Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Likumdošanas process Saeimā. Likumu pieņemšanas kārtība.
<ul><li>Būtiskākā un svarīgākā parlamenta kā likumdošanas varas nesēja funkcija ir vispārsaistošu priekšrakstu pieņemšan...
Likumdošanas procesa stadijas : <ul><li>likumdošanas iniciatīva (likuma ierosināšana) </li></ul><ul><li>likumprojekta apsp...
Likumdošanas iniciatīva <ul><li>Tehniski ar  likumdošanas iniciatīvu saprot priekšlikuma par likuma izdošanu, grozīšanu v...
Latvijā likumdošanas iniciatīvas tiesības ir: <ul><li>Valsts prezidentam </li></ul><ul><li>Ministru kabinetam </li></ul>...
Itālijā likumdošanas iniciatīvas tiesības ir: <ul><li>Valdībai </li></ul><ul><li>Katram parlamentarijam </li></ul><ul><l...
Likumprojekta nodošana komisijām <ul><li>Latvijā: </li></ul><ul><li>Pieņemot lēmumu par likumprojekta nodošanu komisijām,...
Likumprojekta skatīšana komisijās <ul><li>Likumprojekta skatīšana komisijās ir svarīgākais posms likumdošanas procesā. </...
<ul><li>Latvijā: </li></ul><ul><ul><li>Komisijas var izstrādāt savu alternatīvu likumprojektu izskatīšanai pirmaja lasījum...
Likumprojektu lasījumi <ul><li>Latvijā: </li></ul><ul><li>Pirmais lasījums </li></ul><ul><ul><li>lasījuma sākumā ziņojumu ...
<ul><li>Otrais lasījums </li></ul><ul><ul><li>lasījuma sākumā referents sniedz ziņojumu </li></ul></ul><ul><ul><li>pēc ta...
<ul><li>Trešais lasījums </li></ul><ul><ul><li>lasījuma sākumā referents sniedz ziņojumu </li></ul></ul><ul><ul><li>apspri...
Saeimas kārtības rullī ir paredzēti trīs gadījumi, kad likumprojekts tiek pieņemts nevis trīs, bet divos laījumos:  <ul><...
<ul><li>Itālijā: </li></ul><ul><ul><li>likumdošanas procesā abas palatas ir pilnīgi līdztiesīgas </li></ul></ul><ul><ul><l...
Prezidenta veto <ul><li>Latvijā: </li></ul><ul><ul><li>Desmit dienu laikā, skaitot no likuma pieņemšanas Saeimā, Valsts pr...
<ul><li>Italijā: </li></ul><ul><ul><li>prezidents līdz izsludināšanas var prasīt likuma otrreizējo caurlūkošanu </li></ul>...
Paldies par uzmanību! 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Likumdošanas process

9,950 views

Published on

Presentation on how latvian Parliament - Saeima is setting forth laws.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Likumdošanas process

 1. 1. Likumdošanas process Saeimā. Likumu pieņemšanas kārtība.
 2. 2. <ul><li>Būtiskākā un svarīgākā parlamenta kā likumdošanas varas nesēja funkcija ir vispārsaistošu priekšrakstu pieņemšana īpašas procedūras ietvaros. </li></ul><ul><li>Likumdevējs nevar pieļaut atkāpes no likumdošanas procesa, kas ļautu apšaubīt šī likuma pieņemšanas konstitucionalitāti </li></ul><ul><li>Tātad, likumdošanas kārtību reglamentējošo procesuālo normu ievērošana ir svarīgs likuma spēkā esamības priekšnoteikums. </li></ul>
 3. 3. Likumdošanas procesa stadijas : <ul><li>likumdošanas iniciatīva (likuma ierosināšana) </li></ul><ul><li>likumprojekta apspriešana (likuma teksta izstrādāšana) </li></ul><ul><li>likumprojekta pieņemšana </li></ul><ul><li>likuma izsludināšana (publicēšana) </li></ul>
 4. 4. Likumdošanas iniciatīva <ul><li>Tehniski ar likumdošanas iniciatīvu saprot priekšlikuma par likuma izdošanu, grozīšanu vai atcelšanu iesniegšanu parlamentā. </li></ul><ul><li>Juridiski likumdošanas iniciatīvas tiesības jāsaprot kā tiesības vērsties likumdošanas iestādēs ar priekšlikumu pieņemt kādu likumu, turklāt likumdošanas iestāde nevar šo priekšlikumu ignorēt, tai priekšlikums ir jāizskata. </li></ul>
 5. 5. Latvijā likumdošanas iniciatīvas tiesības ir: <ul><li>Valsts prezidentam </li></ul><ul><li>Ministru kabinetam </li></ul><ul><li>Saeimas komisijām </li></ul><ul><li>Ne mazāk kā pieciem deputātiem </li></ul><ul><li>Ne mazāk kā vienai desmitdaļai vēlētāju </li></ul><ul><li>Priekšlikumu jānoformē likumprojekta veidā. </li></ul>
 6. 6. Itālijā likumdošanas iniciatīvas tiesības ir: <ul><li>Valdībai </li></ul><ul><li>Katram parlamentarijam </li></ul><ul><li>Nacionālai ekonomikas un darba padomei </li></ul><ul><li>Apgabalu un municipalām padomēm </li></ul><ul><li>Tautai, ne mazāk kā piecdesmit tūkstošu vēlētāju vārdā </li></ul><ul><li>Priekšlikums jāiesniedz likuma pantu veidā. </li></ul>
 7. 7. Likumprojekta nodošana komisijām <ul><li>Latvijā: </li></ul><ul><li>Pieņemot lēmumu par likumprojekta nodošanu komisijām, Saeima nozīmē atbildīgo komisiju, kura sagatavos likumprojektu lasījumiem. </li></ul><ul><li>Itālijā: </li></ul><ul><li>Katrs likumprojekts, kas ir iesniegts vienā no palātām tiek izskatīts komisijā un pēc tam – palātās </li></ul>
 8. 8. Likumprojekta skatīšana komisijās <ul><li>Likumprojekta skatīšana komisijās ir svarīgākais posms likumdošanas procesā. </li></ul><ul><li>Komisijas attiecīgo likumprojektu skata pēc katra lasījuma, apkopo izdarītos labojumus un iesniegtos priekšlikumus nākamajam lasījumam. </li></ul><ul><li>Komisijās tiek veikts milzīgs kvalitātīvs darbs un likuma kvalitāte ir atkarīga no komisijas sastāva spējām un ieguldīta darba. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Latvijā: </li></ul><ul><ul><li>Komisijas var izstrādāt savu alternatīvu likumprojektu izskatīšanai pirmaja lasījumā </li></ul></ul><ul><ul><li>Tās var noraidīt likumprojektus </li></ul></ul><ul><ul><li>Nevienu likumprojektu nedrīkst iekļaut darba kārtībā un izskatīt Saeimas sēdē, pirms tas nav izskatīts atbildīgajā komisijā </li></ul></ul><ul><li>Itālijā: </li></ul><ul><ul><li>Palātas var nodot komisijām likumdošanas pilnvaras </li></ul></ul><ul><ul><li>(Nevar būt deleģētas pilnvaras pieņemt likumprojektus par Konstitūcijas grozīšanu, vēlēšanu un deleģešanas likumiem, likumiem, kas ratificē starptautiskus līgumus) </li></ul></ul>
 10. 10. Likumprojektu lasījumi <ul><li>Latvijā: </li></ul><ul><li>Pirmais lasījums </li></ul><ul><ul><li>lasījuma sākumā ziņojumu sniedz atbildīgās komisijas ievēlētais referents </li></ul></ul><ul><ul><li>pēc ziņojuma atklājamas vispārīgas debates par projekta principiem </li></ul></ul><ul><ul><li>pēc debatēm tiek lemts par pāriešanu uz likumprojekta lasīšanu pa pantiem </li></ul></ul><ul><ul><li>lasījuma beigās ir balsojums (par pāreju uz likumprojekta lasīšanu pa pantiem) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ja likumprojekts ir noraidīts, to var atkārtoti iesniegt izskatīšanai šajā sesijā tikai tad, ja likumprojektu parakstījis vismaz 51 deputāts vai arī tajā izdarīti grozījumi </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Otrais lasījums </li></ul><ul><ul><li>lasījuma sākumā referents sniedz ziņojumu </li></ul></ul><ul><ul><li>pēc tam - likumprojekta lasīšana pa pantiem </li></ul></ul><ul><ul><li>debates tikai par atsevišķu pantu vai panta daļu </li></ul></ul><ul><ul><li>balsošana notiek par katra panta punktu vai daļu, pantu kopumā vai pantu grupu. Balso arī par komisijas vai tajā iesniegtajiem priekšlikumiem </li></ul></ul><ul><ul><li>pēc visu priekslikumu izskatīšanas notiek balsošana par likumprojektu kopumā </li></ul></ul><ul><ul><li>Ja Saeima likumprojektu otrajā lasījumā nepieņem, to nodod atpakaļ atbildīgajai komisijai un tas var tikt no jauna iesniegts izskatīšanai otrajā lasījumā </li></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Trešais lasījums </li></ul><ul><ul><li>lasījuma sākumā referents sniedz ziņojumu </li></ul></ul><ul><ul><li>apspriežami un balsojami tikai tie panti, par kuriem pēc otrā lasījuma iesniegti priekšlikumi </li></ul></ul><ul><ul><li>pēc visu priekšlikumu izskatīšanas, notiek balsošana </li></ul></ul><ul><ul><li>ja likumprojektu nepieņ e m, to nodod atpakaļ atbildīgajai komisijai un tas var tikt no jauna iesniegts izskatīšanai trešajā lasījumā </li></ul></ul>
 13. 13. Saeimas kārtības rullī ir paredzēti trīs gadījumi, kad likumprojekts tiek pieņemts nevis trīs, bet divos laījumos: <ul><li>likumprojekti, kas atzīti par steidzamiem </li></ul><ul><li>valsts budžeta projekti un grozījumi valsts budžetā </li></ul><ul><li>likumprojekti, kas paredz starptautisko līgumu apstiprināšanu </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Itālijā: </li></ul><ul><ul><li>likumdošanas procesā abas palatas ir pilnīgi līdztiesīgas </li></ul></ul><ul><ul><li>likums skaitās pieņemts tikai ja tas ir pieņemts abās palātās identiskā redakcijā </li></ul></ul><ul><ul><li>likumdošanas procesam ir trīs stadijas: izskatīšana vienā Parlamenta palātā, pēc tam citā un prezidenta apstiprināšana. Prezidents nevar atteikties apsiprināt pieņemto likumprojektu </li></ul></ul><ul><ul><li>Valdība var izdot dekrētus ar likuma spēku nepieciešmības vai steidzamības gadījumos. Tajā pašā dienā tie ir nododami Parlamenta apstiprināšanai </li></ul></ul>
 15. 15. Prezidenta veto <ul><li>Latvijā: </li></ul><ul><ul><li>Desmit dienu laikā, skaitot no likuma pieņemšanas Saeimā, Valsts prezidents var prasīt likuma otrreizēju caurlūkošanu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ja Saeima likumu negroza, tad Valsts prezidents ottreiz ierunas nevar celt </li></ul></ul><ul><ul><li>Valsts prezidents var apturēt likuma publicēšanu </li></ul></ul>
 16. 16. <ul><li>Italijā: </li></ul><ul><ul><li>prezidents līdz izsludināšanas var prasīt likuma otrreizējo caurlūkošanu </li></ul></ul><ul><ul><li>ja palātas atkal pieņem likumu, tas ir jāizsludina </li></ul></ul><ul><ul><li>veto var būt pārvarēts ar vairāku deputātu basīm (abās palātās) </li></ul></ul>
 17. 17. Paldies par uzmanību! 

×