Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

газета універсал №2 (10) 2016

140 views

Published on

шкільна газета

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

газета універсал №2 (10) 2016

  1. 1. У номері:  З Днем народження, рідна школо!.............1-2  Концерт учнів шко- ли для воїнів 10-ї гірсь- ко-штурмової бригади до Дня Збройних сил України…………………….3  Мітинг «Ми пам'я- таємо!».…………………..3  Українська коса — дівоча краса……………..4  Міська акція “Нагодуй пернатого друга………………………..5  Флешмоб «Зростаємо здорови- ми» ………………………….5 Фестиваль «Україна полікультур- на»…………………………..6  Добро починається з мене……………………….6 «Школа для мене...».7  Наш 7-А клас — ці- кавий та активний….7 Світ захоплення ро- дини Терновенко……...8 Творчість учнів школи……………………...8 1 Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступе- нів № 5 № 2(10) лютий 2016 рік З Днем народження, рідна школо! День народження – це родинне свято. У наших учнів є дві родини. Пер- ша - це їхні батьки, сест- рички, братики і близькі люди, які оточують їх з народження. Друга - це шкільна родина Білоцер- ківської загальноосвіт- ньої школи І-ІІІ ступенів № 5, членами якої є шко- лярі, їхні батьки та вчи- телі. Кожного року ми святкуємо день наро- дження школи. Саме цій події присвячуються кон- курс «Найрозумніший», родинне свято «Щаслива родина – щаслива дити- на», спортивні змагання «Мамо, тато, я – спорти- вна сім’я», виставки «Світ захоплень моєї ро- дини», «Традиції моєї сім’ї». Можна по праву ска- зати, що у нашій школі народжуються таланти. Учні проявляють свої здібності у всіх сферах шкільного життя. Кожен бажаючий має змогу ви- явити себе не тільки як актор, модель, інтелекту- ал, а заявити на всю шкі- льну нашу країну про свій особистий талант. Підсумком свята до Дня народження школи став конкурс серед учнів 9 - 1 1 к л а с і в «Інтелектуальна пара». Наша школа 22 грудня 2015 року перетворилася на феєричне шоу вишу- каності, творчості, майс- терності, креативності, свята інтелекту. Щорічний традиційний конкурс «Інтелектуальна пара - 2015» чекали всі: педагоги, учні, їхні бать- ки. Класні колективи представили до участі своїх кандидатів: Пет- ровську Анастасію і Ма- ліванчука Дмитра (9-А клас); Кулик Карину і Сікачину Олексія (9-Б к л а с ) ; Г а р к у ш у - Омельченко Катерину і Луценка Антона (9-В клас); Миколюк Анаста- сію та Леоненка Юрія (10-А клас); Хижняк Алі- ну та Миколюка Олексія (11-А клас); Омельченко Інну та Макова Ігора (11- Б клас). (Продовження на 2-й сто- рінці)
  2. 2. 2 З Днем народження, рідна школо! (продовження) Конкурсна програма пе- редбачала такі випробування: «Візитка» - створення літера- турного, історичного або ху- дожнього образу пари, «Іміджмейкер» - реклама школи №5, як найкращої школи для наших учнів, «Інтелектуальний» - складне випробування розуму, кміт- ливості, широти кругозору, «Особливості національної кухні» - представлення і за- хист української страви. Оцінювало конкурсантів журі, до складу якого ввійш- ли почесні гості свята: депу- тати міської ради Андрій Пе- трович Король, Олександр Петрович Ореховський; Ната- лія Віталіївна Фірсова, Ольга Василівна Кучер – приватні підприємці; Оксана Михайлі- вна Сахарова – голова ради школи у 2013-2015рр., Люд- мила Ігорівна Іванова – голо- ва ради школи, Інна Василів- на Гурцкаія – голова батьків- ського комітету школи. Кожна інтелектуальна пара за підтримки одноклас- ників втілила певні літерату- рні або історичні образи. Так на сцені з’явилися улюблені герої: Роксолана й Сулейман, Шурік і Надія, Оксана та Ва- кула, Принцеса та Трубадур, Наталка Полтавка та Петро. Творчо учасники конкур- су підійшли до реклами шко- ли. Були представлені презен- тації та відеофільми, перегля- нувши які, журі дійшло єди- ної думки, що п’ята школа - найкраща у місті. А на завер- шення конкурсанти продемо- нстрували вишуканість націо- нальної кухні під українські пісні й танці: урочистий свят- ковий коровай, оздоблений калиною, пиріжки з м’ясом та вишнею, вареники з сиром та картоплею, засмачені цибуль- кою, справжнісінькі українсь- кі гречаники і не обійшлося без тонесенького смачнісінь- кого сальця з печеною карто- плею. Нелегко було журі визна- чити переможців, бо учні дій- сно якісно підготувалися до конкурсу, виявили свої здіб- ності, талант, акторську май- стерність, ерудицію, прагну- чи бути неперевершеними. Перемогу у конкурсі і звання «Інтелектуальна па- ра» здобули Петровська Ана- стасія і Маліванчук Дмитро, учні 9-А класу. Приз «Глядацьких симпатій» отри- мали учні 9-Б класу Кулик Карина та Сікачина Олексій. Учням-переможцям вручили грамоти від міського голови Геннадія Анатолійовича Ди- кого. Лауреати отримали грамоти від директора школи Ольги Іванівни Садаєвої. Для переможців і лауреа- тів було приготовлено цін- ні призи: шоколадні сюрпри- зи «Солодкий рай» і сертифі- кати на відвідування боулінг- клубу «Шоколад». Спонсора- ми свята стали: виконавчий комітет Білоцерківської місь- кої ради на чолі з міським головою Геннадієм Анатолі- йовичем Диким, депутати мі- ської ради Андрій Петрович Король, Олександр Петрович Ореховський; Наталія Віталії- вна Фірсова, Ольга Василівна Кучер, Оксана Михайлівна Сахарова – приватні підприє- мці. Шкільні роки – це не тільки навчання, а й цікаве дозвілля. Такі конкурси згур- товують колективи і вихову- ють вміння працювати в ко- манді, вболівати один за од- ного. Незабутній святковий вечір вдався на славу. Лера Ніколаєнко журналіст 11-А класу
  3. 3. 3 6 листопада 1943 р. війська першого Українського фронту під командуванням Миколи Іванови- ча Ватутіна повністю визволили столицю нашої України – місто Київ. Після визволення Києва ра- дянські війська з численними втратами майже 2 місяці вели бої за те, щоб ввійти до нашого міс- та. 31 грудня 1943р. радянські війська підійшли до міста, зав’я- зався жорстокий бій з німецько- фашистськими окупантами, бій- цям хотілось зробити новорічний подарунок білоцерківчанам – виз- волити місто, яке було в окупації 902 дні, але атаки не увінчалися успіхом. Протягом 4-х днів і но- чей йшли жорстокі бої за наше місто. У боях з окупантами вою- вали і жителі міста: Єгоров Роман Якович, Левицький Федір Анто- нович, Віра Захарівна Шепелєва, Борис Лукич Коломієць та ін. Наше місто допомагала звільняти І окрема чехословацька бригада під командуванням Людвига Сво- боди. У наказі Верховного Голов- нокомандуючого від 4 січня 1944р було написано: «Війська першого українського фронту пі- сля чотириденних жорстоких боїв штурмом оволоділи містом і ве- ликою залізничною станцією Біла Церква. Традиційно біля пам’ятного знаку «Танк» був проведений мі- тинг «Ми пам’ятаємо!», присвя- чений визволенню Білої Церкви від німецько-фашистських загар- бників. На мітингу були присутні ветерани Великої Вітчизняної війни, жителі мікрорайону, учні 8 -11 класів та вчителі школи №5. Визволення Білої Церкви діс- талось дорогою ціною. Навічно залишилися у нашому місті 1800 радянських воїнів, які віддали своє життя за визволення міста. Вічна пам'ять загиблим! Карина Бойко, журналіст 8-Б класу Мітинг «Ми пам’ятаємо!», присвячений визволенню Білої Цер- кви від німецько-фашистських загарбників Концерт учнів школи для воїнів 10-ї гірсько-штурмової бригади до Дня Збройних Сил України 6 грудня відзначається День Збройних Сил України. У наш час на військових покладена свя- щенна місія — боронити рідну землю, забезпечувати мирне жит- тя свого народу. Історія Україн- ської держави і її Збройних Сил свідчить про те, що воїни з честю виконують її. 5 грудня відбувся святковий концерт для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на військовому майданчику №7. Бо- йовий батальйон нараховує 1 400 осіб, який знаходиться сьогодні у зоні бойових дій. Педагоги та учні БЗШ №5 привітали з Днем Збройний Сил України солдатів та офіцерів. У концертній про- грамі прозвучали патріотичні піс- ні у виконанні вокального ансам- блю “Барви” та вокалістів Пет- ровської Анастасії й Хижняк Алі- ни (керівник Юрковська М.М.), хореографічний колек- тив “Східні казки” (керівник Яременко О.П.) виконав танці “Самбо” та “Дикі танці”; випуск- ниці Федорченко Надія продек- ламувала авторські вірші, а Гурц- каія Аліна - “Баладу про матір” Ольги Київської. У концерті взя- ли участь військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Наша країна переживає скла- дні часи. У боротьбі за територіа- льну цілісність України віддава- ли свої молоді життя солдати і офіцери Збройних Сил. Хвили- ною мовчання вшанували загиб- лих воїнів. Командир 10-ї окремої гірсь- ко-штурмової бригади підполко- вник Василь Іванович Зубанич та підполковник Даніяр Танасійо- вич Петрюк висловили по- дяку учнівсь- кому та педа- гогічному ко- лективам БЗШ №5 за проявле- ну волонтерсь- ку ініціативу та активну гро- мадську пози- цію. Аліна Хижняк, журналіст 11-А класу
  4. 4. 4 Українська коса - дівоча краса Усі ми добре знаємо,що українські дівчата завжди славилися своїми довгими та гарними косами. В українцiв особливо шанобливе ста- влення до волосся, коси. З давнiх-давен коса була символом дiвочої честi, краси, охайностi. З дiвочою косою пов’язано багато легенд, пе- реказiв, пiсень, влучних висловів, приказок та прислівїв: Дiвчина з косою, як трава з росою. Нема коси — нема краси. Дiвчина без коси, кiнь без гриви. Де дiвка з косою, там хлопцi юрбою. Коса — дiвоча краса. Колись в Україні існував непорушний звичай: прокинувшись, дівчина мусила насам- перед навести лад на своїй голові: розчесати- ся, заплести коси. Вважалося найбiльшою не- охайнiстю братися за будь-яку роботу з розпу- щеним волоссям. Про таких казали: «У неї на голові сорока гніздо звила», «Подивись на ко- су, подумай про господиню». Щоб наше шкільне життя було цікавим та різноманітним, ми вирішили визначити, у кого ж з учениць найдовша та найкреативніша ко- са . І ось 18 грудня 2015 року в нашій школі у рамках шкільного проекту «З Україною в серці» відбулася акція «Українська коса – ді- воча краса». Усіх дівчаток школи запрошували взяти участь у конкурсі, який тривав увесь день. Зачіски оцінювались за такими критерія- ми: «Найдовша коса» та «Найоригінальніша коса». Після справедливого оцінювання нашого журі, у склад якого входили чоловіки – учні та педагоги, були визначені такі переможці: най- довшу косу у школі має Бондар Аміна з 8-Б класу; серед молодшої ланки фаворитками стали у номінаціях: «Найдовша коса» - Батен- ко Дар’я, 2-Б; «Найоригінальніша коса» - Скрипка Олена, 2-В; серед середньої ланки «Найдовша коса» - Гриненко Анастасія, 5-Б; «Найоригінальніша коса» - Левчук Анна, 5-А; серед старшої ланки «Найдовша коса» - Бон- дар Аміна, 8-Б; «Найоригінальніша коса» - Платонова Марія, 8-Б. Усі дівчата отримали солодкі призи, а пе- реможці ще й грамоти. Ми закликаємо наших юних дівчаток і надалі робити такі гарні та креативні зачіски.
  5. 5. 5 Міська акція «Нагодуй пернатого друга» Січень. На вулицях запа- нувала чарівниця-зима, одя- гаючи все навкруги у білі ша- ти. Дітям в радість – можна покататися на санчатах, пог- ратися в сніжки. А ось мале- ньким друзям - пташкам, які залишаються у міських пар- ках та скверах у цей період важко здобувати собі їжу. То- му їхня доля багато в чому залежить від доброти та ми- лосердя людей. У нашій школі юних еко- логів змалку привчають лю- бити та оберігати природу, піклуватися про неї. Про це свідчать яскраві назви акцій та конкурсів: «Посади дере- во», «Збережемо первоцвіти», «Чистий берег». Доброю тра- дицією в нашій школі стало щорічне проведення взимку акції «Годівничка». Не став винятком і цей навчальний рік. Вже з листо- пада учні почали активно го- туватися до акції. Всі діти долучилися до цієї хорошої справи, тому що розуміють, що надворі тріскучий мороз і пташки - друзі наші менші - потребують підтримки. Шко- лярі дружно та відповідально взялися до роботи - виготов- ляти годівнички. На уроках технічної праці хлопчики, під керівництвом вчителя Крав- чука Василя Олександровича, залюбки майстрували годів- нички власними руками. Ви- готовлені годівнички учні розвішали на території шко- ли. А найактивніші учні 8-Б (кл. керівник Михайлюк Н.М.) та 7-Б (кл. керівник Ка- ндзьоба В.Г.) взяли участь у міській акції «Нагодуй перна- того друга» (04.01.2016р.) і розвісили 8 годівничок у міс- ц е в о м у д е н д р о п а р к у «Олександрія». Маленькі по- мічники із 3-В класу (кл.керівник Карпенко В.А.) організували корм для пта- шок. Ще довга попереду зима і пташкам потрібна наша тур- бота. Пам’ятайте, діти та до- рослі! Кожного разу, коли ви виходите на прогулянку на вулицю чи в парк візьміть хліба чи зерна та нагодуйте пернатого друга. Марина Дяченко, кореспондент 9-А класу Флешмоб «Зростаємо здоровими»
  6. 6. 6 Фестиваль «Україна полікультурна» Чому у світі всі народи різні? Несхожі ані звичаї, ні шлях, Свої у них культури, катакліз- ми, І долі різні склались у віках. З 12 по 17 лютого 2016 ро- ку в нашій школі у рамках шкі- льного проекту «З Україною в серці» був проведений фести- валь «Україна полікультурна» під гаслом: «Усі ми різні – усі ми рівні» з метою ознайомлен- ня учнів із національними мен- шинами, їхньою культурою, традиціями, толерантним став- ленням до представників різ- них етносів, які проживають на території України. «Україна — наш спільний дім», - так говорять про нашу державу, тому що вона є бага- тонаціональною країною. На території України проживають представники понад 130 націо- нальностей, народностей та етнічних спільнот. І в нашій школі навчаються діти – пред- ставники різних національних меншин – вірмени, азербай- джанці, грузини, росіяни, по- ляки, євреї та ін. Учні 5-11 класів заздале- гідь обрали національність і ретельно почали збирати мате- ріал для захисту. Усі пошукові групи підготували презентацію, у якій була висвітлена така ін- формація: історична довідка регіону проживання національ- ності на Україні, їхнє віроспо- відання та мова, представлено національний одяг та страви, названі відомі постаті: діячі на- уки, культури, мистецтва та спорту. Учасники фестивалю читали вірші та готували стра- ви національних меншин. Повчальним та цікавим для учнів був захід, і сподіваємося: він стане для нас традиційним. Інна Бобраніцька, кореспондент 9-Б класу Добро починається з тебе Заклопо- тані свої- ми бу- денними справами ми біжи- мо впе- ред. Хут- чіш – треба встигну- ти, купи- ти, здати, обміняти, знайти, попросити… Ображаємося, коли відмовля- ють, взиваємо до людського милосердя, просимо зглянутися та допомогти. Нам здається, що вирішити нашу проблему прос- то, треба тільки приділити хви- линку уваги нам. А навколо та- кі ж люди, як і ми. Та згадайте, коли ви остан- ній раз поступалися місцем у громадському транспорті, допо- могли бабусі перейти через до- рогу чи донести сумку? Треба забути про свою гор- диню, егоїзм, злість та допомог- ти тому, хто потребує. Світ три- мається не на грошах, прибут- ках, машинах чи іграшках, а на милосерді й доброті, яких, саме в наш час, людям найбільше не вистачає. Доброта до інших лю- дей приносить радість та спокій у серце того, хто дає, i того, хто потребує. Саме своє добро і тепло сер- ця, уже третій рік поспіль, несе учениця 8-Б класу Гаврищук Ірина в сім'ю пенсіонерів Марії Тимофіївни (78 років) та Мико- ли Йосиповича (80 років), що проживають по вулиці Січнево- го прориву, 31, кв. 6. Як згадує Марія Тимофіїв- на: «Ми – пенсіонери. Здоров’я уже не те. Тяжко і в магазин сходити, і води принести. До нас звернулась Іра з тим, щоб допомагати нам по господарст- ву. Дівчинка хороша, слухняна. Ми їй дуже вдячні за все». Та- кож побажали Гаврищук Ірині доброго здоров'я, щастя та успі- хів у навчанні. А нашій школі вдячні за те, що виховує таких добрих, чуйних, небайдужих до інших дітей, які намагаються зробити життя інших небагато легшим, світлішим й радісні- шим. Так будемо ж милосердні! Пам'ять про добро залишиться у віках! Пам’ятайте про це!
  7. 7. 7 «Школа для мене….» «Школа для мене - це не просто навчаль- ний заклад, це другий дім, це велика сім'я, яка має свої традиції. Кожен учень - член родини, який має свої обов'язки. Хтось малює плакати, хтось пише статті у шкільну газету. Але при цьому нам допомагають наші вчителі. Вони завжди да- дуть тобі цінну пораду, підтримають тебе, вислухають і звичайно навчать. У нашій школі найкращі вчителі. Ми любимо нашу велику «сім'ю»!» Владислав Коханевич, 8-Б класс Наш клас є одним із найдружніших класів у школі. Ми веселі, у нас дуже багато енер- гії. У нашому класі навчаються 30 дітей, кожен має свій темпе- рамент і характер. А ще ми талановиті, багато читаємо і розвиває- мося. Але навіть у найдружнішому колективі виникають суперечки. Наприклад, під час підготовки колективної справи ми іноді сва- римося, бо кожен з нас вважає свою ідеї кращою, і через це починається непорозу- міння. У такій ситуації ми намагаємося знай- ти таке спільне рішення, яке задовольнить усіх. Ми вміємо вирішувати будь-які питання цивілізовано, поважаючи один одного, бо разом – ми сила!!! Анна Сокол, кореспондент, 10-А класу Наш 7-А клас — цікавий та активний! Наш 7-А клас не лише дуже веселий, не- передбачуваний, але й старанний. Ми актив- но беремо участь у різних змаганнях і конку- рсах, фантазуємо над нашими роботами. На- ші учні дуже веселі, активні люди, у кожно- го є свій талант . Ми завжди залюбки беремо участь у шкі- льних акціях (збір макулатури, «Хай серце не втрачає доброти», «Подаруй бібліотеці кни- гу», «Новий рік без самотності», «Благодійний ярмарок» та ін.). А нещодавно ми здійснили екскурсію «Пам’ятками Вели- кої Вітчизняної війни». У нашому класі живе дух перемоги, дух веселощів, креативності та буйної фантазії. Ми веселі, крикливі, енергійні розбишаки. З нами неспокійно, як на вулкані, але весело, як на каруселі, галасливо, як у зоопарку, не- сподівано, як у цирку. Наш самий креатив- ний класний керівник, Антоніна Миколаївна, виховує нас та завжди в усьому допомагає. А ще в нашому класі ніколи не буває трьох ре- чей: тиші, нудьги й суму. У нас завжди весе- ло - і на перервах, і на уроках! Ми читали в одній статті, що любов - це коли люблять не за щось, а всупереч усьому. Це саме про наш клас! Наш клас нема за що не любити!!! Ольга Кулініч, журналіст 7-А класу
  8. 8. 8 Світ захоплень родини Терновенко Я - учень 7 – Б класу Терно- венко Володимир. Моя роди- на має багато захоплень, але найулюбленішими є бісероп- летіння, виготовлення виро- бів за технікою пап'є-маше та виготовлення виробів із соло- ного тіста. Саме ці захоплен- ня приносять нашій родині велике задоволення та насо- лоду. Усі ці захоплення є ду- же цікавими, тому хочу про них розповісти та продемонс- трувати на фото деякі наші роботи. Останнім часом багато те- хнік відроджуються до життя дизайнерами інтер'єрів і деко- раторами. Усе-таки все нове — це добре забуте старе. Па- п'є-маше прийшло із Франції й переживає друге народжен- ня. За допомогою цієї техніки можна легко й абсолютно не- дорого оновити інтер'єр. Осо- бливо до святкових дат, коли так хочеться прикрасити бу- динок своїми руками. Речі з пап'є-маше виглядають прос- то шикарно! Діапазон величе- зний. Будь-який предмет ін- тер'єру, який не буде контак- тувати з водою і нести меха- нічного навантаження, може бути зроблений із пап'є- маше: вази, кашпо, свічники, підноси, підставки, панно, фоторамки, ляльки, магніти на холодильник, портрети, усілякі макети та моделі. Із застосуванням сучасних ак- рилових фарб і лаків створю- ються унікальні вінтажні речі золотими руками дизайнерів і художників та нашою роди- ною. Редакція друкованої га- зети “Універсал”: Головний редактор — Анастасія Петровська Зам. головного редакто- ра — Інна Бобраніцька Журналісти: Карина Бойко Аліна Хижняк Марина Демченко Шеф-редактор— Рудавська О.М. Творчість учнів школи

×