Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Універсал "Україна архітектурна"

297 views

Published on

Універсал "Україна архітектурна"

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Універсал "Україна архітектурна"

  1. 1. 1 УніверсалБілоцерківська загальноосвітня школа I-III ступенів №5 № 1 (9) 2015 рік листопад У номері: Культурна перлина Одеси……………...2 Справжня українська писанка…………....3 “Хортиця”………....3 Відкрийте для себе новий Київ………..4 Екскурсія у місто Ка- нів………………....5 Мій улюблений куто- чок України……….6 Сенс мого життя….6
  2. 2. 2 Культурна перлина Одеси Одеський національний театр опери та балету — один із найстаріших опер- них театрів України. Най- кращий театр Одеси на момент побудови. Театральна Одеса веде свою історію ще, мабуть, з моменту заснування міста. Театр опери та балету по праву можна назвати ста- рійшиною серед цілого ря- ду його культурних уста- нов. Автором цього проек- ту був відомий французь- кий архітектор Тома де То- мон. Будівля розташовува- лась трохи вище сучасного театру, ближче до скверу Пале-Рояль, і сприймалась як пам’ятник молодому місту. Театр вміщував 800 глядачів, за прикладом старих італійських театрів 17 лож розташовувалися на трьох ярусах, у партері було всього 44 крісла, а ще 700 глядачів спостерігали за постановками, стоячи в партері. Театр двічі горів, але його швидко повертали до норми та відновлювали роботу театру. У кожного, хто приїз- дить до Одеси, виникає велике бажання поглянути на цю красу, відчути цю атмосферу, побачити всю велич театру. Учні нашого класу (9-А кл.) побували на ви- ставі “Чарівник смарагдо- вого міста” Циганкова Софія, учениця 9-А кл.
  3. 3. 3 Справжня українська писанка Повна назва — Музей писанкового мистецтва. Єди- на у світі культурна устано- ва, збудована у вересні 2000 року спеціально для збере- ження й експортування тво- рів писанкового розпису — писанок. Архітектурна споруда у формі найбільшого у світі писанкового яйця стала візи- ткою Коломиї та приваблює відвідувачів із усіх країн. Концепцію експозиції музею розробила директор Я.Ткачук, а втілили в життя коломийські художники В.Андрушко і М.Ясінський. Музей володіє колекці- єю понад 6000 писанок, представлених із більшості областей України, а також із- за кордону. Заповідник «Хортиця» Ковч Юлія, учениця 6-Б класу Національний заповідник “Хортиця”— науково- дослідна та рекреаційно- освітня установа. До його складу входять: острів Хорти- ця та прилеглі до нього остро- ви та скелі Байда, Дубовий, Розстебин, Три Стоги, Серед- ня, Близнюки, урочище Вирва на правому березі Дніпра. Острів Хортиця — єдина ком п ле кс н а і с то р и ко - культурна та природна пам’я- тка, що охоплює період істо- рії від доби палеоліту до ХХ ст. Загальна площа заповідни- ка—2359, 34 га. Хортиця представляє цінність не тіль- ки в історичному плані, а й у природному. Можна умовно розділити острів на 3 дуже відмінні одна від одної части- ни. На його території охороня- ються особливо цінні природ- но-територіальні комплекси. Таких комплексів на сьогодні нараховується 9. Це плавневі ліси та луки, справжні та пет- рофітні степи, скелясті від- слоєння гранітів, балки, наго- рні діброви, висячі” болота. Бобраніцька Інна, учениця 9-Б класу
  4. 4. 4 Відкрийте для себе новий Київ Певно, кожен із нас бував у чарівному місті Киє- ві. Та чи навідувалися ви ту- ди для того, щоб просто від- почити, а не у якихось важ- ливих справах? Я цього літа вирішила провести так званий «літній експеримент» і організувала для себе відпустку до Києва на тривалий час. Це місто вражає в будь-яку пору, але літній Київ завжди був і є для мене найкращим. Адже ми маємо можливість актив- но відпочити як на природі: купатися в Дніпрі, ходити до лісу, парку, стрибати з пара- шутом, спускатися канатною дорогою, плавати на човнах, теплоходах, ходити в походи, так і відвідати різні культур- но-масові заходи (зараз їх у місті стільки, що зупинити свій вибір на якомусь одному дуже важко), розважальні центри, музеї, виставки. Мій експеримент вда- вся! Я гарно відпочила, про- вівши досхочу часу з друзя- ми, поринула у невідомий мені донині Київ: музей Схі- дної культури, Планетарій, парк «Київ у мініатюрі», пе- р ш и й к і н о т е а т р «Кінопанорама», парк «Київська Русь», виставко- вий комплекс «Мистецький арсенал», один із найдавні- ших будинків Києва «Шоколадний будиночок», «Будинок із химерами», ста- діон НСК «Олімпійський», « П е й з а ж н а а л е я » , «Ботанічний сад» та улюб- лений Голосіївський парк. Перелік відвіданих мною місць міг би тривати іще, але, пізнаючи Київ, кожен має йти своїм шляхом. Моя порада: знайдіть хоча б декі- лька днів для такої недале- кої, але пізнавальної подоро- жі! Я впевнена, Вам сподо- бається і Ви відкриєте для себе новий Київ. Хижняк Аліна, учениця 11-А класу
  5. 5. 5 Екскурсія у місто Канів 27 вересня учні 7-А класу здійснили подорож до міста Канів. Там вони підня- лися на гору Тараса Григоро- вича Шевченка, щоб покласти квіти до підніжжя його пам’я- тника. А також незабутнє вра- ження справив музей Тараса Шевченка та його світлиця, де дітям вдалося зануритися у ті часи та в реальності, насоло- дитися роботами відомого ху- дожника та поета. Земля Чер- кащини бережно прийняла його прах у своє материнське лоно. Як і заповідав поет, його поховано над Дніпром, на ви- сокій горі, яку в народі нази- вають Тарасовою. 26 лютого (10 березня) 1861 року Тараса Григоровича не стало. Він був похований в Петербурзі. Па- м'ятаючи волю поета - похова- ти його на рідній Україні, ро- дичі перевезли тіло до Києва. Однак друзі Тараса Григоро- вича наполягли на тому, щоб місцем його вічного спочинку стала Чернеча гора у Каневі. Для мільйонів людей усього світу місто Канів назавжди поєдналося з ім'ям великого сина. Чернеча гора, перейме- нована на Тарасову, стала Свя- тинею для всіх поколінь укра- їнців, одним із національних центрів єднання українців на- вколо ідеї створення Українсь- кої Соборної Держави. Люди, які йдуть на Чернечу гору в Каневі з часу навічного повер- нення Кобзаря в Україну, пле- кають у собі почуття націона- льної приналежності до украї- нської родини, а об'єднує їх у цьому Тарас Шевченко. Бартківська А.М., класний керівник 7-А класу
  6. 6. 6 Мій улюблений куточок України Якщо вже бути чесним, улюбленого куточка природи в мене немає. Адже як можна вибрати щось прекрасне із прекрасного? Так само і тут. Як може бути в когось якийсь конкретний чудовий куточок природи, якщо природа сама по собі чудова. Улюблені для мене – Карпати; величні гори, ліси, невеликі села, розкидані по всій місцевості. Той куто- чок, ще не надто сполоха- ний людством, де ти ще мо- жеш почути спів птахів, де ще є непідкорені вершини, загадкові легенди місцевих селян… Улюблені для мене – українські степи, на котрих росте пшениця, де трудять- ся ховрахи й бабаки в пошу- ках запасів на зиму, зозулі й перепілки проходять- пролітають перед очима. Незвідана гармонія панує там, а руки так і тягнуться до роботи. Улюблені для мене – річки й моря наші, саме ті, де хлюпочеться риба, а під товщею води сховані незчи- сленні загадки й незвідані царства. Хвилі легкі, несуть із собою таємницю, мов би перешіптуються з кимось, хто розуміє їх…Улюблене для мене досі кожне місце, яке ще не знищила, не надто змінила цивілізація. І на- вряд чи можливо знайти той куточок, який і буде улюбле- ним. Леушіна Маргарита, учениця 8-А класу Скільки себе пам’ятаю, я завжди любила танцювати. У чотирирічному віці мама привела мене в танцюваль- ний колектив народного сучасного ансамблю «Прима». З того часу моя доля тісно пов’язана з на- родними танцями. Наш ко- лектив має багато відзнак та нагород. Найбільше за- пам’яталися чемпіонат України дитячих танцюва- льних колективів у Львові 2015 року, фестиваль у болгарському містечку Не- себр. У них наша «Прима» займала перші місця, мала кубкові нагороди та грамо- ти. Мені дуже подобаєть- ся танцювати, і подальше своє життя я хочу пов’яза- ти з улюбленим заняттям. Сенс мого життя Коломієць Єлизавета, учениця 8-А класу

×