Fiskalno opterećenje

1
Definicija fiskalnog opterećenja
• Fiskalno opterećanje predstavlja odnos izmedju
konsolidovanih obaveznih fiskalnih davan...
Merenje fiskalnog opterećenja
• Fiskalno opterećenje se meri formulom:
Fo = Sd/BDP*100
• gde je Fo fiskalno opterećenje, S...
Konsolidacija fiskalnih prihoda
•

Konsolidacijom se isključuju fiskalne obaveze koje jedan nivo vlasti
plaća drugom nivou...
Vrste fiskalnog opterećenja
• Globalno fiskalno opterećenje
– Obuhvata sve obavezne javne prihode na teritoriji
jedne zeml...
Zašto je važno fiskalno
opterećenje?
• Unutar nacionalne ekonomije:
– Globalno opterećenje: mera pritiska države na
privre...
Dugoročni trend u kretanju fiskalnog
opterećanja u razvijenim zemljama
Trend u kretanju fiskalnog opterećenja u razvijenim...
Fiskalno opterećanje
Порес ко оптерећење у С рбији и земљ ама Е У
(Порес ки приходи, % Б ДП, у 2006. години)
Данска
Шведск...
9

9
Fiskalno opterećenje u svetu
-tipični slučajevi
• SAD, Japan, Švajcarska - ispod 30%
• Velika Britanija, Španija, Bugarska...
Pokušaj smanjenja fiskalnog
opterećenja 80-tih godina
•

Razlozi:
– Praktični: usporavanje privrednog rasta i rasta nezapo...
Zemlje u tranziciji
• Pad prihoda i rast deficita na početku tranzicije:
– Pad privredne aktivnosti
– Nepripremljena pores...
Fiskalno opterećenje u zemljama u
tranziciji

13
Fiskalno opterećanje u Srbiji
• Tokom 90-tih godina fiskalno opterećenje je
relativno nisko:
– procenjuje se da je iznosil...
Fiskalno opterećenje u Srbiji
• Od 2001. godina fiskalno opterećanje raste i kreće se u
intervalu od 38-40% BDP,
• Izvori ...
Javni prihodi i nivo razvijenosti
Javni prihodi i nivo razvijenosti u EU
(2007. godina)
200
180

BDP/pc PKS (EU=100)

160
...
Zašto fiskalno opterećanje raste sa
rastom razvijenosti?
• Sa povećanjem nivoa razvijenosti država
preuzima nove funkcije:...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

fiskalno opterecenje

1,066 views

Published on

fiskalno opterecenje

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

fiskalno opterecenje

 1. 1. Fiskalno opterećenje 1
 2. 2. Definicija fiskalnog opterećenja • Fiskalno opterećanje predstavlja odnos izmedju konsolidovanih obaveznih fiskalnih davanja i BDP, • Fiskalno opterećenje ne uključuje nefiskalne prihode kao što su: – – – – zajmovi, donacije, prihodi od privatizacije, prihodi od kapitala i imovine, Primer Srbije: • Konsolidovani javni prihodi iznose oko 42% BDP, a fiskalno opterećanje oko 39% BDP 2
 3. 3. Merenje fiskalnog opterećenja • Fiskalno opterećenje se meri formulom: Fo = Sd/BDP*100 • gde je Fo fiskalno opterećenje, Sd suma konsolidovanih obaveznih fiskalnih davanja, BDP bruto domaći proizvod izražen u tekućim cenama 3
 4. 4. Konsolidacija fiskalnih prihoda • Konsolidacijom se isključuju fiskalne obaveze koje jedan nivo vlasti plaća drugom nivou, kao i transferi izmedju različitih nivoa vlasti • Konsolidacijom se sprečava višestruki obračun javnih prihoda i njihovo veštačko naduvavanje • Izostanak konsolidacije je čest razlog zbog koga neki ekonomisti i novinari precenjuju fiskalno opterećenje u Srbiji. • Najvažnije pozicije koje su konsoliduju: – Doprinosi za socijalno osiguranje koje država kao poslodavac plaća za zaposlene, – Doprinosi koje fond PIO plaća za zdravstveno osiguranje penzionera – Transferi budžeta Republike fondu PIO, Vojvodini i lokalnim zajednicima 4
 5. 5. Vrste fiskalnog opterećenja • Globalno fiskalno opterećenje – Obuhvata sve obavezne javne prihode na teritoriji jedne zemlje – obično u toku jedne godine, • Parcijalno fiskalno opterećenje: – Opterećenje jednom vrstom JP (npr. PDV ili porez na dohodak gradjana) – Opterećenja na subnacionalnom nivou (opština, region, pokrajina) – Opterećenje jednog poreskog obveznika, – Opterećenje poreske osnovice (npr. faktora proizvodnje-zarada, pojedinih proizvoda - benzin i dr.) 5
 6. 6. Zašto je važno fiskalno opterećenje? • Unutar nacionalne ekonomije: – Globalno opterećenje: mera pritiska države na privredu – Parcijalno opterećanje: mera alokativne neutralnosti poreske politike • Na svetskom tržištu: – indikator globalne i parcijalne konkurentnosti – parcijalno opterećenje i arbitraža 6
 7. 7. Dugoročni trend u kretanju fiskalnog opterećanja u razvijenim zemljama Trend u kretanju fiskalnog opterećenja u razvijenim zemljama 45 40 OECD 35 EU 15 % BDP 30 25 20 15 10 5 0 1965 1975 1985 1995 2003 7
 8. 8. Fiskalno opterećanje Порес ко оптерећење у С рбији и земљ ама Е У (Порес ки приходи, % Б ДП, у 2006. години) Данска Шведска Б елгија Ф ранцуска Норвеш ка Ф инска Аустрија Италија Е А 13 (Е вро зона) Е У 27 Немачка Холандија С ловенија УК С рбија Мађарска Шпанија Португал Кипар Луксембург Ч ешка Малта Б угарска Ирска Пољ ска Грчка Е стонија Летонија Литванија С ловачка Р умунија 31,1 30,4 30,0 29,5 29,2 44,0 43,6 43,4 42,6 41,8 41,2 40,6 40,4 39,3 39,0 38,8 37,3 37,3 37,0 36,6 36,4 36,3 35,2 34,4 34,0 33,8 33,5 46,8 46,1 50,0 49,7 Под порес ким приходима подразумевају с е укупни порези и допринос и који с е плаћају с ектору држав е , укљ учујући порезе и допринос е које је држав а платила као пос лодав ац 8
 9. 9. 9 9
 10. 10. Fiskalno opterećenje u svetu -tipični slučajevi • SAD, Japan, Švajcarska - ispod 30% • Velika Britanija, Španija, Bugarska Rumunija – ispod 40% • Australija, Italija, Belgija, Srbija i BJR preko 40% • Švedska, Danska - oko 50% 10
 11. 11. Pokušaj smanjenja fiskalnog opterećenja 80-tih godina • Razlozi: – Praktični: usporavanje privrednog rasta i rasta nezaposlenosti, slabljenje konkurentnosti – Teorijska argumentacija: Ekonomika ponude • Konkretne mere: – Smanjuju se poreske stope, šire se osnovice – Smanjenje rashoda • Privatizacija državnih preduzeća –smanjenje subvencija • Liberalizacija privredenih delatnosti (infrastruktura, zdravstvo i dr.) • Preispitivanje socijalnih programa – smanjenja naknada za nezaposlene • U nekim zemljama raste deficit: – rashodi se sporije smanjuju od smanjenja poreskih prihoda - efekat Laferove krive ima odloženo dejstvo (?), a dok je pad prihoda trenutan 11
 12. 12. Zemlje u tranziciji • Pad prihoda i rast deficita na početku tranzicije: – Pad privredne aktivnosti – Nepripremljena poreska administracija za rad u tržišnoj ekonomiji – Slaba podrška drugih državnih organa u suzbijanju utaje – Urušavanje države: Rusija, srednjeazijske republike , Albanija – Rast korupcije • Široko definisana neselektivna socijalna prava 12
 13. 13. Fiskalno opterećenje u zemljama u tranziciji 13
 14. 14. Fiskalno opterećanje u Srbiji • Tokom 90-tih godina fiskalno opterećenje je relativno nisko: – procenjuje se da je iznosilo 35-37% BDP. • visoka siva ekonomija (akcizi proizvodi, ostalo) • umanjenje obaveza ili oslobadjanje od plaćanja obaveza nekih preduzeća i grana, • Strukture fiskalnog opterećenja je bila loša: • Visoko je opterećan rad, • Nisko opterećanje akciznih prizvoda. – 14
 15. 15. Fiskalno opterećenje u Srbiji • Od 2001. godina fiskalno opterećanje raste i kreće se u intervalu od 38-40% BDP, • Izvori rasta fiskalnog opterećenja: – Suzbijanje sive ekonomije: • 2001. godine akcizni proizvodi • 2005. godine uvodjenje PDV – Zaustavljanje prakse selektivnog oslobadjanja i umanjenje obaveza – Proširene su osnovice i smanjene stope – Fiskalno opterećenje u Srbiji je vise nego u zemljama u regionu, • Promenjena je struktura fiskalnog opterećanja: – Smanjeno je opterećenje rada (zarade) i kapitala (profit) – Povećano opterećanje potrošnje (akcize, PDV) 15
 16. 16. Javni prihodi i nivo razvijenosti Javni prihodi i nivo razvijenosti u EU (2007. godina) 200 180 BDP/pc PKS (EU=100) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 30 35 40 45 50 55 Javni prihodi % BDP Korelacija = 0,59 16 60
 17. 17. Zašto fiskalno opterećanje raste sa rastom razvijenosti? • Sa povećanjem nivoa razvijenosti država preuzima nove funkcije: – obrazovanje i nauka, – socijalna zaštita (zdravstvo, penzije, nezaposleni, siromašni,...), – izgradnja infrastrukture, – Ekologija. • .... ipak izmedju zemalja na istom nivou razvijenosti postoje značajne razlike: – Istorijsko nasledje (bivše socijalističke zemlje) – Dominantna ekonomska i politička filozofija, – Demografski faktori, veličina zemlje. 17

×