Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
L’AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS El mètode PSQCAT21
Què és la salut? <ul><li>la salut és l’estat de benestar físic, mental i social complet, i no merament l’absència de ma...
Condicions de treball (LPRL ) <ul><li>qüestions relatives a l’organització del treball: </li></ul><ul><ul><li>treball a to...
Procés d’actuació dels riscos psicosocials
Forma d’actuació davant els riscos psicosocials <ul><li>Identificar </li></ul><ul><li>Avaluar </li></ul><ul><li>Proposar m...
Mètode PSQ CAT21 (Qüestionari psicosocial de Copenhaguen) <ul><li>Metodologia per a l’avaluació i intervenció preventiva d...
Dimensions psicosocials de risc <ul><li>Doble presència </li></ul><ul><li>Exigències psicològiques del treball </li></ul><...
Supòsit real d’aplicació del mètode <ul><li>Centre docent català amb 2033 treballadors, distribuïts en diferents centres ...
Procés d’intervenció <ul><li>Acord i designació del grup de treball </li></ul><ul><li>Preparació del treball de camp </li>...
 
1.Acord i designació del grup de treball <ul><li>Equip de treball format per dos tècnics de la Unitat de Recerca en Salut ...
2. Preparació del treball de camp l’adaptació del qüestionari a l’organització: <ul><li>DECISIÓ DE L’ABAST I LES UNITATS ...
 
Qüestionari
3.Treball de camp <ul><li>REALITZACIÓ DE REUNIONS INFORMATIVES </li></ul><ul><li>DISTRIBUCIÓ DEL MATERIAL I RECOLLIDA </li...
 
 
4. Anàlisi
 
Exposició personal docent
Nivells d’exposició als factors psicosocials
Informe preliminar
Descàrrega gratuïta del mètode <ul><li>http://www.istas.net/ ). </li></ul><ul><li>( www.gencat.net/treballiindustria/rela...
Bibliografia <ul><li>“ Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball” </li></ul><ul><li>Material ...
Informe preliminar del cas treballat <ul><li>http://www.upf.edu/jpas/preliminaristas.pdf </li></ul>
Moltes gràcies per la vostra atenció
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentació avaluació de riscos psicosocials

934 views

Published on

Presentació avaluació de riscos psicosocials

Published in: Education
 • Be the first to comment

Presentació avaluació de riscos psicosocials

 1. 1. L’AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS El mètode PSQCAT21
 2. 2. Què és la salut? <ul><li>la salut és l’estat de benestar físic, mental i social complet, i no merament l’absència de malaltia. </li></ul><ul><ul><li>Inclou els aspectes de benestar mental i social </li></ul></ul>
 3. 3. Condicions de treball (LPRL ) <ul><li>qüestions relatives a l’organització del treball: </li></ul><ul><ul><li>treball a torns </li></ul></ul><ul><ul><li>càrrega de treball </li></ul></ul><ul><ul><li>monotonia, nocturnitat </li></ul></ul><ul><ul><li>participació del treballador en l’empresa </li></ul></ul><ul><ul><li>etc. </li></ul></ul><ul><li>aspectes materials tradicionals. </li></ul>
 4. 4. Procés d’actuació dels riscos psicosocials
 5. 5. Forma d’actuació davant els riscos psicosocials <ul><li>Identificar </li></ul><ul><li>Avaluar </li></ul><ul><li>Proposar mesures d’intervenció </li></ul>
 6. 6. Mètode PSQ CAT21 (Qüestionari psicosocial de Copenhaguen) <ul><li>Metodologia per a l’avaluació i intervenció preventiva davant del risc psicosocial </li></ul>
 7. 7. Dimensions psicosocials de risc <ul><li>Doble presència </li></ul><ul><li>Exigències psicològiques del treball </li></ul><ul><li>Influència en el treball i desenvolupament d’habilitats </li></ul><ul><li>Suport social a l’empresa i qualitatde lideratge </li></ul><ul><li>Compensacions del treball </li></ul>
 8. 8. Supòsit real d’aplicació del mètode <ul><li>Centre docent català amb 2033 treballadors, distribuïts en diferents centres de treball i diferents col.lectius: </li></ul><ul><ul><li>Personal d’administració i serveis </li></ul></ul><ul><ul><li>Personal docent i investigador </li></ul></ul><ul><ul><li>Personal de suport a la recerca </li></ul></ul><ul><ul><li>becaris </li></ul></ul>
 9. 9. Procés d’intervenció <ul><li>Acord i designació del grup de treball </li></ul><ul><li>Preparació del treball de camp </li></ul><ul><li>Treball de camp </li></ul><ul><li>Anàlisi </li></ul><ul><li>Priorització </li></ul><ul><li>Informa final i planificació de l’acció preventiva </li></ul><ul><li>Aplicació i seguiment de les mesures preventives </li></ul><ul><li>Avaluació de les mesures preventives </li></ul>
 10. 11. 1.Acord i designació del grup de treball <ul><li>Equip de treball format per dos tècnics de la Unitat de Recerca en Salut Laboral (UPF), i del Servei de Prevenció mancomunat </li></ul><ul><li>Grup de treball específic creat per acord del Comitè de Seguretat i Salut, amb representació: </li></ul><ul><ul><li>Gerència de la universitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Treballadors </li></ul></ul><ul><ul><li>Personal tècnic </li></ul></ul>
 11. 12. 2. Preparació del treball de camp l’adaptació del qüestionari a l’organització: <ul><li>DECISIÓ DE L’ABAST I LES UNITATS D’ANALISI </li></ul><ul><li>es creen les unitats bàsiques d’anàlisi, a partir de </li></ul><ul><ul><ul><li>Lloc de treball </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Unitat de gestió </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Col.lectiu laboral </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolupament de funcions directives i de comandament en el treball </li></ul></ul></ul><ul><li>ADAPTACIÓ DEL QÜESTIONARI </li></ul><ul><li>Adaptació 9, 10, 14,17. </li></ul><ul><li>GENERACIÓ DEL QÜESTIONARI </li></ul>
 12. 14. Qüestionari
 13. 15. 3.Treball de camp <ul><li>REALITZACIÓ DE REUNIONS INFORMATIVES </li></ul><ul><li>DISTRIBUCIÓ DEL MATERIAL I RECOLLIDA </li></ul>
 14. 18. 4. Anàlisi
 15. 20. Exposició personal docent
 16. 21. Nivells d’exposició als factors psicosocials
 17. 22. Informe preliminar
 18. 23. Descàrrega gratuïta del mètode <ul><li>http://www.istas.net/ ). </li></ul><ul><li>( www.gencat.net/treballiindustria/relacions_laborals/Seguretatisalut/manual_riscos/psqcat21 ). </li></ul>http://www.upf.edu/jpas/preliminaristas.pdf
 19. 24. Bibliografia <ul><li>“ Prevenció de riscos derivats de l’organització i la càrrega de treball” </li></ul><ul><li>Material C5 de IOC, Editat pel Departament d’Educació. Barcelona, febrer del 2008 </li></ul>
 20. 25. Informe preliminar del cas treballat <ul><li>http://www.upf.edu/jpas/preliminaristas.pdf </li></ul>
 21. 26. Moltes gràcies per la vostra atenció

×