapobieganiu oszustwom i fałszowaniu dokumentów identyfikacyjnych wydawanych przez instytucje rządowe, pomaga udaremnić niepowołanej osobie przedostanie się na teren kraju lub agencji rządowej. UHFRFIDiprywatność
 7. 7. STRONA 7 raport Podstawowe informacje o rozwiązaniach RFID UHF Instytucjerządowe Technologia UHF RFID jest wsparciem dla instytucji na szczeblu państwowym, wojewódzkim i lokalnym w znajdowaniu lepszych metod przynoszących oszczędności budżetowe poprzez szybszy wgląd w informacje, jak również aktualną lokalizację zasobów i pozycji w łańcuchu dostaw. Natychmiastowy dostęp do dokładnych informacji może pomóc instytucjom rządowym między innymi w utrzymaniu infrastruktury miasta oraz sprzętu wojskowego w dobrym stanie technicznym; szybszym docieraniu do ofiar katastrof; terminowym i dokładnym wykonywaniu prawa budowlanego i kontroli służby zdrowia. Rezultatem jest efektywniejsze świadczenie usług wyższej jakości oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli i satysfakcji. Zastosowania • Logistyka łańcucha dostaw • Zarządzanie tożsamością/weryfikacja kwalifikacji zawodowych • Zarządzanie zasobami • Zarządzanie zasobami centrów danych • Inspekcje i egzekwowanie kodu • Konserwacja i naprawa • Zarządzanie kryzysowe Korzyści • Poprawa świadczenia usług publicznych,dostarczania zasobów i towarów poprzez szybszą identyfikację wizualną dostawi ich przepływu • Poprawa produktywności pracowników instytucji rządowych poprzez automatyzację procesów manualnych • Poprawa bezpieczeństwa zasobów i pracowników instytucji rządowych dzięki dostępowi w czasie rzeczywistym do informacji o ich lokalizacji • Obniżenie całkowitych kosztów posiadania sprzętu poprzez terminowe konserwacje i lepsze wykorzystanie zasobów • Poprawa szybkości i jakości usług dla obywateli Energia:FIRMYKOMUNALNE, GÓRNICTWONAFTOWEI GAZOWNICTWO W branży energetycznej, koszty nieplanowanych przestojów mogą być katastrofalne dla rentowności. Technologia UHF RFID zapewnia stały wgląd w miejsca newralgiczne dla utrzymania zakładów produkcyjnych w ruchu. Automatyczne i precyzyjne śledzenie wszystkich możliwych zasobów, między innymi materiałów i urządzeń, pracowników na lądzie i morzu, jak również tabeli emisji i konserwacji sprzętu pozwala producentom energii wydłużyć czas bezawaryjnej pracy elektrowni, lepiej chronić pracowników i zmniejszyć koszty przestrzegania rygorystycznych przepisów ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Zastosowania • Zarządzanie majątkiem przemysłowym • Obchody operatorów • Bezpieczeństwo pracowników • Automatyczna infrastruktura pomiarowa (AMI) • Bezpieczeństwo zakładu przemysłowego • Dokładność zapasów magazynowych Korzyści • Wzrost wydajności i dłuższy czas bezawaryjnej pracy • Dostęp w czasie rzeczywistym do utrzymywanej infrastruktury i rejestrów stanu • Wzrost wykorzystania infrastruktury • Bardziej wydajna i opłacalna sprawozdawczość regulacyjna • Poprawa bezpieczeństwa pracowników poprzez zapewnienie niezbędnych, kompletnych ewakuacji
 8. 8. raport Podstawowe informacje o rozwiązaniach RFID UHF STRONA 8 Technologia identyfikacji na częstotliwościach radiowych (RFID) wykorzystuje fale radiowe do wymiany danych identyfikacji i śledzenia między czytnikiem RFID oraz elektronicznym znacznikiem RFID, który jest dołączony do obiektu, np. do przewożonych produktów, wózka widłowego w magazynie, a nawet do znaczków noszonych przez pracowników . Mikroprocesor w znaczniku RFID zawiera dane. W znacznikach tylko do odczytu dane są przechwytywane. W znacznikach do odczytu i zapisu, dane są przechwytywane, ale można także dołączać nowe dane do istniejącego zbioru danych lub nowe dane mogą całkowicie zastąpić istniejące informacje znacznika. Antena czytnika RFID umożliwia komunikację między znacznikiem i czytnikiem. Odległość, z jakiej czytnik RFID można odczytać, zależy od wielu czynników, w tym środowiska, jak również wielkości i rodzaju znacznika RFID. Technologia Ultra High Frequency (UHF) RFID wzbudza wiele emocji w świecie biznesu, ponieważ oferuje dalekie zasięgi odczytu przy niskim koszcie czytników RFID, pozwala przedsiębiorstwom oznaczać i automatycznie śledzić duże ilości towarów i zasobów. Zwykle zasięgi odczytu dla pasywnych znaczników UHF wynoszą od 2,4 m do 9,14 m (od 8 do 30 stóp) i dalej. Unikalne cechy RFID • Pole widzenia nie jest wymagane • Odczyt wielu znaczników jednocześnie • Znaczniki ponownie wykorzystywane - znaczniki do odczytu i zapisu danych w przystępnej cenie i elastyczne • Ogromna pojemność danych • Trwałość • Trudne do powtórzenia, małe szanse na wprowadzenie podrobionego produkt Rodzaje czytników RFID • Stałe czytniki RFID automatycznie przechwytują dane w kluczowych punktach wejścia i wyjścia, takich jak wejścia do budynków lub drzwi do centrum danych IT, zwykle wymagają anten zewnętrznych po obu stronach portalu. • Ręczne czytniki RFID pozwalają na odczyt znaczników RFID na miejscu, umożliwiają pracownikom wykonywanie szybkich i dokładnych spisów lub wyszukiwanie konkretnych pozycji na półce magazynowej lub w przymierzalni sklepu. • Mobilne czytniki RFID mogą: –– pełnić rolę stałych czytników RFID w miejscach tymczasowych i trudno dostępnych –– przemieszczać się razem z wózkiem kołowym w magazynie, centrach danych IT lub punktach sprzedaży detalicznej w celu łatwego przeprowadzania szybkiej inwentaryzacji –– przemieszczać się razem z wózkiem widłowym w celu dokonania odczytu każdej palety i jej zawartości, gdy paleta jest przemieszczana • Czytniki RFID do demonstracji są idealne tam, gdzie pracownicy lub klienci prezentują produkty z technologią RFID współpracujące z czytnikiem - na przykład w punkcie sprzedaży detalicznej, stanowisko uruchamiania zarządzania zasobami lub w punkcie wejścia (na przykład bramki na lotnisku lub punkt wejścia na imprezie) Jakie cechy aplikacji tworzą idealny scenariusz dla technologii RFID? RFID jest idealną technologią przechwytywania danych, gdy: • Konieczne jest śledzenie dużej ilości unikalnych kodów SKU produktów - identyfikujących wiele rozmiarów, stylów i kolorów • Artykuły śledzone mają wysoką wartość • Istnieje potrzeba rutynowego przeniesienia dużej ilość produktów w ograniczonym czasie, na przykład podczas promocji sprzedaży detalicznej lub krótkich wyprzedaży sezonowych • Do dyspozycji są zasoby wielokrotnego użytku, które mają ustalony lub zamknięty łańcuch dostaw - np. opakowania zwrotne używane do transportu, takie jak kosze, torby, wózki i koszyki • Wymagany jest bardziej zautomatyzowany proces identyfikacji i śledzenia produktów w celu spełnienia przepisów rządowych i zapewnienia terminowej dostępności zasobów TechnologiaUHFRFID:podstawy CzytnikiRFID STAŁY PRZEMYSŁOWY MotorolaFX9500 Prezentacja MotorolaDS9808-R STAŁY PRZEMYSŁOWY MotorolaMC9190-Z PRZEMYSŁOWY STAŁY MotorolaMC3190-Z PRZEMYSŁOWY STAŁY MotorolaFX7400
 9. 9. STRONA 9 raport Podstawowe informacje o rozwiązaniach RFID UHF Transport/Transport lotniczy W branży towarzystw lotniczych, pojedyncze przypadki utraty lub opóźnienia bagażu mogą oznaczać utratę stałych klientów, jak również dodatkowe koszty, mające wpływ na obniżenie marży, ustalanej już teraz na granicy opłacalności. Znaczniki bagażu w technologii UHF RFID zapewniają towarzystwom lotniczym pewność umieszczenia każdej sztuki w luku bagażowym właściwego samolotu. Ponadto, branża transportowa korzysta z technologii RFID do identyfikacji wizualnej przepływu towarów w łańcuchu dostaw, jak również przestrzegania terminów oraz poprawności konserwacji i napraw. Zastosowania • Sortowanie i wybór trasy bagażu • Zarządzanie wyjątkami (szybka identyfikacja bagażu i jego zwrot pasażerom, którzy nie znajdują się na pokładzie samolotu). • Konserwacja, naprawy i remonty (MRO) Korzyści • Zwiększenie przepustowości bagażu do 20 procent2 • Obniżenie kosztów pracy • Poprawa bezpieczeństwa i ochrony • Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa przynoszące efekty ekonomiczne • Wyeliminowaniewielukosztówzwiązanychzniewłaściwąobsługą bagażu - według szacunkowych danych około 100 dolarów na sztuce4 Ochronazdrowia Technologia UHF RFID zapewnia szpitalom stały wgląd w lokalizację sprzętu medycznego, materiałów medycznych, dokumentów o znaczeniu krytycznym, a nawet pacjentów - bez wkładu pracy ludzkiej. W wyniku otrzymuje się nowy poziom efektywności i dokładności codziennych procesów, które mają wpływ na wydajność, bezpieczeństwo pacjentów i lepszą jakość opieki - oraz mniejsze koszty. Zastosowania • Śledzenie zasobów • Zarządzanie zapasami • Zarządzanie tożsamością i dostępem • Śledzenie dokumentów i akt • Śledzenie lokalizacji pacjentów Korzyści • Zmniejszenie liczby utraconych i skradzionych zasobów i sprzętu • Właściwe ilości materiałów, części zamienne, sprzętu medycznego i zapasów instrumentów • Natychmiastowa lokalizacja potrzebnych materiałów medycznych i sprzętu • Zapewnienie terminowego uzupełniania, eliminowanie zagrożeń wynikających z wyczerpania zapasów
 10. 10. raport Podstawowe informacje o rozwiązaniach RFID UHF STRONA 10 Zarządzaniezasobami Technologia UHF RFID usprawnia zarządzanie wszystkimi rodzajami zasobów, między innymi zinwentaryzowanymi wyrobami gotowymi w magazynie oraz urządzeniami linii produkcyjnej, narzędziami i innymi krytycznymi zasobami przedsiębiorstwa. Mniej czasu poświęca się na śledzenie i zarządzanie zasobami, przy lepszej identyfikacji wizualnej. Konserwacja w wyznaczonym terminie, gwarancja pracy bez przestojów oraz eksploatacji, poprawa wskaźnika rentowności zasobów (ROA). Zastosowania • Inwentaryzacja zasobów, śledzenie i zarządzanie • Inspekcja zasobów, konserwacja i naprawy • Zarządzanie zasobami urządzeń mobilnych Korzyści • Maksymalizacja cyklu eksploatacji zasobów i poprawa ich wykorzystania • Zminimalizowanie kosztów wymiany zasobów • Wzrost wydajności pracowników • Szybkie i ekonomiczne przeprowadzenie inwentaryzacji Zarządzaniezasobami IT Technologia UHF RFID ułatwia śledzenie tysięcy zasobów IT, niezbędnych w działalności każdego przedsiębiorstwa - np. serwerów, dysków twardych i taśm archiwizacyjnych wymaganych w przypadku zastosowań biznesowych w hurtowniach oraz danych wykorzystywanych w komputerach przenośnych i laptopach, które zapewniają pracownikom natychmiastowy dostęp do informacji. Identyfikacja lokalizacji zasobów oraz przypisanych do nich osób w danej chwili, oraz uzupełnianie dziennika nadzoru dla każdego zasobu - bez udziału czynnika ludzkiego. Zastosowania • Zarządzanie zapasami zasobów IT, śledzenie ich i konserwacja Korzyści • Optymalizacja i identyfikacja wizualna zapasów zasobów IT • Lepsza perspektywa łatwej i częstej inwentaryzacji przez wyeliminowanie kłopotliwych kodów kreskowych i innych ręcznych identyfikatorów zasobów • Korzystanie z ekonomicznej metody śledzenia „całego procesu przepływu” w czasie rzeczywistym • Lepsze wykorzystanie zasobów IT • Zapobieganie utracie zasobów IT • Lepsza ochrona wrażliwych nośników klientów i zarządzanie nimi • Korzystanie z ekonomicznych i zgodnych z przepisami metod na przykładzie opieki zdrowotnej HIPAA i handlu detalicznego PCI chroniących dane konsumentów • Obniżenie nakładów inwestycyjnych sprzętu IT …iwaplikacjachpoziomych
 11. 11. STRONA 11 raport Podstawowe informacje o rozwiązaniach RFID UHF Identyfikacjaiśledzenie: Łańcuchzimnai bezpieczeństwożywności Technologia UHF RFID umożliwia automatyczne i dokładne zbieranie wielu informacji niezbędnych do sprawdzania warunków transportu do miejsca przeznaczenia produktów wrażliwych na zmiany temperatury. Błędy i opóźnienia w identyfikacji wizualnej, które mogą wystąpić podczas ręcznego przepisywania informacji, a następnie wprowadzania ich do komputera, są eliminowane, następuje poprawa bezpieczeństwa żywności, środków leczniczych i farmaceutycznych oraz innych produktów wrażliwych na zmiany temperatury przepływających w łańcuchu dostaw, zmniejszają się straty z powodu ich zepsucia przy efektywnym kosztowo zapewnieniu zgodności z przepisami prawa. Zastosowania • Śledzenie stanu zasobów w łańcuchu żywności i zimna • Identyfikacja i śledzenie łańcuchu żywności i zimna Korzyści • Zwiększenie bezpieczeństwa żywności i lepsza ochrona dóbr konsumpcyjnych • Wzrost wydajności łańcucha dostaw poprzez eliminację formalności • Osiągnięcie efektywnego kosztowo zapewnienia zgodności z przepisami bezpieczeństwa, identyfikacji i śledzenia • Zmniejszenie strat spowodowanych skażeniem lub zepsuciem • Umożliwienie szybkiego i wybiórczego wycofania produktów • Ochrona wartości marki Zarządzanieopakowaniami zwrotnymi(RTI) Dzięki znacznikom UHF RFID na opakowaniach zwrotnych, np. stojakach na chleb, plastikowych skrzynkach i klatkach na kółkach wymaganych do przemieszczania i dostarczania towarów, przedsiębiorstwa mogą śledzić lokalizację i status takich opakowań zwrotnych w każdym miejscu łańcucha dostaw. Mniej wymaganych części zamiennych obniża nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji związane z zakupem i zarządzaniem opakowaniami zwrotnymi. Natomiast opłaty przewidziane za utracone lub uszkodzone opakowania zwrotne wracają do zaufanego partnera. Zastosowania • Inwentaryzacja opakowań zwrotnych, śledzenie i zarządzanie Korzyści • Zmniejszenie rocznych wydatków inwestycyjnych na opakowania zwrotne • Zmniejszenie liczby braków opakowań zwrotnych • Odzyskiwanie kosztów utraconych lub uszkodzonych opakowań zwrotnych • Zmniejszenie rozmiaru puli opakowań zwrotnych i związanych z nimi kosztów składowania
 12. 12. raport Podstawowe informacje o rozwiązaniach RFID UHF STRONA 12 Czy RFID zastąpi kody kreskowe? Technologia RFID zastępuje kody kreskowe, w niektórych zastosowaniach, gdzie rutynowo wykonuje się liczenie na skalę masową. Zasadą jest, że metody RFID i kodów kreskowych nie wykluczają się wzajemnie - każda z nich ma swoje mocne strony, dlatego nadal będą istnieć obok siebie przez wiele lat. Między dwoma technologiami przechwytywania danych występują różnice: • Pole widzenia - skaner kodów kreskowych i kody kreskowe muszą być widoczne dla siebie, aby skanowanie było pomyślne, natomiast w przypadku odczytu znaczników RFID wystarczy, że są one w zasięgu odczytu. • Jednoczesne przechwytywanie wielu znaczników - kody kreskowe są przechwytywane po jednym naraz, podczas gdy znaczniki RFID są przechwytywane w dużych ilościach jednocześnie. • Rodzaj danych - kody kreskowe mogą przechowywać tylko dane statyczne, podczas gdy zapis znaczników RFID może być wielokrotny, stosownie do potrzeb. Ograniczenia RFID: czy RFID działa w obecności wody i metalu? Zwykle metal i woda ma wpływ na wydajność odczytu RFID, ale postęp techniczny stwarza warunki do przezwyciężenia problemów stwarzanych przez takie materiały dzięki właściwym projektom systemu, specjalnie zaprojektowanym znacznikom RFID i prawidłowemu ich umieszczaniu. Jaka jest różnica między znacznikami pasywnymi i aktywnymi? Aktywne znaczniki RFID mają swój nadajnik i źródło zasilania (zazwyczaj baterię) wykorzystywane do zasilania obwodów i nadawania sygnału odbieranego przez czytnik. Pasywne znaczniki nie wymagają źródła zasilania. Energia dostarczana jest przez czytnik RFID. Jaka jest różnica między technologiami LF, HF i UHF RFID? Niska częstotliwość (LF) jest dostrojona do 125 kHz, wysoka częstotliwość (HF) jest dostrojona do 13,56 MHz, natomiast ultra wysoka częstotliwość (UHF) pracuje w zakresie 860-960 MHz. Wybór aplikacji RFID można dostosować do własnych potrzeb związanych z częstotliwością. Znaczniki UHF pracują na częstotliwościach wyższego zakresu, a odczyt odpowiada najdłuższym zasięgom spośród wymienionych trzech technologii. Znaczniki HF mają maksymalny zasięg odczytu do około jednego metra (trzy stopy). Znaczniki LF mają najkrótszy zasięg odczytu (mniej niż 0,33 m (jedna stopa). Co to jest norma EPCIS i dlaczego jest ona ważna? EPCIS jest powszechnie używanym interfejsem, który umożliwia partnerom w łańcuchu dostaw łatwe udostępnianie i wymianę informacji związanych z kodem EPC. Dzięki EPCIS znacznie ułatwiona jest integracja różnych systemów komputerowych przedsiębiorstw i aplikacji. Partnerzy w łańcuchu dostaw mogą poufnie udostępniać dane, zachowując prawo własności tych danych, i są w stanie zapewnić ich bezpieczeństwo. Co to jest standard EPC Gen 2 i dlaczego jest on ważny? Standard EPC Gen 2 jest zestawem globalnych norm, które zapewniają międzynarodową kompatybilność, jak również funkcje, które zwiększają efektywność RFID. Na przykład, tryb Dense Reader (tryb bezkolizyjnego odczytu) jest funkcją Gen 2 zapobiegającą zakłóceniom i powielaniu odczytów, gdy czytniki są umieszczone w bezpośredniej bliskości. Czy technologia RFID i związane z nią fale radiowe stanowią jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia?3 Czasopismo RFID Journal, jedno z najbardziej poczytnych źródeł informacji o technologii RFID, stwierdza, że „Badania Światowej Organizacji Zdrowia, a także wiele innych badań naukowych wykazały, że narażenie ludzi na działanie pola elektromagnetycznego (EMF) poniżej zalecanych limitów, podanych w wytycznych ogólnie przyjętych przez międzynarodową społeczność, nie wykazały żadnych znanych negatywnych skutków zdrowotnych”. Czytniki i aktywne znaczniki są urządzeniami małej mocy, które emitują fale radiowe o bardzo małej energii. (Aby uzyskać więcej informacji na temat potencjalnych problemów zdrowotnych, odwiedź www.rfidjournal.com) CZĘSTOZADAWANEPYTANIARFID
 13. 13. STRONA 13 raport Podstawowe informacje o rozwiązaniach RFID UHF SŁOWNICZEK TERMINÓWRFID Aktywny znacznik: RFID, jest wyposażony w baterię, która zasila obwód i przesyłany sygnał do czytnika. Aktywne znaczniki o zasięgu 30 metrów lub większym służą do śledzenia przedmiotów o dużej wartości z dużych odległości. Antena: Element wbudowany w czytniki RFID i znaczniki wysyłający i odbierający energię fal radiowych. Automatyczna identyfikacja (nazywana także automatycznym przechwytywaniem danych): Zdolność do zbierania i wprowadzania danych bezpośrednio do systemu komputerowego bez udziału człowieka dzięki technologiom, takim jak kody paskowe, biometria, RFID oraz rozpoznawanie głosu. Rozproszenie wsteczne: Sposób komunikacji, gdzie znaczniki odbijają część fal radiowych emitowanych przez czytnik w celu przesyłania danych do czytnika. Znacznik z obsługą baterii: Baterie na wyposażeniu znaczników RFID zapewniają bezpośrednie ich zasilanie w celu zwiększenia zasięgu odczytu (czasami nazywane „semi-pasywne znaczniki RFID”). Antena o polaryzacji kołowej: Ta wielokierunkowa antena czytnika UHF emituje fale radiowe cyklicznie i jest przeznaczona do przechwytywania sygnałów znaczników RFID w różnych orientacjach. Inteligentna karta zbliżeniowa: Karta kredytowa lub lojalnościowa z wbudowanym układem RFID, który może automatycznie przekazywać informacje do czytnika - nie jest wymagane „przesuwanie” karty. Takie karty przyśpieszają realizację transakcji, zapewniają klientom większą wygodę. Znacznik bez wbudowanego układu RFID: Znacznik RFID bez wbudowanego mikroprocesora. Materiały, z których wykonany jest znacznik odbiją część fal radiowych wysyłanych w formie wiązki z czytnika. Przebiegi są ​​wykorzystywane do identyfikacji oznakowanego obiektu, podobnie jak odcisk palca. Chociaż znaczniki bez wbudowanego mikroprocesora są tanie, nie mają zastosowania w łańcuchu dostaw, ponieważ nie mogą przekazywać niepowtarzalnego numeru seryjnego, który może być przechowywany w bazie danych. Systemy w pętli zamkniętej: Systemy śledzenia oparte na technologii RFID opracowane w jednej firmie wymagają aplikacji do wymiany danych z innymi firmami. Przykładem jest kolej, która emituje swoje własne bilety w technologii RFID. Struktura półprzewodnikowa: Blok krzemu, na którym wytrawione zostały obwody. Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI): Zakłócenia fal radiowych emitowanych przez jedno urządzenia spowodowane emisją fal radiowych z innego urządzenia. Telefony komórkowe, bezprzewodowe komputery, a nawet roboty w fabrykach mogą wytwarzać fale radiowe, które zakłócają znaczniki RFID. Elektroniczne systemy przeciwkradzieżowe (EAS): Proste elektroniczne znaczniki, które działają w trybie włączony lub wyłączony. Po zakupie produktu lub jego wypożyczeniu, znacznik jest wyłączany. Gdy produkt jest wynoszony przez bramkę ze znacznikiem, który nie został wyłączony, włącza się alarm akustyczny, aby zapobiec kradzieży. Elektroniczny kod produktu (EPC): 96-bitowy kod utworzony przez organ Auto-ID Center, który zawiera unikalny numer identyfikujący konkretny artykuł w łańcuchu dostaw. Kod zawiera cyfry, które identyfikują producenta, kategorię produktu i indywidualny artykuł. Kod jest wspierany przez United Code Council oraz EAN International, dwa główne organy nadzorujące standardy kodów kreskowych. EPCglobal: Organizacja non-profit, która zarządza standardami i schematami numeracji związanymi z kodem EPC, zastępuje organizację Auto ID Center. EPCglobal jest organizacją zrzeszająca członków i jest spółką zależną European Article Numbering (EAN): Standard kodu paskowego używany w Europie, Azji i Południowej Ameryce. Standard jest administrowany przez organizację EAN International. Wzbudzony: Mówi się, że czytnik „wzbudza” pasywny znacznik, gdy wysyła energię fal radiowych w celu jego obudzenia i pobudzenia do przesyłania danych do czytnika. Częstotliwość: Liczba powtórzeń pełnego przebiegu fali w ciągu jednej sekundy. 1 Hz oznacza jeden pełny przebieg w ciągu jednej sekundy. 1 KHz równa się 1 000 pełnym przebiegom fal na sekundę. GTAG (Global Tag): Inicjatywa standaryzacji podejmowana przez Uniform Code Council (UCC) oraz European Article Numbering Association (EAN), obejmująca zagadnienia śledzenia zasobów i logistyki w oparciu o identyfikację przy użyciu fal radiowych (RFID). Inicjatywa GTAG jest wspierana przez NXP, Intermec i Gemplus — trzech największych producentów znaczników RFID. GTIN (Global Trade Item Number): GTIN jest identyfikatorem GS1, który umożliwia globalną identyfikację pozycji w dowolnym miejscu w łańcuchu dostaw. Nie ma znaczenia, gdzie dany artykuł znajduje się w łańcuchu dostaw - w cyklu producent, dystrybutor i punkt sprzedaży detalicznej, konsument - skanowanie GTIN zezwala partnerom w danym łańcuchu dostaw dokładnie zidentyfikować produkt i uzyskać cenę. W rezultacie otrzymuje się wydajny system zamawiania i fakturowania w całym łańcuchu dostaw. Gromadzenie: termin, który opisuje stopień gromadzenia energii przez pasywne znaczniki, emitowanej przez antenę czytnika RFID. Znaczniki wysokiej częstotliwości (HF): Znaczniki HF zwykle działają przy częstotliwości 13,56 MHz i odczycie z odległości około 3 m (10 stóp). Przesyłanie danych jest szybsze przy większym zapotrzebowaniu na energię w porównaniu z czytnikami niskiej częstotliwości. Układ scalony (IC): Urządzenie półprzewodnikowe w skali mikroelektronicznej z wieloma połączonymi tranzystorami i innymi komponentami. Układy IC znajdują się w większości znaczników RFID. Zakłócenia: Wszystko, co stanowi przeszkodą w poprawnej propagacji fal radiowych między znacznikiem i czytnikiem i powoduje błędne odczyty znacznika. Może być spowodowane przez inne sygnały radiowe lub niektóre obiekty fizyczne z metalu lub płynów, które absorbują lub odbijają sygnały radiowe. Interrogator: Patrz: czytnik RFID.
 14. 14. raport Podstawowe informacje o rozwiązaniach RFID UHF STRONA 14 Antena z polaryzacją liniową: Antena UHF, gdzie energia fal radiowych koncentruje się w wąskiej wiązce w celu zwiększenia odległości i umożliwienia odczytu sygnału przenikającego materiały o dużej gęstości. W przeciwieństwie do anten z polaryzacją kołową takie anteny wymagają znaczników dostosowanych do czytnika. Niska częstotliwość (LF): Zakres częstotliwości od około 30 kHz do 300 kHz. Znaczniki LF działają na częstotliwości 125 kHz lub 134 kHz. Znaczniki te można odczytać z odległości mniejszej niż jeden metr (trzy stopy) przy niskich szybkościach przesyłania danych, ale ich odporność na zakłócenia jest większa niż typowych znaczników UHF. Pamięć: Ilość danych, które może przechowywać znacznik. Znaczniki mikrofalowe: Znaczniki, które pracują na częstotliwości radiowej 5,8 GHz. Wyróżniają się bardzo wysoką szybkością przesyłania danych i odczytem z odległości do 10 metrów (30 stóp), ale zużywają dużo energii i są drogie. Middleware: Oprogramowanie komputerowe, które łączy komponenty oprogramowania lub aplikacje. Stosowane jest najczęściej w celu wspierania złożonych, rozproszonych aplikacji opartych na językach programowania XML, SOAP, serwisach internetowych i architekturze zorientowanej na usługi (SOA). Middleware może obejmować serwery WWW, serwery aplikacji i systemy zarządzania treścią. Nominalny zasięg: Zasięg niezawodnego odczytu sygnału znacznika. Object Name Service (ONS): System Auto-ID Center, który zezwala na przejrzenie unikalnego elektronicznego kodu produktu (EPC). Usługa ONS jest podobna do usługi DNS (Domain Name Service), która naprowadza komputery na strony internetowe. Orientacja: Odnosi się do względnej pozycji znacznika względem czytnika. Jeśli znaczniki są zestrojone (lub „zorientowane”) z czytnikiem, zasięg odczytu jest zazwyczaj dłuższy. Pasywny znacznik: Znacznik RFID bez baterii. Fale radiowe po dotarciu z czytnika do anteny mikroprocesora tworzą pole magnetyczne. Znacznik pobiera energię pola i jest w stanie odesłać informacje przechowywane w mikroprocesorze. Poziom mocy: Ilość energii fal radiowych wyemitowana przez czytnik lub aktywny znacznik. Im większa moc wyjściowa, tym dłuższy zasięg odczytu, ale większość rządów reguluje dopuszczalny poziom mocy, aby uniknąć zakłócania innych urządzeń. Identyfikacja przy użyciu częstotliwości fal radiowych (RFID): Metoda identyfikacji oznaczonych przedmiotów za pomocą fal radiowych. Zazwyczaj czytnik komunikuje się ze znacznikiem, którego mikroprocesor zawiera informacje cyfrowe. Znaczniki RFID bez mikroukładów używają materiału odbijającego część wiązki fal radiowych skierowaną w ich kierunku. Szybkość odczytu: Maksymalna szybkość odczytu, przy której odczytywane są dane znacznika, wyrażonej w bitach lub bajtach na sekundę. Czytnik (nazywany także interrogatorem): Czytnik komunikuje się ze znacznikiem RFID za pomocą fal radiowych i przesyła cyfrową informację do systemu komputerowego. Zasięg odczytu: Odległość z jakiej czytnik może się komunikować ze znacznikiem. Aktywne znaczniki mają większy zasięg odczytu niż pasywne znaczniki, ponieważ korzystają z baterii do przesyłania sygnałów do czytnika. W przypadku pasywnych znaczników, zasięg odczytu zależy od częstotliwości, mocy wyjściowej czytnika, konstrukcji anteny i metody zasilania znacznika. Znaczniki niskiej częstotliwości używają sprzężenia indukcyjnego (patrz wyżej), które wymaga, aby znacznik znajdował się w odległości kilku stóp od czytelnika. RFID (Radio Frequency Identification): Technologia, która korzysta z fal radiowych do unikatowej identyfikacji oznaczonych przedmiotów. Mikroprocesor RFID: Komputer w mikroskali o wielkości porównywalnej ze średnicą ziarnka piasku, najważniejszy element każdego znacznika RFID. Dwie główne części znacznika RFID to mikroprocesor i antena. Znacznik RFID: Mikroprocesor z anteną, odbiera i wysyła sygnały do czytnika. Znacznik jest oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym, ale może zawierać inne informacje, np. numer konta klienta. Istnieje wiele form znaczników, takich jak inteligentne etykiety umieszczane na skrzynkach, inteligentne karty i sygnalizatory w breloczku do transakcji nabycia; pudełko umieszczane na przedniej szybie do opłacenia przejazdu bez zatrzymywania. Rozróżnia się znaczniki RFID aktywne, pasywne lub semi-pasywne. Semi-pasywne znaczniki: Podobne do aktywnych znaczników, z tą różnicą, że bateria jest używana do uruchamiania obwodów mikroprocesora, a nie do komunikacji z czytnikiem. Niektóre semi-pasywne znaczniki usypiają, i są budzone sygnałem z czytnika, co przedłuża czas działania baterii. Inteligentna etykieta: Etykieta, która zawiera wbudowany znacznik RFID, „inteligentna”, ponieważ może przechowywać informacje, na przykład niepowtarzalny numer seryjny i komunikuje się z czytnikiem. Znacznik: Patrz Znacznik RFID. Transponder: Nadajnik-odbiornik fal radiowych, aktywowany po otrzymaniu określonego sygnału. Znaczniki RFID są niekiedy określane jako transpondery. Ultra wysoka częstotliwość (UHF): Zazwyczaj znaczniki, które działają w zakresie od 866 MHz do 930 MHz. Znaczniki UHF mogą przekazywać informacje szybciej i dalej niż znaczniki wysokiej czy niskiej częstotliwości. Fale radiowe o tych częstotliwościach nie przechodzą przez przedmioty o dużej zawartości wody, np. owoce. Znaczniki UHF są droższe niż znaczniki niskiej częstotliwości i zużywają więcej energii. UHF Generation 2: Aktualny standard EPC dla znaczników programowanych fabrycznie. Uniform Code Council (UCC): Organizacja non-profit, która nadzoruje Uniform Product Code, standard kodu paskowego używany w Ameryce Północnej. Uniform Product Code (UPC): Standard kodu paskowego używany w Ameryce Północnej. Jest on zarządzany przez organizację Uniform Code Council. Zasięg zapisu: Odległość, w zasięgu której czytnik/urządzenie zapisujące dokonuje zapisu informacji w znaczniku, przy czym pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem nie może być żadnych przedmiotów. Zwykle, zasięg zapisu jest bliższy niż zasięg odczytu. Szybkość zapisu: Szybkość, z jaką dane są przesyłane do znacznika, zapisywane do pamięci znacznika i weryfikowane jako poprawne.
 15. 15. STRONA 15 raport Obniżenie kosztów i wzrost zysków dzięki rozwiązaniom UHF RFID w przystępnej cenie Aby uzyskać więcej informacji o sposobach obniżenia kosztów i zwiększenia zysków w przedsiębiorstwie dzięki technologii UHF RFID, odwiedź stronę internetową: www.motorolasolutions.com/rfid Aby uzyskać więcej informacji na temat korzyści płynących z technologii UHF RFID w określonej branży lub aplikacji, odwiedź stronę internetową: www.motorolasolutions.com/rfid/retail www.motorolasolutions.com/rfid/manufacturing www.motorolasolutions.com/rfid/assetmanagement www.motorolasolutions.com/rfid/government www.motorolasolutions.com/rfid/transportation www.motorolasolutions.com/rfid/distribution-warehouse www.motorolasolutions.com/RFID/healthcare www.motorolasolutions.com/energy-utilities
 16. 16. raport Obniżenie kosztów i wzrost zysków dzięki rozwiązaniom UHF RFID w przystępnej cenie Numer katalogowy: WP-UHFRFID101. Wydrukowano w USA 09/12. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i są używane na licencji. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli. ©2012 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przypisy: 1. Zależy od anteny, rodzaju i wielkości znacznika, środowiska i innych czynników 2. KorzyściwdrożeńrealizowanychprzezMotorolęiwramachprogramówMotorolaPartner 3. CzyistniejejakieśryzykodlazdrowiazwiązaneztechnologiąRFIDifalamiradiowymi?http://www.rfidjournal.com/faq/30/25 4. SITA;AirTransportITReview-wydanie2,sierpień2008,http://www.sita.aero/node/1074 Motorola-idealnypartnerdlarozwiązań RFID Jeśli rozwiązania RFID są ustalane na zasadach partnerskich z firmą Motorola, liderem w branży, udzielającym pomocy w zaplanowaniu i wdrożeniu rozwiązań mobilnych, gwarantują najlepsze wykorzystanie zbieranych danych. W przypadku technologii RFID, służymy szeroką ofertą czytników sprawdzonych w branży, przeznaczonych do obsługi większości zastosowań i branż. Firma Motorola, znana z nieprzerwanej innowacyjności, lider na rynku rozwiązań RFID, pierwsza wprowadziła na rynek i wdrożyła wieloprotokołowe stałe czytniki RFID kodu EPC, ręczne czytniki RFID kodu EPC i systemy RFID EPD do portali. Oferowany sprawdzony produkt wykracza poza innowacyjność – mamy aktualnie najwięcej wdrożonych w terenie stałych czytelników kodu EPC i ręcznych czytników kodu EPC. Nasz światowej klasy program dla partnerów kanału sprzedaży oferuje najlepsze w swojej klasie sprawdzone aplikacje, które łatwo integrują się z istniejącymi procesami i architekturą technologii. Nasze usługi i oferty pomocy technicznej są najszersze z dostępnych, obejmują cały cykl wdrażania - tj. planowanie, inspekcję na miejscu, montaż i instalację dostosowanych punktów odczytu RFID, jak również pomoc techniczną firmy Motorola na bieżąco i na miejscu. UWAGA: Jeżeli nie ustalono inaczej, statystyki przywołane w niniejszej broszurze odzwierciedlają wyniki firmy Motorola i/lub wdrożeń w ramach programów Motorola Partner. Dodatkoweinformacje: Oficjalna strona internetowa firmy EPCglobal – http://www.epcglobalinc.org/home Informacje na temat Departamentu Obrony i RFID http://www.acq.osd.mil/log/rfid/index.htm Artykuły na temat wpływu technologii RFID w łańcuchu dostaw: Achieving Supply Chain Excellence through Technology (ASCET) – http://www.ascet.com/welcome.asp Podstawy technologii RFID według Association for Automatic Identification and Mobility (AIM) – http://www.aimglobal.org/technologies/rfid/ Najnowsze informacje o RFID: RFID Journal – www.rfidjournal.com

×