Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aparell respiratori

6,075 views

Published on

Funcions de Nutrició: L'Aparell Respiratori 3r ESO

Published in: Education
  • Login to see the comments

Aparell respiratori

  1. 1. L’APARELL RESPIRATORI Funcions: •Incorporació de l’oxigen (O2). •Eliminació del diòxid de carboni (CO2). Parts: •Pulmons • Vies respiratòries
  2. 2. L’APARELL RESPIRATORI LES VIES RESPIRATÒRIES -Fosses nasals i cavitat nasal: L’aire es filtrat i escalfat a la mucosa nasal. -Faringe: Condueix l’aire. -Laringe: S’hi troben les cordes vocals. -Tràquea: Conducte format per anells cartilaginosos que es divideix en dos bronquis que van cap a cada pulmó. -Bronquis i bronquíols: Els bronquis es van dividint sucessivament en conductes més petits, el bronquíols que finalitzen en els alvèols pulmonars. El conjunt de conductes constitueix l’arbre bronquial o respiratori. ARBRE BRONQUIAL
  3. 3. L’APARELL RESPIRATORI
  4. 4. L’APARELL RESPIRATORI LA RESPIRACIÓ: És l’intercanvi de gasos entre el nostre cos i l’aire Primer es produeix la filtració i escalfament de l’aire a la mucosa de les fosses nasal, i després l’intercanvi de gasos a nivell del alvéols pulmonars.
  5. 5. L’APARELL RESPIRATORI
  6. 6. L’APARELL RESPIRATORI HABITS SALUDABLES -Inspirar pel nas. Així l’aire arriba filtrat i escalfat als nostres pulmons. -Evitar ambients amb fum, pols o pol·len. - No fumar. -Ventilar les habitacions, per respirar un aire net.
  7. 7. L’APARELL RESPIRATORI MALALTIES. Asma bronquial: Obstrucció al pas de l’aire pel bronquis per inflamació de la mucosa. Les causes poden ser una reacció al·lèrgica, una infecció, etc. Bronquitis aguda: Inflamació de la mucosa que recobreix els bronquis. Emfisema: Destrucció de la paret del alvèols. Grip i refredat: Malalties víriques que afecten a les vies respiratories.
  8. 8. L’APARELL RESPIRATORI PROVES DIAGNÒSTIQUES: ESPIROMETRIA: Consisteix en mesurar el volum d’aire que entre i surt dels pulmons en respirar.

×