Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Picasso -reteta bucuriei

1,175 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Picasso -reteta bucuriei

 1. 1. Reteta bucuriei
 2. 2. Las ă deoparte toate cifrele care nu sunt indispensabile vie ţ ii tale. Adic ă v â rsta, greutatea, talia.... Doar medicul s ă fie preocupat de ele. E pl ă tit pentru asta. Petrece- ţ i timpul cu prieteni veseli. Pesimi ş tii nu- ţ i corespund.
 3. 3. Continu ă s ă î nve ţ i… Orice - s ă lucrezi pe calculator, s ă me ş tere ş ti ceva, s ă gr ă din ă re ş ti....etc… Nu- ţ i l ă sa creierul neocupat. O minte nefolosit ă este sediul diavolului. Iar numele lui este Alzheimer.
 4. 4. R â de c â t de des po ţ i. Ş i mai ales de tine î nsu ţ i ! C â nd vin lacrimile : accept ă , sufer ă ş i… continu ă s ă mergi inainte.
 5. 5. Prime ş te fiecare zi care vine ca pe o nou ă ocazie. Ş i, pentru asta, î ndr ă zne ş te s ă ac ţ ionezi!
 6. 6. Debaraseaz ă -te de rutin ă . Prefer ă noile drumuri, in locul c ă r ă rilor pe care ai mers de sute de ori.
 7. 7. Ş terge griul din via ţ a ta. A prinde culorile pe care le ai î n tine.
 8. 8. Exprim ă - ţ i sentimentele pentru a un pierde niciodata nimic din frumuse ţ ile care te î nconjoar ă .
 9. 9. Fie ca bucuria din tine s ă t âş neasc ă asupra anturajului t ă u. Ş i s ă r ă pun ă barierele personale pe care trecutul ţ i le-a impus.
 10. 10. A minte ş te- ţ i : Singura persoana care te î nso ţ e ş te toat ă via ţ a, e ş ti tu î nsu ţ i. Fii viu î n tot ceea ce faci. Î nconjoar ă -te de tot ceea ce iube ş ti : familie animale, amintiri, muzica, plante, un hobby, Tot ceea ce vrei…
 11. 11. Casa ta e refugiul t ă u, dar nu-i deveni prizonier. Cel mai de pret bun al t ă u e s ă n ă tatea. Profit ă de asta. Dac ă s ă n ă tatea ta e bun ă , nu o distruge; dac ă nu e bun ă , nu o distruge mai mult.
 12. 12. Ie ş i pe strad ă . Viziteaz ă un ora ş sau o ţ ar ă str ă in ă … Dar nu î nt â rzia prea mult cu amintirile rele.
 13. 13. Nu l ă sa s ă treac ă nici o ocazie de a spune “te iubesc” celor pe care ii iube ş ti. Ş i spune- ţ i mereu c ă via ţ a nu se m ă soar ă î n num ă rul de respira ţ ii, ci î n momentele î n care inima ta a b ă tut foarte repede: de r â sete… de surpriz ă … de extaz… de bucurie… Ş i mai ales, de a iubi f ă r ă calcul.
 14. 14. “ Exist ă oameni care fac din soare o simpl ă pat ă galben ă , dar exist ă ş i oameni care fac dintr-o simpl ă pat ă galben ă , un soare adev ă rat.”

×