Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió pares i mares

394 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió pares i mares

 1. 1. CURS 2013-2014. 1ER D
 2. 2. BENVINGUTS!  Tutora. Irene Calvo  Professora de Llengua castellana.  Hora de visita: Dilluns i dimarts de 11.10 a 11.40  Dades personals. irenecalvods@gmail.com  Bloc de tutoria: irenecalvods.blogspot.com  Quiró  Edmodo. Codi
 3. 3. TEMES GENERALS  Comunicació Institut- Família.  Revisió d’agenda. Deures, incidències etc.  Entrega de papers. Justificacions.  Calendari. Dies de lliure disposició. No coincideixen trimestres i festes.  Preavaluacions i entrega de notes. Es repeteix amb tres o més assignatures suspeses.  Sortides. Les excusions són obligatòries. Han de venir al centre.
 4. 4. HORARI Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 8:10 - 9: 10 Català Matemàtiques Música Castellà EAR 9:10 - 10:10 Música Castellà Anglès Optativa Música 10:10 - 11: 10 Ed. Física Optativa Matemàtiques Tutoría Matemàtiques 11:40 - 12:40 Castellà Cièn. Socials EAR Cièn. Naturals Cièn. Socials 12:40 -13:40 C. Nat Tecno Català Ed. Física Cièn. Socials Cièn. Naturals 13:40 -14 : 40 Anglès Tecno Anglès C. Nat Anglès Tecnologia Català
 5. 5. IMPORTANT  Esmorzar: cal que esmorzin a casa i portin un segon esmorzar per l'hora del pati.  No està permés menjar entre classe i classe ni anar a comprar a la cantina.  No anar a dormir tard. Bon rendiment.  Dinar a la cantina per qui ho requereixi / Carmanyola. Professor de guàrdia.
 6. 6. HÀBITS DE TREBALL  Bon ús de l’agenda. Deures molt important.  Ús de la carpeta classificadora. Elaboració de dossier. Cuidar la presentació.  Portar el material necessari. Fulls multitaladre, folis, bolígrafs, etc. Deures a punt.  Entregar els deures d’estiu als professors de les matèries. Encara que no els hi demanin.  Biblioteca oberta de dilluns a dijous de 15h a 17h. Fer deures, internet, etc. Professor de guàrdia.
 7. 7. NORMATIVA  Mòbil : totalment prohibit el seu ús. AGENDA: MOLT IMPORTANT: mitja de comunicació. Inclou dades importants i normes del centre (es poden consultar des de la web de l'institut) (NOFC). Cal complir- les per una bona convivència. EDUCACIÓ FïSICA: Portar roba i material adequat. Certificat mèdic o justificant mèdic si no se'n pot fer.  Justificar faltes d'assistència "justificables" abans de tres dies.
 8. 8. EL CENTRE.  Aules d'informàtica  Audiovisuals  Biblioteca  Psicopedagog  EAP  Agent de salut  Extra-escolarsPla  Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament de Vall  Web  APA (dimarts i dijous de 10h a 12h)  Grups de reforç,  Aula d'acollida, USEE's,  Aula de Reforç Flexible,  Estudis post-obligatoris (Cicles i BAT).
 9. 9. DOCUMENTACIÓ.  Informació tutora i horari.  Informació general, cantina i Quiró.  Tria d'optatives.  Informació de beques.  Dades personals.
 10. 10. INSTITUT NARCÍS OLLER IRENE CALVO

×